Samenleving

Synodale dialoog

10-10-2023

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst.

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg.

Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Voor onze parochie betekent dat: hoe willen wij geloofsgemeenschap zijn? Wat vraagt Christus van ons? Hoe kunnen wij samen op weg gaan?  

Dit najaar spreken we over:
1. dinsdag 10 oktober          “Wat betekent een kerkgebouw voor je”
2. woensdag 6 december    “Geloofsgemeenschap en duurzaamheid”

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Duurzaam en Vreugdevol Leven, gespreksavond onder leiding van Matthias Olthaar

10-10-2023

Op de nationale Dag van de Duurzaamheid gaat Matthias Olthaar (lector vitale economie aan de NHL Stenden) in gesprek met alle deelnemers aan het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ en andere belangstellenden.

Het is belangrijk om samen na te denken over het belang en de kwaliteit van duurzaam leven, voor onszelf en voor volgende generaties.  Immers, een joodse gedachte is dat wij als mensen partners zijn in Gods scheppingswerk.

Juist in tijden van allerlei crises is het belangrijk om met elkaar te spreken over de vraag hoe wij vorm willen geven aan onze maatschappij.
De centrale vraag is: wat kunnen we in Leeuwarden als kerken, als stad en als individuen daaraan bijdragen? Iedereen kan ideeën en voorstellen vóór 8 oktober toesturen aan: matthias.olthaar@nhlstenden.com

Deze avond is tegelijk de start van het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ met acht deelnemende kerken/ gemeenten; zij gaan samen aan de slag met informatie en verdieping van inzicht om elkaar te stimuleren om elk jaar “een tandje duurzamer” te gaan leven – vreugdevol leven met genoeg!

Datum: dinsdag 10 oktober
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk Bredeplaats 4 Leeuwarden
organisatie: Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert
toegang gratis, bijdrage welkom voor stichting ‘Genoeg om te leven’

 

Lees verder

Genieten van genoeg

15-10-2023

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van... minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt in haar boek 'Genieten van genoeg' hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk (1974-2019) was een expert in duurzaam leven. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Dit verrassend actuele boekje van deze jong overleden vrouw lezen we graag samen met iedereen die dat leuk vindt, op zeven zondagmiddagen om daarover samen te  filosoferen. Leeftijd maakt niet uit. Je mag natuurlijk bij alle middagen komen , maar je kunt ook los aanschuiven

Data: 1 x per maand op zondagmiddag: 15 oktober, 19 november,21 januari, 18 februari,17 maart, 21 april, 12 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2
Opgeven: via jabixhus@gmail.com of een appje naar Jeannet Bijleveld (06) 461 72 617

 

Lees verder

Waarom we omzien naar elkaar. Het geheim van het katholiek sociaal denken.

18-10-2023

Een inleiding door Dominicus Kamsma.

Samenleven begint met zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter, worden hongerigen niet gevoed en houden gemeenschappen geen stand. Naastenliefde is de basis van zorg en zorg is een belangrijke bron van betekenis.
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens. Zij zijn voor een deel afhankelijk van voedselbanken. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Uit zorg voor hen zijn er vele vrijwilligers actief in de voedselbank.

Waar komt die behoefte vandaan om voor elkaar te zorgen? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Een antwoord is te vinden binnen het katholiek sociaal denken. Wie had gedacht dat het katholiek sociaal denken van de kerk verrassende antwoorden heeft voor de samenleving van nu? Geïnteresseerd geraakt? Kom dan naar een inspirerende avond over het katholieke sociaal denken en leer op een katholieke wijze kijken naar de actualiteit van omzien naar elkaar.

Datum: woensdag 18 oktober    
Aanvang: 19.30 uur  
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Interkerkelijk Stadsgebed

26-10-2023

Hou jij van Leeuwarden? Kom dan een keer in de maand mee bidden voor Leeuwarden en de Leeuwarders en ook voor de activiteiten en de samenwerking van de kerken daarin.

Verschillende mensen van verschillende kerken bereiden de avonden voor, dus de avonden kunnen wat verschillen van vorm , want we willen dit graag doen met mensen van verschillende christelijke tradities. Dus voel je vrij om mee te doen.

We bidden een uurtje, maar daarna is gelegenheid om nog persoonlijk te bidden of nog na te praten.

Locatie: Stadsklooster Jabixhûs ,Vijverstraat 2, vlakbij het centrum.
Data: In principe elke 4e donderdag van de maand  van 19.30 -20.30 uur
In 2023 gaat het om 28 september, 26 oktober, 23 november en 28 december

Lees verder

Film 'The Letter'

04-12-2023

Op 4 oktober 2022 kwam The Letter uit. Binnen drie dagen is deze film wereldwijd door drie miljoen mensen bekeken. De documentaire vertelt het verhaal van vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si’ met hem te bespreken. De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee wetenschappers van Hawaï.
Hun dialoog met de paus - opgenomen in de film - biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.
Na afloop van de film is er een nagesprek onder leiding van Germa Kamsma - Kunst .

Nicolas Brown (tweevoudig Emmy-winnaar) regisseerde en copro-duceerde de film van Laudato Si’ Movement en Off the Fence (Oscarwinnaar 2021 voor “My Octopus Teacher”).

Datum: maandag 4 december     
Aanvang: 19.30 uur       
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder