Wat betekent het mens te zijn? Samen Kierkegaard lezen

Geïnteresseerd, maar nog nooit aangedurfd iets van deze veelzijdige, maar complexe filosoof te lezen? In een kleine studiekring voor
beginners gaan we samen een aantal teksten van hem bestuderen gedurende ongeveer acht bijeenkomsten. We gebruiken hiervoor het
boek ‘Søren Kierkegaard lezen’ van Pieter Vos. Aan bod komen de drie levenssferen die Kierkegaard onderscheidt: het esthetische, het
ethische en het religieuze en enkele grondbegrippen zoals angst, vertwijfeling, zelfwording en navolging. Ook leren we de persoon wat
kennen en krijgen we inzicht in de opbouw van zijn oeuvre.

Frequentie: ongeveer eens in de drie weken
Startdatum: dinsdag 12 november
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en opgave: schakeltoerusting@gmail.com of: 058-2675209
www.kerkincamminghaburen.nl