Cultuur

Serie Bibliodrama

27-11-2019

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Jozef. Minimumaantal deelnemers van zes, maximaalaantal van twaalf. Graag van tevoren aanmelden.

Data: woensdagen 2 oktober, 30 oktober en 27 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

28-11-2019

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 26 september: de opbouw van de viering
woensdag 16 oktober: Reformatie, heiligenfeesten en Allerzielen
donderdag 28 november: Advent en Kerst
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd
donderdag 2 april: Goede week en Pasen
donderdag 28 mei: Pinksteren

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: niet noodzakelijk, wel wenselijk:
jj.stegeman@gmail.com. Als u zelf over een
Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Bloemschikken voor Advents- en Kersttijd

16-12-2019

In de Advents- en Kersttijd maakt Thea Pitstra een aantal liturgische schikkingen. Hinke Post- Knol vertelt op deze avond het verhaal dat  erachter zit. Hierna kunt u samen met Thea een mooie kerstschikking maken. Voor materiaal wordt gezorgd. We vragen een bijdrage in de
materiaalkosten.

Datum: maandag 16 december
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum
Opgave: tot 12 december bij
postknolhinke@gmail.com

Lees verder