Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

With a Triumphant Shout - 20 jaar Roden Girl Choristers

25-09-2021

De Roden Girl Choristers en de Roden Girl Voices, beide onder leiding van Sonja de Vries, geven op 25 september in de Grote of Jacobijnerkerk hun concert With a Triumphant Shout. Orgel: Sietze de Vries, m.m.v. mannenensemble Nederlandse Bach Academie (NBA) en Joost Hettinga, trompettist

With a Triumphant Shout

De Roden Girl Choristers bestaan twintig jaar. Het koor viert deze mijlpaal met twee jubileumconcerten: op 25 september in Leeuwarden en op 2 oktober in Groningen, met medewerking van een mannenensemble van de Nederlandse Bach Academie en onder artistieke leiding van Sonja de Vries.

Programma

Onder de naam ‘With a Triumphant Shout’ biedt het concert hoogtepunten uit de Anglicaanse muziek, met composities van onder andere Parry, Williams en Finzi. Daarnaast laten de Roden Girl Choristers werk horen van componisten als Britten, Ireland, Walton en de Franse Gabriel Fauré. Sietze de Vries begeleidt de koren op het orgel, Joost Hettinga werkt mee als trompettist.


Twintig jaar

Met ongeveer dertig choristers tussen 6 en 20 jaar zetten de Roden Girl Choristers zich al twee decennia in voor de Engelse koortraditie. Kwaliteit, ontwikkeling, toewijding en enthousiasme leiden tot een hoog niveau van musiceren en brengt het koor op concertpodia in binnen- en buitenland.


Toegang

Kaarten in de voorverkoop €16 - bij de deur €18 - kinderen t/m 12 jaar €2,50 – 13 t/m 21 jaar en donateurs €12,50
Verkoop via: rodengirlchoristers.nl - Daan Nijman Roden - Van der Velde Akerkhof Groningen.

Reserveer op tijd, het aantal plaatsen is beperkt i.v.m. de coronaregels.

 

Lees verder

Fryske Fesperfiering yn de Grutte of Jakobiner Tsjerke

26-09-2021

De simmertiijd is foarby en wy binne bliid dat wy wer begjinne kinne mei it lêste seizoen fan dit jier op snein 26 septimber, 19.00 oere. De koroanatiid is noch net foarby, mar lokkich binne de regels foar moetings wat soepelder wurden. Wy bliuwe foarlopich noch wol yn de Grutte Tsjerke omdat dêr mear romte is.

De foargonger is dûmny Ulbe Tjalingii. Muzikale meiwurking is der lykas wenst fan oargelist Gerwin Hoekstra en diskear ek fan Wietske Zoethout, dy 't de dwersfluit bespylje sil. Teake Posthuma fersoarget de lêzingen.

Wy sjogge der nei út om mei mekoar de lof wer te sjongen al is dat noch wol wat foarsichtich oan.
It is wichtich om Jo yn it foar oan te melden fia fryskefesper@gmail.com of sms/belje 0651334778. Graach foar sneon 25 septimber oant 12.00 oere en mei jo e-postadres en/of tillefoannûmer.

De fiering is digitaal te folgjen, ek op in letter tiidstip, fia de hiemside fan de Grutte Tsjerke: http://tiny.cc//jacobijner of op www.jacobijner.nl

Oan  dizze online fieringen binne wat ekstra kosten ferbûn. As Jo de Fryske Fespers stypje wolle dan is in bijdrage wolkom op de rekken fan ús ponghâlder Alex Riemersma:  NL61RABO119626535.
Wy hoopje jimme 26 septimber te moetsjen. Tige wolkom.
De fiering begjint om 19.00 oere.

De earstfolgjende fieringen binne op 31 oktober, en 28 novimber.

 

Lees verder

Tentoonstelling Kind met toekomst - Jou se libben

30-09-2021

In de komende maanden, tijdens Tsjerkepaad 2021, is er in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden een tentoonstelling met als titel Kind met toekomst - Jou se libben

Naast een terugblik op de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding wordt de aandacht vooral gevestigd op het lot van kinderen, toen en nu. Op de Smokkelbern (de Joodse kinderen die in het geheim vanuit Amsterdam naar Friesland gebracht werden) en mede daardoor op de verzetsactiviteiten van ds. Felix van der Wissel, Krijn van den Helm en Harm Kingma, allen verbonden aan de doopsgezinde gemeente Leeuwarden. Zij zorgden, met anderen, voor een veilig onderkomen van de Joodse kinderen uit Amsterdam. Enkele van de documentaires van Gerard van der Veer die eerder via Omrop Fryslân werden getoond, zullen eveneens te zien zijn.
Zoals nu een groep zusters van de doopsgezinde gemeente quilts maken voor vluchtelingen in kampen en getroffenen in rampgebieden, zo ontvingen doopsgezinden direct na de bevrijding quilts, kleding en andere hulpgoederen uit Amerika van overzeese geloofsgenoten. Enkele van deze oude quilts worden tentoongesteld.

Verder is er aandacht voor oorlogen en conflicten die ook heden ten dage nog steeds kindslachtoffers eisen én voor de acties binnen de doopsgezinde gemeente ten bate van kind-projecten in Kenia (Blessed Generation) en Zuid-Afrika (Vreugde-kinderen, daar weggooi-kinderen/aids-kinderen genoemd).

Wat:             Tentoonstelling Kind met toekomst - Jou se libben
Waar:           Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Van 9 juli t/m 30 september (globaal tijdens Tsjerkepaad),
                    iedere vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
                    iedere zaterdag van 13.30-17.00 uur
Entree:         gratis; een bijdrage voor Blessed Generation en/of Vreugdekinderen wordt op prijs gesteld

Lees verder

Leren van Luther I: Spiritualiteit van het bidden

09-11-2021

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welk rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we  de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.


docent: prof. dr. Markus Matthias
9 november 2021 19.30 – 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

Lees verder

Leren van Luther: II: Spiritualiteit van het vieren

30-11-2021

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.


docent: ds. Willy Metzger
30 november 2021, 19.30 – 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

Lees verder