Spiritualiteit

Nacht van Gebed in Leeuwarden

09-06-2023

Bid 9 op 10 juni mee voormensen , die vervolgd worden om hun geloof

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” - Anne van der Bijl

Wereldwijd worden miljoenen mensen vervolgd om hun geloof. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

Doe in Leeuwarden mee met deze interkerkelijk georganiseerde Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 9 op 10 juni in Stadsklooster Jabixhûs (Vijverstraat 2). De Nacht begint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Afghanistan, Vietnam , Sudan ,  Iran en Colombia. Elke keer na een filmpje of een interview wordt er dan ca 20 minuten gebeden voor het betreffende land in groepjes of individueel, bv door een kaarsje te branden of  een gebed te schrijven. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!

Ook een kindergebedsnacht
Er is ook heel praktisch materiaal voor kinderen om ze te leren bidden voor kinderen, die in hun land voorzichtig moeten zijn als ze Christen zijn : stickers , een wereldkaart met een boekje over “geheime vrienden. Hiervoor nodigen we kinderen en hun ouders uit op van 19.00-20.30 uur naar de Kindergebedsnacht te komen.

 

Lees verder

Koepelkerk 100 jaar

11-06-2023

De Koepelkerk - nu Koepeltheater - bestaat honderd jaar en dat wordt gevierd met een open middag en een Songs of Praise-dienst.
Op het programma:

13.00 - 13.30 u. Cheers (Henriëtte Meijer en Wyger Smits) in de foyer
13.30 - 13.50 u. Een historische terugblik door Arjen Bakker, auteur van het boek De gereformeerde kathedraal
14.00 - 14.15 u. Orgelcompositie van Jelle de Jong op het Vermeulenorgel, het grootste orgel van Fryslân
14.15 - 14.45 u. Cheers in de foyer
14.45 - 15.00 u. Popkoor van Zangles Friesland
15.15 - 15.30 u. Muziekkwartet: Ronald Postma, Sydo van der Bijl, Ilse Westra en Jelle de Jong
15.45 - 16.00 u. Popkoor
16.15 - 16.30 u. Muziekkwartet
16.45 - 17.00 u. Film over de sluiting van de Koepelkerk: De gereformeerde kathedraal

19.00 - 20.00 u: Songs of Praisedienst

 

Datum: 11 juni
Tijd: 13.00 - 17.00 en 19.00 - 20.00 u.
Locatie: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

14-06-2023

onder leiding van Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en wordt er nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat de Regel van Clara van Assisi centraal.

Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom om zich te oriënteren. Er is twee keer per jaar een instroommoment hiervoor. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Angela Twickler.  
E-mail: atm.twickler@gmail.com.

 

Data: woensdag 11 januari,15 februari,15 maart,19 april,17 mei en 14 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 15.00 uur             
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Huis van stilte door Corrie van Kampen

27-06-2023

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren.

Data: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: de Mariakapel van de Dominicuskerk                                            
Kosten: geen

 

Lees verder