Spiritualiteit

Taizé-zangavond

22-05-2022

Kenmerkend voor de oecumenische Taizé-vieringen zijn het zingen van korte meditatieve liederen die vaak herhaald worden en de stilte. Het zingen wordt begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Na afloop gaat ieder in stilte naar huis of ontmoet elkaar  onder genot van koffie/thee.

Organisatie: Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly en Jelle Waringa.

Data: zondag 22 mei 2022
Tijd: 19.30-20.30 uur

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Iepenlofttsjinst, lezing en dialoog in Dorpstuin Snakkerburen

22-05-2022

Op zondag 22 mei begint om 11.00 uur een iepenloft-tsjinst in de dorpstuin van Snakkerburen. Aansluitend (vanaf 12.30 u.) is er een beleefmiddag over ons voedsel: samen eten, samen delen met Trees van Montfoort, Theo van der Molen en Korrie Hoekstra (minor Feeding our world' van Van Hall Larenstein).

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: 22 mei 2022
Plaats: Dorpstuin Snakkerburen, Oan 'e Dyk 56
Tijd: 11.00 u Iepenlofttsjjinst, 12.30 beleefmiddag
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Hemelvaartsdienst in Prinsentuin

26-05-2022

Al meer dan tien jaar wordt er bij de koepel in de Prinsentuin met Hemelvaart een kerkdienst georganiseerd . Het initiatief hiertoe werd destijds genomen door de Baptisten Gemeente Parkkerk Leeuwarden. De laatste jaren zijn ook de Pelikaankerk, Stadsklooster Jabixhus en de Vineyard-gemeente bij de organisatie betrokken.

De afgelopen twee jaar moest men voor het houden van de  hemelvaartsdienst vanwege de corona-crisis uitwijken naar resp. de Pelikaankerk (2020) en de Parkkerk (2021) maar nu staat het sein weer op groen en mag het met de prachtige plek in de Prinsentuin weer een Openluchtdienst heten waar iedereen op donderdag 26 mei vanaf 10.00 uur welkom is. De dienst heeft dit jaar het thema "Met zonder Jezus" meegekregen. Ds. Pieter Dijkstra van  de Pelikaankerk zal hier over spreken. Anneke Plantinga zal een vertelling voor de kinderen verzorgen en brassband Hosannah zal zowel solo's ten gehore brengen alsook de samenzang begeleiden. De collectie is voor het project Noodhulp Oekraine van Kerk in Actie. Na de dienst is er nog gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten en na/bij te praten.

Wat? Hemelvaartsdienst, donderdag 26 mei, 10.00 uur
Waar? bij de koepel in de Prinsentuin
Wie? ds. Pieter Dijkstra spreekt over thema 'Met zonder Jezus';
vertelling door Anneke Plantinga; brassband Hosannah speelt solo's en begeleidt de samenzang
Koffie/thee na afloop

 

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van Peter Vermaat ofs

08-06-2022

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. In deze coronatijd is er alleen een middaggroep. Gezien de wettelijke beperking van het aantal deelnemers is deze groep op dit moment vol. Voor geïnteresseerden in de franciscaanse spiritualiteit  zijn er dit voorjaar twee avonden. Gemakshalve noemen we dat de Elisabethgroep (zie hieronder).

De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven.

- Data: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni
-  Aanvang: 15.00 uur

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)

Lees verder