Cultuur

Voorstelling Kees Posthumus: Dwars door de Bijbel

19-01-2020

Kees Posthumus snelt in Dwars door de Bijbel van Genesis naar Openbaringen en terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

Datum: 19 januari
Tijd: 15.00 – 16.15 uur (geen pauze)
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87   
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder

Uitblazen in de Oosterstraat

25-01-2020

Eind vorig jaar vond voor het eerst een Oosterstraatconcert plaats in Leeuwarden. Het initiatief slaat aan: een goed gevulde Lutherse Kerk op zaterdagmiddag en enthousiast (en soms zelfs ontroerd) publiek. Op zaterdagmiddag 25 januari 2020 om 16.30 is in de Lutherse Kerk aan het tweede koorconcert in deze concertserie. De concerten bieden een stukje bezinning en gelegenheid om even uit te blazen met koor- & instrumentale muziek na een week werken of een middag winkelen, als opmaat voor de zondag.

Historische & culturele inspiratie
Al in de zeventiende eeuw bestond er in Duitsland een traditie van concerten voor zakenlui op de vooravond van marktdagen. In 1673 gebruikte de componist Dietrich Buxtehude de term Abendmusiken voor het eerst voor de concerten die hij op de donderdagavond organiseerde in de Marienkirche in Lübeck.

In deze bijzondere traditie geeft het Vocaal Ensemble Canticum Novum o.l.v. Jannie de Groot nu een concert met (toepasselijk) muziek uit de Duitse barok, o.a. van J.S. Bach, Telemann en Pachelbel. De koorwerken worden afgewisseld door instrumentale werken voor orgel en cello. De volgende concerten in de serie zijn op 28 maart, 30 mei en 28 november.

Datum: 25 januari 2020
Tijdstip: 16.30 - 17.15
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat
Entree: 8 euro (t/m 16 jaar gratis), inclusief een drankje-met-iets-erbij na afloop

 

Lees verder

Serie Bibliodrama

29-01-2020

NB Anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat is er op 29 januari géén bibliodrama

Een serie van drie avonden bibliodrama door Greta Meijberg. We vervolgen het leggen van onze geloofsweg naast die van Jozef. Minimaal zijn zes deelnemers nodig, maximaal twaalf. Daarom graag van tevoren aanmelden.

Data: woensdag 26 februari en woensdag 25 maart 2020
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87   
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder

Filmdienst: Verdwaald in het geheugenpaleis

09-02-2020

Verdwaald in het geheugenpaleis is een documentaire van Klara Van Es. Zij volgt een jaar lang drie vrouwen: Anita, Louise en Alice. Zij wonen met nog vijf anderen in een kleinschalige leefgemeenschap voor mensen met dementie. Allen gaan ze op hun eigen manier om met een falend geheugen. En met elkaar. Dit is de eerste documentaire over leven met dementie gezien door de ogen van de patiënten. Van Es volgt de vrouwen geruime tijd, waardoor de kijker een beeld krijgt van wie ze zijn, maar vooral ook wie ze waren.

Datum: 9 februari 2020
Tijd: 10.30- 12.00 uur (met nagesprek)
Plaats: Filmhuis Slieker
Toegang vrij, collecte aan de uitgang
www.leeuwarden.remonstranten.nl

 

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

13-02-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Met mooie films en sobere maaltijden de 40 dagen door

02-03-2020

Gedurende de 40 dagen voor Pasen zijn in de refter van de Grote of Jacobijnerkerk vijf boeiende films te zien, die deels passen bij het thema van de Protestantse Kerk voor deze tijd: Sta op!


Voordat de film begint – om 19.30 uur – is er vanaf 18.30 uur een sobere maaltijd van (door de deelnemers ingebrachte) droge sneetjes brood met water uit de kraan, met soep ‘uit het pannetje van de diaconie’: zonder vlees, maar wel voedzaam. Tijdens het eten kan van gedachten worden gewisseld over een gespreksonderwerp dat door één van de maaltijdgangers is ingebracht. Na de film is er een kort nagesprek met koffie en/of thee. Overigens mag u ook alléén komen eten of alléén voor de film komen.

Data: maandagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Tijd: 18.30 uur (maaltijd) 19.30 uur (film)
Plaats: Refter van de Grote of Jacobijnerkerk
Het filmprogramma komt op de site geloveninleeuwarden.nl en in Geandewei

 

Lees verder

Bonhoeffer – Wie ben ik?

17-04-2020

Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling Bonhoeffer – Wie ben ik? volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op de vraag ‘wie ben ik?’ Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Datum: vrijdag 17 april
Tijd: 20.00 – 21.15 uur (zonder pauze)
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 10 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder