Cultuur

Zingend en vierend het jaar door

26-09-2019

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 26 september: de opbouw van de viering
woensdag 16 oktober: Reformatie, heiligenfeesten en Allerzielen
donderdag 28 november: Advent en Kerst
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd
donderdag 2 april: Goede week en Pasen
donderdag 28 mei: Pinksteren

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: niet noodzakelijk, wel wenselijk:
jj.stegeman@gmail.com. Als u zelf over een
Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Black Gospelkoor Grace & Glory met Talitha Nawijn

29-09-2019

Talitha Nawijn is medeoprichter en dirigente van het gospelkoor Grace & Glory. Zij studeerde jazz zang aan het conservatorium van Hilversum en geeft zangles aan groepen en individueel. Ook verzorgt ze workshops stemtechniek, podiumpresentatie en blackgospel zang. De wijkgemeente De Fontein haalt Grace & Glory naar Leeuwarden voor een bijzonder optreden.

Datum: zondag 29 september
Tijd: 19 uur
Plaats: De Fontein Goudenregenstraat 77

Lees verder

Wandelen van Titus naar Vitus

29-09-2019

In 2009 liepen we de wandeling van Vitus naar Titus in het kader van het jubileumjaar van de parochie voor het eerst. Nu 10 jaar later willen we de wandeling nogmaals wandelen. We nodigen u uit mee te lopen ‘terug naar de bron’. De wandeling voert ons langs ‘sporen van katholiek leven’.
We lopen door de oude binnenstad van de Sint Bonifatiuskerk naar de vroegere Sint Vituskerk aan de voet van de Oldehove, waarin we verhalen horen van die sporen van katholiek leven, en terug naar de huidige Sint-Vitusparochie/ Bonifatiuskerk.
Uw gids tijdens de wandeling van ca. 2 uur is Ida Jorna..

Begeleiding:    Ida Jorna
Datum:        zondag 29 september
Aanvang:        13.00 uur ( na de viering en koffiedrinken in Bonifatiuskerk en T.Br. H.)
Kosten:         € 10,00 Incl. het bijbehorende boekje nieuwe druk, met prachtige foto’s ) van Titus naar Vitus.
            Zonder boekje € 5,00.
Graag ruim van te voren opgeven i.v.m. met een maximale deelname van 20 personen.

 

Lees verder

Film: Himmel uber Berlin

01-10-2019

Met een inleiding door Jan Martien van Welie.

Een film van Wim Wenders uit 1987 met o.a. o.a. Bruno Ganz (Der Untergang), Solveig Dommartin en Peter Falk (Columbo). Muziek van Nick Cave.
Over beschermengelen in Berlijn. Damiel is een engel, die samen met andere engelen boven de stad zweeft om eenzame en verdrietige inwoners te helpen. Na eeuwen als engel te hebben geleefd, lijkt het hem aantrekkelijk als “normaal” mens van vlees en bloed te leven. Dan ontmoet hij een circusacrobate, wordt verliefd en weet dan zeker dat hij liever tot de wereld der mensen wil behoren.
De film speelt zich af in het Berlijn van 1986, toen de Muur er nog stond. Het grauwe leven van alledag (in zwart/ wit) wordt verzacht door de blik van de engelen, die de mensen vol mededogen bijstaan terwijl ze met kinderlijke verwondering teksten van Homerus uitspreken. Een prachtig portret over de kostbaarheid van het gewone, het alledaagse leven. Een verlangen naar de mooie kanten van het menselijk bestaan.

Inleider:    Jan Martien van Welie
Datum:         dinsdag 1 oktober
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:         5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

Serie Bibliodrama

02-10-2019

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Jozef. Minimumaantal deelnemers van zes, maximaalaantal van twaalf. Graag van tevoren aanmelden.

Data: woensdagen 2 oktober, 30 oktober en 27 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Lees verder

Bob Dylan-dienst

13-10-2019

Op zondag 13 oktober vindt er in De Schakel in Leeuwarden een speciale kerkdienst plaats. Dominee Siebe Sijtsema gaat tijdens deze dienst in op de religieuze aspecten van de teksten van zanger en Nobelprijswinnaar Bob Dylan. Hij doet dit met behulp van audio- en video fragmenten. Zanger-gitarist Piet Kok en gitarist Roelof Reineman, die al jaren met een speciaal Dylan-programma optreden, zullen de dienst opluisteren met songs van Dylan.

Datum: zondag 13 oktober
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Lezing ‘Leven met Wijsheid’ iets voor onze dagen?

13-10-2019

Thomas Merton (1915-1968) trad in 1941 in bij de trappisten van Gethsemani in Kentucky. Met zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog blijft hij een bron van spirituele inspiratie. Hij werd een pionier op  het gebied van de interreligieuze dialoog. De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer.

Historicus Willy Eurlings is voorzitter van de Mertonvrienden. Hij vertaalde o.a. Jim Forests biografie van Merton: ‘Leven met wijsheid’ (2018)

Datum: zondag 13 oktober
Tijd: 15-17 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 5 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

De kerkramen in de Bonifatiuskerk Leeuwarden

16-10-2019

Inleiding door Germa Kamsma-Kunst

Welke verhalen worden afgebeeld in de kerkramen van de Bonifatiuskerk? (foto Wikimedia Commons-Romke Hoekstra) Waarom worden juist deze verhalen afgebeeld? Wat zegt dat over de traditie? Wat hebben deze verhalen ons anno 2019 te vertellen? Deze avond gaan we de verschillende gekleurde ramen bekijken en de verhalen noemen.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst
Datum:        woensdag 16 oktober
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro ( inclusief boekje met afbeeldingen en teksten)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis en Bonifatiuskerk,
tel. 058-2120984  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Thema-avond: een goed verhaal

31-10-2019

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdag 31 oktober: Een goed verhaal

Waarom zou je eigenlijk een verhaal lezen? Deze vraag bespreekt literatuurcriticus Tjerk de Reus aan de hand van een verhaal van
Flannery O’Connor (1925-1964). In Nederland niet zo erg bekend, maar in de Verenigde Staten des te meer: daar geldt zij als een van
de beste schrijvers van korte verhalen uit de Amerikaanse literatuur. In het korte verhaal dat we lezen en samen bespreken, zal zichtbaar
worden hoe religie en literatuur een krachtige mix kunnen vormen. De katholieke O’Connor sleept je, dankzij haar beeldende
stijl, mee in haar soms bizarre verhaalwereld, om je achter te laten met vragen waarover je niet een twee drie bent uitgedacht.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro er avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

Lees verder

Ferbun en sjoen

10-11-2019

Culturele middag met poëzie, zang en kunst. Hoe beleven wij ons geloof? Hoe leiden wij ons leven? Deze twee vragen klinken door in een gevarieerd programma: ‘In requiem ta treast’, componist en pianist Marcus Veenstra, tekstdichter Willem Abma, solisten Vronie de Vreeze, Henney Venema en Jik van der Laan. Willem Abma leest gedichten voor uit zijn nieuwe bundel ‘Ferbûn en sjoen, Mimeringen oer myn leauwe en libben’ Albert Drijver toont filmische beelden en schilderijen.

Datum: zondagmiddag 10 november
Tijd: 14.30-16.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel', Havingastate 7
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Henk Pietersma over ‘De psalmen’

14-11-2019

Kunstenaar Henk Pietersma vindt in de Bijbel zijn inspiratiebron. Zo heeft hij bij elk van de 150 psalmen een schilderij gemaakt. Aan de hand van dia’s van een selectie uit de psalmen vertelt hij over zijn werk. Achtergrond is zijn boek met de titel ‘De goedheid op mijn tong gelegd’ (Royal Jongbloed, Heerenveen) waarin deze werken zijn gebundeld, samen met door hem zelf geschreven poëtische teksten bij elk
van die schilderijen. Deze kunnen gelezen worden als persoonlijke reflectie, zowel op de tekst van de onberijmde psalm als op het geschilderde beeld. Het boek kan eventueel ter plekke worden gekocht.

Datum: donderdag 14 november
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: De Oase, Weideflora 142
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Lees verder

Over schoonheid in de beeldende kunst

14-11-2019

Architectuur, beelden, schilderijen. Wanneer is iets mooi? En waaróm vinden we iets mooi?
Hoe heeft het idee van schoonheid zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Zijn er “regels” of “wetten” om schoonheid vast te kunnen stellen? Heeft schoonheid iets te maken met goedheid en waarheid? Hangt schoonheid af van het onderwerp of van de manier van werken, van de stijl? En, als het kunstwerk aan het doel van de maker (of van de beschouwer) beantwoordt – is het dan (automatisch) mooi?
Een reis door de tijd. Aan de hand van afbeeldingen worden vragen gesteld over vroegere en hedendaagse schoonheidsbeleving. Alles besproken (en bekeken) vanuit de tijd van ontstaan.

Begeleiding:    Jan Martien van Welie
Datum:        donderdag 14 november
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Viering van de naamdag van Sint Cecilia met zang en muziek

17-11-2019

De kerk van Lekkum is één van de weinige kerken in Noord-Nederland die aan Sint Cecila is gewijd, de patroonheilige van zang en muziek.
Zoals alle jaren vieren we haar naamdag met een programma van zang, poëzie en muziek verzorgd door dorpsgenoten. Voor het programma
van de avond zie: www.kerklekkum.nl

Datum: zondag 17 november
Tijd: 20 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum

Lees verder

Bloemschikken voor Advents- en Kersttijd

16-12-2019

In de Advents- en Kersttijd maakt Thea Pitstra een aantal liturgische schikkingen. Hinke Post- Knol vertelt op deze avond het verhaal dat  erachter zit. Hierna kunt u samen met Thea een mooie kerstschikking maken. Voor materiaal wordt gezorgd. We vragen een bijdrage in de
materiaalkosten.

Datum: maandag 16 december
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum
Opgave: tot 12 december bij
postknolhinke@gmail.com

Lees verder