Spiritualiteit

Meditatief moment op vrijdag

22-11-2019

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte Bijbeltekst, gedicht of mystieke tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan binnenlopen en vrij deelnemen. Leiding: Jan Altenburg, Minke van der Meulen, Joke Sprey of Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Mediteren op een Bijbelgedeelte

25-11-2019

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Kom dan eens meedoen met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht.We zitten in een kring. Er wordt een psalm voorgelezen of een ander Bijbelgedeelte. Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig, maar u kunt ook zo een keer binnenlopen om mee te doen. De avonden
staan los van elkaar.

Data: maandagen 9 en 23 september,14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Tijd: 19.30-20.45 uur
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Info en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers, tine.yrut@lijbrandt.nl , tel. 2152461

Lees verder

De Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren

10-12-2019

In onze parochie bestaat sinds vijftien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. In het eerste halfjaar op dinsdagavond en vanaf februari op de woensdagavond komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus of Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan de gebeden van Franciscus centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider:        Peter Vermaat ofs.
Data:            dinsdag 10 sept., 8 okt., 12 nov., 10 dec.
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats:        Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

 

Lees verder

Wandelen op woensdag

11-12-2019

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@12move.nl; www.jacobijner.nl

Lees verder

Meditatiekring De Schakel

12-12-2019

Meditatie houdt in stilstaan, luisteren, aandacht geven, loslaten, open staan. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening
en zijn samen stil. Dit najaar laten we ons tijdens de stilte inspireren door een afbeelding waarbij we ook tijd nemen om kort uit te wisselen over elkaars ervaring. U bent van harte welkom, ervaring met meditatie is niet nodig. U kunt ook losse avonden volgen. In samenwerking
met ds. Joke Baaij.

Data: iedere eerste donderdagavond van de maand (behalve in december) 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december
Tijd: 20-20.45 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7
Info: Era Pirenne, era.pirenne@gmail.com

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet... De vervolgcursus

12-12-2019

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
 
Begeleiding:    pastoor B. van der Wal
Data:            3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:    20.00 uur
Kosten:        eenmalig 10 euro.
Plaats:        Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau
Email:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Jeruzalem: stad van David, stad van Jezus

13-12-2019

Lezing door professor Archibald van Wieringen

Jeruzalem is een heel bijzondere stad, strategisch, historisch en religieus. We gaan in op de bijzondere ligging van Jeruzalem: op een berg begrensd door drie dalen. Met behulp van kaarten en afbeeldingen bekijken we de historische groei en veranderingen in Jeruzalem door de eeuwen heen. Jeruzalem is het religieuze centrum voor jodendom, christendom, voor koning David en koning Jezus. Jeruzalem is ook voor de Islam een belangrijke plaats. We werpen een blik op de belangrijkste religieuze plekken, zoals de Tempelberg en de Olijfberg. Er is alle ruimte voor uw vragen.

Begeleiding:      Archibald van Wieringen    
Datum:         vrijdag 13 december
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:      5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder