Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

Bijbelcursus: Gelijkenissen in het nieuwe testament, Jezus als verteller van parabels

20-10-2021

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen ofwel parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen vaak niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven te zien dan ze gewend waren?

In deze cursus lezen we gezamenlijk een aantal gelijkenissen die in de evangeliën, de verhalen over Jezus’ leven, zijn opgetekend. We onderzoeken hoe die gelijkenissen ons nu, in deze tijd, kunnen inspireren – en misschien ook wat blijft schuren of irriteren. Dat kan ook persoonlijk zijn, en ‘tegendraads’ lezen mag!

Uiteindelijk is de vraag: wat neem jij ervan me, of wat blijft er bij jou haken, als je goed luistert? In de cursus zal daarnaast ingegaan worden op de wijze waarin gelijkenissen in de christelijke traditie zijn gelezen, en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan. Zijdelings komt ook de vraag aan de orde, wat de relatie is met ons beeld van de ‘historische’ Jezus.

De cursus maakt gebruik van het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen. Voor de eerste bijeenkomst is het nog niet nodig dit boek aan te schaffen, maar daarna is aanschaf wel gewenst.

Cursusleider: Jan van Belle

Kosten: € 5,00 per avond

De cursus wordt gegeven op vier woensdagavonden,
22 september, 20 oktober, 17  november en 15 december
van 19.30 – 21.30 uur. Bijbelkennis is niet nodig.   
Cursusleider: Jan van Belle
Opgave bij leeuwardenremonstranten@gmail.com

 

 

Lees verder

Taizé-gebed

24-10-2021

Kenmerkend voor de oecumenische Taizé-vieringen zijn het zingen van korte meditatieve liederen die vaak herhaald worden en de stilte. Het zingen wordt begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Na afloop gaat ieder in stilte naar huis of ontmoet elkaar onder genot van koffie/thee.

Organisatie: Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly en Jelle Waringa.

Data: zondag 26 sept., 24 okt., 5 dec. 2021 en 30 jan. 13 maart, 22 mei 2022
Tijd: 19.30-20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Mediteren op een Bijbelgedeelte

25-10-2021

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren?
Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat om stille aandacht.
Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen.
Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte.
Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte.
Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk.

Opgave is prettig.

De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 13 december
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. 058 2152461

Deze data zijn onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen

Lees verder

Paralelle cursus van Jezus als verteller van parabels

26-10-2021

Wegens extra belangstelling is er een parallelle cursus en wel op 26 oktober, 16 november, 7 december en 11 januari. De avonden worden gehouden in de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden.

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen ofwel parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen vaak niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere perspectieven te zien dan ze gewend waren?

In deze cursus lezen we gezamenlijk een aantal gelijkenissen die in de evangeliën, de verhalen over Jezus’ leven, zijn opgetekend. We onderzoeken hoe die gelijkenissen ons nu, in deze tijd, kunnen inspireren – en misschien ook wat blijft schuren of irriteren. Dat kan ook persoonlijk zijn, en ‘tegendraads’ lezen mag!

Uiteindelijk is de vraag: wat neem jij ervan me, of wat blijft er bij jou haken, als je goed luistert? In de cursus zal daarnaast ingegaan worden op de wijze waarin gelijkenissen in de christelijke traditie zijn gelezen, en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan. Zijdelings komt ook de vraag aan de orde, wat de relatie is met ons beeld van de ‘historische’ Jezus.

De cursus maakt gebruik van het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ gelijkenissen. Voor de eerste bijeenkomst is het nog niet nodig dit boek aan te schaffen, maar daarna is aanschaf wel gewenst.

Cursusleider: Jan van Belle
Kosten: € 5,00 per avond
Opgave bij leeuwardenremonstranten@gmail.com

De cursus wordt gegeven op vier woensdagavonden,
26 oktober, 16 november, 7 december en 11 januari.
van 19.30 – 21.30 uur. Bijbelkennis is niet nodig.   
Cursusleider: Jan van Belle
Opgave bij leeuwardenremonstranten@gmail.com
Bijbelcursus: Gelijkenissen in het nieuwe testament, Jezus als verteller van parabels  

 

Lees verder

Cursus Theologische Vorming Leeuwarden

28-10-2021

Op donderdag 28 oktober start de Cursus Theologische Vorming Leeuwarden met een nieuw cursusblok.
De eerste avond is een introductie - avond. Je krijgt dan een globaal overzicht van wat we je dit blok gaan bieden.
Vervolgens zijn er eerst drie avonden Oude Testament; 4, 11, en  18 november.
Daarna drie avonden Systematische Theologie;  25 november en 2 en 9  december.
Alle avonden beginnen om 20. 15 uur en eindigen rond 21.45 uur en worden gehouden in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38 in Leeuwarden

Bij Oude Testament gaan we een aantal oudtestamentische teksten lezen.  Met het doel te ontdekken hoe deze teksten gelezen willen worden, wat hun relevantie voor het heden zou kunnen zijn en ook meer te weten te komen over de wereld waarin die teksten zijn ontstaan en hoe ze van generatie op generatie zijn doorgegeven.
Docent is Hinke Post - Knol

Bij Systematische Theologie komen de volgende thema' s aan de orde:
Meer dan ook maar een mening
Geloven is volgens de christelijke traditie zelf niet louter iets persoonlijks. Zij pretendeert een bepaalde optiek op de werkelijkheid te bemiddelen die voor iedereen relevant is. Daar gaan we de eerste avond naar op zoek.
Bidden
Als bidden wat anders is dan via de bocht van de hemel je eigen lot en dat van anderen te beïnvloeden, wat is het dan wel?
God de Vader
Daartoe aangespoord door het ' Onze Vader' het gebed dat door christenen overal op aarde en van allerlei denominaties gebeden wordt, noemen we God in de christelijke traditie ' Vader'. Een woord dat in de wereld waarin het voor het eerst voor God gebruikt werd heel andere associaties opriep en met heel andere betekenisvelden verbonden was dan in onze wereld. Reden genoeg om dat woord ' Vader' in  deze context eens nader te onderzoeken.
Docent is Adri Terlouw

Cursusgeld voor dit blok: € 105,00.

Opgave via: theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www. theologie4all.frl

Lees verder