Thema-avonden: Amos

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdagen 14 en 21 november: Amos

Amos wordt rond 750 v. Chr. weggeroepen uit zijn boerenbestaan in Tekoa in het Zuiden om in het Noordrijk de sociale wantoestanden aan te klagen. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. Het Bijbelboek Amos is poëzie! Vandaar dat we met behulp van enkele andere gedichten willen
doordringen in het gedachtegoed van Amos. Hij zal blijken uiterst actueel te zijn. Docent is Peter Vermaat.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro per avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com