Stilte en meditatie | Inleiding door Germa Kamsma-Kunst

Elke derde maandag van de maand is er in het Titus Brandsma Huis van 10.00-11.30 uur een bijeenkomst over christelijke meditaties. 16 september over meditatie vanuit Taizéliederen en gebeden, 28 oktober over meditatie vanuit iconen, 18 november over christelijke meditatie in de adventstijd en met kerstmis en 16 december meditatie vanuit mantra’s.  Na een korte inleiding gaan we oefenen in stilte. Graag opgeven van te voren i.v.m. het klaarzetten van de ruimte.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst e.a.
Data: 16 september, 28 oktober,18 november, 16 december
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl