Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Lezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping?

31-07-2022

Afsluitende bijeenkomst van de lezingen en dialoogbijeenkomsten in het kader van Arcadia BOSK met Trees van Montfoort.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: zondag 31 juli
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Lezing en dialoog over energietransitie

20-07-2022

De wandelende bomen van Arcadia-BOSK  staan inmiddels op het Wilhelminaplein in het hart van Leeuwarden. Vanuit het principe ‘Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen’ zorgen zij voor veel gespreksstof.

Woensdagavond 20 juli is er weer een dialoogavond in het kader van ‘Geloven in Leeuwarden’ in de Doopsgezonde Kerk. Deze keer over energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Een super actueel thema nu door de oorlog in de Oekraïne de energiewereld razendsnel veranderd.

We trappen af met een inleiding van Bouwe de Boer, bevlogen energiecoördinator Gemeente Leeuwarden en drijvende kracht achter het netwerk van burgerinitiatieven Fossylfrij Fryslân, met al jarenlang een vaste plek in de Trouw-top 100 van meest duurzame Nederlanders.
Daarna staat Marjolein Tiemens van Groen Geloven stil bij hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie. Door het spelen van een pubquiz laat zij zien waar onze mogelijkheden liggen om duurzamer te leven.

Energiecoaches van de gemeente Leeuwarden zullen op de avond aanwezig zijn. Zij helpen juist mensen met een kleine beurs met tips en adviezen over concrete energiebesparende maatregelen om de steeds maar hogere energierekening te kunnen betalen.

Op deze dialoogavond zal veel ruimte zijn voor een open groepsgesprek met het publiek. Geen debat, maar een bezinnende dialoog waarbij wij samen zoeken naar verdieping rond de mogelijkheden anders om te gaan met energie. Hoe kunnen wij veranderen en bijdragen aan een meer eerlijke en duurzame wereld met groene energie?

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: woensdag 20 juli
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk