Wat betekent het mens te zijn?

Met deze vraag hield de 19e -eeuwse filosoof Kierkegaard zich intensief bezig. Aan de hand van het boek De mens is geest van Andries Visser gaat ds. Sytze Ypma uit Franeker in op de drie stadia in het menselijk leven die Kierkegaard onderscheidt. Ypma geeft bijzondere aandacht aan het religieuze stadium. Wat doet dit stadium met onze angst en twijfel? Daarnaast werkt hij Kierkegaards uitspraak dat ‘de mens geest is’ nader uit en laat hij zien wat dit betekent voor ons mensbeeld in een tijd waarin we vooral ons brein, ons DNA of zelfs onze darmen zijn.

Datum: 24 maart 2020
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7 in Camminghaburen
Informatie: schakeltoerusting@gmail.com of (058) 267 52 09
www.kerkincamminghaburen.nl