Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

De eerstvolgende activiteiten:

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

20-11-2019

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden.  Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Hoe zijn wij gekomen tot bepaalde gebruiken en gewoontes (de zogenaamde mores) en hoe bepalen die onze beeldvorming? Dat is het thema van deze avond

Inleider:          Germa Kamsma-Kunst
Data:         7 oktober, 20 november
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Bijbelgespreksgroep Tobit

20-11-2019

In het seizoen 2019-2020 is het deuterocanonieke of apocriefe Bijbelboek Tobit het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Qua omvang is het boek Tobit heel geschikt om in 12 bijeenkomsten met elkaar te lezen en zich te bezinnen op de inhoud. Het bijzondere is dat Tobit bij de meeste Bijbellezers onder ons onbekend is. De inhoud is boeiend en die geeft ook herhaaldelijk aanleiding tot verdieping en gesprek. Ook zullen een aantal literaire aspecten onder de loep worden genomen. Iedere deelnemer krijgt aan het begin van het seizoen een kopie van de hele tekst uitgereikt.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de bovenstaande datums naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met de contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Het is ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov., 20 nov., 4 dec. , 15 jan., 29 jan., 12 febr., 26 febr., 11 maart, 25 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Eeltje’s Hiem in Stiens, steeds op woensdag. In totaal 12 bijeenkomsten.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; e-mail: wessels.g@hetnet.nl)

Lees verder

Avondleerhuis De Jacobijner: ‘Genesis, begin(sel)verhalen’

20-11-2019

Het AVONDLEERHUIS (voorheen ook wel AVONDKRING genoemd) gaat het komende seizoen aan de slag met het bijbelboek Genesis. We starten met een korte kennismaking met dit bijzondere stuk bijbelse literatuur om ons vervolgens per scène door middel van geconcentreerde lezing (‘close reading’) in de hoofdlijnen van deze boeiende passages te verdiepen. Verhalen van beginsel eerder dan begin, maar fundamenteel en principieel. Vanaf de eerste letter van onze bijbel (en dat is in het bijbels alfabet de letter B) spellen wij voort…

Lezen van de bijbeltekst in vertaling is ter voorbereiding voldoende, maar wie zich vooraf nog wat verder in de teksten zou willen verdiepen is het boekje ‘Genesis’ van Karel Deurloo (Uitgeverij Kok ISBN 9024261678) een aanrader. Gespreksleider is ds. Roest.

Data: woensdag 20 november, daarna (onder voorbehoud) 18 december, 22 januari, 19 februari en 25 maart
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Tijd: 19.30-21 uur
Aanmelding: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

Lees verder

Thema-avonden: Amos

21-11-2019

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdagen 14 en 21 november: Amos

Amos wordt rond 750 v. Chr. weggeroepen uit zijn boerenbestaan in Tekoa in het Zuiden om in het Noordrijk de sociale wantoestanden aan te klagen. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. Het Bijbelboek Amos is poëzie! Vandaar dat we met behulp van enkele andere gedichten willen
doordringen in het gedachtegoed van Amos. Hij zal blijken uiterst actueel te zijn. Docent is Peter Vermaat.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro per avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

 

Lees verder

Theologie dichterbij dan je denkt

21-11-2019

Wat is goed leven? Is dat het streven naar geluk? Of juist het vermogen om er te zijn voor anderen en om te gaan met onze beperkingen
zoals dat geen mens volmaakt is en dat we allemaal sterfelijk zijn? Religieuze teksten willen daar over het gesprek op gang brengen. In zes avonden ontdek je wat een aantal teksten uit Oude en Nieuwe Testament te zeggen hebben voor onze eigen situatie, en maak je kennis met de gedachten van een aantal hedendaagse denkers over goed leven.

De docenten zijn Hinke Post-Knol (Oude Testament), Jan Finnema (Nieuwe Testament) en Adri Terlouw (Ethiek).

Data: donderdagen 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november en 12 december
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Kosten: 90 euro voor zes avonden (minimumaantal deelnemers: 10)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)