Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

Vervolgcursus Katholiek zo gek nog niet … door pastoor Bert van der Wal

26-11-2020

AFGELAST IVM DE AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ hebben voltooid en hun geloof nog verder willen verdiepen. Deelnemers reiken zelf de onderwerpen aan waarover in deze vervolgcursus wordt gesproken.

- Data: 17 september (12), 29 (33) oktober en 26 (51) november
- Aanvang: 20 uur            
- Kosten: 10 euro (eenmalig)
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Cursus Theologische Vorming

26-11-2020

Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 9 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Wat leer je er?
Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten Je leert op de cursus Bijbelteksten lezen en komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en de achtergrond en betekenis van de liturgie en de rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.

Docenten
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit.

Programma najaar 2020
8, 22 en 29 oktober: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.
5, 12 en 19 november: Ethiek - Christelijke denkers over goed leven; docent Adri Terlouw.
26 november, 3 en 10 december: Nieuwe Testament; docent Jan Finnema.

Tijd en plaats:
Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden.
De zaal is coronaproof ingericht.

Kosten:
Per blok van 9 avonden € 125,00

Aanmelden en informatie:
Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www.theologischevorming.eu

Op de website vindt u ook informatie over de vijf thema – avonden voor oud - cursisten en andere belangstellenden die we in oktober en november aanbieden.

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

27-11-2020

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit Het ritme van de tijden van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ,,een rustmoment in de drukke week”, ,,waardevol moment van samenzijn in geloof.”

Data: elke vrijdag
Tijd:  12.30 – 13.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk (zolang 1,5 meter nodig is), Wirdumerdyk 18

Lees verder

Kees Posthumus: Dwars door de Bijbel

29-11-2020

AFGELAST

Kees Posthumus heeft al meerdere keren verhalen uit de bijbel theatraal verbeeld, nu neemt hij ons mee op een trip dwars door de bijbel.
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe Testament zijn samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

Verhalen van toen en daar worden verhalen voor mensen van hier en nu.

De voorstelling duurt ruim een uur en is zonder pauze.

organisatie: Oecumenische Basisgemeente en Remonstranten Leeuwarden
wanneer: zondag 29 november 2020
tijd: 15.00 uur
locatie: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28
opgave: noodzakelijk via leeuwardenremonstranten@gmail.com, zonder opgave is geen plaats gegarandeerd.
entree: € 5 U dienst het geld over te maken op rekening NL 17 INGB 0004 4978 95 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. Na binnenkomst van de aanmelding en betaling ontvangt men bericht of er plek is. Plaatsing in volgorde van binnenkomst.

 

Lees verder

Taizé-gebeden

29-11-2020

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizé viering is oecumenisch en staat open voor iedereen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. We hopen in coronatijd hier op creatieve wijze voortgang aan te geven.

Data: zondag 4 okt., 1 nov., 29 nov.
Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten

 

Lees verder