Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

Gebedsweek 2021: #blijfinmijnliefde

17-01-2021

Ondanks corona doen de kerken in Leeuwarden toch samen mee met de internationale Week van Gebed van 17 t/m 24 januari 2021.

#blijfinmijnliefde. Deze oproep van Jezus Christus staat centraal. Nu bijeenkomsten niet mogelijk zijn ondersteunen de kerken het samen bidden op andere manieren: radio, YouTube, downloads, een challenge voor social media en een gebedsatelier! Dus doe mee!

Zondag 17 januari is de aftrap van de week:
- Om 8.00 uur op radio NPO5 zal voorganger Richard Santinge van Stadskerk de Wijngaard het thema toelichten.
- Om 11.00 wordt een oecumenische viering met ds. Jan Jaap Stegeman en pastor Gemma Kamsma als Livestream uitgezonden via het YouTube kanaal van de Jacobijner en via www.kerkomroep.nl
- Van 19.30-19.50 uur is het eerste landelijke gebedsmoment met Jos Douma via YouTube en Facebook op www.levenindekerk.nl/week-van-gebed kun je de links vinden en je aanmelden om live mee te doen. Na 20.00 uur zijn de vieringen ook zonder aanmelden op elk moment terug te kijken.

Op www.geloven058.nl zijn meerdere documenten te downloaden: Gebedsboekjes voor volwassenen en kinderen en een Challenge.

De Challenge daagt jongeren, gezinnen en wie dat verder maar leuk vindt om met concrete opdrachtjes actief aan de slag te gaan en foto’s daarvan te delen op social media met #blijfinmijnliefde058.
 
Het gebedsatelier in Stadsklooster Jabixhûs aan de Vijverstraat 2 is de hele week geopend. Wie wil kan alleen, met zijn tweeën of met het gezin een uur reserveren om samen te bidden. Naast de gebedsweekboekjes zijn er ook creatieve gebedstafels. Reserveren kan via www.jabixhus.nl/bidden.

De gebedsweek wordt in Nederland georganiseerd door de Missie Nederland in samenwerking met de Raad van kerken.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) hebben dit jaar het thema voorbereid en wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt

Lees verder

Leren van Luther V: Spiritualiteit van de Schrift

19-01-2021

AFGELAST IVM CORONA.
Najaar 2021 zal de cursus weer worden opgepakt

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen de verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua(waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina (‘herkauwend’ lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie ‘in de Bijbel’ leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd “verzadigd en dronken worden” van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.

In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meterregels houden we de cursus in de kerkzaal.
Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond

docent: ds. Suzanne Freytag
19 januari 2021, 19.30 - 21.00 uur

Lees verder

Lezing ds. Sytze Ypma: Etty Hillesum en Hannah Arendt en de wedergeboorte van God in het Westen

19-01-2021

AFGELAST IVM CORONAMAATREGELEN

'Laatst kreeg ik bij boekhandel Van der Velde een plastic tasje. Daarop stond een tekst van Woody Allen. 'God is dood. Nietzsche is dood. En ik voel me ook niet zo lekker.' Ze vonden dat wel een tekst voor een dominee', zo schrijft ds. Sytze Ypma.

Aan de hand van de Joodse mystica Etty Hillesum en de Joodse filosofe Hannah Arendt, laat hij op 19 januari zien dat het anders ligt. Niet God is dood, maar onze voorstellingen van God zijn gedateerd. Hij vervolgt: 'De geboorte van de levende God in de dagboeken van Etty Hillesum is een bron van inspiratie van veel mensen die God vaarwel hadden gezegd. Zij opent voor hen een nieuwe horizon om weer in God te geloven en op God te vertrouwen.
Dankzij de weg naar binnen ontdekt Etty Hillesum namelijk diep in haar innerlijk een laag die ze als grondeloze Grond ervaart en waar God bij haar intrek neemt. Zo baarden de dagboeken van deze joodse jonge vrouw niet alleen opzien, maar zorgden ze in heel veel levens van een wedergeboorte van God. Er kwam een nieuw mystiek Godsbewustzijn in het westen dankzij haar kristalheldere spreken over God. Aan de hand van het begrip geboorte bij Hannah Arendt licht ik dit toe en spreek ik van ‘een nieuwe geboorte van God in het Westen.'

Datum: 19 januari 2021
Tijd: 20.00 uur-22.00 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7

Vooraf aanmelden via schakeltoerusting@gmail.com of registratie bij aankomst

 

Lees verder

Gjin Fryske Fesper op 24 jannewaris

24-01-2021

It is spitich, mar wy binne noch net ferlost fan de koroana. Dat betsjut dat diskear de moannelikse fesperfiering net trochgean kin. Wy hiene al in pear kear ûnderdak krigen yn de Grutte Tsjerke. Dat hat ús hiel goed foldien en mei in opkomst fan tritich persoanen wie dat gjin inkel probleem. Dat wy net sjonge mochten waard hiel goed oplost troch in tal betûfte sjongers. Fan hegerhân is besletten om gjin  tsjerkegongers mear ta te litten. It is  no te beswierlik om dizze fiering út te stjoeren mei de gebrûklike digitale mooglikheden. Dêrom hawwe wy besletten om de fesperfiering fan 24 jannewaris ferfalle te litten.
Wy hoopje allegearre op bettere tiden, sûnder dit soart beheinigs, sadat de fiering fan 28 febrewaris wol wer trochgean kin.

 

Lees verder