Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

content image

Activiteiten van Remonstranten

Film ‘Moeder aan de lijn’

10-02-2019

‘Moeder aan de lijn’ is een intiem perspectief op de mantelzorg, wanneer drie dochters hun eigen leven noodgedwongen in de parkeerstand zetten. In deze documentaire volgt Nelleke Koop drie vrouwen die er altijd zijn voor hun hulpbehoevende moeders, naast hun eigen carrière en privéleven. Dit doen Elien, Carin en Hanna uit liefde, maar soms zorgt plichtsbesef voor spanning en frustratie. De rollen van ouder en kind draaien zich om in deze observerende en emotionele documentaire over mantelzorg. De documentaire geeft een sterk inzicht in hoe deze nieuwe situatie de verhoudingen beïnvloedt.

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Filmhuis Slieker
Info: toegang is vrij, collecte aan de uitgang, zie ook www.leeuwarden.remonstranten.nl

Lees verder

Cursus ‘Vrij Bijbellezen’

27-02-2019

De Bijbel is een meerstemmig boek met verhalen, gedichten en nog veel meer uit verschillende tijden. Kan dat boek ons nu nog inspireren? Hoe dan? In de cursus maken we kennis met manieren om de Bijbel vrij en als het ware opnieuw te lezen. Vrij van (geloofs)opvattingen vooraf en met een frisse blik. Wat dat oplevert, kan per persoon verschillen. Ook dat kan verrassend zijn. Cursusleider is Jan van Belle, remonstrants theoloog.

Datum: woensdagen 16 januari, 27 februari en 27 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: consistorie Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28
Kosten: € 5 per avond.
Opgave: https://leeuwarden.remonstranten.nl/contact/

 

Lees verder

Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

06-03-2019

Een avond met verhalen , geschiedenis en muziek rond het thema: ‘rekkelijk en precies, toen en straks’ in het kader van 400 jaar Remonstranten. Het historische conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Wij worstelen nog steeds met de vraag of wij over een vrije wil beschikken, of dat wij het resultaat zijn van toeval, milieu en genen. Wat betekent rekkelijk in 2019, in een tijd van toenemende polarisatie?

Medewerkenden zijn Marijke Broekhuijsen, Erik Raayman, Hein Dop en Jaap van Kempen.

Datum: woensdag 6 maart
Tijd: 20 – 21.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Leeuwarden
Toegang: € 5

Lees verder