Welkom

content image

Kijk welke activiteit - cursus, lezing, speciale kerkdienst - bij u past via de themapagina's Bijbel en Theologie, Cultuur, Samenleving, Spiritualiteit, Ontmoeting en gesprek, Jeugd en Jongeren en Liturgie of via de profielpagina's van de Deelnemers.

Op de homepage staan steeds de drie eerstvolgende activiteiten.

 

De eerstvolgende activiteiten:

Bijbelmeditatie

26-10-2020

Bij deze meditatie kunt u rust en stilte ervaren.
Er wordt een bijbeltekst voorgelezen, waarna we 10 minuten stil zijn.
Daarna wordt de tekst nog eens gelezen en zijn we weer 10 minuten stil.
Na deze rust praten we nog even na.
Helaas kunnen er op dit moment vanwege de Corona-afstand geen nieuwe leden bij.
De meditatiegroep komt op een aantal maandagavonden van 19.30 – 20.45 uur bij elkaar in de consistorie van de Jacobijner kerk.

De data zijn 28 sept., 12 en 26 okt., 9 en 23 nov. en 14 dec.
Informatie en opgave vooraf bij: Tine Yntema-Rutgers, tel. 2152461, e-mail: tine.yrut@lijbrandt.nl

 

Lees verder

Bruggen bouwen

26-10-2020

In 2019 startte in Leeuwarden het project ‘Bruggen bouwen’. In het kader daarvan zijn een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen getraind als bruggenbouwers. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over racisme en discriminatie en de bestrijding ervan.
Wat zo’n team bruggenbouwers kan betekenen voor onze maatschappij, daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza. Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk  Fryslân.

- Datum: 26 oktober     
- Aanvang: 20 uur    
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (32) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Curus Leren van Luther: Spiritualiteit

27-10-2020

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther. Dit jaar is het thema Spiritualiteit. Bij de spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof. Wilt u zich daar eens in verdiepen, er met elkaar over spreken en van theologen leren? Dan is deze cursus iets voor u!

Avond 1: 27 oktober 2020, 19.30 - 21.00 uur, docent: prof. dr. Markus Matthias

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welk rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we  de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.

Avond 2: 17 november 2020, 19.30 - 21.00 uur, docent: ds. Willy Metzger

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.

Avond 3: 8 december 2020, 19.30 - 21.00 uur Spiritualiteit van het leven uit genade, docent: ds. Louisa Vos

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.

Avond 4: 5 januari 2021, 19.30 – 21.00 uur, Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden, docent: dr. Theo van Willigenburg

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.

Avond 5: 19 januari 2021, 19.30 - 21.00 uur, V: Spiritualiteit van de Schrift, docent: ds. Suzanne Freytag

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen de verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua(waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina (‘herkauwend’ lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie ‘in de Bijbel’ leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd “verzadigd en dronken worden” van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.

De cursus wordt in verband met de coronamaatregelen gehouden in de kerkzaal, daar is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Aanmelden kan tot 22 oktober bij Steffie Schijveschuurder, scriba@frieselutheranen.nl tel. 06-33130495 Kosten: 20 euro, inclusief reader die op de eerste avond wordt uitgereikt.

Locatie: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28 – 30, 8911KN  Leeuwarden

 

Lees verder

Vervolgcursus Katholiek zo gek nog niet … door pastoor Bert van der Wal

29-10-2020

De vervolgcursus is voor mensen die de cursus ‘Katholiek zo gek nog niet’ hebben voltooid en hun geloof nog verder willen verdiepen. Deelnemers reiken zelf de onderwerpen aan waarover in deze vervolgcursus wordt gesproken.

- Data: 17 september (12), 29 (33) oktober en 26 (51) november
- Aanvang: 20 uur            
- Kosten: 10 euro (eenmalig)
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)

 

Lees verder

Orgelconcert Theo Jellema t.g.v. Hervormingsdag

31-10-2020

In 2020 vieren we Hervormingsdag met een orgelconcert door Theo Jellema.
Het fraaie Van Dam-orgel in de Lutherse kerk viert zijn 151-jarig bestaan. Wij vragen na afloop van het concert een bijdrage voor de instandhouding van dit bijzondere orgel.         

Datum: 31 oktober 2020
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: de Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 30
Reserveren via mail: luthers@xs4all

Lees verder

Deelnemende kerkelijke gemeenten en organisaties

(klik op het logo om naar de website te gaan)