Thema-avond van Theologische Vorming

In de wintermaanden biedt de cursus Theologische Vorming een reeks van zes thema – avonden aan. U kunt zich opgeven voor één, meerdere, of alle avonden. Op het programma staan:

31 januari en 7 februari: Jozef, een messiaanse geschiedenis; de Jozeffiguur in de Bijbel en de Joodse traditie. Docent is Jan Finnema, predikant en Nieuwtestamenticus, studeerde o.a. enkele jaren in Jeruzalem. Met hem ontdekt u hoe Jozef zowel in de Bijbel als de latere Joodse traditie een belangrijke identificatiefiguur is, en dat hij wat dat betreft nog niets aan betekenis heeft verloren.

14 en 21 februari: Twijfel als brug tussen geloven en niet - geloven; over het boek ‘Geduld met God’ van Thomas Halik. Docent is Adri Terlouw, predikant en als systematisch theoloog bijzonder geïnteresseerd in de dialoog tussen gelovigen en niet – gelovigen. In zijn boek wijst de Tsjechische Thomas Halik een derde weg tussen secularisering en allerlei vormen van neo – orthodoxie. Namelijk die van een open dialoog tussen gelovigen en atheïsten, waarin beiden van elkaar zouden kunnen leren. Je kunt je daarbij geen betere gids wensen dan deze theoloog uit een van de meest geseculariseerde landen van Europa

28 februari en 7 maart: De Islam als uitdaging aan Europa. Docent is Dick Kleinhesselink, hij werkte een aantal jaren voor Kerk in Actie in Pakistan en is eind februari net terug van een werkbezoek aan dat land. De relatie tussen Europa en de Islam is er één getekend wordt door angst en conflict. In 732 stopte Karel Martel in Poitiers de Islamitische opmars in Europa. In de twaalfde en dertiende eeuw trokken Europese Kruisvaarders oostwaarts om de moslims te verdrijven uit Jeruzalem. In 1492 heroverden Ferdinand en Isabella Zuid-Spanje op de Moren. In 1683 belegerden de Turken Wenen. Vandaag de dag vinden we in alle steden van Nederland salafistische moskeeën die vaak een anti-westers gedachtengoed propageren. Lukt het ons deze tweespalt te overwinnen of is dat ijdele hoop?

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30 – 21.45 uur.
Kosten: €9,50 per avond
Opgave: terlouwadri@gmail.com