Zamel tijdschriften in voor gevangenen in De Marwei

Ook dit jaar werken Exodus en de kerken van Leeuwarden samen in een actie voor de gevangenen in de Marwei. Deze keer worden tijdschriften ingezameld voor de mannen. Door de coronamaatregelen hebben zij dit jaar vrijwel geen bezoek gehad en werd de bibliotheek gesloten. Daarom zijn tijdschriften nu extra welkom. Omdat veel kerken nog niet regelmatig open zijn, zijn er in de maand juni drie inzamelpunten:  Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2 ( elke dag) ,boekwinkel Ljocht , Kelders 11 (winkeltijden), de Stadskerk, Troelstraweg 147 a (dinsdag en donderdag van 9.00-16.00 uur, zondag 9-13) .
Vorig jaar is de voetbalplaatjesactie erg gewaardeerd, ook omdat ze zo iets konden geven aan hun kinderen. Dit jaar is in overleg met de gevangenen via de pastor gekozen voor tijdschriften. Ze mogen gelezen zijn. Wel graag een beetje recent. Hobby , sport en andere interessante opbouwende tijdschriften zijn welkom. Ook Engelse of anderstalige tijdschriften zijn welkom.