Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Leerhuis ‘Wat is de beste Bijbelvertaling?’

19-09-2017

Eeuwenlang heeft de Statenvertaling in Nederland veel gezag gehad. In de loop der tijd zijn er echter nieuwe vertalingen verschenen waaronder de NBV en de Naardense Vertaling.
Achter elke vertaling schuilt een bepaalde visie. Op deze leerhuisavond zullen we ons verdiepen in verschillende vertalingen. We starten met een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het Hebreeuws qua taal totaal anders is dan het Nederlands. In het verlengde daarvan zullen we aan de hand van Genesis 1 nagaan in welk opzicht het voor vertalers een tekst is die nogal wat hoofdbrekens oplevert.

Inleider is bijbelwetenschapper Hans Snoek.

Datum: Dinsdag 19 september
Tijd: 20 – 22.00 uur
Plaats: De Schakel, Camminghaburen
Info: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Bijbelstudie: Jezus en Het Koninkrijk van God

19-09-2017

In nauwe exegetische aansluiting aan het Marcusevangelie – vanuit de eerste eeuw -  werkte Joachim Ringleben (Abt van Bursfelde Dld.; Luthers)  – een systematisch-theologisch begrijpen uit van Jezus weg van de Doop tot zijn Passie. Daarbij krijgen Jezus’ zoonsbewustzijn, zijn Rijk Gods verkondiging, zijn verhouding tot het Oude Testament, de genezingen, zijn gebed en zijn gelijkenissen, evenals zijn positie en plaats tussen de schepping en eschatologie de bijzondere aandacht. Ringleben’s boek:  “Jezus”: een verzoek tot begrijpen, is niet in het Nederlands uitgegeven.

Wij maken daarom gebruik van kort samengevatte vertalingen.

Voor Joseph Ratzinger/Benedictus XVI was het een feest om een oecumenische broeder van zijn boeken: “Jezus van Nazareth” deel I en II aan te treffen; en maakt daarvan melding in deel II. Hij sprak de hoop uit: “dat beide boeken in hun onderscheid en in hun wezenlijke overeenkomst een oecumenisch getuigen kunnen zijn”. Boeken die naar aard en wijze … de opdracht van de christen dient.

Leiding:             Chris Hoogland
Data:                3e dinsdag van de maand: 19 sept.; 17 okt.; 21 nov. en 19 dec.
Aanvang:          10.00 uur                                                                                                   
Toegang:          3 euro per keer (inclusief koffie/thee)
Plaats:             Titus Brandsma Huis; tel.: 058.2120984

Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.

Lees verder

Lezing Leo Fijen: Verbinding

20-09-2017

De Paus is verbindend, maar hoe en wat betekent dat voor de mensen?

Verbinding is het begin van elke christen. Wie niet verbonden is met zijn of haar eigen hart, kan ook niet verbonden zijn met het hart van de ander. Wie geen verbinding ervaart met de diepste bron in jezelf, kan moeilijk verbinding maken met de bron van de ander. Wie geen verbinding ervaart, heel soms, met God, kan daar ook moeilijk over praten met de ander. Maar de vraag is: hoe maak je die verbinding? Wat moet je daarvoor doen of vooral laten? Daarover komt tv-journalist Leo Fijen naar Leeuwarden en daartoe komt hij met concrete voorbeelden die het mogelijk maken om die verbinding te leggen. In zijn boeken schetst hij de weg naar die verbinding, in Leeuwarden gaat hij dat zeker ook doen op 20 september. Geen theoretische bespiegelingen, maar concrete verhalen en navolgbare voorbeelden. Een inspirerende avond op weg naar verbinding, met jezelf, met de ander en met God.

 


Inleider:            Leo Fijen
Daum:              woensdag 20 september

Aanvang:          20.00-22.00 uur
Toegang:          5 euro ( inclusief  koffie/thee)
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,

 

kerkelijkbureau@titusbrandsmaparochie.nl

Foto: RKK Communicatie en Marketing

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)