Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

content image

De Doopgezinde Gemeente Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Informatie over Doopgezinde Gemeente Leeuwarden op de website: www.dgleeuwarden.org

Activiteiten van DG Leeuwarden

Kerkdienst met Christian Peacemakers Team

22-09-2019

In de doopsgezinde vermaning is op 22 september om tien uur een zondagsdienst in samenwerking met het CPT, Christian Peacemakers Team.

Dit team staat voor werk en relaties die:

– De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren
– Initiatieven aan de basis versterken
– Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren
– Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.

De visie van het CPT: een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

Hun missie: Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren.

Na afloop van de dienst zal er een nagesprek zijn met een lid van het Team: Irene van Setten, en gelegenheid tot uitwisseling van meningen en ideeën.

Wat:             Zondagsdienst met het Christian Peacemakers Team, nagesprek met Irene van Setten
Waar:           Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18
Wanneer:     zondag 22 september 2019, 10.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis

Lees verder

Symposium Verbinding: verbindt religieuze gemeenschappen en levensbeschouwingen

29-09-2019

Op 29 september 2019 van 13:00 – 17:00 uur vindt in de Doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk 18 te Leeuwarden het symposium ‘Verbinding’ plaats. Centraal staat de vraag: 'Wat is uw bijdrage aan verbinding tussen mensen?'

Het symposium is een initiatief van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de orde AMORC - Rozekruisers. Het is o.a. geïnspireerd op de bezieling die is voortgekomen uit de ‘Iepen Mienskip’ van de Culturele Hoofstad (LF2018). De ‘Iepen Mienskip’ heeft geresulteerd in onverwachte samenwerkingen en nieuwe initiatieven. Het symposium speelt hierop in.

 

Programma (13:00 – 17:00 uur):

Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)

Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn?

De volgende sprekers gaan in op de vraag: “Wat is onze bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie

Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden

Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC

Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme

Attie van Houten, vanuit het Soefisme

Jan Bosman, namens Solidair Friesland

George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.


Daarna is er een programma met workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting.

Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.

 

In verband met beperkt aantal plaatsen s.v.p. tijdig aanmelden via info@kleurrijkfryslan.nl
Voor het volledige programma: zie bijlage en www.kleurrijkfryslan.nl

Lees verder

Het gewone leven als bron van theologische kennis

04-10-2019

Op vrijdag 4 oktober houdt het Friesch Godgeleerd Gezelschap (opgericht in 1838) zijn jaarlijkse open studiedag. Spreker dit jaar is Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU in Amsterdam. In haar optiek moet theologie uitgaan van de concrete levenservaring van gewone mensen. Zij focust daarbij met name op zogenaamde contrastervaringen. Gebeurtenissen
waardoor het ongewone en oncontroleerbare het leven binnendringt en ons bestaan op zijn kop zet. Ze kunnen positief zijn zoals als de geboorte van een kind. Of negatief als verlies, lijden en dood.

Theologie onderzoekt wat er in deze ervaringen oplicht van wat er echt toe doet in het leven. Tevens vraagt zij naar wat in religieuze tradities en rituelen aan kennis daarover te vinden is. Je zou het theologie op zijn kop kunnen noemen: van het leven naar de traditie in plaats van andersom.

Een boeiende ontdekkingstocht waarbij haar eigen ervaringen van verlies en vreugde het uitgangspunt vormen.

Datum: vrijdag 4 oktober
Tijd: 10 – 14 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Kosten: 12,50 euro pp., inclusief consumpties en een eenvoudige lunch
Aanmelding: vóór vrijdag 28 september via e-mail: (wl.dejong@knid.nl) of schriftelijk t.a.v. dr. W.L. de Jong, T. Sjolles Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageest.

Lees verder

Lezing ‘Leven met Wijsheid’ iets voor onze dagen?

13-10-2019

Thomas Merton (1915-1968) trad in 1941 in bij de trappisten van Gethsemani in Kentucky. Met zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog blijft hij een bron van spirituele inspiratie. Hij werd een pionier op  het gebied van de interreligieuze dialoog. De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer.

Historicus Willy Eurlings is voorzitter van de Mertonvrienden. Hij vertaalde o.a. Jim Forests biografie van Merton: ‘Leven met wijsheid’ (2018)

Datum: zondag 13 oktober
Tijd: 15-17 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 5 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Taizé-gebeden

29-10-2019

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door o.a. gitaar, fluit en cornet. Een Taizéviering is oecumenisch en iedereen kan deelnemen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Data: zondag 1 september, dinsdag 29 oktober, zondag 1 december
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info: tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder