Voorstelling Kees Posthumus: Dwars door de Bijbel

Kees Posthumus snelt in Dwars door de Bijbel van Genesis naar Openbaringen en terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

Datum: 19 januari
Tijd: 15.00 – 16.15 uur (geen pauze)
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87   
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com