Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland

In onze tijd waarin door ‘Corona’ de context van onze tijd per dag, of in ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds veranderende-situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Toch is het voor velen een moeilijke tijd geweest (of nog steeds), met soms ook strijd tussen diverse partijen.
Paulus formuleerde antwoorden – in de context van zijn tijd - op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren. Met besliste antwoorden, gevoed door zijn joods gelovig verstaan van het Oude Testament.
De periode van Corona heeft het context-verstaan hernieuwd en duidelijk onder de aandacht gebracht. In deze Bijbelcursus proberen we, geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te verstaan. Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

- Data: 18 januari, 15 februari, 15 maart,19 april, 17 mei en 21 juni,
- Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur   

- Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)