Cultuur

Expositie van Sinterklaaspapier

03-12-2022

Onder de titel 'van Ikoon tot Sinterklaaspapier' laat Lieuwe Bijleveld In het weekend voor Sinterklaas de topstukken uit zijn verzameling sinterklaaspapier van de afgelopen 50 jaar zien in Stadsklooster Jabixhus. Heel interessant om te zien hoe de motieven, de technieken  en het materiaal van het pakpapier een weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij. Ongelooflijk hoe creatief dezelfde motieven hergebruikt worden, maar ook hoe er elke keer ook weer nieuwe bedacht worden. En dat allemaal naar aanleiding van een Turkse jongen Nicolaas, die graag mensen anoniem verraste, later bisschop werd en zelfs heilig verklaard. Van hem is ook een oud ikoon te zien.

Wie wil mag aan de knutseltafel zelf ook een ontwerp maken en natuurlijk is er genoeg aan chocolademelk, pepernoten en appeltjes van oranje. Kom gezellig even langs met de hele familie. Toegang is gratis.

Datum: Zaterdag 3 dec.van 11.00-21.00 uur - zondag 4 dec van 14.00-21.00 uur
Adres: Vijverstraat 2 (in de voormalige Karel Doormanschool )
www.jabixhus.nl/agenda

Lees verder

Benefietconcert voor orgel Lutherse Kerk

11-12-2022

In verband met de voorgenomen opknapbeurt van het monumentale Van Dam orgel in de Lutherse kerk Leeuwarden (1869) wordt hier een aantal benefietconcerten gegeven. De organisten, fluitist en zangeres hebben geheel belangeloos hun medewerking toegezegd.

De toegang is vrij, maar we hopen wel op een gulle vrijwillige bijdrage.

Het concert van zondag 11 december wordt verzorgd door organist Ulbe Tjallingii en sopraan Vronie de Vreeze.
Het thema is Advent.

Datum: zondag 11 december
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma - Kunst

12-12-2022

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 19 september het verhaal van Mozes die zijn armen hoog moet houden in de strijd tegen Amalek (Exodus 17, 8-13) onderzocht bij het uitspelen.
En op 12 december het verhaal van de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria (Lucas 1, 26-38).

Data: 19 september en 12 december
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.30 uur                 
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Festival of Nine Lessons and Carols

18-12-2022

Op 18 december, de vierde advent, aanvang 16.00 uur, vieren we samen met het zeventien vrouwen sterke koor Frominae, gedirigeerd door Jannie de Groot, het Festival of Nine Lessons and Carols, dat traditioneel gevierd wordt in de Anglicaanse kerk om en nabij Kerstavond.

Het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus wordt verteld in negen korte bijbellezingen. Deze lezingen worden afgewisseld met koorzang, samenzang en orgelmuziek. Het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag

De kerkenraad nodigt u van harte uit deze feestelijke viering bij te wonen. Als voorbereiding op het Kerstfeest mogen we dit eigenlijk niet missen!

Toegang gratis! Collecte bij de uitgang

Datum: zondag 18 december
Tijd: 16.00 uur
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30
 

 

Lees verder

Egypte - Lezing door Jancko van der Weide

02-02-2023

Egypte, een land in Noord-Afrika, is vooral bekend door haar rijke geschiedenis en antieke kunst. Met name de Egyptische piramiden en mummies spreken tot de verbeelding. Deze cultuuruitingen zijn ouder dan die in Griekenland en Rome. Egypte kon zich zo ontwikkelen vanwege haar geïsoleerde ligging tussen zee en woestijn met de Nijl als levensader. Musea in de hele wereld geven inzicht in de Egyptische kunst, die vanwege het kurkdroge klimaat goed bewaard is gebleven. Door de ontcijfering van het hiërogliefenschrift weten we betrekkelijk veel over de Egyptische godenwereld en het geloof in het hiernamaals.
Jancko bezocht vele malen dit fascinerende land en hij zal er u deze avond meeslepend over vertellen.

Datum: 2 februari        
Aanvang: 19.30 uur        
Locatie: Titus Brandsmahuis
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Ontdek de symboliek in de St. Dominicuskerk; een rondleiding door Hans Jorna.

25-03-2023

Tijdens deze rondleiding (ingang Mariakapel naast de toren) maakt u kennis met het verhaal achter het devotiebeeld Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden. U gaat op zoek naar de Neo-barokke altaaronderdelen uit de oude kerk aan de Speelmanstraat en in een film van Vincent Wiersma ziet u meer over de bouw van deze Pseudo-Basiliek. Ook hoort u het verhaal over een Vlaamse monstrans uit 1754 uit Dendermonde.

Datum: 25 maart         
Locatie: Sint Dominicuskerk
Aanvang: 14.00 uur         
Kosten: 3 euro

 

Lees verder