Lezing over ds. G. A. Wumkes en Huizum

Na dertig jaar predikantschap in Hoorn (Terschelling), Zeerijp en Sneek, werd Wumkes van 1924-1940 bibliothecaris van de provinciale bibliotheek in Leeuwarden en vestigde hij zich in Huizum. Als predikant speelde hij een verzoenende rol tussen de destijds scherpe  tegenstellingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk (rechtzinnig en vrijzinnig). Hij promoveerde cum laude in 1904. In 1911 begon hij ook aan de vertaling van de Bijbel in het Fries, die in 1943, samen met Folkertsma volledig uitkwam. Net als de inleider, dr. J. D. Th. Wassenaar, publiceerde hij veel op o.a. (kerk)historisch gebied. Wie kan je dan ook beter over het leven van dr. Wumkes laten vertellen dan ds. Wassenaar zelf, die hier in Huizum ook zes jaar als predikant heeft gestaan (1990–1996).

Datum: donderdag 5 september
Tijd: 20 uur
Plaats: Dorpskerk Huizum, toegang 5 euro,
inclusief koffie/thee