Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

content image

De binnenstadkerken hebben zich aangesloten bij het evenement Bosk van Arcadia. Zij hebben diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de visie en de activiteiten van Bosk:  een wandelend bos, biodiversiteit, leefomgeving, samenwerking, klimaatadaptatie, bewustzijnsvergroting, participatie, saamhorigheid: daarover gaat het en zal het gaan – en de mens niet als centrum/summum van de schepping, maar als onderdeel  daarvan, van de aarde en haar natuurlijke bronnen; de verhalen moeten veranderen.

De kerken organiseren zeven keer een avond of middag in de Doopsgezinde Kerk, met sprekers die al bezig zijn met deze thema’s. Denk aan Cees Buisman (Campus Wetsus) over watertechnologie, Theo van der Molen, Korrie Hoekstra e.a. over voedsel (“Samen eten, samen delen”), Pieter Knijff en Theo Mulder over vitale & verantwoorde landbouw, Gerrit-Jan Vernhout (Circulair Fryslân) en Trees van Montfoort over afval en circulaire economie, Trees van Montfoort over groene theologie en Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer (Fossylfrij Fryslân) over energietransitie.

Ook zijn er in de binnenstadkerken activiteiten en diensten wanneer het Bosk in de buurt van de kerk staat. De lezingen en diensten worden genoemd bij de activiteiten op deze site, maar u kunt hieronder ook een handig overzicht downloaden

Een filmverslag van de lezing van Trees van Montfoort op zondag 8 mei in de Doopsgezinde Kerk is te zien op Youtube via deze link.

De eerstvolgende activiteiten:

Lezin en dialoog over 'Verpakkingen - hergebruik en consuminderen'

10-07-2022

Op zondag 10 juli verzorgen Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en Trees van Montfoort een lezing over 'Verpakkingen - hergebruik en consuminderen'. Aansluitend is er volop ruimte voor dialoog over dit thema.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: 10 juli 2022
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Lezing en dialoog over energietransitie

20-07-2022

Op woensdag 20 juli verzorgen Marjolein Tiemens (groen geloven/duurzaamheid in dagelijks leven) en Bouwe de Boer (Fossylfrij Fryslân) een lezing over Energietransitie. Aansluitend is er volop gelegenheid voor dialoog over dit thema.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: woensdag 20 juli
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Lezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping?

31-07-2022

Afsluitende bijeenkomst van de lezingen en dialoogbijeenkomsten in het kader van Arcadia BOSK met Trees van Montfoort.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: zondag 31 juli
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder