Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Synodale dialoog

08-02-2023

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.
Dit voorjaar spreken we over ‘Oecumene’, ‘Gezag en participatie’, ‘Onderscheiden en beslissen’ en ‘Synodale vorming’.
Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.

Data: 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april
Locatie: Titus Bransmahuis
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur               
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

07-02-2023

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
dinsdag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april (!!), 2 mei, 6 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 13.00 uur
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Top 2000-dienst: De soundtrack van ons leven

05-02-2023

Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
Dit is mijn haven, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Hier ligt mijn hart voor jou
(Bløf)

Op zondag 5 februari zal ds. Gerard Rinsma voorgaan in een zogeheten top-2000 dienst. Samen met de mannen van gospelrockband Grace combineert hij popmuziek en eredienst tot een ware happening. Want popmuziek is voor veel mensen de soundtrack van hun leven; raakt niet elke diep ingrijpende gebeurtenis in ons leven verbonden met de muziek van dat moment? Maar daarnaast blijkt een popsong in een eredienst soms een onverwachte diepte te krijgen, die je op radio en spotify niet direct zult ontdekken.

Daarom pakt hij z’n gitaar op en gaat op zoek naar het mooiste liefdeslied ooit geschreven. Welk lied zou dan nummer één moeten staan? Een psalm of gezang uit het liedboek? Of een song uit de top 2000? Of een lied, dat in beide voorkomt? En welk lied moet er klinken, als bruid en bruidegom elkaar het jawoord geven? Iedereen mag er nu alvast over nadenken en zijn/haar keuze in de dienst kenbaar maken. En vervolgens zal Gerard Rinsma popmuziek  verkondiging op zijn eigen manier door elkaar heen vlechten..

Datum 5 februari 2023
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: De Schakel

Lees verder

Samen zingen van nieuwe en bekende liederen

05-02-2023

Een middag voor iedereen die van zingen houdt!

Onder leiding van Henney Venema, professioneel zangeres en dirigent van de cantorij, gaan we aan de slag. We studeren een aantal nieuwe liederen in en laten ons daarbij verrassen door mooie melodieën en teksten die raken. De liedkeuze is zo gemaakt dat we in korte tijd tot een goed resultaat kunnen komen. De cantorij zal ons daarbij ondersteunen.

Er zijn ook bekende liederen in het programma opgenomen: een mooie afwisseling! Misschien is er zelfs ruimte voor eenvoudige meerstemmigheid of een canon.

We laten het allemaal aan de inspirerende leiding van Henney over. Er wordt gezongen uit de bundels: Zangen van zoeken en zien, Psalmen anders en het Liedboek.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Maria van Twist op de vleugel en Ethjel Tolsma op Djembé. Zingt u mee? Van harte uitgenodigd!

Datum: zondagmiddag 5 februari
Tijd: 15.00 uur inloop | 15.30 uur aanvang
Locatie: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Meer informatie: www.kerkincamminghaburen.nl of s.walthuis@kpnmail.nl

 

Lees verder

Fryske Fespertsjinst

22-01-2023

Sneintejûn 22 jannewaris is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. Wy hawwe besletten dat wy foarearst yn dizze tsjerke bliuwe sille. De foargonger is dûmny Liuwe Westra. Peter van der Zwaag spilet op it oargel en wy krije ek ûndersteuning  by it sjongen fan de lieten fan it Huzumer Kwartet. De meiwurking fan sa‘n sjonggroep is altyd hiel wolkom.  Nynke de Vries sil de lêzingen dwaan en in foardracht. Eltsenien wer fan herten wolkom.

Foar wa ‘t net komme kin is de mooglikheid om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen , ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.
De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.
It is fijn dat dizze mooglikheid der is mar der is wol in kostenplaatsje oan ferbûn. Dêrom stelt de wurkgroep in finansjele bijdrage tige op priis. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Snein: 22 jannewaris om 19.00 oere.
Foargonger: dûmny Liuwe Westra
Muzyk: Peter van der Zwaag (oargel) en it Huzumer Kwartet
Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries
Ek online: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Fryske Fespertsjinst

22-01-2023

Sneintejûn 22 jannewaris is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. Wy hawwe besletten dat wy foarearst yn dizze tsjerke bliuwe sille. De foargonger is dûmny Liuwe Westra. Peter van der Zwaag spilet op it oargel en wy krije ek ûndersteuning  by it sjongen fan de lieten fan it Huzumer Kwartet. De meiwurking fan sa‘n sjonggroep is altyd hiel wolkom.  Nynke de Vries sil de lêzingen dwaan en in foardracht. Eltsenien wer fan herten wolkom.

Foar wa ‘t net komme kin is de mooglikheid om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen , ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.
De liturgy kin opfrege wurde by: fryskefesper@gmail.com.
It is fijn dat dizze mooglikheid der is mar der is wol in kostenplaatsje oan ferbûn. Dêrom stelt de wurkgroep in finansjele bijdrage tige op priis. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Snein: 22 jannewaris om 19.00 oere.
Foargonger: dûmny Liuwe Westra
Muzyk: Peter van der Zwaag (oargel) en it Huzumer Kwartet
Lêzingen/foardracht: Nynke de Vries
Ek online: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

 

Lees verder