Rooms-Katholieke Sint Vitusparochie

content image

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Vitusparochie

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied - van Stiens e.o. tot Akkrum - ontmoet u graag op www.sintvitusparochie.nl

Activiteiten van de Sint Vitusparochie

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

02-10-2023

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van september tot en met november, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst), onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst. Tijdens de advent is er een origami-activiteit.

Kaarten maken: 11 september, 16 en 23 oktober (beide zonder begeleiding), 20 november
Biblioloog: 4 september, 9 oktober, 13 november
Lied bespreken: 18 september, 2 oktober, 6 november
Origami:  woensdag 29 november, maandag 4,11 en 18 december, 8 januari

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur                    
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

02-10-2023

Wie is Jezus Christus voor ons?
Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?
In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.
We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.
Bij elke avond hoort een thuisopdracht.

Avond 1: maandag 18 september 2023
Ons eigen beeld van Jezus. Uit welke bronnen kunnen we putten?

Avond 2: maandag 2 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: synoptici.

Avond 3: maandag 16 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus in de Heilige Schrift: Johannes-evangelie.

Avond 4: maandag 30 oktober 2023
Beelden van Jezus Christus door de eeuwen heen.

Avond 5: maandag 13 november 2023
Eigen beelden van Jezus. Moderne beelden van Jezus Christus.

Cursusleider: pastoor B. van der Wal
Waar: parochiehuis van de Dominicuskerk, Harlingerstraat 26
Tijd: 20.00 – 21.30 uur                        
Kosten:  20 euro voor de hele cursus

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

 

Lees verder

Geloof op tafel

03-10-2023

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)
Data: vrijdag 15 september, 6 en 20 oktober, 17 november en
         15 december
Tijd:  10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)
Data: dinsdag 19 sept, 3 en 24 oktober, 14 november en 12 december
Tijd:  18.30 tot 21.00 uur

Kosten: 5 euro per keer
             of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

03-10-2023

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.
Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december  
Tijd:   13.00 uur tot 14.30 uur                             
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

09-10-2023

Lectio divina, de eeuwenoude methode van biddend lezen/lezend bidden behoeft waarschijnlijk inmiddels geen introductie meer. Nadat wij eind vorig jaar met het experiment begonnen, beschikken we nu - dankzij de feedback van een trouwe groep deelnemers - over een degelijk concept.  In de bijeenkomst op maandagavond stellen we de evangelietekst van de zondag daarop centraal.               

Data: maandag 11 september, 9 oktober, 20 november en 18 december
Tijd:  19.30 uur – 21.30 uur                 
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro per keer
Aanmelden bij  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  (max.12 deelnemers)

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Stiltewandelingen in Leeuwarden

10-10-2023

Op twee ochtenden dit najaar willen Gerdy Hahn en Ida Jorna u meenemen op een stiltewandeling. Onderweg staan we stil bij enkele markante punten in de stad die te maken hebben met het thema van die ochtend.

Woensdag 13 september met aandacht voor Jacobus, de patroon van de pelgrims en de apostel van Vergeving.

Op dinsdag 10 oktober met aandacht voor Franciscus van Assisi. De man die opdracht kreeg om Gods kerk te herstellen en de man met oog voor de natuur en de schepping.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.

Data: 13 september en 10 oktober   
Aanvang: 9.45 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Synodale dialoog

10-10-2023

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst.

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg.

Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Voor onze parochie betekent dat: hoe willen wij geloofsgemeenschap zijn? Wat vraagt Christus van ons? Hoe kunnen wij samen op weg gaan?  

Dit najaar spreken we over:
1. dinsdag 10 oktober          “Wat betekent een kerkgebouw voor je”
2. woensdag 6 december    “Geloofsgemeenschap en duurzaamheid”

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

11-10-2023

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. Op 11 oktober is het mogelijk in te stromen in de Fioretti en je te oriënteren, of een kennismakingstraject met de OFS voor jou een mogelijkheid is om met anderen vanuit de franciscaanse spiritualiteit te willen leven binnen de zogeheten ‘broederschap de Fioretti’ (lees ook zusterschap).

Dat doen we door
– een keer per maand samen te komen in het Titus Brandsma Huis,
– in de crypte het Getijdengebed te bidden,
– ons onder leiding van Peter Vermaat te verdiepen in de geschriften van Franciscus en Clara van Assisi en deze naar de huidige tijd te vertalen
– met een gezamenlijke broodmaaltijd af te sluiten.

Naast deze maandelijkse gezamenlijke bijeenkomsten is er na een periode van kennismaking de mogelijkheid voor een traject van persoonlijke vorming, die gericht is op de toeleiding naar de professie. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een mogelijke verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren overwegen, zijn van harte welkom.
Voor meer informatie: Angela Twickler  atm.twickler@gmail.com

Data: woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december
Aanvang: 15.00 uur                                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Waarom we omzien naar elkaar. Het geheim van het katholiek sociaal denken.

18-10-2023

Een inleiding door Dominicus Kamsma.

Samenleven begint met zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter, worden hongerigen niet gevoed en houden gemeenschappen geen stand. Naastenliefde is de basis van zorg en zorg is een belangrijke bron van betekenis.
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Zij zijn voor een deel afhankelijk van voedselbanken. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Uit zorg voor hen zijn er vele vrijwilligers actief in de voedselbank.

Waar komt die behoefte vandaan om voor elkaar te zorgen? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Een antwoord is te vinden binnen het katholiek sociaal denken. Wie had gedacht dat het katholiek sociaal denken van de kerk verrassende antwoorden heeft voor de samenleving van nu? Geïnteresseerd geraakt? Kom dan naar een inspirerende avond over het katholieke sociaal denken en leer op een katholieke wijze kijken naar de actualiteit van omzien naar elkaar.

Datum: woensdag 18 oktober    
Aanvang: 19.30 uur  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma-Kunst

06-11-2023

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 25 september de gelijkenis van de werkers van het elfde uur onderzocht bij het uitspelen. Mattheüs 20,1-16. En op 6 november het verhaal van de doop van Johannes de Doper, Marcus 1,1-8.

Data: maandag 25 september en maandag 6 november
Aanvang: 19.45 uur
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

'De vrouw die keuzes durfde te maken'

17-11-2023

Op vrijdag 17 november 2023 speelt Peter Vermaat deze theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.
 
Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen.
Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.
 
Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.
Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds. Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/de-vrouw-die-keuzes-durfde-te-maken
 
Waar:  Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Leeuwarden
Datum: vrijdag 17 november om 19.30 uur.
Kosten:  vrije gift bij de uitgang    
Reserveren:    kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Godsbeelden in de kunst door Jan Martien van Welie

22-11-2023

Religie is zo oud als de mensheid zelf. En daar hoort ook een geschiedenis van godsbeelden bij. Maar wat is onze voorstelling van het goddelijke, van God, van Jezus, van de Heilige Geest? En mag je God eigenlijk wel afbeelden? Hoe is Jezus in de loop der eeuwen afgebeeld? En wat is het verschil tussen de westerse (katholieke) visie op Jezus en de wijze van afbeelden in de oosters-orthodoxe kerk? Een reis door de tijd waarin aan de hand van vele afbeeldingen de ontwikkeling van ons godsbeeld zichtbaar wordt.

Datum: woensdag 22 november   
Aanvang: 19.30 uur    
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Advent en gevouwen symbolen

27-11-2023

onder begeleiding van Gerdy Hahn en pastor Germa Kamsma-Kunst.

Aan de hand van de lezingen van de vier adventszondagen willen we iedere week een nieuw symbool vormgeven met origamivouwen.
Zo krijgen we inzicht in de verhalen en maken we vier symbolen waarmee we een adventskrans kunnen versieren. Als je niet wilt vouwen dan kun je in die tijd rustig je kopje koffie/thee drinken en praten over de tekst.
Op maandagavond 27 november worden de vier symbolen op één avond uitgelegd en gevouwen.
Er is ook gelegenheid om één symbool per keer te vouwen op een woensdagochtend en drie maandagochtenden.

Datum: 27 november        
Aanvang: 19.30 uur          
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

De Elisabethgroep

29-11-2023

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit najaar zijn er twee bijeenkomsten.

1. Bevrijdingstheologie vanuit franciscaans perspectief
Minderbroeder-franciscaan Gerard van Buul zal een lezing houden over de bevrijdingstheologie. Een onderwerp dat hij enthousiast uitwerkt in zijn presentatie. Hij is een vermaard en boeiende verteller, waarbij hij voorbeelden verhaalt uit zijn ervaring in Brazilië (ruim 40 jaar). Daarna heeft hij 7 jaar in Jeruzalem gewerkt. Vanaf 2016 woont hij bij de
Minderbroeders in Megen.  

Datum: woensdag 27 september   
Aanvang: 20.00 uur     
Kosten: 3 euro

2. Franciscus en de melaatse
Volgens het getuigenis van Franciscus in zijn Testament is de ontmoeting met de melaatse hét keerpunt in zijn leven geweest. Op deze avond gaan we na hoe Franciscus met melaatsen omging. In zijn tijd was melaatsheid een wijdverspreide plaag, die iedereen bedreigde. In Europa waren toen naar schatting 19.000 melaatsenkolonies. Middels een ritueel werd de melaatse uit de samenleving verwijderd. Franciscus en zijn broeders benaderden de melaatsen op een andere wijze. Daarbij werden ze geïnspireerd door een bepaald beeld van Christus. Ook onze tijd kent pandemieën en vormen van uitsluiting. Hoe gaan we hiermee om en op welke wijze kan Franciscus ons daarbij inspireren?
Inleider: Peter Vermaat

Datum: woensdag 29 november    
Aanvang: 20.00 uur      
Kosten: 3 euro
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Film 'The Letter'

04-12-2023

Op 4 oktober 2022 kwam The Letter uit. Binnen drie dagen is deze film wereldwijd door drie miljoen mensen bekeken. De documentaire vertelt het verhaal van vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si’ met hem te bespreken. De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee wetenschappers van Hawaï.
Hun dialoog met de paus - opgenomen in de film - biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.
Na afloop van de film is er een nagesprek onder leiding van Germa Kamsma - Kunst .

Nicolas Brown (tweevoudig Emmy-winnaar) regisseerde en copro-duceerde de film van Laudato Si’ Movement en Off the Fence (Oscarwinnaar 2021 voor “My Octopus Teacher”).

Datum: maandag 4 december     
Aanvang: 19.30 uur       
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder