Spiritualiteit

Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen

16-02-2020

Liederen uit Iona geven vanuit die Keltische spiritualiteit veel inspiratie en verdieping. Veel liederen zijn intussen in het Fries en in het Nederlands vertaald, een aantal is opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Op deze zondagmiddag zingen we diverse liederen rond mens-zijn in Gods schepping, in het Engels, Fries en Nederlands. Na een koffiepauze rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Begeleiding van de zang: Jannie Geertsma. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta. Organisatie: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra

Datum:     zondag 16 februari
Tijd:         15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats:         Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

Wat betekent het mens te zijn?

24-03-2020

Met deze vraag hield de 19e -eeuwse filosoof Kierkegaard zich intensief bezig. Aan de hand van het boek De mens is geest van Andries Visser gaat ds. Sytze Ypma uit Franeker in op de drie stadia in het menselijk leven die Kierkegaard onderscheidt. Ypma geeft bijzondere aandacht aan het religieuze stadium. Wat doet dit stadium met onze angst en twijfel? Daarnaast werkt hij Kierkegaards uitspraak dat ‘de mens geest is’ nader uit en laat hij zien wat dit betekent voor ons mensbeeld in een tijd waarin we vooral ons brein, ons DNA of zelfs onze darmen zijn.

Datum: 24 maart 2020
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7 in Camminghaburen
Informatie: schakeltoerusting@gmail.com of (058) 267 52 09
www.kerkincamminghaburen.nl

 

Lees verder

Pelgrimstocht

09-05-2020

Een tweedaagse pelgrimstocht van Holwerd naar Dokkum en – na een overnachting in de Bonifatiuskapel - van Dokkum naar Feanwâlden, georganiseerd vanuit De Schakel. Beide dagen is er volop ruimte voor ontmoeting en bezinning.

Datum: 9 en 10 mei 2020.
Kosten: 40 euro p.p. inclusief avondmaaltijd, overnachting, ontbijt en lunchpakket tweede dag.  Daar komen nog OV-kosten overheen. Voor het vervoer van overnachtingsspullen wordt gezorgd.
Afstanden: 17 kilometer per dag.
Maximaal aantal deelnemers: 25.
Opgave voor 10 april bij Lucie Tuininga  l.tuininga@kpnmail.nl

 

Lees verder