Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

content image

De Doopgezinde Gemeente Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Informatie over Doopgezinde Gemeente Leeuwarden op de website: www.dgleeuwarden.org

Activiteiten van DG Leeuwarden

Boekpresentatie: Verlangen naar bezinning en bezieling

25-01-2019

Op 6 november 2011 werd Oergong geopend, als Huis van Bezinning en Bezieling, naast de doopsgezinde kerk, in het hart van Leeuwarden. Voor predikante Tjitske Hiemstra werd daarmee een droom werkelijkheid. Na zeven vruchtbare jaren kijkt ze in dit boek terug op het ontstaans-proces, op wat er is gegroeid en op eigen gegroeide spiritualiteit.

Een boek met tekst en foto’s, een boek vanuit verlangen naar religieuze bezinning en bezieling gemaakt. Een boek om tot stilte te komen en te mediteren.

Uitgeverij Elikser

ISBN: 978-94-6365-119-6

Tjitske Hiemstra (1959) werd geboren op een boerderij bij Dronrijp, onder de rook van Leeuwarden. Ze volgde een opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk, werd jeugdwerkleidster bij de Hervormde Grote Kerk van Epe en later bij de doopsgezinden van Utrecht -’t Gooi en de Remonstrantse Geertekerk. Uiteindelijk koos zij het Doopsgezind Seminarie om zich verder te bekwamen tot predikant. Ze werd eerst pastoraal werker en later predikante van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht en is sinds 2000 predikante van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.


Wat:              Boekpresentatie: Verlangen naar bezinning en bezieling
Waar:            Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Vrijdag 25 januari, 2019, 16.00 uur

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

25-01-2019

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong.
Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Joke Sprey en/of ds. Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Toneelstuk ‘Brieven aan mijn zoon’

27-01-2019

.. 'En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer' ...

De jonge Tabula wordt door keizer aangesteld om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. En zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten.

De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?

Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft. De regie is in handen van Annerixt Pijlman.

Datum:  zondag 27 januari
Tijd: 17 - 18 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj.Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Toneelstuk: Brieven aan mijn zoon van Annerixt Pijlman

27-01-2019

Annerixt Pijlman studeerde aan de toneelacademie Maastricht en heeft grote affiniteit met religie en geloof. Om die reden heeft de Doopsgezinde Gemeente Haarlem haar gevraagd om met een groep jongere en oudere gemeenteleden een theaterproductie te maken. Na Haarlem wordt het stuk nu ook in Leeuwarden opgevoerd op 27 januari om 17.00 uur

... En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer ...
De jonge Tabula wordt door keizer aangesteld, om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. Zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten. De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?
Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft.

Wat:              Toneelstuk: Brieven aan mijn zoon (vanaf 10 jaar)
Waar:            Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Zondag 27 januari, 17.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis, collecte na afloop
Info en opgave: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73

Lees verder

Iona-zangmiddag

10-02-2019

Liederen uit Iona inspireren en troosten veel mensen. We zingen liederen in het Fries, Nederlands en Engels. De zangmiddag wordt na een koffiepauze rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Thema: “Waar hemel en aarde elkaar (aan)raken”. De samenzang staat onder leiding van Jannie Geertsma. Arjen Nauta neemt de muzikale begeleiding op zich met enkele instrumentalisten.

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Taizé-gebeden

10-03-2019

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizé viering is oecumenisch en staat open voor ieder die wil komen.

Data: zondagen 13 januari, 10 maart en 19 mei
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Lezing Hein Stufkens: De grondwet voor geluk

21-03-2019

Filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur Hein Stufkens (1947) geeft een lezing over zijn boek: ´De grondwet voor geluk. De universele wijsheid van de Bergrede´.

De Bergrede is een urgente boodschap voor onze tijd en een tekst die op veel weerstand stuit. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. Als steeds meer individuen beseffen dat echt geluk niet ligt in de bevrediging van de eindeloze begeerten van het ego, kan er een grote omwenteling in het bewustzijn en daarmee in de samenleving komen.

Datum: donderdag 21 maart
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: € 5,-
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder