Samenleving

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

18-02-2020

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Vreemdelingen en priesters

19-02-2020

Twee avonden met ds. Adri Terlouw. We bespreken het boek Vreemdelingen en priesters van Stephan Paas over de betekenis van kerk en christendom in een seculiere cultuur. Als christenen zijn we een kleine minderheid en het is ‘normaal’ dat we dat ook blijven, aldus Paas, voormalig theoloog des vaderlands. Over wat dat betekent gaat dit boek vol leerzame inzichten en interessante uitzichten, geschreven vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid. Tegelijk laat hij een aantal vragen onbeantwoord. De belangrijkste daarvan is of de seculiere cultuur ons ook iets te geven heeft en ons kan helpen het geloof op een nieuwe inspirerende wijze te beleven en te verwoorden. Theologen als Bonhoeffer en Halik hebben daar belangrijke dingen over gezegd. Ook zij komen dus aan bod.

Data: woensdagen 5 februari en 19 februari
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com of (058) 280 13 87   
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder

Geloven en de klimaatcrisis

04-03-2020

Hoe kan het dat christelijk geloof en uitbuiting van de schepping eeuwenlang ongestoord hebben kunnen samengaan? In hoeverre moeten we onze manier van geloven en leven veranderen om bij te dragen aan een leefbare toekomst voor onze kinderen en kindskinderen op deze aarde?
Het lijkt erop dat een gesprek tussen ‘groene’ christenen en hun zusters en broeders van de boerderij heel lastig is geworden. Hoe groot is de kloof in werkelijkheid?
Tijdens drie woensdagavonden in de veertigdagentijd willen we aan de hand van het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort de ontwikkeling van het Christelijke denken over de natuur verkennen en het gesprek voeren tussen gelovigen uit de stad en van de boerderij. Op zoek naar hoe het geloof in de Schepper ons bindt.

Data: woensdagavonden 4 en 18 maart en 1 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

10-03-2020

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 13 januari. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren we elkaar beter kennen en leren we meer van een bepaald onderwerp. Op 13 januari is het gespreksonderwerp: eenzaamheid en op 10 maart is het gespreksonderwerp: vrijheid

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Data: 10 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
 

Lees verder

Bruggen Bouwen in Leeuwarden

23-03-2020

Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen wanneer de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat doen kerken en andere religieuze gemeenschappen, wanneer in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of wanneer radicalisering dreigt onder een groep jongeren? Hoe vieren we het Sinterklaasfeest als een ‘inclusief’ kinderfeest? In 2019 is in Leeuwarden het project ‘Bruggen Bouwen’ van start gegaan. Het project gaat uit van de landelijke organisatie Geloven in Samenleven en is in Leeuwarden opgestart door Kleurrijk Fryslân.

Een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen zijn getraind als bruggenbouwers. Zij vormen een “Team ‘Bruggenbouwers Leeuwarden” en zijn aanspreekbaar voor vragen over racisme en discriminatie en over de bestrijding daarvan. Wat kan zo’n team bruggenbouwers voor onze maatschappij betekenen? Daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza meer. Sandra Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘Bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk Fryslân.


Inleiding: Jan Bosman en Sandra Roza
Datum: 23 maart
Aanvang: 20.00
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder