Norbertijnse spiritualiteit vanaf het 2e Vaticaans Concilie

Oud-parochiaan Klaas Fongers is op latere leeftijd Norbertijn en priester geworden. Destijds was hij zeer actief in de Franciscusparochie. Veel parochianen kunnen zich dat nog herinneren. In zijn lezing gaat hij in op de spiritualiteit van de Norbertijnen en op katholiek Nederland na het 2e Vaticaans Concilie.
Om de Norbertijnse spiritualiteit te ervaren hebben we een kloosterweekend gepland in Hierden van 29 november – 1 december 2019. Zie elders in dit boekje.

Begeleiding:    Klaas Fongers, Norbertijn
Datum:        18 november
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl