Cultuur

Film ‘The Shack’ met inleiding door Jan Martien van Welie

05-10-2022

Mack Philips leidt een heel prettig en comfortabel leven. Echter, na een ingrijpende gebeurtenis raakt hij in een diepe depressie. Zijn traditionele Godsbeeld wordt daarbij danig op de proef gesteld. In deze crisis ontvangt hij een geheimzinnige brief waarin hem wordt gevraagd af te reizen naar een verlaten hut (shack). Na aanvankelijke aarzeling besluit hij toch te gaan. Daar heeft hij een heel bijzondere ontmoeting die voor hem alles in een ander perspectief zet. Dit zal zijn leven voorgoed veranderen.

Datum: 5 oktober    
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.30 uur         
Kosten: 5 euro

 

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ door Peter Vermaat.

13-11-2022

De voorstelling ‘Titus, held of heilige?’ is een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma. Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren, op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward). Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen.

Toen Nederland werd bezet door de Duitsers kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau.

In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook: www.petervermaat.nl

Datum: 13 november    
Aanvang: 15.00 uur  
Locatie: Dominicuskerk         
Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop van de voorstelling

 

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma - Kunst

12-12-2022

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 19 september het verhaal van Mozes die zijn armen hoog moet houden in de strijd tegen Amalek (Exodus 17, 8-13) onderzocht bij het uitspelen.
En op 12 december het verhaal van de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria (Lucas 1, 26-38).

Data: 19 september en 12 december
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.30 uur                 
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder