Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Vervolgcursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ door pastoor Bert van der Wal

27-01-2022

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

- Data: 27 januari, 17 februari, 31 maart 2022.
- Aanvang: 20.00 uur
- Kosten: eenmalig 10 euro.
Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet… (KZGNN) door pastoor Bert van der Wal

26-01-2022

De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

- Data: 12 januari, 26 januari, 16 februari, 9 maart, 30 maart, 20 april, 11 mei
- Aanvang: 20 uur
- Kosten: 10 euro (eenmalig)
- Opgave bij het kerkelijk bureau:   kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Karmelieten, spiritualiteit en Titus Brandsma

20-01-2022

Titus Brandsma was met hart en ziel Karmeliet. Onder leiding van Marieke Rijpkema, zuster Karmeliet en beheerder van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen wordt deze avond kennis gemaakt met de Karmelorde en de spiritualiteit van de Karmel, om op die wijze Titus Brandsma weer wat beter te leren kennen. Samen lezen we teksten van de hand van Titus Brandsma over spiritualiteit en mystiek, en het eigene van de Karmel.

Datum: 20 januari     
Tijd: 19.30 – 21.30 uur        
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk