Rooms-Katholieke Sint Vitusparochie

content image

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Vitusparochie

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied - van Stiens e.o. tot Akkrum - ontmoet u graag op www.sintvitusparochie.nl

Activiteiten van de Sint Vitusparochie

Vervolgcursus: Katholiek Zo Gek Nog Niet!

22-11-2018

Deze cursus is bestemd voor personen die het eerste deel, de basiscursus Katholiek Zo Gek Nog Niet al hebben gevolgd en hun geloof verder willen verdiepen.

De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Begeleiding: pastoor P.J.J. Stiekema.
Data: 18 okt., 22 nov. en 6 dec.
Aanvang:20.00 uur

Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden

Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema. pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Familytour met bisschop Ron van den Hout

25-11-2018

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting.
    
Zondag 25 november 2018 in Sint-Bonifatiuskerk te Leeuwarden
van 11.00 – 14.00 uur
Bonifatiusplein 20
Huwelijk als sacrament voor het samen leven

Zondag 3 februari 2019 in Sint-Jozefkerk te Groningen
van 11.00 – 14.00 uur
Radesingel 2 (kathedraal)
Zondag: stilstaan in de week

Zondag 7 april 2019 in kerk De Heer die wederkomt te Oosterwolde
van 10.30 – 13.30 uur
Quadoelenweg 3
Wie is Hij voor mij als ouder?

Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd!  
Voor de kinderen is een apart passend programma met Charlotte van der Werf–Legtenberg en Anja Eerhart als ervaren begeleiders.  De maaltijd met soep en brood is gezamenlijk en wordt verzorgd.

Opgave via het bisdomhuis in Groningen, mw. Lisette Winter. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl of telefoon: 050 – 4065888.
Het aantal kinderen en hun leeftijd graag vooraf aangeven.

 

Lees verder

Film: The Red Turtle

26-11-2018

Een betoverend geanimeerde allegorie over de cyclus van het leven. De vervagende grenzen tussen dood en leven, mens en dier, waar en onwaar moedigen je aan je ratio te laten varen en te kijken als een kind.
De thematiek is volstrekt uniek uitgewerkt. De film kreeg 5 sterren en een Oscar voor beste animatiefilm in 2017.
Na afloop is er tijd voor nabespreking met een drankje en een hapje

Inleider: Gerdy Hahn.
Datum: maandag 26 november.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 5 euro (incl. drankje/hapje)
Locatie: Titus Brandsmahuis
Opgave: 058-2120984 of kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Ouder-en-kindochtend

13-01-2019

Hoe geef je je kind een gelovige opvoeding? Hoe kom je in gesprek over geloofs- en levensvragen samen met leeftijdgenoten?
Hoe kun je samen met je kinderen je geloof delen, met veel gezelligheid?

Vanaf 1 janurari zijn er ouder-kind-ochtenden in de RK-kerk in Wytgaard, Tjissema 2.

9.30 uur: facultatief: viering in de kerk voor ouders en tieners van 10-14 jaar (voor kinderen van 0-10 jaar een eigen viering in een zaal naast de kerk)
10.30uur: ontmoetingsbijeenkomst met verdieping van een Bijbeltekst of Katholieke traditie (ouders, kinderen 0-10 jaar, tieners 10-14 jaar in eigen groepen)
12.30uur: samen lunchen
13.30 uur: afsluiting

Informatie bij pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682 of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205

Data in 2019 (onder voorbehoud):
13 januari, Doop van de Heer
10 maart, Eerste veertigdagentijd
13 april: Palmpasen (Dominicuskerk Leeuwarden)
29 juni: Spelletjesdag (Dominicuskerk Leeuwarden
8 september: Maria Geboorte
3 of 10 november: Allerheiligen/Allerzielen of Sint Maarten

Lees verder