Lezing en dialoog over Vitale en verantwoorde landbouw

Op woensdag 22 juni verzorgen Pieter Knijff van Kerk en Landbouw en Theo Mulder een lezing over 'Vitale en verantwoorde landbouw'. Aansluitend is er volop gelegenheid om over dit thema in gesprek te gaan.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: woensdag 22 juni 2022
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop