Bijbel en Theologie

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

06-06-2023

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
dinsdag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april (!!), 2 mei, 6 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 13.00 uur
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Workshop Storytelling en Zingeving

07-06-2023

In deze workshop nemen ds. Jelle Waringa en Pauline Weseman je mee in de wereld van Storytelling. Via een aantal creatieve werkvormen helpen ze je een verbinding te leggen tussen onze eigen ervaring en Bijbelverhalen. Dat zet ze in een verrassend nieuw licht waardoor je ontdekt hoe die teksten eigenlijk over jouzelf en jouw eigen verhaal gaan.

Pauline Weseman (1972) is journalist, religiewetenschapper, docent en biografisch coach. Jelle Waringa (1972) is doopsgezind predikant in Schagen en Medemblik. Hij doet op ad-hocbasis projecten voor het Storytelling Centre.

Datum: woensdag 7 juni
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18, Leeuwarden 
Eentree: 5 euro
Graag van tevoren opgeven: tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Nacht van Gebed in Leeuwarden

09-06-2023

Bid 9 op 10 juni mee voormensen , die vervolgd worden om hun geloof

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” - Anne van der Bijl

Wereldwijd worden miljoenen mensen vervolgd om hun geloof. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

Doe in Leeuwarden mee met deze interkerkelijk georganiseerde Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 9 op 10 juni in Stadsklooster Jabixhûs (Vijverstraat 2). De Nacht begint om 21.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Afghanistan, Vietnam , Sudan ,  Iran en Colombia. Elke keer na een filmpje of een interview wordt er dan ca 20 minuten gebeden voor het betreffende land in groepjes of individueel, bv door een kaarsje te branden of  een gebed te schrijven. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!

Ook een kindergebedsnacht
Er is ook heel praktisch materiaal voor kinderen om ze te leren bidden voor kinderen, die in hun land voorzichtig moeten zijn als ze Christen zijn : stickers , een wereldkaart met een boekje over “geheime vrienden. Hiervoor nodigen we kinderen en hun ouders uit op van 19.00-20.30 uur naar de Kindergebedsnacht te komen.

 

Lees verder

Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland

20-06-2023

In onze tijd waarin door corona de context van onze tijd per dag, of in ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds veranderende situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Toch is het voor velen een moeilijke tijd geweest (of nog steeds), met soms ook strijd tussen diverse partijen.

Paulus formuleerde antwoorden – in de context van zijn tijd - op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren. Met besliste antwoorden, gevoed door zijn joods gelovig verstaan van het Oude Testament.

De periode van corona heeft het context-verstaan hernieuwd en duidelijk onder de aandacht gebracht. In deze bijbelcursus proberen we, geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te verstaan.

Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

Data: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder