Spiritualiteit

Mediteren op een Bijbelgedeelte

24-02-2020

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht. We zitten in een kring. Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door tien minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig. De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 januari,10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 11 mei.
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal), ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers
tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. (058) 215 24 61

 

Lees verder

Meditatiekring De Schakel

05-03-2020

Een moment van rust in het drukke bestaan. Iedere eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar voor meditatie. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening en beoefenen de stilte. We laten ons daarbij inspireren door een tekst, beeld of beweging en putten uit de rijke christelijke traditie. Daarna steken we een lichtje aan, met een wel of niet uitgesproken intentie. Met medewerking van ds. Joke Baaij.

Data: 9 januari, 6 februari. 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.
Tijd: 20:00 tot 20:50 uur. Inloop vanaf 19:45 uur
Plaats: De Schakel
Info: era.pirenne@gmail.com

 

Lees verder

Wandelen op woensdag

11-03-2020

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@gmail.com; www.jacobijner.nl

Lees verder

De Fiorettigroep / Orde van Franciscaanse Seculieren

11-03-2020

In onze parochie bestaat sinds zestien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.


Begeleider: Peter Vermaat ofs.
Data: dinsdag 14 jan.(!!), woensdag 12 febr., 11 maart, 8 apr., 13 mei, 10 juni
Aanvang: 19.30 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

Lees verder

Wat betekent het mens te zijn?

24-03-2020

Met deze vraag hield de 19e -eeuwse filosoof Kierkegaard zich intensief bezig. Aan de hand van het boek De mens is geest van Andries Visser gaat ds. Sytze Ypma uit Franeker in op de drie stadia in het menselijk leven die Kierkegaard onderscheidt. Ypma geeft bijzondere aandacht aan het religieuze stadium. Wat doet dit stadium met onze angst en twijfel? Daarnaast werkt hij Kierkegaards uitspraak dat ‘de mens geest is’ nader uit en laat hij zien wat dit betekent voor ons mensbeeld in een tijd waarin we vooral ons brein, ons DNA of zelfs onze darmen zijn.

Datum: 24 maart 2020
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7 in Camminghaburen
Informatie: schakeltoerusting@gmail.com of (058) 267 52 09
www.kerkincamminghaburen.nl

 

Lees verder

De Paaswake: kern van het kerkelijk jaar

01-04-2020

De wake van Paaszaterdag naar Paasmorgen vormt het hart van het liturgisch jaar. Vele draden uit Schrift en Traditie, maar ook uit ons dagelijks leven, komen samen in die ene nacht. Als voorbereiding op de plechtigheden van het Paastriduum, zullen we in een voordracht de bovengenoemde draden ontrafelen.

Inleiding: pastoor B. van der Wal
Datum: woensdag 1 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Pelgrimstocht

09-05-2020

Een tweedaagse pelgrimstocht van Holwerd naar Dokkum en – na een overnachting in de Bonifatiuskapel - van Dokkum naar Feanwâlden, georganiseerd vanuit De Schakel. Beide dagen is er volop ruimte voor ontmoeting en bezinning.

Datum: 9 en 10 mei 2020.
Kosten: 40 euro p.p. inclusief avondmaaltijd, overnachting, ontbijt en lunchpakket tweede dag.  Daar komen nog OV-kosten overheen. Voor het vervoer van overnachtingsspullen wordt gezorgd.
Afstanden: 17 kilometer per dag.
Maximaal aantal deelnemers: 25.
Opgave voor 10 april bij Lucie Tuininga  l.tuininga@kpnmail.nl

 

Lees verder