Liturgie

Bijzondere diensten of vieringen

(Voor reguliere kerkdiensten: raadpleeg de websites van (wijk)gemeenten onder Deelnemers)

Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke

24-11-2019

Al in oantal jierren is der op de fjirde snein fan de moanne in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dizze fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn  Fryslân.

It biedt plak oan minsken dy't graach ris in kear it eigene fan de Fryske (memme)taal as totaalgehiel belibje wolle yn gebed, lieten en  lêzingen. Dizze fesperfiering is dan in moaie gelegenheid om al it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de fryske earetsjinst no ek ris te brûken. Dat wurdt eins fiersten te min dien yn de reguliere tsjinsten.

De fêste ûnderdielen fan de fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar instrumint of solo- of koarsang. Fan herten wolkom.

Data: snein 22 septimber, 27 oktober, 24 novimber, 26 jannearis, 23 febrewaris, 22 maart, 26 april, 24 maaie, 28 juny en 26 july.
Tiid: 19.00 oere
Plak: Waalske Tsjerke, Grote Kerkstraat 222.

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

28-11-2019

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 26 september: de opbouw van de viering
woensdag 16 oktober: Reformatie, heiligenfeesten en Allerzielen
donderdag 28 november: Advent en Kerst
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd
donderdag 2 april: Goede week en Pasen
donderdag 28 mei: Pinksteren

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: niet noodzakelijk, wel wenselijk:
jj.stegeman@gmail.com. Als u zelf over een
Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Taizé-gebeden

01-12-2019

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door o.a. gitaar, fluit en cornet. Een Taizéviering is oecumenisch en iedereen kan deelnemen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Data: zondag 1 september, dinsdag 29 oktober, zondag 1 december
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info: tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Gezinsviering: Wees waakzaam!

01-12-2019

Op de eerste zondag van de Advent is er een gezinsviering in de Sint Bonifatiuskerk. Kom jij ook? Voorganger is pastoor B. van der Wal, het Sint Vitus Kinderkoor zingt.

Datum: 1 december 2019
Tijd: 11.00 uur
Locatie: St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21

Lees verder