Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

AFGELAST Taizé-gebed

30-01-2022

Kenmerkend voor de oecumenische Taizé-vieringen zijn het zingen van korte meditatieve liederen die vaak herhaald worden en de stilte. Het zingen wordt begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Na afloop gaat ieder in stilte naar huis of ontmoet elkaar onder genot van koffie/thee.

Organisatie: Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly en Jelle Waringa.

Data: zondag 5 dec. 2021 en 30 jan. 13 maart, 22 mei 2022
Tijd: 19.30-20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

Lees verder

Leren van Luther II: Spiritualiteit van het vieren

01-02-2022

NIEUWE DATUM

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.

Docent: ds. Willy Metzger
Datum: 1 februari 2022

In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden

In verband met 1,5 meter regels houden we de cursus in de kerkzaal.

Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

01-02-2022

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt. Graag een bijbel meenemen.

- Data:  1 februari, 8 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni 2022.
- Aanvang: 10.00 uur    
- Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Doopsgezinde traditie en Elia

07-02-2022

Dominee Roelof Akse is voorganger van de Doopsgezinde gemeentes Leeuwarden en Drachten/Ureterp. Tijdens de introductie van de avond komen de identiteit en de achtergronden van het doopsgezind zijn ter sprake. Daarna toont ds. Akse moderne en Middeleeuwse afbeeldingen van de profeet Elia van verschillende kunstenaars. Daaronder ook een icoon van Elia uit het Karmelklooster in Drachten. Kijken naar de afbeeldingen gebeurt in stilte, daarna worden reacties op de afbeeldingen met elkaar uitgewisseld.

Datum: 7 februari    
Aanvang: 19.30 uur        
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)

 

 

 

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van Peter Vermaat ofs

09-02-2022

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. In deze coronatijd is er alleen een middaggroep. Gezien de wettelijke beperking van het aantal deelnemers is deze groep op dit moment vol. Voor geïnteresseerden in de franciscaanse spiritualiteit  zijn er dit voorjaar twee avonden. Gemakshalve noemen we dat de Elisabethgroep (zie hieronder).

De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven.

- Data: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni
-  Aanvang: 15.00 uur

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)

Lees verder