Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

17-09-2019

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Paulus: Getuige en leraar van het geloof | Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

17-09-2019

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding:    Chris Hoogland
Data:            3de dinsdag v.d. maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:      10.00 uur
Toegang        3 euro
Plaats:     Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.
.

 

Lees verder

Koningen en profeten, het Eerste (Oude) Testament over leiderschap

18-09-2019

Aan de hand van verschillende Bijbelpassages verkennen we de geluiden die in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) opklinken over leiderschap. Daarbij zal naar voren komen dat de Bijbel eigenlijk intern ‘in gesprek’ is daarover. Juist dat ‘gesprek’ kan misschien ook voor ons inspirerend zijn. Leesplezier en vrijheid van denken kunnen ons helpen om vervolgens samen kritisch te kijken naar leiderschap in onze tijd. Cursusleider is Jan van Belle, remonstrants predikant.

Data: woensdagen 18 september, 16 oktober en 13 november en 8 januari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: consistorie Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat 28
Kosten: 5 euro per avond
Opgave: via de website:
https://leeuwarden.remonstranten.nl/contact/

Lees verder

Workshop Krachtige kruiden in de Bijbel

20-09-2019

Tegenwoordig is er weer steeds meer belangstelling voor de werking van geurolie .
Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum heeft zich daarom de laatste jaren verdiept in de betekenis van geuren in de Bijbel. Die blijkt er vol mee te staan; meer dan 500 teksten gaan over geuren, geur-oliën en geurige kruiden!  De bekendste zijn waarschijnlijk mirre en wierook. Ze werden gebruikt in de aanbiddingsrituelen in de tempel, maar ook voor zalving voor genezing of gewoon om lekker te ruiken.

Tjitske kan heel boeiend en enthousiast vertellen over de werking en de betekenis van de verschillende geuren. Ze neemt ook allerlei flesjes met geconcentreerde geurolie mee om te laten ruiken !

Kom ruiken en het verhaal erbij horen!

Datum: 20 september
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2, 8921GP Leeuwarden 058-3000150
Voor wie: Er is ruimte voor ca 25 personen in het gebedsatelier van het Jabixhûs, dus het is fijn als je van te voren laat weten dat je komt met een berichtje naar jabixhus@gmail.com

Om de onkosten te dekken zou iedere deelnemer ca  €5 kunnen bijdragen . Daar staat een potje voor. Kijk maar wat je kunt missen.

meer weten over de pioniersplek van Tjitske en haar man: http://www.christelijkspiritueelcentrum.nl 

Lees verder

Kerkdienst met Christian Peacemakers Team

22-09-2019

In de doopsgezinde vermaning is op 22 september om tien uur een zondagsdienst in samenwerking met het CPT, Christian Peacemakers Team.

Dit team staat voor werk en relaties die:

– De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren
– Initiatieven aan de basis versterken
– Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren
– Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.

De visie van het CPT: een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

Hun missie: Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren.

Na afloop van de dienst zal er een nagesprek zijn met een lid van het Team: Irene van Setten, en gelegenheid tot uitwisseling van meningen en ideeën.

Wat:             Zondagsdienst met het Christian Peacemakers Team, nagesprek met Irene van Setten
Waar:           Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18
Wanneer:     zondag 22 september 2019, 10.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)