Stiltewandelingen in Leeuwarden

Op twee ochtenden dit najaar willen Gerdy Hahn en Ida Jorna u meenemen op een stiltewandeling. Onderweg staan we stil bij enkele markante punten in de stad die te maken hebben met het thema van die ochtend.

Woensdag 13 september met aandacht voor Jacobus, de patroon van de pelgrims en de apostel van Vergeving.

Op dinsdag 10 oktober met aandacht voor Franciscus van Assisi. De man die opdracht kreeg om Gods kerk te herstellen en de man met oog voor de natuur en de schepping.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.

Data: 13 september en 10 oktober   
Aanvang: 9.45 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)