Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Gjin Fryske Fesper op 24 jannewaris

24-01-2021

It is spitich, mar wy binne noch net ferlost fan de koroana. Dat betsjut dat diskear de moannelikse fesperfiering net trochgean kin. Wy hiene al in pear kear ûnderdak krigen yn de Grutte Tsjerke. Dat hat ús hiel goed foldien en mei in opkomst fan tritich persoanen wie dat gjin inkel probleem. Dat wy net sjonge mochten waard hiel goed oplost troch in tal betûfte sjongers. Fan hegerhân is besletten om gjin  tsjerkegongers mear ta te litten. It is  no te beswierlik om dizze fiering út te stjoeren mei de gebrûklike digitale mooglikheden. Dêrom hawwe wy besletten om de fesperfiering fan 24 jannewaris ferfalle te litten.
Wy hoopje allegearre op bettere tiden, sûnder dit soart beheinigs, sadat de fiering fan 28 febrewaris wol wer trochgean kin.

 

Lees verder

Leren van Luther V: Spiritualiteit van de Schrift

19-01-2021

AFGELAST IVM CORONA.
Najaar 2021 zal de cursus weer worden opgepakt

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen de verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua(waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina (‘herkauwend’ lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie ‘in de Bijbel’ leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd “verzadigd en dronken worden” van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.

In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meterregels houden we de cursus in de kerkzaal.
Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond

docent: ds. Suzanne Freytag
19 januari 2021, 19.30 - 21.00 uur

Lees verder

Lezing ds. Sytze Ypma: Etty Hillesum en Hannah Arendt en de wedergeboorte van God in het Westen

19-01-2021

AFGELAST IVM CORONAMAATREGELEN

'Laatst kreeg ik bij boekhandel Van der Velde een plastic tasje. Daarop stond een tekst van Woody Allen. 'God is dood. Nietzsche is dood. En ik voel me ook niet zo lekker.' Ze vonden dat wel een tekst voor een dominee', zo schrijft ds. Sytze Ypma.

Aan de hand van de Joodse mystica Etty Hillesum en de Joodse filosofe Hannah Arendt, laat hij op 19 januari zien dat het anders ligt. Niet God is dood, maar onze voorstellingen van God zijn gedateerd. Hij vervolgt: 'De geboorte van de levende God in de dagboeken van Etty Hillesum is een bron van inspiratie van veel mensen die God vaarwel hadden gezegd. Zij opent voor hen een nieuwe horizon om weer in God te geloven en op God te vertrouwen.
Dankzij de weg naar binnen ontdekt Etty Hillesum namelijk diep in haar innerlijk een laag die ze als grondeloze Grond ervaart en waar God bij haar intrek neemt. Zo baarden de dagboeken van deze joodse jonge vrouw niet alleen opzien, maar zorgden ze in heel veel levens van een wedergeboorte van God. Er kwam een nieuw mystiek Godsbewustzijn in het westen dankzij haar kristalheldere spreken over God. Aan de hand van het begrip geboorte bij Hannah Arendt licht ik dit toe en spreek ik van ‘een nieuwe geboorte van God in het Westen.'

Datum: 19 januari 2021
Tijd: 20.00 uur-22.00 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7

Vooraf aanmelden via schakeltoerusting@gmail.com of registratie bij aankomst

 

Lees verder

Gebedsweek 2021: #blijfinmijnliefde

17-01-2021

Ondanks corona doen de kerken in Leeuwarden toch samen mee met de internationale Week van Gebed van 17 t/m 24 januari 2021.

#blijfinmijnliefde. Deze oproep van Jezus Christus staat centraal. Nu bijeenkomsten niet mogelijk zijn ondersteunen de kerken het samen bidden op andere manieren: radio, YouTube, downloads, een challenge voor social media en een gebedsatelier! Dus doe mee!

Zondag 17 januari is de aftrap van de week:
- Om 8.00 uur op radio NPO5 zal voorganger Richard Santinge van Stadskerk de Wijngaard het thema toelichten.
- Om 11.00 wordt een oecumenische viering met ds. Jan Jaap Stegeman en pastor Gemma Kamsma als Livestream uitgezonden via het YouTube kanaal van de Jacobijner en via www.kerkomroep.nl
- Van 19.30-19.50 uur is het eerste landelijke gebedsmoment met Jos Douma via YouTube en Facebook op www.levenindekerk.nl/week-van-gebed kun je de links vinden en je aanmelden om live mee te doen. Na 20.00 uur zijn de vieringen ook zonder aanmelden op elk moment terug te kijken.

Op www.geloven058.nl zijn meerdere documenten te downloaden: Gebedsboekjes voor volwassenen en kinderen en een Challenge.

De Challenge daagt jongeren, gezinnen en wie dat verder maar leuk vindt om met concrete opdrachtjes actief aan de slag te gaan en foto’s daarvan te delen op social media met #blijfinmijnliefde058.
 
Het gebedsatelier in Stadsklooster Jabixhûs aan de Vijverstraat 2 is de hele week geopend. Wie wil kan alleen, met zijn tweeën of met het gezin een uur reserveren om samen te bidden. Naast de gebedsweekboekjes zijn er ook creatieve gebedstafels. Reserveren kan via www.jabixhus.nl/bidden.

De gebedsweek wordt in Nederland georganiseerd door de Missie Nederland in samenwerking met de Raad van kerken.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) hebben dit jaar het thema voorbereid en wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt

Lees verder

Mediteren op een bijbelgedeelte

11-01-2021

Er wordt een bijbeltekst voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezene.
De avonden staan los van elkaar.

Helaas kunnen er op dit moment geen nieuwe deelnemers bij i.v.m. coronaregels.

Data: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april.
Tijd:19.30 – 20.25 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via de achterzijde van de kosterij.
Informatie: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl, of tel. 058 2152461

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

18-12-2020

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit Het ritme van de tijden van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ,,een rustmoment in de drukke week”, ,,waardevol moment van samenzijn in geloof.”

Data: elke vrijdag
Tijd:  12.30 – 13.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk (zolang 1,5 meter nodig is), Wirdumerdyk 18

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Mediteren op een bijbelgedeelte

11-01-2021

Er wordt een bijbeltekst voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezene.
De avonden staan los van elkaar.

Helaas kunnen er op dit moment geen nieuwe deelnemers bij i.v.m. coronaregels.

Data: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april.
Tijd:19.30 – 20.25 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via de achterzijde van de kosterij.
Informatie: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl, of tel. 058 2152461

Lees verder