Cultuur

Toneelstuk ‘Brieven aan mijn zoon’

27-01-2019

.. 'En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer' ...

De jonge Tabula wordt door keizer aangesteld om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. En zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten.

De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?

Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft. De regie is in handen van Annerixt Pijlman.

Datum:  zondag 27 januari
Tijd: 17 - 18 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj.Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Toneelstuk: Brieven aan mijn zoon van Annerixt Pijlman

27-01-2019

Annerixt Pijlman studeerde aan de toneelacademie Maastricht en heeft grote affiniteit met religie en geloof. Om die reden heeft de Doopsgezinde Gemeente Haarlem haar gevraagd om met een groep jongere en oudere gemeenteleden een theaterproductie te maken. Na Haarlem wordt het stuk nu ook in Leeuwarden opgevoerd op 27 januari om 17.00 uur

... En dus verbood de keizer elk geloof, anders dan het geloof in zichzelf, en stelde wachters aan. Voor elke geloofsplaats eentje. Een ongelovige, die in niets anders kon geloven, dan in de grote keizer ...
De jonge Tabula wordt door keizer aangesteld, om de kerk te bewaken tegen vreemd geloof. Zo komt Tabula als de nieuwe bewaker de kerk binnen. Daar ontmoet zij de schoonmaker, die met zijn geloofsdetector in de harten van de mensen kan kijken. En staan er voor de kerk twee wachters, die zich afvragen waar zij nu eigenlijk op wachten. De geheimzinnige brieven die de kerk blijven binnenkomen, drijven Tabula tot wanhoop. Want wat is geloof? Hoe bewaak je het? Wanneer is het vreemd? En kan je over geloof alleen nadenken, of moet je er ook iets bij voelen?
Een toneelstuk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud, en iedereen die zich wel eens heeft afgevraagd waar hij of zij in gelooft.

Wat:              Toneelstuk: Brieven aan mijn zoon (vanaf 10 jaar)
Waar:            Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Zondag 27 januari, 17.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis, collecte na afloop
Info en opgave: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73

Lees verder

Wandeling langs sporen van religieus leven

01-02-2019

Wilt u een wandeling langs plekken van stilte en bezinning maken of voor een groep organiseren? Het boekje Sporen van religieus leven. Langs plaatsen van stilte en bezinning en de app www.pelgrimage.frl helpen u op weg. Groepen van 15 à 25 personen kunnen ook een (stilte)wandeling op maat aanvragen. Bijvoorbeeld in het centrum, vanuit het centrum richting Dominicuskerk en Pelikaankerk of vanuit de Doopsgezinde Kerk langs de Potmarge naar de Dorpskerk Huizum.


Info: www.pelgrimage.frl of neem contact op met kerkindestad058@gmail.com.

 

Lees verder

Theatervoorstelling ‘Kind af, Clown op’

03-02-2019

‘Kind af, Clown op’ is gemaakt door Leoni Pirenne samen met haar vader Arthur, die clown is. De voorstelling gaat over de bijzondere relatie tussen deze vader en dochter. De vader houdt zich vast aan het spelende verleden, maar de dochter kampt met alle moeilijkheden van het volwassen wordende leven. Ze zoeken naar een manier om elkaar echt te begrijpen. Of ze die zullen vinden, is maar de vraag.

Een spannende voorstelling voor alle (volwassen wordende) kinderen en hun opvoeders.

Na afloop is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan: in hoeverre herken je het verhaal van dit tweetal? De toegang vrij, bij de uitgang is er een collecte.

Datum: zondag 3 februari
Tijd: 15 – 17 uur, inclusief nagesprek
Plaats: Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7
Info: www.kerkincamminghaburen.nl

 

Lees verder

Film : Another year van Mike Leigh

10-02-2019

Een gelukkig getrouwd stel van middelbare leeftijd dat altijd klaar staat voor hun minder gefortuneerde vrienden, dat kan nooit een dramatisch interessante film opleveren. Toch? Regisseur Leigh bewijst het overdonderende tegendeel met Another Year: een intiem en levensecht verhaal over mededogen, verspreid over vier seizoenen, dat ontroert in zijn prachtige alledaagsheid. Na afloop is er gelegenheid bij een hapje en een drankje met elkaar na te praten over de film.

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 20 uur
Plaats: Cecilakerk, Lekkum
 

Lees verder

Film ‘Moeder aan de lijn’

10-02-2019

‘Moeder aan de lijn’ is een intiem perspectief op de mantelzorg, wanneer drie dochters hun eigen leven noodgedwongen in de parkeerstand zetten. In deze documentaire volgt Nelleke Koop drie vrouwen die er altijd zijn voor hun hulpbehoevende moeders, naast hun eigen carrière en privéleven. Dit doen Elien, Carin en Hanna uit liefde, maar soms zorgt plichtsbesef voor spanning en frustratie. De rollen van ouder en kind draaien zich om in deze observerende en emotionele documentaire over mantelzorg. De documentaire geeft een sterk inzicht in hoe deze nieuwe situatie de verhoudingen beïnvloedt.

Datum: zondag 10 februari
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Filmhuis Slieker
Info: toegang is vrij, collecte aan de uitgang, zie ook www.leeuwarden.remonstranten.nl

Lees verder

Film Het zevende Zegel van Ingmar Bergman

13-02-2019

Ingeleid door Gerdy Hahn

Het zevende Zegel is een Zweedse film uit 1957.
Ridder Antonius Block keert van de Kruistochten terug in het door pest geteisterde Zweden. Het land is ten prooi gevallen aan religieus fanatisme en chaos. Als de Dood hem komt halen daagt Block hem uit voor een spel schaak. Zo wint hij tijd om een stel komedianten in veiligheid te brengen. Pas dan is hij klaar voor de dans van de Dood.
Bergmans prachtige allegorie over een man op zoek naar de betekenis van het leven, is een mijlpaal in de filmgeschiedenis.

Begeleiding:    Gerdy Hahn
Datum:    woensdag 13 februari
Aanvang:    19.45 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

CREDO, geloven op scherp

27-02-2019

PowerPointpresentatie en lezing door Henk Pietersma

In februari 2018 verscheen bij uitgeverij Royal Jongbloed Heerenveen een nieuw boek van de hand van Henk Pietersma met de titel “CREDO, geloven op scherp” .
In het boek zijn 76 reproducties van door hem gemaakte schilderijen bijeengebracht, samen met zijn poëtische reflecties.  
Pietersma liet zich in zijn werk leiden door de tekst van de Latijnse mis zoals hij die tegenkwam in de composities van vele componisten. Als niet-katholiek vormden de Latijnse woorden voor hem een uitdaging vanuit de vraag in hoeverre deze teksten vandaag nog van belang zijn. Hebben de woorden van nagenoeg 1700 jaar geleden nu nog wel enige betekenis? Aan de hand van een PowerPoint presentatie - waarin hij zijn eigen werk plaatst in de context van deze tijd - neemt Pietersma u graag mee op weg naar een bewustwording.

Begeleiding:        Henk Pietersma
Datum:         woensdag 27 februari
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:          5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

06-03-2019

Een avond met verhalen , geschiedenis en muziek rond het thema: ‘rekkelijk en precies, toen en straks’ in het kader van 400 jaar Remonstranten. Het historische conflict tussen Arminius (rekkelijk) en Gomarus (precies) ging over voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? Wij worstelen nog steeds met de vraag of wij over een vrije wil beschikken, of dat wij het resultaat zijn van toeval, milieu en genen. Wat betekent rekkelijk in 2019, in een tijd van toenemende polarisatie?

Medewerkenden zijn Marijke Broekhuijsen, Erik Raayman, Hein Dop en Jaap van Kempen.

Datum: woensdag 6 maart
Tijd: 20 – 21.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Leeuwarden
Toegang: € 5

Lees verder

Passie en Pasen in Porselein

22-03-2019

Van vrijdag 22 tot en met vrijdag 29 maart wordt in de De Fontein een bijzondere expositie gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen. Ruim twintig Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de verhalen, die doorgaans alleen gelezen worden, heel aanschouwelijk.

De expositie vindt plaats in de Veertigdagentijd, de gebeurtenissen tussen Palmzondag en de Opstanding van Jezus vormen een groot aandeel in deze expositie.

Er wordt eerst een korte film getoond, waarna de expositie bezocht kan worden.  Joke Kant, die de taferelen gemaakt heeft, kan daarbij een uitleg geven.

De expositie is een initiatief van de Taakgroep Evangelisatie van De Fontein en is vrij toegankelijk voor publiek.

Datum: 22 t/m 29 maart
Plaats: De Fontein, Goudenregenstraat 77
Informatie: www.bijbelsetaferelen.nl en www.defontein058.nl

 

 

 

 

 

Lees verder

Slauerhoff en het onbestemde verlangen

25-03-2019

Een lezing met gedichten door Peter Vermaat

Dit jaar is Peter Vermaat uitgenodigd met een lezing over Slauerhoff op de mystieke nacht van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Op 25 maart zal hij deze lezing, in een uitvoerigere versie herhalen in het Titus Brandsma Huis in Leeuwarden.
Slauerhoff was een onrustig mens. Zat hij op zee, dan wilde hij naar land. Zat hij aan land, dan wilde hij naar zee. Bovendien had hij veel vriendinnen, maar kon hij zich aan geen van hen binden. Zien we bij de mysticus een verlangen naar God, de Onnoembare, bij Slauerhoff zien we een zoeken naar een plek om te wonen, een verlangen naar een geliefde om bij te rusten, even onbereikbaar en onnoembaar als God. Maar Slauerhoffs verlangen naar de geliefde kan misschien geduid worden als een seculiere variant van het mystieke verlangen. Aan de hand van enkele gedichten uit zijn onlangs gepubliceerde bundel Gebroken akkers en Slauerhoffs weemoed zal Peter Vermaat ingaan op het onbestemde verlangen van Slauerhoff. Zijn poëtische voordracht wordt omlijst met een kort vertellend commentaar op het leven en werk van deze rusteloze dichter.

Begeleiding:        Peter Vermaat
Datum:        25 maart
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:        5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Film ‘Nikolaikirche’

06-04-2019

De Leergang Leren van Luther wordt afgesloten met het gezamenlijk bekijken en bespreken van de film Nikolaikirche, gebaseerd op het gelijknamige boek van Erich Loest.

Datum: zaterdag 6 april
Tijd: 11 – 15 uur
Plaats: Lutherse Kerk Zwolle

Lees verder

Workshop ‘Langs de straten van de pijn’

14-04-2019

Al schilderend of tekenend toeleven naar Pasen? Samen met Hillie van der Weg (creatief therapeute) en Albert Drijver (beeldend kunstenaar) maken we een verbeelding van de traditionele veertien scènes (staties) uit het lijdensverhaal van Jezus. Een workshop voor mensen die graag schilderen of dat eens willen uitproberen. We lezen eerst de betreffende Bijbelpassages, doen dan een oefening om dichter te komen bij wat ons raakt in het verhaal, en gaan van daaruit tekenen of schilderen. Het eindproduct zal een plek krijgen in de diensten op Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Datum: zondag 14 april (Palmzondag)
Tijd: 15-17 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7
Opgave: schakeltoerusting@gmail.com
Info: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder