Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

Mediteren op een Bijbelgedeelte

13-09-2021

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren?
Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat om stille aandacht.
Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte.
Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk.

Opgave is prettig.

De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 13 december
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. 058 2152461

Deze data zijn onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediteren op een bijbelgedeelte

 

.

Er wordt een bijbeltekst voorgelezen.

Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt

nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.

Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezene.

De avonden staan los van elkaar.

Helaas kunnen er op dit moment geen nieuwe deelnemers bij i.v.m. coronaregels.

 

Data: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april.

Tijd:19.30 – 20.25 u.

Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via de achterzijde van de kosterij.

Informatie: Tine Yntema-Rutgers

                   tine.yrut@lijbrandt.nl, of tel. 058 2152461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Tentoonstelling Kind met toekomst - Jou se libben

30-09-2021

In de komende maanden, tijdens Tsjerkepaad 2021, is er in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden een tentoonstelling met als titel Kind met toekomst - Jou se libben

Naast een terugblik op de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding wordt de aandacht vooral gevestigd op het lot van kinderen, toen en nu. Op de Smokkelbern (de Joodse kinderen die in het geheim vanuit Amsterdam naar Friesland gebracht werden) en mede daardoor op de verzetsactiviteiten van ds. Felix van der Wissel, Krijn van den Helm en Harm Kingma, allen verbonden aan de doopsgezinde gemeente Leeuwarden. Zij zorgden, met anderen, voor een veilig onderkomen van de Joodse kinderen uit Amsterdam. Enkele van de documentaires van Gerard van der Veer die eerder via Omrop Fryslân werden getoond, zullen eveneens te zien zijn.
Zoals nu een groep zusters van de doopsgezinde gemeente quilts maken voor vluchtelingen in kampen en getroffenen in rampgebieden, zo ontvingen doopsgezinden direct na de bevrijding quilts, kleding en andere hulpgoederen uit Amerika van overzeese geloofsgenoten. Enkele van deze oude quilts worden tentoongesteld.

Verder is er aandacht voor oorlogen en conflicten die ook heden ten dage nog steeds kindslachtoffers eisen én voor de acties binnen de doopsgezinde gemeente ten bate van kind-projecten in Kenia (Blessed Generation) en Zuid-Afrika (Vreugde-kinderen, daar weggooi-kinderen/aids-kinderen genoemd).

Wat:             Tentoonstelling Kind met toekomst - Jou se libben
Waar:           Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Van 9 juli t/m 30 september (globaal tijdens Tsjerkepaad),
                    iedere vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
                    iedere zaterdag van 13.30-17.00 uur
Entree:         gratis; een bijdrage voor Blessed Generation en/of Vreugdekinderen wordt op prijs gesteld

Lees verder