Protestantse Gemeente Goutum c.a.

content image

In 1986 fuseerden de toenmalige Hervormde gemeente te Goutum en die te Hempens/Teerns tot de Hervormde gemeente te Goutum cum annexis, die later een federatie aanging met de hiertoe opgerichte Gereformeerde kerk van Goutum.

Deze Samen op Weg-gemeente werd in 2004 omgedoopt tot de huidige Protestantse gemeente, die het gebied van de dorpen Goutum, Hempens/Teerns en de Leeuwarder stadswijken Zuiderburen en De Zuidlanden omvat.

Onze groeiende gemeente bestaat ondertussen uit ruim 600 adressen. Met inachtneming van het eeuwenoude erfgoed uit de oecumenische traditie van de kerk en de protestantse in het bijzonder, proberen wij een bijdetijdse gemeente te zijn, die open staat voor wat er hier en nu in kerk en wereld gaande is. Daarbij oriënteren wij ons op wat ons van Godswege in de Heilige Schrift is geraden en door Jezus Christus voorgeleefd en door de Heilige Geest wordt ingegeven.

Deze instelling brengt met zich mee, dat de verschillende gaven van álle leden er in ons midden wezenlijk toe doen en dat een ieders inbreng van harte gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Informatie over de Prot.Gem. Goutum c.a. op de website: www.agneskerkgoutum.nl

Activiteiten van PG Goutum c.a.