Welkom

content image

Geloven in Leeuwarden is de oecumenische activiteitensite voor Leeuwarden en omgeving.

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de voorpagina staan steeds de eerstvolgende activiteiten

 

De eerstvolgende activiteiten:

‘Geloof op tafel’

02-12-2022

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wergea/Wytgaard):
9 en 30 september, 21 oktober, 11 november en 2 december 2022. 3 en 24 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei 2023       Tijd: van 10.30 tot 13.00 uur.

Avondgroep (Titus Brandsmahuis Leeuwarden):
Data: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2022.  31 januari, 21 februari, 14 maart,18 april, 9 mei 2023       Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden
Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Expositie van Sinterklaaspapier

03-12-2022

Onder de titel 'van Ikoon tot Sinterklaaspapier' laat Lieuwe Bijleveld In het weekend voor Sinterklaas de topstukken uit zijn verzameling sinterklaaspapier van de afgelopen 50 jaar zien in Stadsklooster Jabixhus. Heel interessant om te zien hoe de motieven, de technieken  en het materiaal van het pakpapier een weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij. Ongelooflijk hoe creatief dezelfde motieven hergebruikt worden, maar ook hoe er elke keer ook weer nieuwe bedacht worden. En dat allemaal naar aanleiding van een Turkse jongen Nicolaas, die graag mensen anoniem verraste, later bisschop werd en zelfs heilig verklaard. Van hem is ook een oud ikoon te zien.

Wie wil mag aan de knutseltafel zelf ook een ontwerp maken en natuurlijk is er genoeg aan chocolademelk, pepernoten en appeltjes van oranje. Kom gezellig even langs met de hele familie. Toegang is gratis.

Datum: Zaterdag 3 dec.van 11.00-21.00 uur - zondag 4 dec van 14.00-21.00 uur
Adres: Vijverstraat 2 (in de voormalige Karel Doormanschool )
www.jabixhus.nl/agenda

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

06-12-2022

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
dinsdag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april (!!), 2 mei, 6 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 13.00 uur
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Synodale dialoog

07-12-2022

Synodale dialoog onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Dit voorjaar waren de onderwerpen ‘Dialoog’, ‘Missionair kerk zijn’ en ‘Synodaal vieren’.  
Dit najaar gaan de drie gesprekken over ‘Tochtgenoten’, ‘Luisteren’ en ‘Het woord nemen’.  
Volgend voorjaar zullen de volgende vier onderwerpen aan bod komen: ‘Oecumene’, ‘Gezag en participatie’, ‘Onderscheiden en beslissen’ en ‘Synodale vorming’.

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.

Data: 7 september, 19 oktober, 7 december
Locatie: Titus Brandsma Huis
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                  
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Benefietconcert voor orgel Lutherse Kerk

11-12-2022

In verband met de voorgenomen opknapbeurt van het monumentale Van Dam orgel in de Lutherse kerk Leeuwarden (1869) wordt hier een aantal benefietconcerten gegeven. De organisten, fluitist en zangeres hebben geheel belangeloos hun medewerking toegezegd.

De toegang is vrij, maar we hopen wel op een gulle vrijwillige bijdrage.

Het concert van zondag 11 december wordt verzorgd door organist Ulbe Tjallingii en sopraan Vronie de Vreeze.
Het thema is Advent.

Datum: zondag 11 december
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30

Lees verder