Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Huis van stilte door Corrie van Kampen

28-03-2023

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren.

Data: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: de Mariakapel van de Dominicuskerk                                            
Kosten: geen

 

Lees verder

Fryske Fespertsjinst

26-03-2023

Sneintejûn 26 maart is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. De foargonger is dûmny Sytze Ypma fan Frentsjer. Giny Hopster sil de psalmlêzing en in foardracht op har nimme. De  muziklale bydrage komt fan Theo Boelens, fluitist en oargelist Peter van der Zwaag.

Foar wa ‘t net komme kin is it mooglik om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen, ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.

It is fijn dat dizze mooglikheid der is, mar der is wol in kostenplaatsje oan ferbûn. Dêrom is in finansjele bijdrage tige wolkom. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Snein: 26 maart om 19.00 oere.
Foargonger: dûmny S.Ypma fan Frentsjer
Muzyk: Peter van der Zwaag (oargel) en Theo Boelens (fluit)
Lêzingen/foardracht: Giny Hopster
Digitaal: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

 

Lees verder

Ontdek de symboliek in de St. Dominicuskerk; een rondleiding door Hans Jorna.

25-03-2023

Tijdens deze rondleiding (ingang Mariakapel naast de toren) maakt u kennis met het verhaal achter het devotiebeeld Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden. U gaat op zoek naar de Neo-barokke altaaronderdelen uit de oude kerk aan de Speelmanstraat en in een film van Vincent Wiersma ziet u meer over de bouw van deze Pseudo-Basiliek. Ook hoort u het verhaal over een Vlaamse monstrans uit 1754 uit Dendermonde.

Datum: 25 maart         
Locatie: Sint Dominicuskerk
Aanvang: 14.00 uur         
Kosten: 3 euro

 

Lees verder

Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland

21-03-2023

In onze tijd waarin door corona de context van onze tijd per dag, of in ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds veranderende situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Toch is het voor velen een moeilijke tijd geweest (of nog steeds), met soms ook strijd tussen diverse partijen.

Paulus formuleerde antwoorden – in de context van zijn tijd - op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren. Met besliste antwoorden, gevoed door zijn joods gelovig verstaan van het Oude Testament.

De periode van corona heeft het context-verstaan hernieuwd en duidelijk onder de aandacht gebracht. In deze bijbelcursus proberen we, geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te verstaan.

Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

Data: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Afsluiting cursus Leren van Luther 2022-2023

18-03-2023

De cursus ‘Leren van Luther’ wordt traditioneel afgesloten door alle deelnemers aan de cursus en andere belangstellenden uit te nodigen om naar een centrale locatie in het land te komen om samen een film te kijken die aan het thema raakt. Vanwege het thema ‘De vrijheid van een christen’ is de keuze voor een film dit jaar gevallen op de documentaire Amazing Grace, op zaterdagmiddag 18 maart van  14.00-17.00 in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

In deze anderhalf uur durende muziekdocumentaire word je meegenomen in de kerkdienst waar de LP Amazing Grace van Aretha Franklin live werd opgenomen. Dit is het best verkochte gospelalbum aller tijden geworden.  Zoals de universele taal van muziek dat als geen ander kan, spreekt de documentaire direct tot je hart. Amazing Grace is een emotioneel portret van een gemeenschap, waar je ondanks de afstand in ruimte en tijd eventjes deel van uit mag maken en waar je de vrijheid mag voelen waar Luther over sprak.

PROGRAMMA

13.30     Binnenkomst met koffie en thee, even bijpraten
14.00     Middaggebed (André van der Stoel)
14.15     Welkom en inleiding op de film/documentaire Amazing Grace (door Theo van Willigenburg)
14.30     Filmvertoning (87 minuten)
16.00     Korte pauze met hapje en drankje
16.15     Nabespreking in het licht van de afgelopen cursus (door Markus Matthias)
16.45     Borrel (voor wie wil)

De Oude Lutherse Kerk ligt aan de Singel 441 (hoek Spui) Tram 2 en 12 stoppen daar frequent (tramhalte Koningsplein).
ER ZIJN GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN

 

Lees verder

Diocesane Retraite in klooster Thuine: Dwazen om Christus’ wil

17-03-2023

onder leiding van Peter Vermaat

Het mensbeeld van de antieke wereld was de wijze. Salomo, Lao Tse en Confucius, zij allen verheerlijkten de wijze mens. Het christendom onttroonde de wijsheid en prees de heilige narren. Deze ommekeer hield niet lang stand. Toch duikt de christelijke nar met zijn verwijzing naar datgene wat de rede te boven gaat, steeds weer op.

De Bijbel blijkt vol humor te zitten. God houdt wel van een geintje. Vanaf de profeten, het carnavaleske poerimfeest, het optreden van Jezus en Paulus, tot en met heilige narren als Symeon van Edessa, Franciscus van Assisi en Jacopone da Todi zien we hoe de wereld door de dwazen steeds wordt omgekeerd.

Geïnspireerd door cynici uit de oudheid, de middeleeuwse hofnar, Erasmus’ lof der zotheid, het carnavalsgebeuren en de commedia dell’arte is de nar eropuit om door middel van grappen en grollen de gezagssluier van het gelaat van de macht te rukken, waardoor de onaangename naaktheid van de macht wordt aangetoond.

Waar de werkelijkheid te serieus wordt genomen, heeft deze de spiegelfunctie van de zotheid nodig. Zotheid was een intrinsiek onderdeel van de middeleeuwse, rooms-katholieke tovertuin met haar overdaad aan riten en feesten, aan heiligen, engelen en wonderen. Tussen zotheid en katholicisme als volksreligie bestond, aldus de socioloog Max Weber, een wederzijdse aantrekkingskracht. In dit weekend wordt de feestelijkheid en fantasie van de naïeve ludieke mens belicht, ‘want wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in’ (Lc. 18,17). Het speelse, soms zotte gedrag als belichaming van de hoop.

Datum: vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 2023
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 27 februari 2023 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. (050) 406 5888

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Fryske Fespertsjinst

26-03-2023

Sneintejûn 26 maart is der wer in Fryske Fesperfiering yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert. De foargonger is dûmny Sytze Ypma fan Frentsjer. Giny Hopster sil de psalmlêzing en in foardracht op har nimme. De  muziklale bydrage komt fan Theo Boelens, fluitist en oargelist Peter van der Zwaag.

Foar wa ‘t net komme kin is it mooglik om fia de webside fan de Grutte Tsjerke de fiering by te wenjen, ek op in letter tiidstip: www.jacobijner.nl.

It is fijn dat dizze mooglikheid der is, mar der is wol in kostenplaatsje oan ferbûn. Dêrom is in finansjele bijdrage tige wolkom. It bankrekkennûmer is NL29INGB 0004 3194 90 fan Stichting Krúspunt, mei fermelding fan: ‘Fryske Fesper’.

Snein: 26 maart om 19.00 oere.
Foargonger: dûmny S.Ypma fan Frentsjer
Muzyk: Peter van der Zwaag (oargel) en Theo Boelens (fluit)
Lêzingen/foardracht: Giny Hopster
Digitaal: www.jacobijner.nl
Liturgy opfreegje by: fryskefesper@gmail.com

 

Lees verder