Protestantse Gemeente Lekkum

content image
De Hervormde gemeente van Lekkum-Miedum-Snakkerbuorren en Blitsaerd is een zeer kleine gemeente: 26 belijdende leden, 30 doopleden en 49 overige geregistreerden. In totaal verdeeld over 70 pastorale eenheden. Voorts is er een aantal vaste gasten uit naburige gemeenten.
In de gemiddelde kerkdienst zitten circa 25 personen, met uitschieters naar boven en beneden.
Al zijn we klein, we zijn wel vitaal. Heel mooi is ook dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn.
De laatste paar jaar hebben we er wat nieuwe leden bij gekregen uit de nieuwbouw van Blitsaerd. Ook een aantal dorpsgenoten die eerst bij een wijkgemeente in Leeuwarden hoorden hebben zich naar ons over laten schrijven.

Activiteiten van PG Lekkum