Leviticus lezen met Jonathan Sacks

Meestal zijn we geneigd het boek Leviticus over te slaan. Droge wetsteksten spreken niet zo tot ons. Maar wie het commentaar van rabbijn Jonathan Sacks openslaat, realiseert zich dat dit een vergissing is. Leviticus is, als middelste van de vijf boeken van Mozes het hart van de Tora. Daar klinkt het gebod ‘de naaste lief te hebben als jezelf’ en ook: ‘Heb vreemdelingen lief als jezelf, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte’. In de voorschriften blijkt het te gaan om respect voor de ander en voor de grenzen van de natuur.
De opdracht heilig te zijn, omdat God dat is, vormt de kern van Leviticus. Maar wat houdt dat in op de verschillende terreinen van ons leven? Leviticus biedt handreikingen en de Joodse uitleg van Jonathan Sacks (oud-opperrabbijn van Groot-Brittannië)  is ook voor christenen meer dan de moeite waard.

We lezen het commentaar in twaalf bijeenkomsten (zes voor en zes na de Kerst) ééns in de 14 dagen op donderdagochtend gedurende het komende seizoen. We starten op donderdag 5 oktober.

Datum: 5 oktober
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave (graag voor 30 september) via helmerlecointre@gmail.com of 06-28297268