Rooms-Katholieke Sint Vitusparochie

content image

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Vitusparochie

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied - van Stiens e.o. tot Akkrum - ontmoet u graag op www.sintvitusparochie.nl

Activiteiten van de Sint Vitusparochie

Bruggen bouwen

26-10-2020

In 2019 startte in Leeuwarden het project ‘Bruggen bouwen’. In het kader daarvan zijn een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen getraind als bruggenbouwers. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over racisme en discriminatie en de bestrijding ervan.
Wat zo’n team bruggenbouwers kan betekenen voor onze maatschappij, daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza. Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk  Fryslân.

- Datum: 26 oktober     
- Aanvang: 20 uur    
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (32) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Vervolgcursus Katholiek zo gek nog niet … door pastoor Bert van der Wal

29-10-2020

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ hebben voltooid en hun geloof nog verder willen verdiepen. Deelnemers reiken zelf de onderwerpen aan waarover in deze vervolgcursus wordt gesproken.

- Data: 17 september (12), 29 (33) oktober en 26 (51) november
- Aanvang: 20 uur            
- Kosten: 10 euro (eenmalig)
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

03-11-2020

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend wordt geprobeerd die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft.
Lucas wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt. Graag een bijbel meenemen.

- Data: 6 oktober (23), 3 (36) november, 1 (55) december
- Aanvang: 10 uur            
- Kosten: 3 euro
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Laatste van drie avonden over Gods aanwezigheid in ons leven van alledag

04-11-2020

Op drie verschillende manieren vertellen de pastores van de Sint Vitusparochie over heiligheid. De avonden bieden handvaten om God gestalte te geven in ons persoonlijke leven, vanuit de woorden van paus Franciscus, vanuit de Zaligsprekingen en vanuit de eigen levenservaringen.
Tijdens de derde en laatste avond staat pastor Germa Kamsma-Kunst stil bij heiligheid in ons dagelijks leven. De paus roept op tot heiligheid, maar hoe doe je dat in het dagelijkse leven?

- Datum: 4 november      
- Aanvang: 20 uur      
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 3 euro
 

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (37) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Stilte en meditatie

09-11-2020

Hoe kom je vanuit stilte tot meditatie? Pastor Germa Kamsma-Kunst geeft daarover een korte inleiding waarna er wordt geoefend via teksten en afbeeldingen die in het teken staat van advent. De tijd van verwachten.

- Datum: 9 november         
- Aanvang: 10 uur
- Locatie: Titus Brandsmahuis   
- Kosten: 3 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (40) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Doopsgezinde traditie en Elia

09-11-2020

Dominee Roelof Akse is voorganger van de Doopsgezinde gemeente Leeuwarden en Drachten/Ureterp. Tijdens de introductie van de avond komen de identiteit en de achtergronden van het doopsgezind zijn ter sprake. Daarna toont ds. Akse moderne en Middeleeuwse afbeeldingen van de profeet Elia van verschillende kunstenaars. Daaronder ook een icoon van Elia uit het Karmelklooster in Drachten. Kijken naar de afbeeldingen gebeurt in stilte, daarna worden reacties op de afbeeldingen met elkaar uitgewisseld.

- Datum: 9 november         
- Aanvang: 20 uur    
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (41) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Dialoogavond naar aanleiding van een actueel thema

16-11-2020

Bij dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp, zegt pastor Germa Kamsma-Kunst die de avond begeleidt. Via de dialoog leren mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen. De gespreksonderwerpen komen dit seizoen uit Laudato si’ en gaat het om de vraag hoe we op een goede manier met elkaar en met de aarde kunnen omgaan. Actueel is dan bijvoorbeeld de vraag wat de coronacrisis hierin heeft betekend.

- Datum: 16 november         
- Aanvang: 20 uur    
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (48) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Apocalyps

24-11-2020

De Apocalyps is het laatste boek van de bijbel. In het boek treden vreemdsoortige wezens op: draken, veelkoppige zeemonsters, zesvoudig gevleugelde dieren, paarden met leeuwenkoppen, gevallen engelen en afzichtelijk grote sprinkhanen. In deze vreemde wereld wordt de zon verduisterd, drogen rivieren op, wordt een berg van vuur in zee gegooid en rijdt de dood rond op een vaalgroen paard terwijl het ziektes voortbrengt.

Op zijn eigen wijze vertelt Peter Vermaat het verhaal van de Apocalyps en staat hij stil bij de vraag of de poëtische beelden van dit boek ons ook nog iets te zeggen hebben. Deze tijd van corona wordt door sommige mensen gezien als een apocalyptische tijd. Bij een grote aanmelding wordt deze avond herhaald.

- Datum: 24 november         
- Aanvang: 20 uur     
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (50) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen

30-11-2020

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar actief met glas. Hij werkt met gekleurd glas en schildert ook op het glas, het brandschilderen. Brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. Van Kollenburg maakt de ontwerpen zelf of ze komen van plaatjes en foto’s. Ook werkt hij in opdracht. Tijdens deze avond vertelt Van Kollenburg over de techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

- Datum: 30 november         
- Aanvang: 20 uur    
- Kosten: 5 euro
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (53) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Symboliek in de beeldende kunst

15-12-2020

Aan de hand van veel voorbeelden vertelt Jan Martien van Welie over de diepere betekenis van een kunstwerk. Wat je ziet op een schilderij is maar een deel van het verhaal. Tijdens deze avond draait het om het zoeken naar de ‘boodschap’, betekenis en symboliek in de beeldende kunst.

- Datum: 15 december         
- Aanvang: 20 uur     
- Kosten: 5 euro
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (66) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder