Protestantse wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Genieten van genoeg

21-04-2024

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van... minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt in haar boek 'Genieten van genoeg' hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk (1974-2019) was een expert in duurzaam leven. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Dit verrassend actuele boekje van deze jong overleden vrouw lezen we graag samen met iedereen die dat leuk vindt, op zeven zondagmiddagen om daarover samen te  filosoferen. Leeftijd maakt niet uit. Je mag natuurlijk bij alle middagen komen , maar je kunt ook los aanschuiven

Data: 1 x per maand op zondagmiddag: 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari,17 maart, 21 april, 12 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2
Opgeven: via jabixhus@gmail.com of een appje naar Jeannet Bijleveld (06) 461 72 617

 

Lees verder

Fototentoonstelling: Lente

20-04-2024

In de doopsgezinde kerk in Leeuwarden is de komende weken een tentoonstelling van prachtige natuurfoto’s te zien met als thema: Lente. De foto’s zijn gemaakt door een aantal gemeenteleden, met als jongste fotograaf een 15-jarige.

Wat:             Fototentoonstelling
Waar:           Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:     6 april t/.m 22 juni 2024, iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur
Entree:         gratis

 

Lees verder

‘Van verdragen tot vreugde’ door Willem Marie Speelman ofs, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit

20-04-2024

Dit keer is de open landelijke bezinningsdag van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Leeuwarden.

In het verhaal over Perfetta Letizia (volkomen vreugde) dat St. Franciscus aan broeder Leo dicteert wordt duidelijk dat Franciscus succes, macht en wonderen afwijst als graadmeters voor vreugde. Volgens Franciscus is echte vreugde gelegen in geduld hebben, in tijden van tegenspoed en afwijzing, zonder kwaad of verbitterd te worden. Over vreugde als resultaat van verdragen en/of dulden zoeken wij graag met de aanwezigen een passend antwoord. Begeleiding in gespreksgroepjes onder andere door Felix van Hulsen ofs en Roland Putman ofm.

Afsluiting met een korte viering in de zaal of de crypte.
Iedereen met belangstelling voor de franciscaanse spiritualiteit is welkom.
Lunch zelf meenemen, voor koffie/thee en soep wordt gezorgd.

Datum: zaterdag 20 april  
Tijd: 10.30 tot 15.00 uur.       
Kosten: vrije gift
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Choral Evensong met onder meer muziek van Edward Bairstow

14-04-2024

In deze feestelijke paastijd zingt Schola Liturgica haar maandelijkse Choral Evensong met name de bijzondere muziek van Edward Bairstow. Zijn canticles in D stralen en jubelen. Grootse koren worden omlijst door stralende orgelklanken en meeslepende crescendo’s.  Ook de paas anthem ‘Sing ye to the Lord’ is een van de in Engeland meest geliefde muziekstukken voor deze feesttijd. De vaste gebeden zijn ditmaal in de toonzetting van Ashley Grote, de master of music van Norwich Cathedral. Mooie muziek, duidelijk gecomponeerd met de akoestiek van Engelse kathedralen in gedachten. De royale nagalm in de Grote Kerk staat garant voor een mooie kleur aan de muziek van deze evensong.

Schola Liturgica Leeuwarden staat onder leiding van Geke Bruining-Visser, Mattijs de Vreugd bespeelt het orgel. De viering begint om 17 uur. Iedereen is van harte welkom om deze dienst mee te vieren. Ook is deze viering online te volgen via www.choralevensong.nl.

Datum: zondag 14 april
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk
Tijd: 17.00 uur

 

Lees verder

Avondgebed in de Grote of Jacobijnerkerk

17-03-2024

Op zondag 17 maart wordt weer het  Avondgebed gehouden in de Grote of Jacobijner Kerk.
Voor de maanden tot en met Pinksteren is gekozen voor het thema 'Zoektocht met Job'.

De lezingen zijn fragmenten uit het boek Job, in een vertaling van Pius Drijvers en Pé Hazewinkels.
In het commentaar op hun vertaling schrijven zij onder andere: Het beroep op Job is niet meer weg te denken uit het opstandige geloof van onze dagen. Ontelbare dichters, romanschrijvers, theologen en critici grijpen terug op de Job van het boek, de Job die zich afzet tegen de Job van het oude volksverhaal. Natuurlijk is de overgave van Job het belangrijkste moment in zijn geschiedenis, maar het is geen gemakkelijke overgave. Het boek verhaalt van een langdurige worsteling die Job brengt op de drempel van een groot mysterie. Het durven verder leven met dit grote mysterie is de oplossing die de dichter van Job geeft op de vraag naar de zin van lijden en naar het beleid van de Voorzienigheid geeft. Een oplossing die de mens alleen in gelovig luisteren geschonken wordt.

In de stilte van het koor van de kerk en in het ritme van de getijdendienst die gevolgd wordt, is er ruimte om het verhaal van de zoektocht van Job te overdenken.
De psalmlezing is dit keer psalm 43 in een bewerking van Hans Bouma.
De cantorij zingt onder leiding van Rianne Meinardi en Peter van der Zwaag bespeelt het koororgel.
Iedereen is van harte welkom.

Datum: zondag 17 maart
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk

 

Lees verder

Cantatedienst met “Ich hatte viel Bekümmernis”, BWV 21

05-11-2023

“Ich hatte viel Bekümmernis” (BWV 21) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) is een van zijn meest uitgevoerde cantates. Het is een lange cantate met maar liefst elf delen, gesplitst in een gedeelte vóór en een gedeelte na de preek. Bach voerde deze cantate uit met kleine wijzigingen bij diverse gelegenheden zonder veel binding met de thema’s van het kerkelijk jaar.

De oorsprong van de cantate ligt waarschijnlijk bij een rouwdienst in Weimar. De bewaard gebleven preek bevat diverse bijbelteksten, die in de cantate zijn verwerkt. In vergelijking met andere cantates is er een groot aantal gezongen bijbelcitaten. De vrije teksten zullen hoogstwaarschijnlijk zijn geschreven door Salomon Franck, de hofdichter in Weimar.

De cantatetekst sluit aan bij 1 Petrus 5: 6: “Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen”. Het daarin besloten contrast tussen bezorgdheid en vertrouwen structureert ook de cantate als geheel: de eerste helft staat in mineur en de tweede helft in majeur. Na een instrumentale Sinfonia schetst de cantate de zorgen van het mensenhart (deel 2 en 3) dat zich van God verlaten voelt (4) en in de hel dreigt weg te zakken (5); aan het slot van het eerste helft wordt de mens gemaand op God te vertrouwen (6). In de twee dialoogdelen bij de start van het tweede gedeelte, zoekt (7) en vindt (8) de ‘Seele’ (gezongen door de sopraan) haar Jezus (gezongen door de bas), wat haar tevreden zal stellen (9) en haar tranen zal drogen (10) en waarop ten slotte een loflied (11) past.

Stilistisch bevindt Bach zich hier op een historisch kruispunt. Uitgesproken modern zijn de aria’s en recitatieven op vrij gedichte teksten. Maar ouderwets is het grote aantal bijbelcitaten, karakteristiek voor de 17e-eeuwse motettraditie en het grote aandeel van het koor. Opmerkelijk aan deze cantate is dat er twee aria's voor de tenor zijn, maar geen aria voor de alt. En aan het slot duiken opeens trompetten en pauken op. En ook dit is uniek voor een cantate van Bach, in één cantate spelen zowel trombones als trompetten.

De cantate wordt uitgevoerd door het bekende Collegium Vocale Fryslân, onder leiding van Gerben van der Veen. Solisten zijn: Tetsje van der Kooi, sopraan, Jeroen Helder, tenor en Hans de Wolf, bas. Het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag. Voorganger ds. Yvonne Hiemstra, Dokkum

Wij zijn verheugd dat velen de cantatediensten steunen door een bijdrage. Ook nu doen wij weer een beroep op u bij te dragen aan de onkosten en wel met een bedrag van € 7,- of meer. De bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente Leeuwarden, NL51INGB0000877243 onder vermelding van ´cantatediensten` of na afloop van de dienst in de collecte schaal.

Datum: 5 november 2023
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
Aanvang 19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur

 

 

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Choral Evensong met onder meer muziek van Edward Bairstow

14-04-2024

In deze feestelijke paastijd zingt Schola Liturgica haar maandelijkse Choral Evensong met name de bijzondere muziek van Edward Bairstow. Zijn canticles in D stralen en jubelen. Grootse koren worden omlijst door stralende orgelklanken en meeslepende crescendo’s.  Ook de paas anthem ‘Sing ye to the Lord’ is een van de in Engeland meest geliefde muziekstukken voor deze feesttijd. De vaste gebeden zijn ditmaal in de toonzetting van Ashley Grote, de master of music van Norwich Cathedral. Mooie muziek, duidelijk gecomponeerd met de akoestiek van Engelse kathedralen in gedachten. De royale nagalm in de Grote Kerk staat garant voor een mooie kleur aan de muziek van deze evensong.

Schola Liturgica Leeuwarden staat onder leiding van Geke Bruining-Visser, Mattijs de Vreugd bespeelt het orgel. De viering begint om 17 uur. Iedereen is van harte welkom om deze dienst mee te vieren. Ook is deze viering online te volgen via www.choralevensong.nl.

Datum: zondag 14 april
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk
Tijd: 17.00 uur

 

Lees verder

Cantatedienst met “Ich hatte viel Bekümmernis”, BWV 21

05-11-2023

“Ich hatte viel Bekümmernis” (BWV 21) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) is een van zijn meest uitgevoerde cantates. Het is een lange cantate met maar liefst elf delen, gesplitst in een gedeelte vóór en een gedeelte na de preek. Bach voerde deze cantate uit met kleine wijzigingen bij diverse gelegenheden zonder veel binding met de thema’s van het kerkelijk jaar.

De oorsprong van de cantate ligt waarschijnlijk bij een rouwdienst in Weimar. De bewaard gebleven preek bevat diverse bijbelteksten, die in de cantate zijn verwerkt. In vergelijking met andere cantates is er een groot aantal gezongen bijbelcitaten. De vrije teksten zullen hoogstwaarschijnlijk zijn geschreven door Salomon Franck, de hofdichter in Weimar.

De cantatetekst sluit aan bij 1 Petrus 5: 6: “Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen”. Het daarin besloten contrast tussen bezorgdheid en vertrouwen structureert ook de cantate als geheel: de eerste helft staat in mineur en de tweede helft in majeur. Na een instrumentale Sinfonia schetst de cantate de zorgen van het mensenhart (deel 2 en 3) dat zich van God verlaten voelt (4) en in de hel dreigt weg te zakken (5); aan het slot van het eerste helft wordt de mens gemaand op God te vertrouwen (6). In de twee dialoogdelen bij de start van het tweede gedeelte, zoekt (7) en vindt (8) de ‘Seele’ (gezongen door de sopraan) haar Jezus (gezongen door de bas), wat haar tevreden zal stellen (9) en haar tranen zal drogen (10) en waarop ten slotte een loflied (11) past.

Stilistisch bevindt Bach zich hier op een historisch kruispunt. Uitgesproken modern zijn de aria’s en recitatieven op vrij gedichte teksten. Maar ouderwets is het grote aantal bijbelcitaten, karakteristiek voor de 17e-eeuwse motettraditie en het grote aandeel van het koor. Opmerkelijk aan deze cantate is dat er twee aria's voor de tenor zijn, maar geen aria voor de alt. En aan het slot duiken opeens trompetten en pauken op. En ook dit is uniek voor een cantate van Bach, in één cantate spelen zowel trombones als trompetten.

De cantate wordt uitgevoerd door het bekende Collegium Vocale Fryslân, onder leiding van Gerben van der Veen. Solisten zijn: Tetsje van der Kooi, sopraan, Jeroen Helder, tenor en Hans de Wolf, bas. Het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag. Voorganger ds. Yvonne Hiemstra, Dokkum

Wij zijn verheugd dat velen de cantatediensten steunen door een bijdrage. Ook nu doen wij weer een beroep op u bij te dragen aan de onkosten en wel met een bedrag van € 7,- of meer. De bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente Leeuwarden, NL51INGB0000877243 onder vermelding van ´cantatediensten` of na afloop van de dienst in de collecte schaal.

Datum: 5 november 2023
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden
Aanvang 19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur

 

 

 

Lees verder