Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

content image

De Doopgezinde Gemeente Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geïnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.

Informatie over Doopgezinde Gemeente Leeuwarden op de website: www.dgleeuwarden.org

Activiteiten van DG Leeuwarden

Taizé-dienst in de Doopsgezinde kerk

15-10-2023

We zingen samen die prachtige alsmaar herhalende Taizé-liederen in verschillende talen; er is een psalmgebed, bijbellezing, stilte en gebeden. De organisatie is in handen van Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly, Joshua Prins, Petra Prins, Nynke Smit en Jelle Waringa

Data: 15 oktober, 10 december, 25 februari, 24 maart en 28 april.
Tijd: 19.30 – 20.30 en daarna is er koffie/thee in de Kerkenraadskamer
Locatie: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Mediteren met geuren

17-10-2023

Elke derde dinsdag van de maand is er een meditatieve viering met als uitgangspunt de Vruchten van de Geest (Galaten 5: 22).
Minke heeft de vruchten gekoppeld aan geuren via een bloesemnaslagwerk. De bijbehorende geur verdiept de meditatie.

Leiding en opgave: Minke van der Meulen-Heida (minkemh@xs4all.nl)
Tijd: Dinsdagavond 19.30 uur, de meditatie duurt 60 - 90 minuten
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Mediteren met Etty Hillesum

19-10-2023

Gedurende vijf donderdagochtenden kijken we op meditatieve wijze naar het korte leven van Etty Hillesum (1914- 1943).

19 oktober: Kennismaken met Etty en haar start met meditatie
9 november: Naar je binnenkant luisteren. ‘Hineinhorchen’, noemt Etty dat.
11 januari: Tot innerlijke zelfstandigheid geboren worden en tegelijk deel van het geheel
15 februari: Hoe blijf je staande te midden van lijden; wat is je bron?
7 maart: Mijn taak, ‘een kleine ‘Aufgabe’, die speciaal voor mij is’, zegt Etty

Locatie: Oergong of Gemeentezaal bij de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Leiding en opgave: Tjitske Hiemstra (tj.hiemstra@hetnet.nl)
Tijd: Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Kosten: 30 of 40 euro, incl. koffie en thee.

Lees verder

Preek van de Leek met Theo Mulder

15-11-2023

Op zondag 15 november gaat Theo Mulder (pleiter voor een vruchtbare bodem) voor als lekenpreker.
Thema is “Verbond met de grond”.

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18,

Lees verder

Kliederkerk

19-11-2023

Ouders en kinderen komen samen rond een bijbelverhaal, dat op vele verschillende wijzen wordt vorm gegeven, ook is er een korte viering en wordt het samenzijn afgesloten met een maaltijd.

Datum: 19 november
Tijd: 10.00 uur
Volgende data: 21 januari en 17 maart (14.30 uur), 19 mei (10.00 uur)
Opgeven bij Petra Prins: kliederkerk@dgleeuwarden.org.
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18.

Lees verder