Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke

22-09-2019

Al in oantal jierren is der op de fjirde snein fan de moanne in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dizze fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn  Fryslân.

It biedt plak oan minsken dy't graach ris in kear it eigene fan de Fryske (memme)taal as totaalgehiel belibje wolle yn gebed, lieten en  lêzingen. Dizze fesperfiering is dan in moaie gelegenheid om al it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de fryske earetsjinst no ek ris te brûken. Dat wurdt eins fiersten te min dien yn de reguliere tsjinsten.

De fêste ûnderdielen fan de fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar instrumint of solo- of koarsang. Fan herten wolkom.

Op snein 22 septimber is de foargonger dûmny Sytze Ypma. Muzyk: Theo Jellema (oargel) en it Huzumer Kwartet. Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries. Nei ôfrin tiid foar in moeting mei kofje/tee en kleasterkoeke

Data: snein 22 septimber, 27 oktober, 24 novimber, 26 jannearis, 23 febrewaris, 22 maart, 26 april, 24 maaie, 28 juny en 26 july.
Tiid: 19.00 oere
Plak: Waalske Tsjerke, Grote Kerkstraat 222.

Lees verder

Kerkdienst met Christian Peacemakers Team

22-09-2019

In de doopsgezinde vermaning is op 22 september om tien uur een zondagsdienst in samenwerking met het CPT, Christian Peacemakers Team.

Dit team staat voor werk en relaties die:

– De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren
– Initiatieven aan de basis versterken
– Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren
– Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.

De visie van het CPT: een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

Hun missie: Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren.

Na afloop van de dienst zal er een nagesprek zijn met een lid van het Team: Irene van Setten, en gelegenheid tot uitwisseling van meningen en ideeën.

Wat:             Zondagsdienst met het Christian Peacemakers Team, nagesprek met Irene van Setten
Waar:           Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18
Wanneer:     zondag 22 september 2019, 10.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

26-09-2019

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 26 september: de opbouw van de viering
woensdag 16 oktober: Reformatie, heiligenfeesten en Allerzielen
donderdag 28 november: Advent en Kerst
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd
donderdag 2 april: Goede week en Pasen
donderdag 28 mei: Pinksteren

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: niet noodzakelijk, wel wenselijk:
jj.stegeman@gmail.com. Als u zelf over een
Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Bob Dylan-dienst

13-10-2019

Op zondag 13 oktober vindt er in De Schakel in Leeuwarden een speciale kerkdienst plaats. Dominee Siebe Sijtsema gaat tijdens deze dienst in op de religieuze aspecten van de teksten van zanger en Nobelprijswinnaar Bob Dylan. Hij doet dit met behulp van audio- en video fragmenten. Zanger-gitarist Piet Kok en gitarist Roelof Reineman, die al jaren met een speciaal Dylan-programma optreden, zullen de dienst opluisteren met songs van Dylan.

Datum: zondag 13 oktober
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Taizé-gebeden

29-10-2019

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door o.a. gitaar, fluit en cornet. Een Taizéviering is oecumenisch en iedereen kan deelnemen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Data: zondag 1 september, dinsdag 29 oktober, zondag 1 december
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info: tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Viering van de naamdag van Sint Cecilia met zang en muziek

17-11-2019

De kerk van Lekkum is één van de weinige kerken in Noord-Nederland die aan Sint Cecila is gewijd, de patroonheilige van zang en muziek.
Zoals alle jaren vieren we haar naamdag met een programma van zang, poëzie en muziek verzorgd door dorpsgenoten. Voor het programma
van de avond zie: www.kerklekkum.nl

Datum: zondag 17 november
Tijd: 20 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum

Lees verder