Vervolgcursus Katholiek zo gek nog niet … door pastoor Bert van der Wal

AFGELAST IVM DE AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ hebben voltooid en hun geloof nog verder willen verdiepen. Deelnemers reiken zelf de onderwerpen aan waarover in deze vervolgcursus wordt gesproken.

- Data: 17 september (12), 29 (33) oktober en 26 (51) november
- Aanvang: 20 uur            
- Kosten: 10 euro (eenmalig)
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)