Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

Een avond met verhalen , geschiedenis en muziek rond het thema: ‘rekkelijk en precies, toen en straks’ in het kader van 400 jaar Remonstranten. Het historische conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Wij worstelen nog steeds met de vraag of wij over een vrije wil beschikken, of dat wij het resultaat zijn van toeval, milieu en genen. Wat betekent rekkelijk in 2019, in een tijd van toenemende polarisatie?

Medewerkenden zijn Marijke Broekhuijsen, Erik Raayman, Hein Dop en Jaap van Kempen.

Datum: woensdag 6 maart
Tijd: 20 – 21.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Leeuwarden
Toegang: € 5