Spiritualiteit

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

14-09-2022

onder leiding van Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en wordt er nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat de Regel van Clara van Assisi centraal.

Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom om zich te oriënteren.

Data: woensdag 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 15.00 uur             
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen

26-09-2022

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar actief met glas. Hij werkt met gekleurd glas en schildert ook op het glas, het brandschilderen. Brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. Van Kollenburg maakt de ontwerpen zelf of ze komen van plaatjes en foto’s. Ook werkt hij in opdracht. Tijdens deze avond vertelt Van Kollenburg over de techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

Datum: 26 september        
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.30 uur         
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Huis van stilte door Corrie van Kampen

27-09-2022

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren.

Data: 27 september, 25 oktober, 29 november, 27 december
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: de Mariakapel van de Dominicuskerk                                            
Kosten: geen

 

Lees verder

Diocesane Retraite in klooster Thuine: 'Gelukkig die...'

17-10-2022

onder leiding van Peter Vermaat

Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en de vervolgden. In zijn Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze draad weer op: ‘Gelukkig wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie vredelievend is, zuiver van hart en arm van geest; gelukkig wie zich niet verheft, zijn naaste in zijn broosheid draagt, wie er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te staan.’ Zij vinden, aldus Franciscus, de ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun geduld weten te bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen.

In de wereld van alledag worden de mensen die veel weten, die zich aan welvaart laven, die zich gepantserd hebben, gelukkige mensen genoemd. Jezus en Franciscus zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de zaligsprekingen op Esseens erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug bij de profeten en in de psalmen. Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der aarde, maar de kleinen gelukkig geprezen worden. Het is de levenskunst van de glimlach. Voor veel mensen is glimlachen moeilijk geworden. Hun gelaat is verhard, de honderden kleine spieren zijn verstijfd. De benedictijnse monnik Benoît Standaert schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een loopje kunnen nemen met je gebruikelijke ernst’ en hij citeert daarbij een Chinees gezegde: ‘Als je om jezelf kunt lachen, zul je je hele leven plezier hebben.’

Datum: vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888.

 

Lees verder

De achtergrond van de Fioretti

09-11-2022

De Fioretti, letterlijk de bloemetjes, van Franciscus, is een verzameling verhalen, die niet zozeer historisch als wel spiritueel moeten worden beoordeeld. Ze zijn gebaseerd op een ouder werk en ontstaan tegen de achtergrond van de strijd tussen laksen en preciezen, vernieuwers en authentieke volgelingen van Franciscus, conventuelen en spiritualen. Het ging in die tijd om de vraag hoe het echte franciscaanse leven in de wereld gerealiseerd kan worden. In deze strijd willen deze verhalen bemoedigende voorbeelden geven aan de spiritualen. Naast deze achtergrond gaan we in op een aantal verhalen, stuk voor stuk voorbeelden van schitterende vertelkunst.

Datum: 9 november      
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.00 uur        
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder