Samenleving

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

17-09-2019

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Op weg naar een economie van de vreugde

23-09-2019

Opening seizoen 2019 - 2020 EXPECT (Studentenpastoraat), NHL Stenden hogeschool en Geloven in Leeuwarden met Govert Buijs, winnaar Socrates Wisselbeker voor filosofie 2019.

De laatste jaren begint in onze samenleving een gesprek op gang te komen over wat goed leven is. Onder andere op universiteiten en hogescholen. Ook voor kerken is het goede leven een belangrijk thema. Theologie gaat, aldus de bekende Amerikaanse theoloog Miroslav Volf over wat goed leven is. Aan het begin van een nieuw seizoen organiseren Expect, het studentenpastoraat aan de Hogelschool NHL Stenden hogeschool en de kerken die samenwerken in Geloven in Leeuwarden een avond met Govert Buijs over welke hervormingen nodig zijn om onze economie opnieuw dienstbaar te maken aan het goede leven. Sinds de Industriële Revolutie heeft zich een economische groei voltrokken die nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. De armoede is drastisch afgenomen, de voedselproductie toegenomen. Maar met het recept dat daarvoor ontwikkeld is, kunnen we niet nog eens twee eeuwen verder. We zullen anders over economie moeten gaan denken aldus Govert Buijs. In termen van welzijn, kwaliteit en creativiteit.

Datum: maandag 23 september
Tijd: 20 uur
Plaats: Molen De Eendracht op de Kenniscampus NHL Stenden Hogeschool , Rengerslaan 8-10 (ingang bij de Dokkumertrekweg 28)

Lees verder

Lezing Vredesweek ‘Bouw bruggen, geen muren’

29-09-2019

Pieter Dronkers werkt sinds eind 2016 bij PAX. Hij was predikant en schreef een proefschrift over de vraag of loyaliteit aan je land boven alles zou moeten gaan. Pieter keerde in 2014 terug van een driejarig verblijf in Israël. Het Israëlisch-Palestijnse conflict lijkt soms uitzichtloos, maar de impact op het leven van alle betrokkenen is maar al te reëel. En dan leidt het ook in Nederland nogal eens tot hoogoplopende discussies.

Datum: zondag 29 september
Tijd: 10.30 -11.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Grote Kerkstraat 222

Lees verder

Symposium Verbinding: verbindt religieuze gemeenschappen en levensbeschouwingen

29-09-2019

Op 29 september 2019 van 13:00 – 17:00 uur vindt in de Doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk 18 te Leeuwarden het symposium ‘Verbinding’ plaats. Centraal staat de vraag: 'Wat is uw bijdrage aan verbinding tussen mensen?'

Het symposium is een initiatief van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de orde AMORC - Rozekruisers. Het is o.a. geïnspireerd op de bezieling die is voortgekomen uit de ‘Iepen Mienskip’ van de Culturele Hoofstad (LF2018). De ‘Iepen Mienskip’ heeft geresulteerd in onverwachte samenwerkingen en nieuwe initiatieven. Het symposium speelt hierop in.

 

Programma (13:00 – 17:00 uur):

Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)

Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn?

De volgende sprekers gaan in op de vraag: “Wat is onze bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie

Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden

Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC

Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme

Attie van Houten, vanuit het Soefisme

Jan Bosman, namens Solidair Friesland

George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.


Daarna is er een programma met workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting.

Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.

 

In verband met beperkt aantal plaatsen s.v.p. tijdig aanmelden via info@kleurrijkfryslan.nl
Voor het volledige programma: zie bijlage en www.kleurrijkfryslan.nl

Lees verder

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

07-10-2019

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden.  Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Hoe zijn wij gekomen tot bepaalde gebruiken en gewoontes (de zogenaamde mores) en hoe bepalen die onze beeldvorming? Dat is het thema van deze avond

Inleider:          Germa Kamsma-Kunst
Data:         7 oktober, 20 november
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Tijd voor elkaar: 7 avondjes uit!

11-10-2019

In een tijd van druk-druk-druk is het soms lastig om echt tijd voor elkaar te nemen. Maar als je dat niet doet groei je voor je het weet uit elkaar. Dat is één van de redenen, waarom ze in Londen ooit begonnen zijn met een Marriage Course, die inmiddels over de hele wereld door vrijwilligers gegeven wordt. In Nederland tegenwoordig onder de noemer Tijd voor elkaar.

Jeannet en Lieuwe Bijleveld geven deze cursus al 12 jaar als vrijwilligers en vinden het nog steeds fascinerend om te zien hoe zo'n praktische cursus helpt om relaties echt te verstevigen en soms weer helemaal op te frissen.

De cursus bestaat bestaat uit zeven avondjes uit. Onder het genot van een feestelijk diner voor twee krijgen de stellen toelichting op thema’s als conflicten  oplossen, vergeving, goede seks en communicatie. Met concrete vragen en oefeningen in een werkboekje ga je daarover dan alleen met je eigen partner in gesprek.

De kracht van de Marriage Course zit hem in het feit dat de cursus niet probleemgericht is, maar relaties juist positief en met humor benadert. Een deelnemer van de Marriage Course: “Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt.’”

Na 12 jaar in Kollumerzwaag verhuist de cursus nu naar Leeuwarden, naar de gezellige eetzaal in Stadsklooster Jabixhûs , (Vijverstraat 2 ), vlakbij  het centrum. De eerste avond is op 11 oktober.

Meer info op
www.tijdvoorelkaar.nl;

Voor vragen en opgave:
jabixhus@gmail.com of 058-3000150
i.v.m de catering graag voor 4 oktober.

* de Marriage Course is niet alleen geschikt voor getrouwde stellen, maar voor iedereen, die langer dan twee jaar samenwoont. Voor beginnende stellen
 is er in het voorjaar de Pre Marriage course.
* Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om mee te doen. Het is ook geen Bijbelstudie. De cursus is wel gebaseerd op Bijbelse principes in combinatie
 met praktische relatieonderzoeken 

Lees verder

Duurzaam leven, staat daar iets over in de bijbel?

05-11-2019

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Het sleutelwoord om hier wat aan te doen lijkt duurzaamheid te zijn. Maar dan gaat het al gauw over
CO2-uitstoot en nieuwe vormen van energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Een technische, oplossingsgerichte  benadering. Samen met Lysbeth Minnema, diaconaal opbouwwerkster in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden, gaan we eerst eens op zoek naar een onderliggende spiritualiteit voor een duurzamer leven. Vragen daarbij zijn: hoe gaan we om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verhouding tussen arm en rijk? Wat is een verantwoorde levensstijl?

Datum: dinsdag 5 november
Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden

Lees verder

Randfiguren in de Bijbel en in onze samenleving

02-12-2019

Overal waar mensen samenleven, zijn er personen die buitengesloten worden, mensen aan de rand, mensen die er niet echt bij horen. Hoe wordt er in het Oude Testament over hen gesproken? Hoe ging Jezus met hen om? En wat doen wij als geloofsgemeenschap met deze realiteit? Als we bijvoorbeeld kijken naar de bijbelfiguur Ruth wordt duidelijk hoe de Bijbel ons kan verrassen. Ruth trouwde met een buitenlandse vluchteling. Hij sterft jong. Ruth besluit met haar schoonmoeder naar het land te vertrekken waar haar man vandaan kwam. Ze is dus vrouw, buitenlandse en weduwe, alle drie kenmerken die je aan de rand van de samenleving van die tijd doen belanden. Toch wordt ze de overgrootmoeder van koning David en is zo een fundamentele schakel in Gods heilsgeschiedenis. Het zet ons aan het denken. Welke bijdrage leveren mensen aan de rand aan onze geloofsgemeenschap? Hoe kijken wij tegen hen aan?
Op deze avond verkennen we levensverhalen van Bijbelse personen en kijken we naar wie hier en nu aan de rand van de samenleving staan en horen we hun levensverhalen. Horen we als kerk misschien veel meer thuis aan de rand in plaats van midden in de samenleving? U bent van harte welkom om mee te denken over deze inspirerende vragen.

Inleider:          Lysbeth Minnema
Data:         maandag 2 december
Aanvang:     20.00 uur
Toegang:      3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder