Waarom we omzien naar elkaar. Het geheim van het katholiek sociaal denken.

Een inleiding door Dominicus Kamsma.

Samenleven begint met zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter, worden hongerigen niet gevoed en houden gemeenschappen geen stand. Naastenliefde is de basis van zorg en zorg is een belangrijke bron van betekenis.
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Zij zijn voor een deel afhankelijk van voedselbanken. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Uit zorg voor hen zijn er vele vrijwilligers actief in de voedselbank.

Waar komt die behoefte vandaan om voor elkaar te zorgen? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Een antwoord is te vinden binnen het katholiek sociaal denken. Wie had gedacht dat het katholiek sociaal denken van de kerk verrassende antwoorden heeft voor de samenleving van nu? Geïnteresseerd geraakt? Kom dan naar een inspirerende avond over het katholieke sociaal denken en leer op een katholieke wijze kijken naar de actualiteit van omzien naar elkaar.

Datum: woensdag 18 oktober    
Aanvang: 19.30 uur  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)