Samenleving

Dietrich Bonhoeffer over het lijden

29-09-2022

Twee avonden over leven en spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer (1906 –1945) heeft het lijden niet gezocht, het overkwam hem. Het was de prijs die hij betaalde voor zijn verzet tegen het nationaal – socialisme. Het kwam hem te staan op twee jaar gevangen-schap waarna de nazi’s hem op 9 april 1945 terechtstelden in concentratiekamp Flossenburg .

Tijdens deze avonden maak je kennis met zijn worsteling met het lijden en met hoe hij de kracht vond het moedig op zich te nemen.

De eerste avond wordt verzorgd door Kees de Dreu met een algemene introductie in de levensweg en het denken van Bonhoeffer. Op de tweede avond zal ds. C. Bos uit Benschop ingaan op het thema van Dietrich Bonhoeffer en zijn omgang met het lijden. Hij doet dit naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’.

Meer informatie bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87

Datum: donderdag 29 september en donderdag 13 oktober
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: De Oase, Weideflora 142
Entree: gratis

 

Lees verder

Leren van Luther 2022 - 2023: Luther over de christelijke vrijheid

08-11-2022

Luther écht leren kennen waar het spannend wordt: dat is het doel van de cursus Leren van Luther. Want wij denken vrij te zijn, maar zijn we dat ook? Waar zit werkelijke vrijheid in? Luther heeft het over de vrijheid van de geest. Wat bedoelt hij?

In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit Luthers beroemde traktaat over de vrijheid van de christenmens. Dat traktaat begint met een veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme:

Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen
en niemands onderdaan.
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles
en ieders onderdaan.

Luther zegt dat geloof de bron is van vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in ieder geval niet: het onderschrijven van een aantal leerstellingen). En waarom is christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane christelijke dienstbaarheid?
In Over de christelijke vrijheid (De libertate christiana) vinden we Luthers eerste samenhangende formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods belofte) en over de relatie tussen christelijk vrijheid en christelijk ethiek.

De cursus omvat vier middag- of avondbijeenkomsten van 1,5 uur. Ter afsluiting wordt in de Lutherse Kerk van Utrecht (datum nader te bepalen) een bij het onderwerp passende film getoond en besproken, waarna het seizoen wordt afgesloten met een Vesper.

Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

I: Innerlijke vrijheid door aanvaarding van Gods genade
docent: prof. dr. Markus Matthias
8 november 2022 19.30 – 21.00 uur

II: Vrij boven alles uit in verbondenheid met Christus
docent: dr. Theo van Willigenburg
29 november 2022, 19.30 – 21.00 uur

III: Tot dienstbaarheid groeien
docent: ds. Willy Metzger
20 december 2022 19.30 – 21.00 uur

IV: Je naaste dienen: leven voor de ander
docent: ds. Suzanne Freytag
17 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur   

 

Lees verder