Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

content image

De Doopgezinde Gemeente Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Informatie over Doopgezinde Gemeente Leeuwarden op de website: www.dgleeuwarden.org

Activiteiten van DG Leeuwarden

Taizé-dienst in de Doopsgezinde kerk

28-04-2024

We zingen samen die prachtige alsmaar herhalende Taizé-liederen in verschillende talen; er is een psalmgebed, bijbellezing, stilte en gebeden. De organisatie is in handen van Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly, Joshua Prins, Petra Prins, Nynke Smit en Jelle Waringa

Data: 28 april
Tijd: 19.30 – 20.30 en daarna is er koffie/thee in de Kerkenraadskamer
Locatie: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Mediteren met geuren

21-05-2024

Elke derde dinsdag van de maand is er een meditatieve viering met als uitgangspunt de Vruchten van de Geest (Galaten 5: 22).
Minke heeft de vruchten gekoppeld aan geuren via een bloesemnaslagwerk. De bijbehorende geur verdiept de meditatie.

Leiding en opgave: Minke van der Meulen-Heida (minkemh@xs4all.nl)
Tijd: Dinsdagavond 19.30 uur, de meditatie duurt 60 - 90 minuten
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Kliederkerk

09-06-2024

Ouders en kinderen komen samen rond een bijbelverhaal, dat op vele verschillende wijzen wordt vorm gegeven, ook is er een korte viering en wordt het samenzijn afgesloten met een maaltijd.

Datum: 9 juni
Tijd: 14.30 - 17.00
Opgeven bij Petra Prins: tj.hiemstra@hetnet.nl
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18.

Lees verder