Toneelstuk: Brieven aan mijn zoon van Annerixt Pijlman

Annerixt Pijlman studeerde aan de toneelacademie Maastricht en heeft grote affiniteit met religie en geloof. Om die reden heeft de Doopsgezinde Gemeente Haarlem haar gevraagd om met een groep jongere en oudere gemeenteleden een theaterproductie te maken. Na Haarlem wordt het stuk nu ook in Leeuwarden opgevoerd op 27 januari om 17.00 uur

... En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer ...
De jonge Tabula wordt door keizer aangesteld, om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. Zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten. De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?
Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft.

Wat:              Toneelstuk: Brieven aan mijn zoon (vanaf 10 jaar)
Waar:            Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Zondag 27 januari, 17.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis, collecte na afloop
Info en opgave: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73