Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

Cursus Mystici

29-11-2023

In vervolg op de cursus in het vorige seizoen, besteden we ook dit najaar aandacht aan een aantal mystici. Maar wat is mystiek, en wanneer is iemand een mysticus of mystica? Wie literatuur over die vragen doorbladert, zal al gauw ontdekken dat een eenduidig antwoord niet snel gevonden is.

'Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.' Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij:
'Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan met ‘mystiek’. Het is een fenomeen dat in alle religies en culturen blijkt voor te komen, in zijn uitingsvormen verschillend maar is de kern overal hetzelfde: Uit ervaring weten, dat alles op een of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.'

‘Uit ervaring weten’: mystiek heeft een directe relatie met de persoon, die iets ervaart dat voor hem of haar essentieel is en het alledaagse overstijgt. De mensen die dat overkomt, zijn allemaal verschillend en die ervaringen zijn dat ook. Als ze er iets over vertellen, gebeurt dat gewoonlijk in een taal en beelden die ze ontlenen aan de religieuze traditie waarin ze leven. Voorop staat voor hen echter de levende ervaring. Daar gaat het om, niet om de leer. Die ervaring zal voor hen ook gevolgen hebben voor de manier van ‘in het leven staan’.  Dat hoort ook bij de mystiek.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur op woensdagmiddag. We richten ons op drie mystici uit verschillende tijden, die alle drie verbonden zijn met de christelijke traditie.

18 oktober: Teresa van Avila

Teresa van Avila leefde in de 16e eeuw en is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Zij heeft vele geschriften op haar naam staan. Samen met Johannes van het Kruis hervormde zij de orde van de Karmel. Zij is in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar.
Docent: ds. Marjan van Hal

1 november: Thomas Merton

Merton is misschien wel de bekendste monnik, vredesactivist en de meest gelezen spirituele schrijver van de twintigste eeuw. Hij zocht naar samenhang tussen contemplatie en maatschappelijke betrokkenheid in dialoog met andersdenkenden, ook met aanhangers van andere religies.
Docent: ds. Marjan van Hal

29 november en 13 december: Meister Eckhart

Eckhart is geboren medio dertiende eeuw in Thüringen. Hij was een in zijn tijd vooraanstaand theoloog, die ook belangrijke bestuurlijke functies vervulde binnen zijn orde. Tegelijk is hij ook een man wiens (mystieke) geschriften diepe indruk hebben gemaakt.
Vanwege zijn geleerdheid staat hij bekend als ‘Lesemeister’ (leraar),  vanwege de wijsheid die uit zijn geschriften spreekt als ‘Lebemeister’: een man met wijze levenslessen.
Aan het eind van zijn leven werd hij aangeklaagd voor ketterij. Hij werd niet persoonlijk veroordeeld, maar wel werden al zijn geschriften in de ban gedaan. Ondanks dat is veel van zijn werk behouden gebleven. Naast andere geschriften zijn dat veel preken in de landstaal, het Middelduits. We zullen kennis maken met zijn manier van denken en samen een of enkele preken onder de loep nemen.
Docent:  Jan van Belle

De cursus wordt geven in het Odd Fellowshuis, Emmakade 48.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.
Voor het bijwonen van de middagen wordt een bijdrage van 5 euro per keer gevraagd. Dit is incl. koffie / thee.
Opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com 

 

Lees verder

De Elisabethgroep

29-11-2023

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit najaar zijn er twee bijeenkomsten.

1. Bevrijdingstheologie vanuit franciscaans perspectief
Minderbroeder-franciscaan Gerard van Buul zal een lezing houden over de bevrijdingstheologie. Een onderwerp dat hij enthousiast uitwerkt in zijn presentatie. Hij is een vermaard en boeiende verteller, waarbij hij voorbeelden verhaalt uit zijn ervaring in Brazilië (ruim 40 jaar). Daarna heeft hij 7 jaar in Jeruzalem gewerkt. Vanaf 2016 woont hij bij de
Minderbroeders in Megen.  

Datum: woensdag 27 september   
Aanvang: 20.00 uur     
Kosten: 3 euro

2. Franciscus en de melaatse
Volgens het getuigenis van Franciscus in zijn Testament is de ontmoeting met de melaatse hét keerpunt in zijn leven geweest. Op deze avond gaan we na hoe Franciscus met melaatsen omging. In zijn tijd was melaatsheid een wijdverspreide plaag, die iedereen bedreigde. In Europa waren toen naar schatting 19.000 melaatsenkolonies. Middels een ritueel werd de melaatse uit de samenleving verwijderd. Franciscus en zijn broeders benaderden de melaatsen op een andere wijze. Daarbij werden ze geïnspireerd door een bepaald beeld van Christus. Ook onze tijd kent pandemieën en vormen van uitsluiting. Hoe gaan we hiermee om en op welke wijze kan Franciscus ons daarbij inspireren?
Inleider: Peter Vermaat

Datum: woensdag 29 november    
Aanvang: 20.00 uur      
Kosten: 3 euro
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

29-11-2023

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van september tot en met november, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst), onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst. Tijdens de advent is er een origami-activiteit.

Kaarten maken: 11 september, 16 en 23 oktober (beide zonder begeleiding), 20 november
Biblioloog: 4 september, 9 oktober, 13 november
Lied bespreken: 18 september, 2 oktober, 6 november
Origami:  woensdag 29 november, maandag 4,11 en 18 december, 8 januari

Tijd: 10.00 tot 11.00 uur                    
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Film 'The Letter'

04-12-2023

Op 4 oktober 2022 kwam The Letter uit. Binnen drie dagen is deze film wereldwijd door drie miljoen mensen bekeken. De documentaire vertelt het verhaal van vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si’ met hem te bespreken. De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee wetenschappers van Hawaï.
Hun dialoog met de paus - opgenomen in de film - biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.
Na afloop van de film is er een nagesprek onder leiding van Germa Kamsma - Kunst .

Nicolas Brown (tweevoudig Emmy-winnaar) regisseerde en copro-duceerde de film van Laudato Si’ Movement en Off the Fence (Oscarwinnaar 2021 voor “My Octopus Teacher”).

Datum: maandag 4 december     
Aanvang: 19.30 uur       
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

05-12-2023

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.
Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december  
Tijd:   13.00 uur tot 14.30 uur                             
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder