Stilte en meditatie

Hoe kom je vanuit stilte tot meditatie? Pastor Germa Kamsma-Kunst geeft daarover een korte inleiding waarna er wordt geoefend via teksten en afbeeldingen die in het teken staat van advent. De tijd van verwachten.

- Datum: 9 november         
- Aanvang: 10 uur
- Locatie: Titus Brandsmahuis   
- Kosten: 3 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (40) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)