Rooms-Katholieke Sint Vitusparochie

content image

Per 1 januari 2018 zijn de Titus Brandsmaparochie Leeuwarden en de parochies van Om de Zuid (Wergea/Warten, Wytgaard, Easterwierrum en Jirnsum) gefuseerd tot een nieuwe parochie met de naam Sint Vitusparochie

De parochiegemeenschap van katholiek Leeuwarden en buitengebied - van Stiens e.o. tot Akkrum - ontmoet u graag op www.sintvitusparochie.nl

Activiteiten van de Sint Vitusparochie

Paulus: “Getuige en leraar van het geloof”

18-02-2020

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”! Haal het hier weg en je krijgt een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding: Chris Hoogland
Data: 3de dinsdag v.d. maand: 21 jan.; 18 febr.; 17 mrt.; 21 april; 19 mei en 16 juni
Aanvang: 10.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.

Lees verder

Film: “Silence”

24-02-2020

Film uit 2017 (160 minuten) van Martin Scorsese, naar het boek van de (christelijke) Japanse schrijver Shusaku Endo. De zeventiende eeuw. De zoektocht van twee jonge priesters naar hun vermiste mentor brengt hen naar het mysterieuze en exotische Japan, een plek waar hun geloof en alleen al hun aanwezigheid ten strengste verboden zijn. De aangrijpende, soms zenuwslopende (spirituele) reis die ze maken blijkt een ware beproeving voor hun uithoudingsvermogen én overtuigingen. Een waarschuwing is op zijn plaats: de – aangrijpende - film bevat een aantal gruwelijke (martel-) scènes.

Inleiding: Jan Martien van Welie
Datum: 24 februari
Aanvang: 19.00 uur.
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Jongerencatechese

28-02-2020

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Van de tien geboden en geloofsbelijdenis tot het leven van Jezus en de diaconie. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en  Melvin Wiersma
Data:    6 sept., 25 okt., 22 nov., (kloosterweekend Hierden 29
    nov.-1 dec.) 24 januari, 28 februari, 27 maart
Aanvang:        18.00-20.00 uur
Plaats:         zaal naast de Dominicuskerk
Kosten:        3 euro  (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

 

Lees verder

Het evangelie van Lucas

03-03-2020

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Cursusleider: Peter Vermaat
Data: dinsdag 7 jan., 4 febr., 3 maart, 7 april, 12 mei (!!), 2 juni
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 - 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Lees verder

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

10-03-2020

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 13 januari. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren we elkaar beter kennen en leren we meer van een bepaald onderwerp. Op 13 januari is het gespreksonderwerp: eenzaamheid en op 10 maart is het gespreksonderwerp: vrijheid

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Data: 10 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
 

Lees verder

De Fiorettigroep / Orde van Franciscaanse Seculieren

11-03-2020

In onze parochie bestaat sinds zestien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.


Begeleider: Peter Vermaat ofs.
Data: dinsdag 14 jan.(!!), woensdag 12 febr., 11 maart, 8 apr., 13 mei, 10 juni
Aanvang: 19.30 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet... De vervolgcursus

12-03-2020

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
Begeleiding: pastoor B. van der Wal

Data: donderdag 6 februari, 12 maart, 23 april en 14 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau
Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Vreemdeling zijn of thuiskomen. Het Bijbelboek Ruth in onze tijd.

18-03-2020

Het Bijbelboek Ruth gaat over twee krachtige vrouwen die op elkaars pad gekomen zijn. De één is gevlucht naar een onbekend land, maar kiest na een aantal jaren terug te keren naar haar geboorteland. De ander heeft het gevoel thuis te komen in de nabijheid van deze vluchtelingenvrouw en kiest ervoor om haar land te verlaten en de relatie met de ander voort te zetten in den vreemde. Waar zijn wij thuis? Hoe gaan wij om met dat wat ons vreemd is? En wat betekent het om te leven in een nieuw land? Wat kunnen wij leren van deze twee vrouwen die zoekend op weg gaan om toekomst te ontdekken?

Inleiding: Lysbeth Minnema
Datum: 18 maart
Aanvang: 20.00
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Bruggen Bouwen in Leeuwarden

23-03-2020

Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen wanneer de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat doen kerken en andere religieuze gemeenschappen, wanneer in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of wanneer radicalisering dreigt onder een groep jongeren? Hoe vieren we het Sinterklaasfeest als een ‘inclusief’ kinderfeest? In 2019 is in Leeuwarden het project ‘Bruggen Bouwen’ van start gegaan. Het project gaat uit van de landelijke organisatie Geloven in Samenleven en is in Leeuwarden opgestart door Kleurrijk Fryslân.

Een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen zijn getraind als bruggenbouwers. Zij vormen een “Team ‘Bruggenbouwers Leeuwarden” en zijn aanspreekbaar voor vragen over racisme en discriminatie en over de bestrijding daarvan. Wat kan zo’n team bruggenbouwers voor onze maatschappij betekenen? Daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza meer. Sandra Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘Bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk Fryslân.


Inleiding: Jan Bosman en Sandra Roza
Datum: 23 maart
Aanvang: 20.00
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen

30-03-2020

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar bezig met glas. Hij werkt veel met gekleurd glas en schildert ook op het glas, het z.g. brandschilderen. Dit is een eeuwenoude techniek die ook te zien is in kerkramen. Het brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. De ontwerpen maakt hij zelf of komen van plaatjes of foto's. Hij werkt ook in opdracht, vaak in overleg over wat de mensen willen. Deze avond vertelt hij over de techniek en de spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

Inleiding: Cor van Kollenburg
Datum: 30 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

De Paaswake: kern van het kerkelijk jaar

01-04-2020

De wake van Paaszaterdag naar Paasmorgen vormt het hart van het liturgisch jaar. Vele draden uit Schrift en Traditie, maar ook uit ons dagelijks leven, komen samen in die ene nacht. Als voorbereiding op de plechtigheden van het Paastriduum, zullen we in een voordracht de bovengenoemde draden ontrafelen.

Inleiding: pastoor B. van der Wal
Datum: woensdag 1 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Symboliek in de beeldende kunst

21-04-2020

Zoeken naar de 'boodschap', betekenis en symboliek in de beeldende kunst. De Middeleeuwer zocht naar een diepere, hemelse of goddelijke duiding van aardse zaken, en ontleende daaraan zekerheid en bevestiging. De Renaissance-kunstenaar gebruikte de Klassieke Oudheid om er symbolen en duiding aan te ontlenen. Wat je kunt zien op een schilderij is maar een deel van het verhaal. Aan de hand van (vele) voorbeelden wordt geprobeerd een tipje van de (betekenis)sluier op te lichten en te onderzoeken wat de “diepere lagen” van het kunstwerk zijn.

Inleiding: Jan Martien van Welie
Datum: 21 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Glas-in-loodramen van Jacob IJdema

11-05-2020

De Fries Jacob IJdema heeft in opdracht van pastoor Vaasen een aantal glas-in-lood-ramen ontworpen en gemaakt, die momenteel in zorgcentrum Sint Jozef hangen. Het zijn heel bijzondere ramen. Op deze avond willen Wiesje Ponjee en Germa Kamsma vertellen over de levensloop van de heer Jacob IJdema, en over de ontworpen ramen. Ook zullen we de glas-in-lood-ramen bekijken.
Inleiding: Wiesje Ponjee en Germa Kamsma-Kunst

Datum: 11 mei
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats: Zorgcentrum Sint Jozef, Eestraat 15 te Leeuwarden
Opgave: tel: 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder