Samenleving

Expositie van Sinterklaaspapier

03-12-2022

Onder de titel 'van Ikoon tot Sinterklaaspapier' laat Lieuwe Bijleveld In het weekend voor Sinterklaas de topstukken uit zijn verzameling sinterklaaspapier van de afgelopen 50 jaar zien in Stadsklooster Jabixhus. Heel interessant om te zien hoe de motieven, de technieken  en het materiaal van het pakpapier een weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij. Ongelooflijk hoe creatief dezelfde motieven hergebruikt worden, maar ook hoe er elke keer ook weer nieuwe bedacht worden. En dat allemaal naar aanleiding van een Turkse jongen Nicolaas, die graag mensen anoniem verraste, later bisschop werd en zelfs heilig verklaard. Van hem is ook een oud ikoon te zien.

Wie wil mag aan de knutseltafel zelf ook een ontwerp maken en natuurlijk is er genoeg aan chocolademelk, pepernoten en appeltjes van oranje. Kom gezellig even langs met de hele familie. Toegang is gratis.

Datum: Zaterdag 3 dec.van 11.00-21.00 uur - zondag 4 dec van 14.00-21.00 uur
Adres: Vijverstraat 2 (in de voormalige Karel Doormanschool )
www.jabixhus.nl/agenda

Lees verder

Leren van Luther 2022 - 2023: Luther over de christelijke vrijheid

20-12-2022

Luther écht leren kennen waar het spannend wordt: dat is het doel van de cursus Leren van Luther. Want wij denken vrij te zijn, maar zijn we dat ook? Waar zit werkelijke vrijheid in? Luther heeft het over de vrijheid van de geest. Wat bedoelt hij?

In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit Luthers beroemde traktaat over de vrijheid van de christenmens. Dat traktaat begint met een veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme:

Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen
en niemands onderdaan.
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles
en ieders onderdaan.

Luther zegt dat geloof de bron is van vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in ieder geval niet: het onderschrijven van een aantal leerstellingen). En waarom is christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane christelijke dienstbaarheid?
In Over de christelijke vrijheid (De libertate christiana) vinden we Luthers eerste samenhangende formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods belofte) en over de relatie tussen christelijk vrijheid en christelijk ethiek.

De cursus omvat vier middag- of avondbijeenkomsten van 1,5 uur. Ter afsluiting wordt in de Lutherse Kerk van Utrecht (datum nader te bepalen) een bij het onderwerp passende film getoond en besproken, waarna het seizoen wordt afgesloten met een Vesper.

Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

I: Innerlijke vrijheid door aanvaarding van Gods genade
docent: prof. dr. Markus Matthias
8 november 2022 19.30 – 21.00 uur

Als Luther spreekt over de vrijheid van een christenmens, dan gaat het nadrukkelijk om innerlijke vrijheid. Die vrijheid ontstaat wanneer ons leven wordt ‘rechtgezet’ door Gods milde vergeving zodat we kunnen leven zoals God dat wil. Geloof bestaat dus in het aanvaarden en omarmen van het geschenk van Gods genade. Maar je kunt het geschenk van Gods vergeving pas echt als geschenk aannemen als je ziet hoezeer je dat geschenk nodig hebt, als je je dus bewust bent van het menselijk tekort.

II: Vrij boven alles uit in verbondenheid met Christus
docent: dr. Theo van Willigenburg of ds. André van der Stoel
29 november 2022, 19.30 – 21.00 uur

Als je Gods belofte van vergeving aanvaardt doe je God recht: je accepteert wie God is (bron van oneindige liefde) en heiligt zo zijn naam. Door te geloven wordt je verbonden met Christus. Die verbinding met Christus begrijpt Luther aan de hand van twee metaforen: reiniging door Christus bloed (een cultisch metafoor) en unificatie (wij zijn met Christus verbonden als bruid en bruidegom). Dat huwelijk is overigens “niet slechts een gemeenschap, maar een weldadig gevecht” (we groeien met vallen en opstaan in die verbinding). Onze verbinding met Christus is dus tegelijk een opdracht tot navolging.

III: Tot dienstbaarheid groeien
docent: ds. Willy Metzger
20 december 2022 19.30 – 21.00 uur

Als we door Gods genade bevrijd worden van schuld en tekort worden we ook gemotiveerd om te groeien in dienstbaarheid aan Hem en aan elkaar. Niet dat we met goede werken iets zouden kunnen verdienen. We werken zoals Adam werkte in de hof: het zijn louter “vrije werken” uit de spontaniteit van de liefde. Gerechtvaardigd door Gods genade doe je het goede spontaan en belangeloos, net zoals je belangeloos je dierbaren bijstaat. Als je goede werken doet uit noodzaak (om een gebod te gehoorzamen, om gerechtvaardigd te worden) dan is hun vrije karakter weg

IV: Je naaste dienen: leven voor de ander
docent: ds. Suzanne Freytag
17 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur   

Hoe vul je de vrijheid in? Wat is het doel van je leven? Als je werkelijk vrij bent kun je doen wat je naaste goed doet. Hoe dien je de ander? Zoals Christus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en zich heeft ontledigd zo stelt de vrije Christen de ander boven zichzelf. Immers: een christenmens leeft niet in zichzelf, maar in Christus en in zijn naaste; in Christus door het geloof (waardoor je boven jezelf kunt uitstijgen tot God), in de naaste door de liefde (waardoor je wilt knielen voor de ander). Zo leidt de geestelijke vrijheid tot in vrijheid geschonken naastenliefde.

 

Lees verder

Egypte - Lezing door Jancko van der Weide

02-02-2023

Egypte, een land in Noord-Afrika, is vooral bekend door haar rijke geschiedenis en antieke kunst. Met name de Egyptische piramiden en mummies spreken tot de verbeelding. Deze cultuuruitingen zijn ouder dan die in Griekenland en Rome. Egypte kon zich zo ontwikkelen vanwege haar geïsoleerde ligging tussen zee en woestijn met de Nijl als levensader. Musea in de hele wereld geven inzicht in de Egyptische kunst, die vanwege het kurkdroge klimaat goed bewaard is gebleven. Door de ontcijfering van het hiërogliefenschrift weten we betrekkelijk veel over de Egyptische godenwereld en het geloof in het hiernamaals.
Jancko bezocht vele malen dit fascinerende land en hij zal er u deze avond meeslepend over vertellen.

Datum: 2 februari        
Aanvang: 19.30 uur        
Locatie: Titus Brandsmahuis
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Boeren en burgers - parochiecafé in Wytgaard.

15-02-2023

Wat weten we over de zorgen die leven op het platteland, de grote kwesties die boeren op hun bordje krijgen en hoe we als gelovigen de boeren kunnen ondersteunen bij de keuzes die gemaakt moeten worden? We hebben elkaar nodig om de grote problemen van klimaat, energie en stikstof samen op te lossen. Verbinding zoeken is belangrijker dan de tegenstellingen vergroten.

Doel van de avond is om meer inzicht te krijgen in de dilemma's die er leven en meer begrip te krijgen voor elkaar.
Er zijn vier sprekers met een verschillende achtergrond: kerk en landbouw, boerenechtpaar, spreker van ‘jouw-dagelijkse-kost’ en een pastor. We beluisteren met elkaar de vier verhalen die 5 tot 7 minuten duren. Daarna gaan we in groepen met elkaar in gesprek in de vorm van een parochiecafé.

De eerste rondes zijn met koffie en thee, bij de laatste rondes komt een drankje en een hapje op tafel.

Datum: 15 februari  
Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2.     
Aanvang: 19.30 uur     
Kosten: 5 euro

 

Lees verder

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

02-03-2023

Lezing door Consoror Agda Wachter

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor de medechristenen in het Heilig Land. Daaronder vallen de volgende landen: Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië (de gebieden waar Jezus geleefd heeft). De organisatie richt zich op goede doelen voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten in deze landen. Het is een wereldwijde organisatie.

Centraal in onze organisatie staan caritas, spiritualiteit en broeder/ zusterschap. De spiritualiteit wordt gevoed vanuit het leven en werken van Christus, zijn sterven en verrijzenis. Het Jeruzalemkruis op de mantel die wij dragen verwijst daarna. Wij kennen de geschiedenis van de kruisridders in onze kerk. De orde zelf werd heropgericht in 1874 door Paus Pius IX. Met als doel het opnieuw steunen van de christenen in het Heilig land. De orde maakt deel uit van de RK kerk. De zetel van deze wereldwijde orde is gevestigd in Vaticaanstad.
Op deze avond neem ik u mee in de betekenis van de orde vandaag de dag voor het Heilig Land. Wie zijn wij en wat doen wij.

Datum: 2 maart        
Aanvang: 19.30 uur         
Locatie: Titus Brandsmahuis
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

‘De mens is geen plaag’ Inleiding door prof. dr. ir. Cees Buisman

30-03-2023

In de huidige tijd hebben we te maken met veel crises. Vaak krijgt de mensheid hier de schuld van. Is dat het enige antwoord?
In zijn boek ‘de mens is geen plaag’ laat Cees Buisman een ander geluid horen. De mens heeft wel degelijk keuzes om te bouwen aan een schone en eerlijke wereld met alle kansen voor toekomstige generaties. De werkgroep oecumene Wirdum/Wytgaard wil hierover graag samen met u nadenken en in gesprek gaan om elkaar te inspireren. Iedereen, ook als u niet woonachtig bent in Wirdum/Wytgaard, is van harte welkom!

Datum: 30 maart    
Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2    
Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30-20.00 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage bij de uitgang

 

Lees verder