Spiritualiteit

Workshop Krachtige kruiden in de Bijbel

20-09-2019

Tegenwoordig is er weer steeds meer belangstelling voor de werking van geurolie .
Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum heeft zich daarom de laatste jaren verdiept in de betekenis van geuren in de Bijbel. Die blijkt er vol mee te staan; meer dan 500 teksten gaan over geuren, geur-oliën en geurige kruiden!  De bekendste zijn waarschijnlijk mirre en wierook. Ze werden gebruikt in de aanbiddingsrituelen in de tempel, maar ook voor zalving voor genezing of gewoon om lekker te ruiken.

Tjitske kan heel boeiend en enthousiast vertellen over de werking en de betekenis van de verschillende geuren. Ze neemt ook allerlei flesjes met geconcentreerde geurolie mee om te laten ruiken !

Kom ruiken en het verhaal erbij horen!

Datum: 20 september
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2, 8921GP Leeuwarden 058-3000150
Voor wie: Er is ruimte voor ca 25 personen in het gebedsatelier van het Jabixhûs, dus het is fijn als je van te voren laat weten dat je komt met een berichtje naar jabixhus@gmail.com

Om de onkosten te dekken zou iedere deelnemer ca  €5 kunnen bijdragen . Daar staat een potje voor. Kijk maar wat je kunt missen.

meer weten over de pioniersplek van Tjitske en haar man: http://www.christelijkspiritueelcentrum.nl 

Lees verder

Mediteren op een Bijbelgedeelte

23-09-2019

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Kom dan eens meedoen met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht.We zitten in een kring. Er wordt een psalm voorgelezen of een ander Bijbelgedeelte. Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig, maar u kunt ook zo een keer binnenlopen om mee te doen. De avonden
staan los van elkaar.

Data: maandagen 9 en 23 september,14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Tijd: 19.30-20.45 uur
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Info en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers, tine.yrut@lijbrandt.nl , tel. 2152461

Lees verder

Meditatiekring De Schakel

03-10-2019

Meditatie houdt in stilstaan, luisteren, aandacht geven, loslaten, open staan. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening
en zijn samen stil. Dit najaar laten we ons tijdens de stilte inspireren door een afbeelding waarbij we ook tijd nemen om kort uit te wisselen over elkaars ervaring. U bent van harte welkom, ervaring met meditatie is niet nodig. U kunt ook losse avonden volgen. In samenwerking
met ds. Joke Baaij.

Data: iedere eerste donderdagavond van de maand (behalve in december) 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december
Tijd: 20-20.45 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7
Info: Era Pirenne, era.pirenne@gmail.com

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet... De vervolgcursus

03-10-2019

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
 
Begeleiding:    pastoor B. van der Wal
Data:            3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:    20.00 uur
Kosten:        eenmalig 10 euro.
Plaats:        Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau
Email:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Wereldreligies: de Islam

07-10-2019

Inleiding door Corry van Kampen.

Door handelscontacten met andere volken hadden de Arabieren reeds kennis van verschillende monotheïstische godsdiensten. Mohammed (geboren rond 571) krijgt op veertigjarige leeftijd een openbaring van God via de engel Gabriël. In 613 begon Mohammed in het openbaar te preken. De weergave van zijn prediking is de grondslag van de Islam. Hierover vertelt Corry van Kampen.

Begeleiding:    Corrie van Kampen
Datum:         maandag 7 oktober  
Aanvang:        10.00-12.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

De Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren

08-10-2019

In onze parochie bestaat sinds vijftien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. In het eerste halfjaar op dinsdagavond en vanaf februari op de woensdagavond komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus of Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan de gebeden van Franciscus centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider:        Peter Vermaat ofs.
Data:            dinsdag 10 sept., 8 okt., 12 nov., 10 dec.
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats:        Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

 

Lees verder

Wandelen op woensdag

09-10-2019

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@12move.nl; www.jacobijner.nl

Lees verder

Lezing ‘Leven met Wijsheid’ iets voor onze dagen?

13-10-2019

Thomas Merton (1915-1968) trad in 1941 in bij de trappisten van Gethsemani in Kentucky. Met zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog blijft hij een bron van spirituele inspiratie. Hij werd een pionier op  het gebied van de interreligieuze dialoog. De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer.

Historicus Willy Eurlings is voorzitter van de Mertonvrienden. Hij vertaalde o.a. Jim Forests biografie van Merton: ‘Leven met wijsheid’ (2018)

Datum: zondag 13 oktober
Tijd: 15-17 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 5 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Drie avonden over luisterend bidden

19-10-2019

Dat onze God een ‘luisterende God’ is, weten we, we zijn daar al van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten we ook dat Hij vóór alles een ‘sprékende’ God is?! Die op allerlei manieren met ons wil communiceren? Velen van ons hebben dat nooit echt geleerd: luisteren naar God en Hem horen spreken. We hebben wel geleerd te praten tégen God, maar een echt gesprek voeren met Hem, nee, dat hebben we misschien nooit geleerd……   

In drie avonden gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen.

Meer informatie volgt te zijner tijd in de Geandewei.

Lees verder

Avond voor alle zielen

02-11-2019

Het blijkt zinvol om op bepaalde momenten ook samen met anderen stil te staan bij hen die we moeten missen. Veel van de traditionele gezamenlijke rituelen rondom gedenkdagen van overledenen zijn weggevallen. Daarom is op de avond van Allerzielen onze kerk open er is er voor iedereen gelegenheid om samen met anderen zijn of haar geliefde overledenen te gedenken. Het is geen kerkdienst, maar een avond voor iedereen die stil wil staan bij het verlies van een dierbare. Er worden gedichten en teksten voorgedragen, er is muziek en stilte.

Datum: zaterdag 2 november
Tijd: 20 uur
Plaats: Sint Ceciliakerk, Lekkum

Lees verder

Norbertijnse spiritualiteit vanaf het 2e Vaticaans Concilie

18-11-2019

Oud-parochiaan Klaas Fongers is op latere leeftijd Norbertijn en priester geworden. Destijds was hij zeer actief in de Franciscusparochie. Veel parochianen kunnen zich dat nog herinneren. In zijn lezing gaat hij in op de spiritualiteit van de Norbertijnen en op katholiek Nederland na het 2e Vaticaans Concilie.
Om de Norbertijnse spiritualiteit te ervaren hebben we een kloosterweekend gepland in Hierden van 29 november – 1 december 2019. Zie elders in dit boekje.

Begeleiding:    Klaas Fongers, Norbertijn
Datum:        18 november
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Jeruzalem: stad van David, stad van Jezus

13-12-2019

Lezing door professor Archibald van Wieringen

Jeruzalem is een heel bijzondere stad, strategisch, historisch en religieus. We gaan in op de bijzondere ligging van Jeruzalem: op een berg begrensd door drie dalen. Met behulp van kaarten en afbeeldingen bekijken we de historische groei en veranderingen in Jeruzalem door de eeuwen heen. Jeruzalem is het religieuze centrum voor jodendom, christendom, voor koning David en koning Jezus. Jeruzalem is ook voor de Islam een belangrijke plaats. We werpen een blik op de belangrijkste religieuze plekken, zoals de Tempelberg en de Olijfberg. Er is alle ruimte voor uw vragen.

Begeleiding:      Archibald van Wieringen    
Datum:         vrijdag 13 december
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:      5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder