Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Familytour met bisschop Ron van den Hout

25-11-2018

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting.
    
Zondag 25 november 2018 in Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden
van 11.00 – 14.00 uur
Bonifatiusplein 20
Huwelijk als sacrament voor het samen leven

Zondag 3 februari 2019 in Sint-Jozefkerk te Groningen
van 11.00 – 14.00 uur
Radesingel 2 (kathedraal)
Zondag: stilstaan in de week

Zondag 7 april 2019 in kerk De Heer die wederkomt te Oosterwolde
van 10.30 – 13.30 uur
Quadoelenweg 3
Wie is Hij voor mij als ouder?

Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd!  
Voor de kinderen is een apart passend programma met Charlotte van der Werf–Legtenberg en Anja Eerhart als ervaren begeleiders.  De maaltijd met soep en brood is gezamenlijk en wordt verzorgd.

Opgave via het bisdomhuis in Groningen, mw. Lisette Winter. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl of telefoon: 050 – 4065888.
Het aantal kinderen en hun leeftijd graag vooraf aangeven.

 

Lees verder

Fryske fesper

25-11-2018

Op de fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. In fesper is in jûnsgebed en in dei-ôfsluting: yn tankberens sjogge wy werom op it goede dat de dei ús brocht hat. Yn fertrouwen geane wy de nacht yn, mei hope op in nije dei mei it eigen ljocht en eigen taken. Dizze fesperfiering bestiet út in oantal fêste ûnderdielen: in psalmgebed en oare gebeden, in koarte meditaasje foarôfgeande oan de bibellêzing, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel, fluit of klarinet of oar instrumint, solosjongen of koarsang. Der is omtinken foar in meditatyf momint. Wy sjonge mei elkoar ûnder oargelbegelieding fan ús feste oargelist Theo Jellema.

Dizze fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân.

Eltsenien fan herten útnoege om dizze fiering by te wenjen.    

Op snein 25 novimber om 19.00 oere is de foargonger dûmny Adri Terlouw.
Muzyk: Theo Jellema (oargel) en Meindert Reitsma (eufonium)

Lêzingen: Martha-de Boer van Slooten

De folgjende fespers binne op

Data: snein 25 novimber, 27 jannewaris, 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny.

Lees verder

Taizé-gebeden

09-12-2018

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door o.a. gitaar, fluit en cornet. Een Taizé-viering is oecumenisch en iedereen kan deelnemen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

Data: zondag 9 september, woensdag 17 oktober, zondag 9 december
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info: tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

Ouder-en-kindochtend

13-01-2019

Hoe geef je je kind een gelovige opvoeding? Hoe kom je in gesprek over geloofs- en levensvragen samen met leeftijdgenoten?
Hoe kun je samen met je kinderen je geloof delen, met veel gezelligheid?

Vanaf 1 janurari zijn er ouder-kind-ochtenden in de RK-kerk in Wytgaard, Tjissema 2.

9.30 uur: facultatief: viering in de kerk voor ouders en tieners van 10-14 jaar (voor kinderen van 0-10 jaar een eigen viering in een zaal naast de kerk)
10.30uur: ontmoetingsbijeenkomst met verdieping van een Bijbeltekst of Katholieke traditie (ouders, kinderen 0-10 jaar, tieners 10-14 jaar in eigen groepen)
12.30uur: samen lunchen
13.30 uur: afsluiting

Informatie bij pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682 of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

Data in 2019 (onder voorbehoud):
13 januari, Doop van de Heer
10 maart, Eerste veertigdagentijd
13 april: Palmpasen (Dominicuskerk Leeuwarden)
29 juni: Spelletjesdag (Dominicuskerk Leeuwarden
8 september: Maria Geboorte
3 of 10 november: Allerheiligen/Allerzielen of Sint Maarten

Lees verder