Paulus onder de filosofen

Sinds de verschijning in 2018 van Het uitschot en de geest. Paulus onder de filosofen van Gert-Jan van der Heiden, kunnen we ook in Nederland kennisnemen van wat belangrijke hedendaagse filosofen zoals bijv. Alain Badiou, Giorgio Agamben en Slavoj Sizek over de apostel Paulus geschreven hebben.

Dankzij een precieze lezing van zijn brieven komen zij tot verrassende inzichten over uiterst actuele thema’s. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze cursus worden die thema’s in vogelvlucht besproken. (Een samenvatting wordt van tevoren toegezonden) De tweede bijeenkomst is gewijd aan de politieke theologie van Paulus, een fascinerend onderwerp.
 
Data: dinsdagavonden 20 oktober en 17 november 2020
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Plaats: zaaltje in het Odd Fellow huis Emmakade 48 Leeuwarden
Toegang: In verband met de corona-pandemie is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U dient zich op te geven via leeuwardenremonstranten@gmail.com en gelijktijdig 10 euro over te maken naar rekening NL 17 INGB 0004 4978 95 ten name van de Remonstrantse gemeente Leeuwarden. Na binnenkomst van uw aanmelding en betaling ontvangt u bericht of er een plaats voor u beschikbaar is. Als het vol is wordt het bedrag teruggestort. Plaatsing in volgorde van binnenkomst.