Ontmoeting en gesprek

Cursus mystici II: Rumi

06-03-2024

“Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.” Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij:
“ Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan met ‘mystiek’. Het is een fenomeen dat in alle religies en culturen blijkt voor te komen, in zijn uitingsvormen verschillend maar is de kern overal hetzelfde: Uit ervaring weten, dat alles op een of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.”

Vorig jaar zijn in deze cursus verschillende christelijke mystici de revue gepasseerd. We sluiten nu de cursus af met nog twee bijeenkomsten.

6 maart: Rumi

In de tweede bijeenkomst zetten we en stap buiten de Christelijke traditie, en richten we onze aandacht op de islamitische (Perzische) mysticus Rumi, de oprichter van de orde van de ‘dansende derwisjen’. Hij is afkomstig uit Balch, in het huidige Afghanistan, maar komt na veel omzwervingen,  vaak op de vlucht voor de troepen van de Mongolen, uiteindelijk in Konya, in het huidige Turkije, terecht. In de taal en poëzie van zijn tijd en cultuur spreekt hij over de vereniging met ‘de vriend’, ‘de minnaar’ en geeft hij ons zijn levenslessen. Voor hem staat de liefde voor ‘de vriend' centraal. Die liefde overstijgt de verschillen tussen religies. 

Docent:  Jan van Belle
De cursus wordt geven in het Odd Fellowshuis, Emmakade 48.
De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.
Voor het bijwonen van de middagen wordt een bijdrage van € 7,50 per keer gevraagd. Dit is incl. koffie / thee.
Opgave leeuwardenremonstranten@gmail.com

 

Lees verder

Mediteren met Etty Hillesum

07-03-2024

Gedurende vijf donderdagochtenden kijken we op meditatieve wijze naar het korte leven van Etty Hillesum (1914- 1943).

19 oktober: Kennismaken met Etty en haar start met meditatie
9 november: Naar je binnenkant luisteren. ‘Hineinhorchen’, noemt Etty dat.
11 januari: Tot innerlijke zelfstandigheid geboren worden en tegelijk deel van het geheel
15 februari: Hoe blijf je staande te midden van lijden; wat is je bron?
7 maart: Mijn taak, ‘een kleine ‘Aufgabe’, die speciaal voor mij is’, zegt Etty

Locatie: Oergong of Gemeentezaal bij de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18
Leiding en opgave: Tjitske Hiemstra (tj.hiemstra@hetnet.nl)
Tijd: Donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Kosten: 30 of 40 euro, incl. koffie en thee.

Lees verder

Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

11-03-2024

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van januari tot en met juni, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst). In januari is er gelegenheid een origamifiguur te maken vanwege Driekoningen.

Kaarten maken:   15 januari, 19 februari, 11 mrt, 8 april, 6 mei, 3 juni
Biblioloog:         22 januari, 12 februari, 18 mrt, 29 april, 27 mei, 17 juni
Lied bespreken:      29 januari, 26 februari, 25 mrt, 22 april, 20 mei, 24 juni
Origami:               8 januari
Tijd:             10.00 tot 11.00 uur    Kosten: geen
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

 

 

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma – Kunst

11-03-2024

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en Bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 29 januari de gelijkenis van de werkers van het elfde uur onderzocht bij het uitspelen. Mattheüs 20,1-16.  En op 11 maart het verhaal van de doop van Johannes de Doper, Marcus 1,1-8.

Data: maandag 29 januari en maandag 11 maart
Aanvang: 19.45 uur        
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Genieten van genoeg

17-03-2024

Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je gelukkiger worden van... minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt in haar boek 'Genieten van genoeg' hoe zijn spannendste uitspraken bij jou tot bloei kunnen komen.

Hoe ga je om met zorgen? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen en jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? Jezus geeft prachtige, concrete antwoorden.

Martine Vonk (1974-2019) was een expert in duurzaam leven. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Dit verrassend actuele boekje van deze jong overleden vrouw lezen we graag samen met iedereen die dat leuk vindt, op zeven zondagmiddagen om daarover samen te  filosoferen. Leeftijd maakt niet uit. Je mag natuurlijk bij alle middagen komen , maar je kunt ook los aanschuiven

Data: 1 x per maand op zondagmiddag: 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari,17 maart, 21 april, 12 mei
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2
Opgeven: via jabixhus@gmail.com of een appje naar Jeannet Bijleveld (06) 461 72 617

 

Lees verder

Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

18-03-2024

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).

De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

Eén keer per maand stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht tot maximaal tien mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: maandagen 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 27 mei en 17 juni          
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur                 
Kosten: 3 euro
Aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl (max.10 deelnemers)

 

Lees verder

Geloof op tafel

19-03-2024

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)

Data: vrijdag 26 januari, 23 februari, 21 maart, 19 april en 24 mei.
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)
Data: dinsdag 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei.
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden.
Graag opgeven vanwege de maaltijden.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Synodale dialoog

08-04-2024

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg.

Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Voor onze parochie betekent dat: hoe willen wij geloofsgemeenschap zijn? Wat vraagt Christus van ons? Hoe kunnen wij samen op weg gaan?  

Dit voorjaar spreken we over:
1.    woensdag 7 februari: Hoe word je gevoed binnen de geloofsgemeenschap?
Denk hierbij aan de sacramenten (doop, vormsel, priesterschap), de liturgie en hoe en door wie/wat word je geïnspireerd?
2.    Maandag 8 april: Gevoel/verstand. Welke beslissingen neem je vanuit je gevoel, en welke beslissingen vanuit je verstand? En waar staat het geloof voor jou?  

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                  
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

‘Van verdragen tot vreugde’ door Willem Marie Speelman ofs, hoogleraar franciscaanse spiritualiteit

20-04-2024

Dit keer is de open landelijke bezinningsdag van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Leeuwarden.

In het verhaal over Perfetta Letizia (volkomen vreugde) dat St. Franciscus aan broeder Leo dicteert wordt duidelijk dat Franciscus succes, macht en wonderen afwijst als graadmeters voor vreugde. Volgens Franciscus is echte vreugde gelegen in geduld hebben, in tijden van tegenspoed en afwijzing, zonder kwaad of verbitterd te worden. Over vreugde als resultaat van verdragen en/of dulden zoeken wij graag met de aanwezigen een passend antwoord. Begeleiding in gespreksgroepjes onder andere door Felix van Hulsen ofs en Roland Putman ofm.

Afsluiting met een korte viering in de zaal of de crypte.
Iedereen met belangstelling voor de franciscaanse spiritualiteit is welkom.
Lunch zelf meenemen, voor koffie/thee en soep wordt gezorgd.

Datum: zaterdag 20 april  
Tijd: 10.30 tot 15.00 uur.       
Kosten: vrije gift
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Laudato si-kring

23-04-2024

Iedereen die, met kleine stappen, mee wil werken aan het terugdringen van vervuiling en uitbuiting van de aarde en vrede en gerechtigheid wil
bevorderen is welkom bij de ‘Laudato Si’ kring. De avond start met een moment van gebed en inspiratie vanuit de encycliek Laudato Si’, daarna wordt het thema ingeleid en besproken. Er worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen en het thema voor de volgende keer wordt vastgelegd. Tot slot worden er tips en mededelingen rondom duurzaamheid met elkaar gedeeld.

Data: woensdag 17 januari, maandag 26 februari, dinsdag 23 april en woensdag 22 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur        
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

De Elisabethgroep

29-05-2024

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit.
Dit voorjaar zijn er twee bijeenkomsten.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

1. Franciscus en de Drie-eenheid
Het christelijke godsbeeld bij uitstek is de Triniteit, de belijdenis dat we geloven in één God in drie personen. Menigeen zegt dat niet meer zoveel in onze tijd. Toch wordt het geloofsengagement van Franciscus door dit beeld gedragen. Hij knapt drie kerkjes op, slaat tot driemaal toe het evangelieboek open om te weten wat hij moet doen, en hij staat aan de basis van drie ordes. Hoe zag Franciscus God en hoe spreekt hij daarover? Op welke wijze kan dat ons nog inspireren? De avond is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in de spiritualiteit van Franciscus, maar ook voor hen die zoeken naar een verheldering van hun godsbeeld.
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 31 januari    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro


2. Franciscus en Maria
Maria, de moeder van Jezus, neemt voor velen een belangrijke plaats in in hun geloofsleven. Hoe heeft zij van eenvoudig joods meisje kunnen uitgroeien tot de moeder van alle mensen? Welke relatie is er met de godinnen van de oude wereld? Welke plaats heeft zij ingenomen in de geschiedenis van theologie en devotie?  Welke betekenis heeft zij voor de Kerk en voor ons? Voor Franciscus is Maria de eerste, door de Drie-Ene God, gewijde kerk. Zij is het oerbeeld van de Kerk. Zij laat zien wat het is tempel van de Heilige Geest te zijn. In het kerkje van Maria ter Engelen ligt dan ook het begin van zijn beweging
Inleider: Peter Vermaat
Datum: woensdag 29 mei    
Aanvang: 19.30 uur    
Kosten: 3 euro

 

 

Lees verder