Ruimte voor de Geest

Dit thema zal uitgewerkt worden door ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster in de Protestantse Kerk via het Evangelisch Werkverband en schrijver van het boek ‘Ruimte voor de Geest’.

Vragen die aan de orde zullen komen zijn: hoe krijgen we meer ruimte voor de Geest in de kerk? Wat zijn belemmerende factoren en wat zijn uitdagingen in onze tijd? Tevens is er aandacht voor ruimte voor de Geest in onszelf en hoe we anderen daarin kunnen stimuleren. Daar waar de Geest de ruimte krijgt, daar komt leven en nieuwe kracht. Hoe kunnen we samen groeien in ontvankelijkheid en afhankelijkheid om elkaar tot zegen te zijn?


Datum: dinsdag 9 april
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Info: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com