Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Online Fryske Fesper fanút de Grutte of Jakobiner Tsjerke

25-04-2021

Wy hiene tocht dat de fesperfiering fan 25 april wer mei tsjerkegongers hâlden wurde koe, mar dat is noch net it gefal. Wol binne wy hiel bliid dat de fiering no online útstjoerd wurdt fanút de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. It tema is  'Us lof as offer'.

De foargonger is dûmny J.D. Wassenaar fan Hellendoorn. It Jacobijner Muziek Ensemble ûnder lieding fan Geke Bruining sil de lieten hearre litte en ús fêste oargelist Gerwin Hoekstra sil op it oargel spylje.

Teake Posthuma docht de lêzingen en sil in gedicht foardrage. De fiering is te folgjen fia: http://tiny.cc//jacobijner of sjoch op www.jacobijner.nl

Der kin in liturgy opfrege wurde per e-post: fryskefesper@gmail.com.

De earstfolgjende fesperfiering is 30 maaie. Wa wit kinne wy mekoar dan werris persoanlik moetsje en begroetsje, mar foarearst bliuwe wy foarsichtich.

De fiering begjint om 19.00 oere.

 

Lees verder

Mediteren op een bijbelgedeelte

11-01-2021

Er wordt een bijbeltekst voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezene.
De avonden staan los van elkaar.

Helaas kunnen er op dit moment geen nieuwe deelnemers bij i.v.m. coronaregels.

Data: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april.
Tijd:19.30 – 20.25 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via de achterzijde van de kosterij.
Informatie: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl, of tel. 058 2152461

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

18-12-2020

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit Het ritme van de tijden van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ,,een rustmoment in de drukke week”, ,,waardevol moment van samenzijn in geloof.”

Data: elke vrijdag
Tijd:  12.30 – 13.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk (zolang 1,5 meter nodig is), Wirdumerdyk 18

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Mediteren op een bijbelgedeelte

11-01-2021

Er wordt een bijbeltekst voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezene.
De avonden staan los van elkaar.

Helaas kunnen er op dit moment geen nieuwe deelnemers bij i.v.m. coronaregels.

Data: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april.
Tijd:19.30 – 20.25 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via de achterzijde van de kosterij.
Informatie: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl, of tel. 058 2152461

Lees verder