content image

Alles rond The Passion in Leeuwarden: www.geloven058.nl

Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Meditatief moment op vrijdag

24-02-2017

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong.
Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Joke Sprey en/of ds. Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Fryske fespertsjinst

26-02-2017

Op de fjirde snein fan de moanne wurdt in Fryske fespertsjinst fierd yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. In fesper is in jûnsgebed en in dei-ôfsluting: yn tankberens sjogge wy werom op it goede dat de dei ús brocht hat. Yn fertrouwen geane wy de nacht yn, mei hope op in nije dei mei it eigen ljocht en eigen taken. Dizze Fryske fesperfiering bestiet út in oantal fêste ûnderdielen: in koarte meditaasje foarôfgeande oan de bibellêzing, in gedicht, libbene muzyk op fluit of klarinet, solosjongen of koarsang, mei elkoar sjongen mei oargelbegelieding fan Theo Jellema, en de yntime stilte fan it gebed.  

Data: snein [22 jannewaris] 26 febrewaris, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni
Tijd: 19 oere
Plaats: Waalske tsjerke

 

Lees verder

Evensong

26-02-2017

Een Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de Anglicaanse Kerk. Een koor zingt een aantal Psalmen, een hymne en de lofzang van Maria en er zijn twee lezingen. Het is een ingetogen, meditatieve viering waarin zang en muziek centraal staan.

Het koor repeteert op de twee zaterdagen voor de Evensong van 11 - 12.30 uur. U bent van harte welkom om mee te doen. Gewoon komen luisteren en de muziek en de lezingen op je in laten werken kan ook.

Data: [22 januari] 26 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni
Tijd: 17 uur
Plaats: St. Ceciliakerk, Lekkum

 

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)