Samenleving

Kinderen wandelen met hun nieuwsgierige perenboom naar het BOSK

21-05-2022

Op zaterdag 21 mei (11.00 – 12.00 uur) wandelen de kinderen van Lekkum-Snakkerburen-Blitsaerd samen met een “nieuwgierige perenboom” van het Bonifatiusplein naar de Blokhuispoort om het bos te bezoeken en vragen te stellen: welk verhaal hoort de perenboom van het bos? Welke verhalen nemen de kinderen mee naar huis en de volgende dag naar de openluchtdienst & aansluitend thema-middag over Voedsel: “Samen eten, samen delen.”
De dorpsdichter Henk Dillerop heeft een speciaal gedicht geschreven (Nederlands en Frysk) dat gekalligrafeerd wordt op de bomenbak van de perenboom uit Lekkum-Snakkerbuorren-Blitsaerd.

 

Lees verder

Iepenlofttsjinst, lezing en dialoog in Dorpstuin Snakkerburen

22-05-2022

Op zondag 22 mei begint om 11.00 uur een iepenloft-tsjinst in de dorpstuin van Snakkerburen. Aansluitend (vanaf 12.30 u.) is er een beleefmiddag over ons voedsel: samen eten, samen delen met Trees van Montfoort, Theo van der Molen en Korrie Hoekstra (minor Feeding our world' van Van Hall Larenstein).

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: 22 mei 2022
Plaats: Dorpstuin Snakkerburen, Oan 'e Dyk 56
Tijd: 11.00 u Iepenlofttsjjinst, 12.30 beleefmiddag
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van Peter Vermaat ofs

08-06-2022

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. In deze coronatijd is er alleen een middaggroep. Gezien de wettelijke beperking van het aantal deelnemers is deze groep op dit moment vol. Voor geïnteresseerden in de franciscaanse spiritualiteit  zijn er dit voorjaar twee avonden. Gemakshalve noemen we dat de Elisabethgroep (zie hieronder).

De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven.

- Data: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni
-  Aanvang: 15.00 uur

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)

Lees verder

Lezing en dialoog over Waterhuishouding door Cees Buisman

15-06-2022

Cees Buisman, directeur van watertechnologieinstituut Wetsus, verzorgt op woensdag 15 juni een lezing over waterhuishouding. Daarna is er volop gelegenheid om met elkaar over dit thema in gesprek te gaan.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: woensdag 15 juni
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Dienst temidden van twintig BOSK-bomen

19-06-2022

Op zondag 19 juni (10.00 – 11.00 uur) wordt de dienst in de Grote of Jacobijner kerk temidden van een twintigtal bomen gehouden; deze worden speciaal de kerk binnengebracht. De dienst wordt geleid door de eigen ds. Jan-Jaap Stegeman en de preek wordt gehouden door de 'groene theologe' Trees van Montfoort. Zij won met het boek “Groene Theologie” in 2019 de prijs voor het beste theologieboek van het jaar.
Deze dienst wordt door Omrop Fryslân rechtstreeks uitgezonden (herhaling om 12.00 uur).  

Datum: 19 juni
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Grote of Jacobijnerkerk

Lees verder

Lezing en dialoog over Vitale en verantwoorde landbouw

22-06-2022

Op woensdag 22 juni verzorgen Pieter Knijff van Kerk en Landbouw en Theo Mulder een lezing over 'Vitale en verantwoorde landbouw'. Aansluitend is er volop gelegenheid om over dit thema in gesprek te gaan.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: woensdag 22 juni 2022
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Lezin en dialoog over 'Verpakkingen - hergebruik en consuminderen'

10-07-2022

Op zondag 10 juli verzorgen Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en Trees van Montfoort een lezing over 'Verpakkingen - hergebruik en consuminderen'. Aansluitend is er volop ruimte voor dialoog over dit thema.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: 10 juli 2022
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Lezing en dialoog over energietransitie

20-07-2022

Op woensdag 20 juli verzorgen Marjolein Tiemens (groen geloven/duurzaamheid in dagelijks leven) en Bouwe de Boer (Fossylfrij Fryslân) een lezing over Energietransitie. Aansluitend is er volop gelegenheid voor dialoog over dit thema.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: woensdag 20 juli
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder

Lezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping?

31-07-2022

Afsluitende bijeenkomst van de lezingen en dialoogbijeenkomsten in het kader van Arcadia BOSK met Trees van Montfoort.

In het kader van Arcadia BOSK organiseren de kerken in Leeuwarden een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit worden de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof. Alle aspecten van de ecologische voetafdruk komen aan de orde: water als bron van leven en van de vitale landbouw, verantwoord voedsel produceren en delen, consuminderen - vooral van verpakkingen, energietransitie en mobiliteit.

Datum: zondag 31 juli
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop

Lees verder