Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Jozef. Minimumaantal deelnemers van zes, maximaalaantal van twaalf. Graag van tevoren aanmelden.

Data: woensdagen 2 oktober, 30 oktober en 27 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com