Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

content image

De Doopgezinde Gemeente Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Informatie over Doopgezinde Gemeente Leeuwarden op de website: www.dgleeuwarden.org

Activiteiten van DG Leeuwarden

Meditatief moment op vrijdag

22-11-2019

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte Bijbeltekst, gedicht of mystieke tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan binnenlopen en vrij deelnemen. Leiding: Jan Altenburg, Minke van der Meulen, Joke Sprey of Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Taizé-gebeden

01-12-2019

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door o.a. gitaar, fluit en cornet. Een Taizéviering is oecumenisch en iedereen kan deelnemen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Data: zondag 1 september, dinsdag 29 oktober, zondag 1 december
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info: tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder