Iona-zangmiddag

Liederen uit Iona inspireren en troosten veel mensen. We zingen liederen in het Fries, Nederlands en Engels. De zangmiddag wordt na een koffiepauze rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Thema: “Waar hemel en aarde elkaar (aan)raken”. De samenzang staat onder leiding van Jannie Geertsma. Arjen Nauta neemt de muzikale begeleiding op zich met enkele instrumentalisten.

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl