Ontmoeting en gesprek

Cursus: Paulus als filosoof

21-01-2020

Een cursus over de filosofische interpretaties van de geschriften van Paulus. Belangrijke hedendaagse filosofen als Jacob Taubes, Alain Badiou, Slavoj Zizek en Giorgio Agamben zijn voor beslissende inzichten in hun eigen denken schatplichtig aan de apostel. In hun denken staan belangrijke thema’s als  identiteit, waarheid, levenskunst en ‘politieke theologie’ centraal. Een belangrijke impuls voor de belangstelling in Nederland is het boek van Gert-Jan van der Heijden: Het uitschot en de geest. Paulus onder de filosofen. Cursusleider ds. F. Knoppers uit Apeldoorn begint met een inleiding over de vele interpretaties van Paulus.

Data: 21 januari, 25 februari en 17 maart 2020
Tijd: 19.30- 21.30 uur
Plaats: zaaltje van de Odd Fellows, Emmakade 48 in Leeuwarden.
Toegang: 5 euro per avond
Opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com
www. leeuwarden.remonstranten.nl

 

Lees verder

Afrikaanse theologie

23-01-2020

Als je aan Afrika denkt komen in je op woorden als kolonialisme, racisme, onafhankelijkheid, oorlogen, Aids, armoede, natuur, migratie. Maar er is meer. De Afrikaanse cultuur is imponerend. Denk aan muziek, dans, wijsheid, natuurbeleving. De westerse cultuur is niet meer denkbaar zonder Afrikaanse invloeden. Ook de Afrikaanse kerken hebben ontwikkelingen doorgemaakt. Missie en zending hebben hun werk gedaan in Afrika. Ondertussen laten Afrikaanse theologen van zich horen. Zij verwerken vaak hun cultuur en traditie in geloofsbeleving en theologie. Het is goed om hun stemmen te horen, juist nu wij in het westen net als in Afrika zoekende zijn naar een waardevolle en realistische vorm van geloofsbeleving in een tijd vol veranderingen. Rein Veenboer van Expect houdt een inleiding – met presentatie in beeld en tekst – gevolgd door een discussie. Er zullen onder andere gedachten van Desmond Tutu en John Mbiti worden besproken.

Datum: 23 januari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Molen de Eendragt, campus NHL Stenden, Dokkumertrekweg 28

 

Lees verder

Jongerencatechese

24-01-2020

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Van de tien geboden en geloofsbelijdenis tot het leven van Jezus en de diaconie. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en  Melvin Wiersma
Data:    6 sept., 25 okt., 22 nov., (kloosterweekend Hierden 29
    nov.-1 dec.) 24 januari, 28 februari, 27 maart
Aanvang:        18.00-20.00 uur
Plaats:         zaal naast de Dominicuskerk
Kosten:        3 euro  (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

 

Lees verder

Thema-avond: Geen mens is illegaal

27-01-2020

De Raad van Kerken Leeuwarden houdt op maandag 27 Januari een thema-avond met als titel: Geen mens is illegaal. 
Pastoor Wietse van der Velde (Oud Katholieke Kerk Nederland) zal dit onderwerp voor ons inleiden.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de positie van migranten. Die positie staat steeds meer onder druk. We kennen de verhalen van het Griekse Lesbos, en vooral de vreselijke omstandigheden in de vluchtelingen kampen. Of de situatie in Libanon , waar één op de vier  inwoners een Syrische vluchteling is.
Ook in Nederland is er heel wat aan de hand, en is er soms kerkasiel nodig om mensen te beschermen.

Datum: 27 januari 2020
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Fontein, Goudenregenstraat 77
Informatie: addystoker@gmail.com  of (06) 15353845

 

Lees verder

Leren van Luther: Bijeenkomst 4 'Leven met de Bijbel – Leven als getuige, belijder of martelaar?'

29-01-2020

Je zou een christelijk leven als een soort levensbeschouwing kunnen verstaan. Dan deel  je met anderen bepaalde waarden, bepaalde manieren om te kijken naar jouw medemens, naar de natuur en naar dat wat achter of na de fysieke wereld  te bedenken valt. Uit zo‘n levensbeschouwing vloeit dan ook een bepaald gedrag voort. In die zin is een levensbeschouwing feitelijk een bepaalde praktijk van het leven. Wij willen in deze sessie van de cursus nagaan hoe Dietrich Bonhoeffer probeerde met en vanuit de Bijbel „praktisch“ te leven. Wat heeft ertoe geleidt dat Dietrich Bonhoeffer niet alleen een lezer, maar ook en getuigen, belijder en uiteindelijk misschien een martelaar van de Bijbel werd.

Datum: 29 januari 2020
Aanvang 19.15 u
docent: prof. dr. Markus Matthias

Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28, 8911  KN  Leeuwarden
Aanmelden kan via: steffie@schijveschuurder.nl of 0515-712015 / 06-33130495

De kosten voor de cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00

 

 

Lees verder

Leren van Luther: Bonhoeffer

29-01-2020

Het seizoen 2019-2020 van de leergang Leren van Luther gaat over Dietrich Bonhoeffer. In januari is er nog één bijeenkomst. Docent prof.dr. Markus Matthias bespreekt ‘Leven met de Bijbel – Leven als getuige, belijder of martelaar?’ Je zou een christelijk leven als een soort levensbeschouwing kunnen verstaan. Dan deel  je met anderen bepaalde waarden, bepaalde manieren om te kijken naar jouw medemens, naar de natuur en naar dat wat achter of na de fysieke wereld  te bedenken valt. Uit zo‘n levensbeschouwing vloeit dan ook een bepaald gedrag voort. In die zin is een levensbeschouwing feitelijk een bepaalde praktijk van het leven. Wij willen in deze sessie van de cursus nagaan hoe Dietrich Bonhoeffer probeerde met en vanuit de Bijbel ‘praktisch’ te leven. Wat heeft ertoe geleidt dat Dietrich Bonhoeffer niet alleen een lezer, maar ook een getuige, belijder en uiteindelijk misschien een martelaar van de Bijbel werd?

Datum: 29 januari
Tijd: 19.15 tot 21.00 uur
Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28
Aanmelden: steffie@schijveschuurder.nl of (0515) 712015 / (06) 331 30 495

 

Lees verder

Vreemdelingen en priesters

05-02-2020

Twee avonden met ds. Adri Terlouw. We bespreken het boek Vreemdelingen en priesters van Stephan Paas over de betekenis van kerk en christendom in een seculiere cultuur. Als christenen zijn we een kleine minderheid en het is ‘normaal’ dat we dat ook blijven, aldus Paas, voormalig theoloog des vaderlands. Over wat dat betekent gaat dit boek vol leerzame inzichten en interessante uitzichten, geschreven vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid. Tegelijk laat hij een aantal vragen onbeantwoord. De belangrijkste daarvan is of de seculiere cultuur ons ook iets te geven heeft en ons kan helpen het geloof op een nieuwe inspirerende wijze te beleven en te verwoorden. Theologen als Bonhoeffer en Halik hebben daar belangrijke dingen over gezegd. Ook zij komen dus aan bod.

Data: woensdagen 5 februari en 19 februari
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com of (058) 280 13 87   
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder

Filmdienst: Verdwaald in het geheugenpaleis

09-02-2020

Verdwaald in het geheugenpaleis is een documentaire van Klara Van Es. Zij volgt een jaar lang drie vrouwen: Anita, Louise en Alice. Zij wonen met nog vijf anderen in een kleinschalige leefgemeenschap voor mensen met dementie. Allen gaan ze op hun eigen manier om met een falend geheugen. En met elkaar. Dit is de eerste documentaire over leven met dementie gezien door de ogen van de patiënten. Van Es volgt de vrouwen geruime tijd, waardoor de kijker een beeld krijgt van wie ze zijn, maar vooral ook wie ze waren.

Datum: 9 februari 2020
Tijd: 10.30- 12.00 uur (met nagesprek)
Plaats: Filmhuis Slieker
Toegang vrij, collecte aan de uitgang
www.leeuwarden.remonstranten.nl

 

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

13-02-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Lessen in loslaten, leven met hoop en vertrouwen.

01-03-2020

Een lezing van Leo Fijen over lessen in loslaten en leven met hoop en vertrouwen. Twee thema’s op basis van de herziende versie van De reis van je hoofd naar je hart (2004) gecombineerd met zijn laatste boek Succesverhalen in de Kerk (2019), waarin hij schrijft over dertig katholieke en protestantse plekken uit alle delen van ons land én Vlaanderen. Hij beschrijft nieuwe initiatieven van mensen die hoop en vertrouwen geven. Leo Fijen is tv-presentator, eindverantwoordelijk voor Levensbeschouwing binnen KRO-NCRV en directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat. Hij is schrijver van vele boeken rond persoonlijk geloof en levensvragen.

Datum: zondag 1 maart
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 5 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

Met mooie films en sobere maaltijden de 40 dagen door

02-03-2020

Gedurende de 40 dagen voor Pasen zijn in de refter van de Grote of Jacobijnerkerk vijf boeiende films te zien, die deels passen bij het thema van de Protestantse Kerk voor deze tijd: Sta op!


Voordat de film begint – om 19.30 uur – is er vanaf 18.30 uur een sobere maaltijd van (door de deelnemers ingebrachte) droge sneetjes brood met water uit de kraan, met soep ‘uit het pannetje van de diaconie’: zonder vlees, maar wel voedzaam. Tijdens het eten kan van gedachten worden gewisseld over een gespreksonderwerp dat door één van de maaltijdgangers is ingebracht. Na de film is er een kort nagesprek met koffie en/of thee. Overigens mag u ook alléén komen eten of alléén voor de film komen.

Data: maandagen 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Tijd: 18.30 uur (maaltijd) 19.30 uur (film)
Plaats: Refter van de Grote of Jacobijnerkerk
Het filmprogramma komt op de site geloveninleeuwarden.nl en in Geandewei

 

Lees verder

Geloven en de klimaatcrisis

04-03-2020

Hoe kan het dat christelijk geloof en uitbuiting van de schepping eeuwenlang ongestoord hebben kunnen samengaan? In hoeverre moeten we onze manier van geloven en leven veranderen om bij te dragen aan een leefbare toekomst voor onze kinderen en kindskinderen op deze aarde?
Het lijkt erop dat een gesprek tussen ‘groene’ christenen en hun zusters en broeders van de boerderij heel lastig is geworden. Hoe groot is de kloof in werkelijkheid?
Tijdens drie woensdagavonden in de veertigdagentijd willen we aan de hand van het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort de ontwikkeling van het Christelijke denken over de natuur verkennen en het gesprek voeren tussen gelovigen uit de stad en van de boerderij. Op zoek naar hoe het geloof in de Schepper ons bindt.

Data: woensdagavonden 4 en 18 maart en 1 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder

De kruisdood van Jezus: struikelblok of springplank?

02-04-2020

Fulco van Hulst (1973) is docent praktische theologie en pastorale ethiek aan het Doopsgezind Seminarium. Hij promoveerde op een onderzoek naar de interpretatie van Jezus’ dood aan het kruis vanuit het perspectief van de vredeskerken. In zijn lezing zal hij ons meenemen langs de opmerkelijkste interpretaties van de kruisdood in de Westerse kerkgeschiedenis. Hij zal betogen dat de bewering dat de kruisdood van Jezus een door God georkestreerd plan was om de mens te verlossen van de schuld van de zonde is aan te merken als een vorm van ‘fake news’.

Datum: donderdag 2 april
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 5 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

Bonhoeffer en wij

26-04-2020

Op 9 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich  Bonhoeffer door de nazi’s geëxecuteerd werd. Op de valreep van de oorlog werd zo een einde gemaakt aan het leven van één van de meest veelbelovende godgeleerden van Duitsland. Hoe luidt de kern van zijn geestelijke erfenis en wat is zijn betekenis voor ons, vandaag?
In een themadienst met nagesprek gaan we in op leven en werk van Bonhoeffer en op wat we ook nu nog van hem kunnen leren.

Datum: zondag 26 april 2020
Tijd: 9.30 aanvang dienst, nagesprek van ca. 11.00-12.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder

Pelgrimstocht

09-05-2020

Een tweedaagse pelgrimstocht van Holwerd naar Dokkum en – na een overnachting in de Bonifatiuskapel - van Dokkum naar Feanwâlden, georganiseerd vanuit De Schakel. Beide dagen is er volop ruimte voor ontmoeting en bezinning.

Datum: 9 en 10 mei 2020.
Kosten: 40 euro p.p. inclusief avondmaaltijd, overnachting, ontbijt en lunchpakket tweede dag.  Daar komen nog OV-kosten overheen. Voor het vervoer van overnachtingsspullen wordt gezorgd.
Afstanden: 17 kilometer per dag.
Maximaal aantal deelnemers: 25.
Opgave voor 10 april bij Lucie Tuininga  l.tuininga@kpnmail.nl

 

Lees verder