Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Mediteren op een Bijbelgedeelte

14-10-2019

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Kom dan eens meedoen met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht.We zitten in een kring. Er wordt een psalm voorgelezen of een ander Bijbelgedeelte. Daarna zijn we 10 minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door 10 minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig, maar u kunt ook zo een keer binnenlopen om mee te doen. De avonden
staan los van elkaar.

Data: maandagen 9 en 23 september,14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Tijd: 19.30-20.45 uur
Plaats: Consistorie Grote Kerk, bovenzaal, ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Info en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers, tine.yrut@lijbrandt.nl , tel. 2152461

Lees verder

Gespreksavonden over ‘het ene doel van God’

14-10-2019

Nu en dan lezen of horen we over mensen die grote moeite hebben met het begrip ‘uitverkiezing’. Hierbij is geleerd dat God sommige mensen heeft uitverkoren om ‘gered’ te worden, maar anderen zijn helaas bestemd om verloren te gaan. We kennen dit ook wel als het begrip ‘dubbele predestinatie’. Kan dit werkelijk het doel van God zijn? Wijlen ds. J. Bonda heeft zich intensief beziggehouden met dit thema. Het resulteerde in het boek ‘Het ene doel van God’. Een –meer leesbare- voorloper heet ‘Het heil van de velen’. Prof. Berkhof schrijft in de aanbeveling bij dit boekje: ,,Ik bewonder de eerbiedige scherpzinnigheid van ds. Bonda, waarmee hij vergeten of overgeslagen perspectieven uit de Schriften tevoorschijn brengt. Zou het toch mogelijk zijn die doem van een ‘dubbelbesluit’ in God van ons af te werpen en ons met volle vreugde aan Zijn eeuwige ‘ja’ tot ons leven toe te vertrouwen?”

Wij willen daar in drie avonden met elkaar naar kijken aan de hand van veel teksten die ds. Bonda bij dit onderwerp heeft bestudeerd. Ze kunnen ons, zo zegt dr. Berkhof, het nodige voedsel geven voor hernieuwd nadenken en voor een nieuw en openhartig gesprek over onze persoonlijke heilszekerheid en het heil van de velen. De avonden worden geleid door Nelleke Berntsen. Het is niet nodig dat u de boeken gelezen heeft. Er worden hands-out uitgedeeld.

Data: maandagen 14 oktober, 11 november en 9 december
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Opgave: Alie G. Brouwer-Meindertsma, 058-2127918, 06-23138393, ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

Lees verder

Paulus: Getuige en leraar van het geloof | Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

15-10-2019

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding:    Chris Hoogland
Data:            3de dinsdag v.d. maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:      10.00 uur
Toegang        3 euro
Plaats:     Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.
.

 

Lees verder

Koningen en profeten, het Eerste (Oude) Testament over leiderschap

16-10-2019

Aan de hand van verschillende Bijbelpassages verkennen we de geluiden die in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) opklinken over leiderschap. Daarbij zal naar voren komen dat de Bijbel eigenlijk intern ‘in gesprek’ is daarover. Juist dat ‘gesprek’ kan misschien ook voor ons inspirerend zijn. Leesplezier en vrijheid van denken kunnen ons helpen om vervolgens samen kritisch te kijken naar leiderschap in onze tijd. Cursusleider is Jan van Belle, remonstrants predikant.

Data: woensdagen 18 september, 16 oktober en 13 november en 8 januari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: consistorie Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat 28
Kosten: 5 euro per avond
Opgave: via de website:
https://leeuwarden.remonstranten.nl/contact/

Lees verder

De kerkramen in de Bonifatiuskerk Leeuwarden

16-10-2019

Inleiding door Germa Kamsma-Kunst

Welke verhalen worden afgebeeld in de kerkramen van de Bonifatiuskerk? (foto Wikimedia Commons-Romke Hoekstra) Waarom worden juist deze verhalen afgebeeld? Wat zegt dat over de traditie? Wat hebben deze verhalen ons anno 2019 te vertellen? Deze avond gaan we de verschillende gekleurde ramen bekijken en de verhalen noemen.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst
Datum:        woensdag 16 oktober
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro ( inclusief boekje met afbeeldingen en teksten)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis en Bonifatiuskerk,
tel. 058-2120984  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)