Protestantse Gemeente Goutum c.a.

content image

In 1986 fuseerden de toenmalige Hervormde gemeente te Goutum en die te Hempens/Teerns tot de Hervormde gemeente te Goutum cum annexis, die later een federatie aanging met de hiertoe opgerichte Gereformeerde kerk van Goutum.

Deze Samen op Weg-gemeente werd in 2004 omgedoopt tot de huidige Protestantse gemeente, die het gebied van de dorpen Goutum, Hempens/Teerns en de Leeuwarder stadswijken Zuiderburen en De Zuidlanden omvat.

Onze groeiende gemeente bestaat ondertussen uit ruim 600 adressen. Met inachtneming van het eeuwenoude erfgoed uit de oecumenische traditie van de kerk en de protestantse in het bijzonder, proberen wij een bijdetijdse gemeente te zijn, die open staat voor wat er hier en nu in kerk en wereld gaande is. Daarbij oriënteren wij ons op wat ons van Godswege in de Heilige Schrift is geraden en door Jezus Christus voorgeleefd en door de Heilige Geest wordt ingegeven.

Deze instelling brengt met zich mee, dat de verschillende gaven van álle leden er in ons midden wezenlijk toe doen en dat een ieders inbreng van harte gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Informatie over de Prot.Gem. Goutum c.a. op de website: www.agneskerkgoutum.nl

Activiteiten van PG Goutum c.a.

Chocolademelk-moment

24-01-2024

Een chocolademelk-moment op dinsdag 24 januari in de kosterij van de Agneskerk. Deze ochtend staat in het teken van de winter. Heeft u herinneringen aan de winters van vroeger? Denk aan de schaatstochten die u heeft gemaakt! Of misschien heeft u wel meegedaan aan de Elfstedentocht? Van harte uitgenodigd om winterse ervaringen te delen, onder het genot van een kopje chocolademelk met wat lekkers.
Iedereen is welkom!

Datum: Dinsdag 24 januari
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Kosterij te Goutum
Het is fijn om te weten of u komt. Zou u zich daarom op willen geven via de mail, app of een belletje?
Annemiek Heerma (06) 25162885, a.heerma@agneskerkgoutum.nl

 

Lees verder

Kapelkuier vanuit Martinuskerk Hempens

04-02-2024

Verlangt u naar warmte in de winter? Kom dan zondagmiddag 4 februari naar de Martinuskerk te Hempens. We beginnen met een korte viering van een half uur. Daarna start de wandeling, die ongeveer een uur zal duren. We sluiten samen kort af in de kerk met warme koffie en thee.


Ervaar de kracht van ontmoeting, verbinding en verdieping tijdens de kapelkuier in Hempens. De uitdaging van de tocht is dat je loskomt van je dagelijkse routine. Door al je zintuigen open te zetten voor je omgeving en de natuur ervaar je de werkelijkheid op een andere manier.

Datum: Zondag 4 februari
Thema: Warmte
Tijd:14.00 uur-16.00 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens
             Skoalledyk 40
Voor informatie: a.heerma@agneskerkgoutum.nl

Lees verder