Samenleving

Leren van Luther: II: Spiritualiteit van het vieren

30-11-2021

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.


docent: ds. Willy Metzger
30 november 2021, 19.30 – 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

Lees verder

‘Preek van de leek’ met prof. dr. Arjo Klamer

05-12-2021

Prof. dr. Arjo Klamer verzorgt de overdenking in een gezamenlijke kerkdienst van de Remonstranten en de Doopsgezinden te Leeuwarden. Klamer is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hoogleraar in de economie van kunst en cultuur. Daarnaast is hij in Hilversum wethouder geweest in het sociale domein. Een bekend boek van hem is In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen uit 2005. Een recenter – en naar eigen zeggen actueler boek, wat betreft de ontwikkeling van zijn denken over economie - is Doing the right thing. A value based economy uit 2016. Belangrijk is voor Klamer het besef dat we in een door en door geïnstrumentaliseerde wereld leven: het instrumentele is tot doel gemaakt. In deze wereld wordt de vraag naar het goede leven – uiteindelijk de vraag waar het om draait - niet meer gesteld. Klamer stelt die vraag wel aan de orde. Ook in de economie zou daar aandacht voor moeten zijn.

Datum: zondag 5 december
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18

Lees verder

Leren van Luther III: Spiritualiteit van het leven uit genade

21-12-2021

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.


docent: ds. Louisa Vos
21 december 2021 19.30 – 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

 

 

 

Lees verder

Leren van Luther IV: Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden

04-01-2022

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.


docent: dr. Theo van Willigenburg
4 januari 2022, 19.30 – 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

Lees verder

Leren van Luther V: Spiritualiteit van de Schrift

18-01-2022

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen de verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua(waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina (‘herkauwend’ lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie ‘in de Bijbel’ leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd “verzadigd en dronken worden” van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.

docent: ds. Suzanne Freytag
18 januari 2022, 19.30 - 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl

Lees verder