Spiritualiteit

De Elisabethgroep

29-05-2024

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit.
Dit voorjaar zijn er twee bijeenkomsten.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

1. Franciscus en de Drie-eenheid
Het christelijke godsbeeld bij uitstek is de Triniteit, de belijdenis dat we geloven in één God in drie personen. Menigeen zegt dat niet meer zoveel in onze tijd. Toch wordt het geloofsengagement van Franciscus door dit beeld gedragen. Hij knapt drie kerkjes op, slaat tot driemaal toe het evangelieboek open om te weten wat hij moet doen, en hij staat aan de basis van drie ordes. Hoe zag Franciscus God en hoe spreekt hij daarover? Op welke wijze kan dat ons nog inspireren? De avond is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Franciscus, maar ook voor hen die zoeken naar een verheldering van hun godsbeeld.
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 31 januari    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro


2. Franciscus en Maria
Maria, de moeder van Jezus, neemt voor velen een belangrijke plaats in in hun geloofsleven. Hoe heeft zij van eenvoudig joods meisje kunnen uitgroeien tot de moeder van alle mensen? Welke relatie is er met de godinnen van de oude wereld? Welke plaats heeft zij ingenomen in de geschiedenis van theologie en devotie?  Welke betekenis heeft zij voor de Kerk en voor ons? Voor Franciscus is Maria de eerste, door de Drie-Ene God, gewijde kerk. Zij is het oerbeeld van de Kerk. Zij laat zien wat het is tempel van de Heilige Geest te zijn. In het kerkje van Maria ter Engelen ligt dan ook het begin van zijn beweging
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 29 mei    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro

 

 

Lees verder

Nacht van Gebed voor mensen, die vanwege hun geloof vervolgd worden

31-05-2024

Elk jaar organiseert Open Doors een Nacht van Gebed voor mensen, die vanwege hun geloof vervolgd worden. Daar doet Stadsklooster Jabixhus weer graag aan mee.

Met filmpjes en verhalen wordt steeds verteld wat er in verschillende landen aan de hand is. Daarna wordt er ca 20 minuten gebeden voor dat land. Dat gebeurt in groepjes, maar als je liever individueel bidt of bv een kaarsje brandt of een bemoedigend kaart schrijft, het kan allemaal. De nacht is van 21:00 tot 2:00 uur. Je mag de hele tijd meedoen, maar je kunt ook op elk moment binnen lopen of weer weggaan. Voel je vrij.

Deelname is gratis

Datum: 31 mei/1 juni
Tijd: 21:00 - 2:00 u
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2

Lees verder

Kliederkerk

09-06-2024

Ouders en kinderen komen samen rond een bijbelverhaal, dat op vele verschillende wijzen wordt vorm gegeven, ook is er een korte viering en wordt het samenzijn afgesloten met een maaltijd.

Datum: 9 juni
Tijd: 14.30 - 17.00
Opgeven bij Petra Prins: tj.hiemstra@hetnet.nl
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18.

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

12-06-2024

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. Op 11 oktober is het mogelijk in te stromen in de Fioretti en je te oriënteren, of een kennismakingstraject met de OFS voor jou een mogelijkheid is om met anderen vanuit de franciscaanse spiritualiteit te willen leven binnen de zogeheten ‘broederschap de Fioretti’ (lees ook zusterschap).

Dat doen we door
– een keer per maand samen te komen in het Titus Brandsma Huis,
– in de crypte het Getijdengebed te bidden,
– ons onder leiding van Peter Vermaat te verdiepen in de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi en deze naar de huidige tijd te vertalen
– met een gezamenlijke broodmaaltijd af te sluiten.

Naast deze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten is er na een periode van kennismaking de mogelijkheid voor een traject van persoonlijke vorming, die gericht is op de toeleiding naar de professie. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren overwegen, zijn van harte welkom.
Voor meer informatie: Angela Twickler  atm.twickler@gmail.com

Data: woensdag 10 januari, 21 februari, 13 maart, 10 april,
          8 mei en 12 juni  Aanvang: 15.00 uur  

Aanvang: 15.00 uur                                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Regenboogviering

16-06-2024

Op zondag 16 juni wordt de jaarlijkse Regenboogviering gehouden,een samenwerking van de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden en de werkgroep geloof en homoseksualiteit Friesland. Thema is: Aan tafel is altijd plek voor meer.

Datum: zondag 16 juni 2024
aanvang 11:00 uur (kerk open vanaf 10:30)
Locatie: Waalse Kerk,Grote Kerkstraat 222

zie ook oecumenischebasisgemeenteleeuwarden.nl, werkgroepgh.nl

 

Lees verder