Tweede van drie avonden over Gods aanwezigheid in ons leven van alledag

Op drie verschillende manieren vertellen de pastores van de Sint Vitusparochie over heiligheid. De avonden bieden handvaten om God gestalte te geven in ons persoonlijke leven, vanuit de woorden van paus Franciscus, vanuit de Zaligsprekingen en vanuit de eigen levenservaringen.
Tijdens de tweede avond vertelt pastoor Bert van der Wal over de zaligsprekingen en heiligheid. De zaligsprekingen staan in de bergrede van Jezus en die is opgetekend in het bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 4.

- Datum: 7 oktober     
- Aanvang: 20 uur     
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 3 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (24) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)