Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

content image

Project ‘Plastic-Vrij Vasten’

De zes weken voor Pasen werkten drie geloofsgemeenschappen in Leeuwarden aan het project ‘Plastic-Vrij Vasten 2024’. Het bijbehorende boekje is hieronder nog te downloaden. Hierin staan voorbeelden en tips, reflecties en schrijfsuggesties om te proberen veertig dagen lang minder plastic te gebruiken. Dat kan door het verzamelen, tellen, meten en opschrijven van al het verpakkingsmateriaal en wegwerpplastic van elke dag. Maar ook door het afvalvrij-winkelen, wegwerp-plastic verzamelen tijdens het wandelen (“rommel rinne”) en vooral door minder te consumeren.

Het boekje bevat ook recepten voor voeding, maar ook voor zelf te maken schoonmaakmiddelen, tips voor het hergebruik van materialen (o.a. een textiel repair-café). Het kan ook leuk zijn om met elkaar, met de buren en met de mensen van de kerk “een tandje groener” te leven – te beginnen met minder plastic!

De eerstvolgende activiteiten:

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

27-05-2024

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).

De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

Eén keer per maand stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht tot maximaal tien mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: maandagen 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 27 mei en 17 juni          
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur                 
Kosten: 3 euro
Aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl (max.10 deelnemers)

 

Lees verder

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

27-05-2024

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van januari tot en met juni, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst). In januari is er gelegenheid een origamifiguur te maken vanwege Driekoningen.

Kaarten maken:   15 januari, 19 februari, 11 mrt, 8 april, 6 mei, 3 juni
Biblioloog:         22 januari, 12 februari, 18 mrt, 29 april, 27 mei, 17 juni
Lied bespreken:      29 januari, 26 februari, 25 mrt, 22 april, 20 mei, 24 juni
Origami:               8 januari
Tijd:             10.00 tot 11.00 uur    Kosten: geen
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

 

 

Lees verder

De Elisabethgroep

29-05-2024

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit.
Dit voorjaar zijn er twee bijeenkomsten.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

1. Franciscus en de Drie-eenheid
Het christelijke godsbeeld bij uitstek is de Triniteit, de belijdenis dat we geloven in één God in drie personen. Menigeen zegt dat niet meer zoveel in onze tijd. Toch wordt het geloofsengagement van Franciscus door dit beeld gedragen. Hij knapt drie kerkjes op, slaat tot driemaal toe het evangelieboek open om te weten wat hij moet doen, en hij staat aan de basis van drie ordes. Hoe zag Franciscus God en hoe spreekt hij daarover? Op welke wijze kan dat ons nog inspireren? De avond is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Franciscus, maar ook voor hen die zoeken naar een verheldering van hun godsbeeld.
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 31 januari    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro


2. Franciscus en Maria
Maria, de moeder van Jezus, neemt voor velen een belangrijke plaats in in hun geloofsleven. Hoe heeft zij van eenvoudig joods meisje kunnen uitgroeien tot de moeder van alle mensen? Welke relatie is er met de godinnen van de oude wereld? Welke plaats heeft zij ingenomen in de geschiedenis van theologie en devotie?  Welke betekenis heeft zij voor de Kerk en voor ons? Voor Franciscus is Maria de eerste, door de Drie-Ene God, gewijde kerk. Zij is het oerbeeld van de Kerk. Zij laat zien wat het is tempel van de Heilige Geest te zijn. In het kerkje van Maria ter Engelen ligt dan ook het begin van zijn beweging
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 29 mei    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro

 

 

Lees verder

Nacht van Gebed voor mensen, die vanwege hun geloof vervolgd worden

31-05-2024

Elk jaar organiseert Open Doors een Nacht van Gebed voor mensen, die vanwege hun geloof vervolgd worden. Daar doet Stadsklooster Jabixhus weer graag aan mee.

Met filmpjes en verhalen wordt steeds verteld wat er in verschillende landen aan de hand is. Daarna wordt er ca 20 minuten gebeden voor dat land. Dat gebeurt in groepjes, maar als je liever individueel bidt of bv een kaarsje brandt of een bemoedigend kaart schrijft, het kan allemaal. De nacht is van 21:00 tot 2:00 uur. Je mag de hele tijd meedoen, maar je kunt ook op elk moment binnen lopen of weer weggaan. Voel je vrij.

Deelname is gratis

Datum: 31 mei/1 juni
Tijd: 21:00 - 2:00 u
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

04-06-2024

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.
Graag een Bijbel meenemen.

Data: dinsdag 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni  
Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur                            
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder