Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

‘Geloof op tafel’

02-12-2022

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wergea/Wytgaard):
9 en 30 september, 21 oktober, 11 november en 2 december 2022. 3 en 24 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei 2023       Tijd: van 10.30 tot 13.00 uur.

Avondgroep (Titus Brandsmahuis Leeuwarden):
Data: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2022.  31 januari, 21 februari, 14 maart,18 april, 9 mei 2023       Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden
Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Genesis, uitgelegd door Jonathan Sacks

01-12-2022

De Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks heeft, voor hij in 2020 stierf, alle vijf boeken van Mozes becommentarieerd vanuit de rabbijnse bronnen. In het eerste deel over Genesis legt hij uit hoe het eerste Bijbelboek gaat over familieverhoudingen. Die vormen de basis van elk mensenleven. In families leer je wat er bij relaties komt kijken aan liefde en zorg, boosheid en vergeving. Niet voor niets staat het boek Genesis voor het boek Exodus. De Tora vertelt ons daarmee dat het persoonlijke vóór het politieke gaat.

In deze leesgroep behandelen we op zes donderdagochtenden een aantal hoofdstukken uit het commentaar van rabbijn Sacks over de aartsvaders en -moeders.

Start: donderdag 6 oktober 10.00 uur en vervolgens telkens elke 14 dagen
Tijd: van 10.00-12.00 uur 
Locatie: De Schakel, Havingastate 7
Begeleiding, informatie en opgave: ds. Helmer le Cointre (058-2675825 / helmerlecointre@gmail.com)
Opgave graag voor 1 oktober

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk