Toerisme, zegen of vloek?

Lezing door Maaike Bergsma, HBO-docent en coördinator Duurzaam Toerisme aan NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
met reacties van Bert Wassink, wethouder gemeente Leeuwarden, Adriaan van der Veer, sociaal geograaf te Leeuwarden
Rein Veenboer, Expect, NHL Stenden

We werken hard, dus een fijne vakantie, met mooi weer, op een bijzondere plek en het liefst meerdere keren per jaar, daar hebben we recht op. Toch? Maar wat is de impact van al deze reisbewegingen op de omgeving? De toeristische sector is lang gezien als een sector  waar zon, strand en genieten voorop staan. Het wordt de laatste jaren echter steeds duidelijker dat er schaduwzijden zitten aan onze vakanties. Steden als Amsterdam en Barcelona ondervinden steeds meer hinder van toeristen. Vele vliegbewegingen dragen bij aan CO2 vervuiling. Dieren die gebruikt worden in attracties worden niet altijd goed behandeld. Hoe zit het met de werkomstandigheden van het personeel? Hoe positief is de impact van internationaal toerisme in ontwikkelingslanden?
In haar lezing belicht Maaike Bergsma laat u nadenken over de impact van uw reizen op de omgeving. Ze bevraagt ontwikkelingen en verschaft inzicht in de wereld van mondiaal toerisme. Om tot een meer gebalanceerde manier van reizen te komen moeten we, zo betuigt zij, kijken naar dieperliggende overtuigingen die we over onszelf en de wereld hebben.
 
Aansluitend op de lezing en de reflecties daarop van Bert Wassink, Adriaan van der Veer en Rein Veenboer wordt u uitgenodigd zelf mee te praten over de plaats van toerisme in de samenleving.

Er is plaats voor 70 deelnemers.
Aanmelden kan tot en met 27 september door een mail te sturen naar theologischevorming2.0@gmail.com. Vermeld daarin uw naam en telefoonnummer.

Datum: Maandag 28 september 2020
Tijd: 20.00uur
Locatie: Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10, 8916 AG Leeuwarden
Organisatie: Geloven in Leeuwarden