Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Fryske fespertsjinst

26-01-2020

Eltse fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dizze fesperfieringen  falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân. De tsjinsten biede plak oan minsken dy't graach ris it eigene fan de Fryske (memme)taal yn in tsjinst belibje wolle yn gebed, lieten en lêzingen. It is in gelegenheid om it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de fryske earetsjinst no ek ris te brûken.  Dat wurdt eins te min dien yn de reguliere tsjinsten. De fêste ûnderdielen fan de fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Fan herten wolkom.

Sneon 26 jannewaris is de foargonger dûmny Jan-Dirk Wassenaar. De muzyk komt fan Gerwin Hoekstra (oargel) en Kantorij Grutte Tsjerke. Lêzingen/foardracht: Giny Hopster


Data: 26 jannewaris, 23 febrewaris, 22 maart, 26 april, 24 maaie, 28 juny
Tiid: 19.00 oere
Plak: Waalske Tsjerke, Grote Kerkstraat 222

 

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

13-02-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen

16-02-2020

Liederen uit Iona geven vanuit die Keltische spiritualiteit veel inspiratie en verdieping. Veel liederen zijn intussen in het Fries en in het Nederlands vertaald, een aantal is opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Op deze zondagmiddag zingen we diverse liederen rond mens-zijn in Gods schepping, in het Engels, Fries en Nederlands. Na een koffiepauze rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Begeleiding van de zang: Jannie Geertsma. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta. Organisatie: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra

Datum:     zondag 16 februari
Tijd:         15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats:         Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

Korte vespers in de Stille Week

06-04-2020

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden en protestantse wijkgemeente De Jacobijner houden in de Stille Week drie korte vespers. De kerk is open voor iedereen!

Data: maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 30

 

Lees verder

Bonhoeffer en wij

26-04-2020

Op 9 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich  Bonhoeffer door de nazi’s geëxecuteerd werd. Op de valreep van de oorlog werd zo een einde gemaakt aan het leven van één van de meest veelbelovende godgeleerden van Duitsland. Hoe luidt de kern van zijn geestelijke erfenis en wat is zijn betekenis voor ons, vandaag?
In een themadienst met nagesprek gaan we in op leven en werk van Bonhoeffer en op wat we ook nu nog van hem kunnen leren.

Datum: zondag 26 april 2020
Tijd: 9.30 aanvang dienst, nagesprek van ca. 11.00-12.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder