Samenleving

Genieten van genoeg

21-04-2024

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van... minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt in haar boek 'Genieten van genoeg' hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk (1974-2019) was een expert in duurzaam leven. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Dit verrassend actuele boekje van deze jong overleden vrouw lezen we graag samen met iedereen die dat leuk vindt, op zeven zondagmiddagen om daarover samen te  filosoferen. Leeftijd maakt niet uit. Je mag natuurlijk bij alle middagen komen , maar je kunt ook los aanschuiven

Data: 1 x per maand op zondagmiddag: 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari,17 maart, 21 april, 12 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2
Opgeven: via jabixhus@gmail.com of een appje naar Jeannet Bijleveld (06) 461 72 617

 

Lees verder

Laudato si-kring

23-04-2024

Iedereen die, met kleine stappen, mee wil werken aan het terugdringen van vervuiling en uitbuiting van de aarde en vrede en gerechtigheid wil
bevorderen is welkom bij de ‘Laudato Si’ kring. De avond start met een moment van gebed en inspiratie vanuit de encycliek Laudato Si’, daarna wordt het thema ingeleid en besproken. Er worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen en het thema voor de volgende keer wordt vastgelegd. Tot slot worden er tips en mededelingen rondom duurzaamheid met elkaar gedeeld.

Data: woensdag 17 januari, maandag 26 februari, dinsdag 23 april en woensdag 22 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur        
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Groene Kerkenavond - Samen voor Duurzaamheid

24-04-2024

Deze avond is in vervolg op het Convenant Groene Kerken van 10 oktober 2023.
Het Convenant was een mooi begin vanwaar we graag samen verder gaan.
We willen met jullie van gedachten wisselen over hoe we elkaar als Groene Kerken kunnen versterken op onze weg naar meer duurzaamheid.
In groepjes gaan we met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

1. Wat is de meerwaarde van gezamenlijk optrekken in het thema duurzaamheid.
2. Moeten onze kerkenraden besluiten dat alles binnen de kerk groen en duurzaam moet zijn?
3. Hoe krijgen we onze medekerkgangers mee in het groene duurzaamheidsdenken?
4. Wat is de rol van een groene kerk in het overheidsbeleid, b.v. groenbeheer gemeentebestuur?
5. Wat is het nut van (gezamenlijk) groen bankieren?  

De avond start met een inloop vanaf 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Het belooft een inspirerende avond te worden.
Iedereen is welkom om mee te denken.  
Denk mee - Denk groen.

Datum: Woensdag 24 april 2024 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: De Schakel Camminghaburen, Havingastate 7
toegang gratis I opgeven: reimerbrouwer@live.nl

Lees verder

Interkerkelijk Stadsgebed

25-04-2024

Hou jij van Leeuwarden? Kom dan een keer in de maand mee bidden voor Leeuwarden en de Leeuwarders en ook voor de activiteiten en de samenwerking van de kerken daarin.

Verschillende mensen van verschillende kerken bereiden de avonden voor, dus de avonden kunnen wat verschillen van vorm , want we willen dit graag doen met mensen van verschillende christelijke tradities. Dus voel je vrij om mee te doen.

We bidden een uurtje, maar daarna is gelegenheid om nog persoonlijk te bidden of nog na te praten.

Locatie: Stadsklooster Jabixhûs ,Vijverstraat 2, vlakbij het centrum.
Data: In principe elke 4e donderdag van de maand  van 19.30 -20.30 uur

Lees verder