Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Bijbelgespreksgroep Exodus

19-12-2018

In het seizoen 2018-2019 is het Bijbelboek Exodus het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Het boek Exodus heeft teveel tekst om in 12 bijeenkomsten integraal met elkaar te lezen. Daarom is besloten tot een thematische aanpak. Er zijn 10 thema’s . Het jaar wordt geopend met een inleiding op Exodus en wordt besloten in de laatste bijeenkomst met een afronding. Bij ieder thema worden één of meer tekstgedeelten uit Exodus gelezen. Gelezen wordt er uit de NBV en de Fryske Bibel.

Twee voorbeelden van thema’s:

Bevrijding. Na de slavernij komt voor het volk Israël de vrijheid. Wat betekent dit voor de Israëlieten? In onze tijd is ‘vrijheid’ een zeer belangrijke waarde.  Kunnen we parallellen onderkennen tussen toen en nu? Wat heeft het christelijk geloof te maken met vrijheid? Hoe definiëren wij voor onszelf het begrip ‘vrijheid’?

Woestijn. Na de bevrijding uit Egypte komt het volk in de woestijn. Hoe overleeft het in deze mensvijandige omgeving en hoe gaat het om met deze moeilijke levensomstandigheden? Wat betekent voor ons persoonlijk het begrip ‘woestijn’? En welke overlevingsstrategieën hanteren wij dan?

Andere Bijbelboeken
Naast de tekst van Exodus komt er aandacht voor tekstgedeelten in andere Bijbelboeken. Vooral de verbinding met het Nieuwe Testament is van wezenlijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan de woorden van Christus in zijn gesprek met de beide Emmaüsgangers, waar Hij zegt, dat al de Schriften (dus het Oude Testament) over Hem geschreven hebben. De vraag is dan: Hoe hebben de Schriften over de Messias geschreven en lezen we dat ook in het boek Exodus? In een gereformeerd/hervormd orthodox verleden werden op deze vragen bepaalde antwoorden geformuleerd. Wij gaan ons erop bezinnen of op deze vragen ook andere antwoorden mogelijk zijn.

Secularisatie
Ook gaan we dit Bijbelboek lezen tegen de achtergrond van de in de laatste decennia veranderde opvattingen in onze maatschappij. Het denken van de mensen nu is sterk geseculariseerd. Vooral buiten de kerk, maar toch ook erbinnen. Onderscheiden christenen zich van seculieren? En zo ja, waarin? En wat kan het boek Exodus ons in dit verband te zeggen hebben?

Theologie van het Oude Testament
De zondagse preken hebben meestal het Nieuwe Testament als uitgangspunt, vooral de evangeliën. Het samen lezen in het boek Exodus schept de kans om te onderzoeken hoe het is, wanneer het Oude Testament en speciaal het boek Exodus de basis is voor bezinning.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de onderstaande data naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met onze contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Door de thematische opzet is het ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: woensdagen 26 sept., 10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov.,  19 dec, 16 jan, 30 jan, 13 feb, 27 feb, 13 mrt en 27 mrt
Tijd: 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur
Plaats: Eeltje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; wessels.g@hetnet.nl)

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

21-12-2018

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong.
Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Joke Sprey en/of ds. Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Luid klokje klingelingeling - Een peuter-kleuterviering

24-12-2018

Neem je muziekinstrumentje mee! Er worden eenvoudige liedjes gezongen en door de kinderen begeleid.
Wij hebben ook nog rinkeldingetjes.
Een vrolijke dienst met het Kerstverhaal met beelden.

Het is een korte viering van 45 minuten.

Datum: 24 december
Aanvang 16.30
Locatie: Lutherse Kerk: Nieuwe Oosterstraat 28-30

Lees verder

Kerstavond rondom een moderne Scrooge van Dickens

24-12-2018

De geboorte van elk kind - en zeker van het kerstkind - draagt verandering in zich. Ieder mens is gelukkig niet alleen sterfelijk, maar ook geboortelijk.

De 18e-eeuwse schrijver Dickens laat dit beleven door zijn kerstverhaal: Scrooge. Het Dickensfestival bracht ons al in de sfeer.

Op Kerstavond brengen we de musical Scrooge ten tonele.
Het klassieke verhaal wordt afgewisseld met moderne meezingliederen voor de hele familie.
Tijdens het spel vragen we ons af en toe af of dit 200 jaar oude verhaal linken heeft met onze tijd.

Onze musical Scrooge is:
Kerst beleven!
Een kerstgedachte  van nu!
Veranderingen toelaten
Een  toekomst met hoop.  

Geschikt voor jong, middelbaar en oud en op een passende tijd.

Datum: maandag 24 december
Aanvang: 19.30 u
Locatie: Lutherse Kerk : Nieuwe Oosterstraat 28-30

Lees verder

Kerstmusical Stille Nacht

24-12-2018

De kinderen van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden voeren deze kerst een vrolijke kerstmusical op over het onstaan van het kerstlied Stille Nacht. Zoals dat wel eens meer voorkomt bij tophits, werd het wereldberoemde lied in slechts één dag gecomponeerd. In deze musical zien we hoe de twee makers van het lied, Frans Xaver Gruber en Joseph Mohr, elkaar op toevallige wijze ontmoeten en elk zijn eigen talent zo gebruikt dat het lied Stille Nacht onstaat. Deze musical met een mix van traditionele en nieuwe kerstliedjes is interactief; het publiek in de kerk kan ook meezingen.

Stille Nacht wordt uitgevoerd tijdens de kinderkerstviering op kerstavond, maandag 24 december 2018, om 19:00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden.

Iedereen, ook als je geen kind meer bent, is welkom op zondag 24 december om 19:00 uur in de Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden.


Wat:                Vrolijke kerstmusical
Wanneer:        maandag 24 december 2018, 19.00 uur
Waar:              Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden
Voor wie:         iedereen
Toegang:        gratis, collecte na afloop

 

 

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)