Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Choral Evensong op de vierde zondag van de veertigdagentijd

10-03-2024

Schola Liturgica zingt de Choral Evensong op de vierde zondag van de veertigdagentijd, de tijd van inkeer voorafgaande aan Pasen. De muziek komt uit de Renaissance, met componisten die de liturgie van de eerste decennia van de Anglicaanse Kerk muzikaal vormden. We zingen canticles van Thomas Tallis, het Miserere van William Byrd als introit en het anthem is van John Blow, zijn indringende My days are gone.

Schola Liturgica Leeuwarden staat onder leiding van Geke Bruining-Visser, Mattijs de Vreugd bespeelt het orgel. De viering begint om 17 uur. Iedereen is van harte welkom om deze dienst mee te vieren. Ook is deze viering online te volgen via www.choralevensong.nl.

Datum: zondag 10 maart
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk
Tijd: 17.00 uur

 

Lees verder

Avondgebed in de Grote of Jacobijnerkerk

17-03-2024

Op zondag 17 maart wordt weer het  Avondgebed gehouden in de Grote of Jacobijner Kerk.
Voor de maanden tot en met Pinksteren is gekozen voor het thema 'Zoektocht met Job'.

De lezingen zijn fragmenten uit het boek Job, in een vertaling van Pius Drijvers en Pé Hazewinkels.
In het commentaar op hun vertaling schrijven zij onder andere: Het beroep op Job is niet meer weg te denken uit het opstandige geloof van onze dagen. Ontelbare dichters, romanschrijvers, theologen en critici grijpen terug op de Job van het boek, de Job die zich afzet tegen de Job van het oude volksverhaal. Natuurlijk is de overgave van Job het belangrijkste moment in zijn geschiedenis, maar het is geen gemakkelijke overgave. Het boek verhaalt van een langdurige worsteling die Job brengt op de drempel van een groot mysterie. Het durven verder leven met dit grote mysterie is de oplossing die de dichter van Job geeft op de vraag naar de zin van lijden en naar het beleid van de Voorzienigheid geeft. Een oplossing die de mens alleen in gelovig luisteren geschonken wordt.

In de stilte van het koor van de kerk en in het ritme van de getijdendienst die gevolgd wordt, is er ruimte om het verhaal van de zoektocht van Job te overdenken.
De psalmlezing is dit keer psalm 43 in een bewerking van Hans Bouma.
De cantorij zingt onder leiding van Rianne Meinardi en Peter van der Zwaag bespeelt het koororgel.
Iedereen is van harte welkom.

Datum: zondag 17 maart
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk

 

Lees verder

Taizé-dienst in de Doopsgezinde kerk

24-03-2024

We zingen samen die prachtige alsmaar herhalende Taizé-liederen in verschillende talen; er is een psalmgebed, bijbellezing, stilte en gebeden. De organisatie is in handen van Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly, Joshua Prins, Petra Prins, Nynke Smit en Jelle Waringa

Data: 15 oktober, 10 december, 25 februari, 24 maart en 28 april.
Tijd: 19.30 – 20.30 en daarna is er koffie/thee in de Kerkenraadskamer
Locatie: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder