Wereldreligies: de Islam

Inleiding door Corry van Kampen.

Door handelscontacten met andere volken hadden de Arabieren reeds kennis van verschillende monotheïstische godsdiensten. Mohammed (geboren rond 571) krijgt op veertigjarige leeftijd een openbaring van God via de engel Gabriël. In 613 begon Mohammed in het openbaar te preken. De weergave van zijn prediking is de grondslag van de Islam. Hierover vertelt Corry van Kampen.

Begeleiding:    Corrie van Kampen
Datum:         maandag 7 oktober  
Aanvang:        10.00-12.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl