Ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

Wanneer is de Bijbel ontdekt/erkend/ontstaan/ samengesteld/opgegraven? Hoe is bepaald dat de Bijbel zal bestaan uit een Oude  Testament en een Nieuwe Testament? Zomaar twee vragen die gesteld werden aan dominee Madelon Vroonland van wijkgemeente Huizum-Oost. Ze zouden aangevuld kunnen worden met vragen als: waarom staan bepaalde boeken er wel in en andere niet?, hoe is de volgorde bepaald?, hoe zijn de teksten doorgegeven vanaf het moment van schrijven tot aan de dag van vandaag? Allerlei vragen kunnen opkomen rondom het meest verkochte boek ter wereld.

In twee avonden duiken we onder leiding van ds. Vroonland in de ontstaansgeschiedenis. De eerste avond staat het Oude Testament  centraal, de tweede avond het Nieuwe Testament. We gaan met elkaar in gesprek en zullen ook Bijbelteksten nader bekijken: hoe zien we in de huidige vertaling nog steeds sporen van de ontstaansgeschiedenis? Wat vertellen de ontdekkingen in Qumran ons daar ook over? Of het nu een eerste of een hernieuwde kennismaking met dit onderwerp is, van harte welkom.

Data: maandagen 9 en 30 september
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Informatie: ds.vroonland@kpnmail.nl of
058-2896620