Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

‘Geloof op tafel’

27-09-2022

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wergea/Wytgaard):
9 en 30 september, 21 oktober, 11 november en 2 december 2022.        Tijd: van 10.30 tot 13.00 uur.

Avondgroep (Titus Brandsmahuis Leeuwarden):
Data: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2022.         Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden
Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Huis van stilte door Corrie van Kampen

27-09-2022

Een keer per maand is er de mogelijkheid om samen te komen voor een stiltemeditatie op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit vindt plaats in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Ook wordt wekelijks een meditatie op de website geplaatst. In verbondenheid met anderen is het dan mogelijk thuis een half uur stil te mediteren.

Data: 27 september, 25 oktober, 29 november, 27 december
Aanvang: 12.30 uur
Locatie: de Mariakapel van de Dominicuskerk                                            
Kosten: geen

 

Lees verder

Dietrich Bonhoeffer over het lijden

29-09-2022

Twee avonden over leven en spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer (1906 –1945) heeft het lijden niet gezocht, het overkwam hem. Het was de prijs die hij betaalde voor zijn verzet tegen het nationaal – socialisme. Het kwam hem te staan op twee jaar gevangen-schap waarna de nazi’s hem op 9 april 1945 terechtstelden in concentratiekamp Flossenburg .

Tijdens deze avonden maak je kennis met zijn worsteling met het lijden en met hoe hij de kracht vond het moedig op zich te nemen.

De eerste avond wordt verzorgd door Kees de Dreu met een algemene introductie in de levensweg en het denken van Bonhoeffer. Op de tweede avond zal ds. C. Bos uit Benschop ingaan op het thema van Dietrich Bonhoeffer en zijn omgang met het lijden. Hij doet dit naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’.

Meer informatie bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87

Datum: donderdag 29 september en donderdag 13 oktober
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: De Oase, Weideflora 142
Entree: gratis

 

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

04-10-2022

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 13.00 uur
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Film ‘The Shack’ met inleiding door Jan Martien van Welie

05-10-2022

Mack Philips leidt een heel prettig en comfortabel leven. Echter, na een ingrijpende gebeurtenis raakt hij in een diepe depressie. Zijn traditionele Godsbeeld wordt daarbij danig op de proef gesteld. In deze crisis ontvangt hij een geheimzinnige brief waarin hem wordt gevraagd af te reizen naar een verlaten hut (shack). Na aanvankelijke aarzeling besluit hij toch te gaan. Daar heeft hij een heel bijzondere ontmoeting die voor hem alles in een ander perspectief zet. Dit zal zijn leven voorgoed veranderen.

Datum: 5 oktober    
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.30 uur         
Kosten: 5 euro

 

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder