Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Fryske fespertsjinst

25-03-2018

Op de fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. In fesper is in jûnsgebed en in deiôfsluting: yn tankberens sjogge wy werom op it goede dat de dei ús brocht hat. Yn fertrouwen geane wy de nacht yn, mei hope op in nije dei mei it eigen ljocht en eigen taken.

Dizze fesperfiering bestiet út in oantal fêste ûnderdielen: in koarte meditaasje foarôfgeande oan de bibellêzing, in psalmgebed en oare gebeden, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel, fluit of klarinet of oar instrumint, solosjongen of koarsang. Der is omtinken foar in meditatyf momint. Wy sjonge mei elkoar ûnder oargelbegelieding fan ús feste oargelist Theo Jellema.

Dizze fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert.
De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân.

Op snein 25 maart is de foargonger dûmny Doekle de Boer.
Muzyk: Wietske Zoethout (dwersfluit) en Theo Jellema (oargel)

Data: snein 28 jannewaris, 25 febrewaris, 25 maart, 22 april 27 maaie en 24 juny,
Tijd: 19 oere.
Plaats: Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222

Lees verder

Taizé-gebeden

25-03-2018

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk
mee te zingen en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar,
fluit, bas en cornet. Een Taizéviering is oecumenisch en staat open voor ieder die wil komen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.


Data: zondagen 14 januari, 25 maart, 3 juni
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Evensong

25-03-2018

Een Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de anglicaanse kerk. Een koor zingt een
aantal Psalmen, een hymne en de lofzang van Maria, en er zijn twee lezingen. Het is een ingetogen, meditatieve viering waarin zang en
muziek centraal staan.

Data: Zondagen 28 januari, 25 februari, 25 maart en 22 april
Tijd: 17 uur
Plaats: Sint Ceciliakerk, Lekkum.

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)