Protestantse wijkgemeente Camminghaburen

content image

De Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen wil een vierende, lerende, delende en dienende gemeenschap zijn vanuit het geloof in de Opgestane Heer, van wie de Schriften getuigen en die ons roept tot navolging.

Uitgangspunt voor onze manier van gemeente-zijn is het ‘ambt van alle gelovigen’; de gedachte dat ieder mens een eigen en unieke band met God heeft en van daar uit haar of zijn gaven kan delen met ieder die op haar of zijn weg komt.

Onze diaconale en pastorale dienst betekent ‘omzien naar elkaar’. Dit richt zich niet alleen op leden van de eigen gemeenschap, maar op ieder in de wereld, de stad, de eigen leefomgeving, die dat nodig heeft.

Wij willen een gemeenschap zijn die - permanent lerend - als ‘Gods volk onderweg’ blijft groeien in geloof hoop en liefde.

In onze vieringen streven wij naar participatie door velen en willen wij ons oefenen in: eenvoud en diepgang, veelkleurigheid en creativiteit, openheid en betrokkenheid op de wereld waar wij in leven en op het wel en wee van mensen.

Informatie over wijkgemeente Camminghaburen op de website: www.kerkincamminghaburen.nl

Activiteiten van Camminghaburen

Workshop bibliodans: 'Ave Maria, gezegend ben je'

13-12-2020

AFGELAST I.V.M CORONAMAATREGELEN

Het ‘Ave Maria’ wordt op allerlei plekken met overgave gebeden, gezongen, beluisterd. Wat gebeurt er als we in slow motion mee gaan bewegen? Als Maria gegroet wordt, dan gaat het niet alleen om wie gegroet wordt, maar ook wat er gegroet wordt.
Welke kwaliteit, welke houding, welk verlangen, welke beweging in haar wordt er bevestigd, gezegend? En wat is er in mij dat om zegen vraagt?
Met Maria (en Elisabeth) betreden we een ruimte waarin er ‘ja’ tegen het leven wordt gezegd. In (slow?) motion maken wij dansend onze eigen zegenbede.

Voor bibliodans is geen danservaring nodig..
Mirjam, de zus van Mozes, danste en David ook.
Wij zullen toch ook wel onze eigen beweging kunnen vinden.
Dansen geeft plezier, en boort tegelijkertijd een diepere laag aan. In bibliodans bewegen we op een vrije manier met bijbelse thema’s. Het is geloven met hart, hoofd, lijf en leden. Mensen die nooit dansen, mensen die schroom hebben om te dansen, mensen die van dansen houden, mensen die puur nieuwsgierig zijn, - iedereen kan meedoen.
Iedereen zoekt z’n eigen beweging.

Deze workshop wordt begeleid door Susanne de Jong-Tennekes
Susanne is theoloog en bibliodansdocent
Ze werkt in het Dominicanenklooster Zwolle en maakt deel uit van Stichting de Zevende Hemel (Geloof in beweging, spiritualiteit die aardt)

Datum: zondagmiddag 13 december
Tijd       14.30 uur
Plaats:  De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Vooraf aanmelden via schakeltoerusting@gmail.com

 

Lees verder

Lezing ds. Sytze Ypma: Etty Hillesum en Hannah Arendt en de wedergeboorte van God in het Westen

19-01-2021

'Laatst kreeg ik bij boekhandel Van der Velde een plastic tasje. Daarop stond een tekst van Woody Allen. 'God is dood. Nietzsche is dood. En ik voel me ook niet zo lekker.' Ze vonden dat wel een tekst voor een dominee', zo schrijft ds. Sytze Ypma.

Aan de hand van de Joodse mystica Etty Hillesum en de Joodse filosofe Hannah Arendt, laat hij op 19 januari zien dat het anders ligt. Niet God is dood, maar onze voorstellingen van God zijn gedateerd. Hij vervolgt: 'De geboorte van de levende God in de dagboeken van Etty Hillesum is een bron van inspiratie van veel mensen die God vaarwel hadden gezegd. Zij opent voor hen een nieuwe horizon om weer in God te geloven en op God te vertrouwen.
Dankzij de weg naar binnen ontdekt Etty Hillesum namelijk diep in haar innerlijk een laag die ze als grondeloze Grond ervaart en waar God bij haar intrek neemt. Zo baarden de dagboeken van deze joodse jonge vrouw niet alleen opzien, maar zorgden ze in heel veel levens van een wedergeboorte van God. Er kwam een nieuw mystiek Godsbewustzijn in het westen dankzij haar kristalheldere spreken over God. Aan de hand van het begrip geboorte bij Hannah Arendt licht ik dit toe en spreek ik van ‘een nieuwe geboorte van God in het Westen.'

Datum: 19 januari 2021
Tijd: 20.00 uur-22.00 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7

Vooraf aanmelden via schakeltoerusting@gmail.com of registratie bij aankomst

 

Lees verder