Op weg naar een economie van de vreugde

Opening seizoen 2019 - 2020 EXPECT (Studentenpastoraat), NHL Stenden hogeschool en Geloven in Leeuwarden met Govert Buijs, winnaar Socrates Wisselbeker voor filosofie 2019.

De laatste jaren begint in onze samenleving een gesprek op gang te komen over wat goed leven is. Onder andere op universiteiten en hogescholen. Ook voor kerken is het goede leven een belangrijk thema. Theologie gaat, aldus de bekende Amerikaanse theoloog Miroslav Volf over wat goed leven is. Aan het begin van een nieuw seizoen organiseren Expect, het studentenpastoraat aan de Hogelschool NHL Stenden hogeschool en de kerken die samenwerken in Geloven in Leeuwarden een avond met Govert Buijs over welke hervormingen nodig zijn om onze economie opnieuw dienstbaar te maken aan het goede leven. Sinds de Industriële Revolutie heeft zich een economische groei voltrokken die nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. De armoede is drastisch afgenomen, de voedselproductie toegenomen. Maar met het recept dat daarvoor ontwikkeld is, kunnen we niet nog eens twee eeuwen verder. We zullen anders over economie moeten gaan denken aldus Govert Buijs. In termen van welzijn, kwaliteit en creativiteit.

Datum: maandag 23 september
Tijd: 20 uur
Plaats: Molen De Eendracht op de Kenniscampus NHL Stenden Hogeschool , Rengerslaan 8-10 (ingang bij de Dokkumertrekweg 28)