Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Apocalyps

24-11-2020

AFGELAST IVM DE AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN

De Apocalyps is het laatste boek van de bijbel. In het boek treden vreemdsoortige wezens op: draken, veelkoppige zeemonsters, zesvoudig gevleugelde dieren, paarden met leeuwenkoppen, gevallen engelen en afzichtelijk grote sprinkhanen. In deze vreemde wereld wordt de zon verduisterd, drogen rivieren op, wordt een berg van vuur in zee gegooid en rijdt de dood rond op een vaalgroen paard terwijl het ziektes voortbrengt.

Op zijn eigen wijze vertelt Peter Vermaat het verhaal van de Apocalyps en staat hij stil bij de vraag of de poëtische beelden van dit boek ons ook nog iets te zeggen hebben. Deze tijd van corona wordt door sommige mensen gezien als een apocalyptische tijd. Bij een grote aanmelding wordt deze avond herhaald.

- Datum: 24 november         
- Aanvang: 20 uur     
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (50) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Bijbelmeditatie

23-11-2020

Bij deze meditatie kunt u rust en stilte ervaren.
Er wordt een bijbeltekst voorgelezen, waarna we 10 minuten stil zijn.
Daarna wordt de tekst nog eens gelezen en zijn we weer 10 minuten stil.
Na deze rust praten we nog even na.
Helaas kunnen er op dit moment vanwege de Corona-afstand geen nieuwe leden bij.
De meditatiegroep komt op een aantal maandagavonden van 19.30 – 20.45 uur bij elkaar in de consistorie van de Jacobijner kerk.

De data zijn 28 sept., 12 en 26 okt., 9 en 23 nov. en 14 dec.
Informatie en opgave vooraf bij: Tine Yntema-Rutgers, tel. 2152461, e-mail: tine.yrut@lijbrandt.nl

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk