Bijbel en Theologie

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

27-05-2024

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).

De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

Eén keer per maand stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht tot maximaal tien mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: maandagen 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 27 mei en 17 juni          
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur                 
Kosten: 3 euro
Aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl (max.10 deelnemers)

 

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

04-06-2024

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.
Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni  
Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur                            
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder