Protestantse Gemeente Huizum, wijk West

content image

Wijkgemeente Huizum-West neemt de Bijbel als grondslag voor het leven en gelooft dat het mooiste geschenk dat de mens ooit ontving is dat God zélf, in Jezus Christus, naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Wij willen midden in de samenleving staan en vanuit die positie bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer volgen.
 
Wij vinden het belangrijk om een hechte, open en gastvrije gemeente te zijn. Daarom organiseren we naast de zondagse erediensten allerlei activiteiten die zorgen voor groei in het geloof, samenbinding en gemeenteopbouw.
 
Als kerk zijn we er niet voor onszelf. We hebben een opdracht in deze wereld. Helemaal niet ingewikkeld: gewoon er zijn als een licht in onze omgeving. Iets laten zien van de liefde van God die we zien in Jezus Christus. Eenzaamheid is één van de grote problemen van onze tijd. Als gemeente proberen we daar, hoe klein ook, iets aan te doen.

Informatie over wijkgemeente Huizum-West op de website: www.kurioskerk.nl

Activiteiten van Huizum-West en/of in de Kurioskerk