Ontmoeting en gesprek

‘Geloof op tafel’

02-12-2022

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wergea/Wytgaard):
9 en 30 september, 21 oktober, 11 november en 2 december 2022. 3 en 24 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei 2023       Tijd: van 10.30 tot 13.00 uur.

Avondgroep (Titus Brandsmahuis Leeuwarden):
Data: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2022.  31 januari, 21 februari, 14 maart,18 april, 9 mei 2023       Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur.

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden
Opgave bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Expositie van Sinterklaaspapier

03-12-2022

Onder de titel 'van Ikoon tot Sinterklaaspapier' laat Lieuwe Bijleveld In het weekend voor Sinterklaas de topstukken uit zijn verzameling sinterklaaspapier van de afgelopen 50 jaar zien in Stadsklooster Jabixhus. Heel interessant om te zien hoe de motieven, de technieken  en het materiaal van het pakpapier een weerspiegeling zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij. Ongelooflijk hoe creatief dezelfde motieven hergebruikt worden, maar ook hoe er elke keer ook weer nieuwe bedacht worden. En dat allemaal naar aanleiding van een Turkse jongen Nicolaas, die graag mensen anoniem verraste, later bisschop werd en zelfs heilig verklaard. Van hem is ook een oud ikoon te zien.

Wie wil mag aan de knutseltafel zelf ook een ontwerp maken en natuurlijk is er genoeg aan chocolademelk, pepernoten en appeltjes van oranje. Kom gezellig even langs met de hele familie. Toegang is gratis.

Datum: Zaterdag 3 dec.van 11.00-21.00 uur - zondag 4 dec van 14.00-21.00 uur
Adres: Vijverstraat 2 (in de voormalige Karel Doormanschool )
www.jabixhus.nl/agenda

Lees verder

Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

06-12-2022

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
dinsdag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april (!!), 2 mei, 6 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 13.00 uur
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Synodale dialoog

07-12-2022

Synodale dialoog onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.

Dit voorjaar waren de onderwerpen ‘Dialoog’, ‘Missionair kerk zijn’ en ‘Synodaal vieren’.  
Dit najaar gaan de drie gesprekken over ‘Tochtgenoten’, ‘Luisteren’ en ‘Het woord nemen’.  
Volgend voorjaar zullen de volgende vier onderwerpen aan bod komen: ‘Oecumene’, ‘Gezag en participatie’, ‘Onderscheiden en beslissen’ en ‘Synodale vorming’.

Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.

Data: 7 september, 19 oktober, 7 december
Locatie: Titus Brandsma Huis
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur                  
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

 

Lees verder

Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma - Kunst

12-12-2022

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.

Toneelervaring en bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 19 september het verhaal van Mozes die zijn armen hoog moet houden in de strijd tegen Amalek (Exodus 17, 8-13) onderzocht bij het uitspelen.
En op 12 december het verhaal van de aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria (Lucas 1, 26-38).

Data: 19 september en 12 december
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 19.30 uur                 
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren

14-12-2022

onder leiding van Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en wordt er nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat de Regel van Clara van Assisi centraal.

Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom om zich te oriënteren. Er is twee keer per jaar een instroommoment hiervoor. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met Angela Twickler.  
E-mail: atm.twickler@gmail.com.

 

Data: woensdag 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december
En in 2023: woensdag 11 januari,15 februari,15 maart,19 april,17 mei en 14 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 15.00 uur             
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland

20-12-2022

In onze tijd waarin door corona de context van onze tijd per dag, of in ieder geval per week, behoorlijk veranderde, leerden wij context-verstaan. Wij kregen handvatten aangereikt om met de steeds veranderende situatie zo goed mogelijk om te kunnen gaan. Toch is het voor velen een moeilijke tijd geweest (of nog steeds), met soms ook strijd tussen diverse partijen.

Paulus formuleerde antwoorden – in de context van zijn tijd - op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren. Met besliste antwoorden, gevoed door zijn joods gelovig verstaan van het Oude Testament.

De periode van corona heeft het context-verstaan hernieuwd en duidelijk onder de aandacht gebracht. In deze bijbelcursus proberen we, geholpen door ons nieuwe-context-verstaan, Paulus in zijn context te verstaan.

Het is handig om een Bijbel mee te nemen.

Data: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december
En in 2023: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur   
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Leren van Luther 2022 - 2023: Luther over de christelijke vrijheid

20-12-2022

Luther écht leren kennen waar het spannend wordt: dat is het doel van de cursus Leren van Luther. Want wij denken vrij te zijn, maar zijn we dat ook? Waar zit werkelijke vrijheid in? Luther heeft het over de vrijheid van de geest. Wat bedoelt hij?

In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit Luthers beroemde traktaat over de vrijheid van de christenmens. Dat traktaat begint met een veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme:

Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen
en niemands onderdaan.
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles
en ieders onderdaan.

Luther zegt dat geloof de bron is van vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in ieder geval niet: het onderschrijven van een aantal leerstellingen). En waarom is christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane christelijke dienstbaarheid?
In Over de christelijke vrijheid (De libertate christiana) vinden we Luthers eerste samenhangende formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods belofte) en over de relatie tussen christelijk vrijheid en christelijk ethiek.

De cursus omvat vier middag- of avondbijeenkomsten van 1,5 uur. Ter afsluiting wordt in de Lutherse Kerk van Utrecht (datum nader te bepalen) een bij het onderwerp passende film getoond en besproken, waarna het seizoen wordt afgesloten met een Vesper.

Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  email: luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  

I: Innerlijke vrijheid door aanvaarding van Gods genade
docent: prof. dr. Markus Matthias
8 november 2022 19.30 – 21.00 uur

Als Luther spreekt over de vrijheid van een christenmens, dan gaat het nadrukkelijk om innerlijke vrijheid. Die vrijheid ontstaat wanneer ons leven wordt ‘rechtgezet’ door Gods milde vergeving zodat we kunnen leven zoals God dat wil. Geloof bestaat dus in het aanvaarden en omarmen van het geschenk van Gods genade. Maar je kunt het geschenk van Gods vergeving pas echt als geschenk aannemen als je ziet hoezeer je dat geschenk nodig hebt, als je je dus bewust bent van het menselijk tekort.

II: Vrij boven alles uit in verbondenheid met Christus
docent: dr. Theo van Willigenburg of ds. André van der Stoel
29 november 2022, 19.30 – 21.00 uur

Als je Gods belofte van vergeving aanvaardt doe je God recht: je accepteert wie God is (bron van oneindige liefde) en heiligt zo zijn naam. Door te geloven wordt je verbonden met Christus. Die verbinding met Christus begrijpt Luther aan de hand van twee metaforen: reiniging door Christus bloed (een cultisch metafoor) en unificatie (wij zijn met Christus verbonden als bruid en bruidegom). Dat huwelijk is overigens “niet slechts een gemeenschap, maar een weldadig gevecht” (we groeien met vallen en opstaan in die verbinding). Onze verbinding met Christus is dus tegelijk een opdracht tot navolging.

III: Tot dienstbaarheid groeien
docent: ds. Willy Metzger
20 december 2022 19.30 – 21.00 uur

Als we door Gods genade bevrijd worden van schuld en tekort worden we ook gemotiveerd om te groeien in dienstbaarheid aan Hem en aan elkaar. Niet dat we met goede werken iets zouden kunnen verdienen. We werken zoals Adam werkte in de hof: het zijn louter “vrije werken” uit de spontaniteit van de liefde. Gerechtvaardigd door Gods genade doe je het goede spontaan en belangeloos, net zoals je belangeloos je dierbaren bijstaat. Als je goede werken doet uit noodzaak (om een gebod te gehoorzamen, om gerechtvaardigd te worden) dan is hun vrije karakter weg

IV: Je naaste dienen: leven voor de ander
docent: ds. Suzanne Freytag
17 januari 2023, 19.30 – 21.00 uur   

Hoe vul je de vrijheid in? Wat is het doel van je leven? Als je werkelijk vrij bent kun je doen wat je naaste goed doet. Hoe dien je de ander? Zoals Christus de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en zich heeft ontledigd zo stelt de vrije Christen de ander boven zichzelf. Immers: een christenmens leeft niet in zichzelf, maar in Christus en in zijn naaste; in Christus door het geloof (waardoor je boven jezelf kunt uitstijgen tot God), in de naaste door de liefde (waardoor je wilt knielen voor de ander). Zo leidt de geestelijke vrijheid tot in vrijheid geschonken naastenliefde.

 

Lees verder

Biblioloog, een lied bespreken of kaarten maken

09-01-2023

onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van januari tot en met mei, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan biblioloog (je inleven in een bijbeltekst).

Data:
Kaarten maken:     16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei
Biblioloog:         9 januari, 30 januari, 20 februari, 27 maart, 1 mei
Lied bespreken:      23 januari, 6 maart, 24 april
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 10.00 tot 11.00 uur                     
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Cursus Mystici met ds. Marjan van Hal

11-01-2023

Drie middagen over drie mystici. Volgens Wikipedia is mystiek het hartstochtelijk streven 'naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke perceptie.'

We behandelen drie mensen die op het gebied van de mystiek thuis waren en mystieke ervaringen kenden. Het gaat om twee mannen uit de vorige eeuw, die ook op maatschappelijk vlak actief waren, en een vrouw uit de 14e/15e eeuw.

Data: 9 november: Dag Hammarskjöld 23 november: Titus Brandsma, 11 januari: Juliana van Norwich
Plaats: Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Zuidzijde
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 5,00

U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com

Lees verder

Synodale dialoog

11-01-2023

onder leiding van pastores Bert van der Wal, Lysbeth Minnema en Germa Kamsma-Kunst

Ter voorbereiding op de synode over de toekomst van de synodale kerk vraagt paus Franciscus van de gelovigen om mee te zoeken naar synodale wegen voor de kerk. Synodaal betekent: samen op weg. Deze synode stelt de volgende fundamentele vraag: Een synodale Kerk die het Evangelie verkondigt, is ‘samen onderweg’: hoe verloopt vandaag dit ‘samen op weg gaan’ in uw lokale kerk? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen op weg gaan’.
Dit voorjaar spreken we over ‘Oecumene’, ‘Gezag en participatie’, ‘Onderscheiden en beslissen’ en ‘Synodale vorming’.
Er is per onderwerp een gesprek op de middag en een gesprek op de avond.

Data: 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april
Locatie: Titus Bransmahuis
Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur               
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

De Elisabethgroep

01-02-2023

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Dit voorjaar zijn er vijf bijeenkomsten.

1. Apocalyptiek in de tijd van Franciscus
In tijden van crisis denken mensen al snel dat het einde der tijden is aangebroken. We noemen dat ook wel apocalyptisch denken. Het voor christenen bekendste boek van de apocalyptiek is het laatste bijbelboek De Openbaring van Johannes, ook wel de Apocalyps genoemd. Voor de moderne mens is het een moeilijk, misschien zelfs wel bizar boek, omdat hij niet vertrouwd is met het letterkundige genre van de apocalyptiek. Ook in Franciscus’ tijd leefde die gedachte aan de eindtijd. Op deze avond bespreken we de apocalyptiek in het algemeen, om ons vervolgens te richten op het verschijnsel ten tijde van Franciscus en daarna.

Datum: 1 februari     Aanvang: 20.00 uur         Kosten: 3 euro

2. De vredesmissie van Franciscus
Niet alleen onze tijd is een tijd van conflicten. De tijd van Franciscus kende ook veel oorlogen en strijd. Van stedenoorlog tot kruistochten. Franciscus zond zijn broeders op weg en gaf hen daarbij een speciale vredesgroet mee. Vrede brengen is een opgave voor alle tijden. Hoe zag de vredesstrategie van Franciscus eruit? Wat kunnen we ermee in onze tijd?

Datum: 1 maart         Aanvang: 20.00 uur        Kosten 3 euro

3. Franciscus als nieuwe dwaas

Franciscus zag zichzelf als een nieuw soort dwaas. Daarmee past hij in de eeuwenoude traditie van dwazen om Christus’ wil, waarvan bij Paulus al sprake is, maar die een nog oudere herkomst heeft. Het is een traditie, waarin men zaken wil ‘omdenken’. Iets dat heel hard nodig is, ook in onze tijd.

Datum: 29 maart        Aanvang: 20.00 uur         Kosten: 3 euro

4. Elisabeth van Thüringen

Slechts weinigen kennen Elisabeth van Thüringen. Toch is haar naam verbonden met talloze instellingen als Elisabeth zieken- en verzorgingshuizen en kinderinstellingen. Ze is maar 24 jaar oud geworden, maar heeft in het Europa van de Middeleeuwen een diepe indruk achtergelaten. Zij organiseerde al voedselbanken en maakte zich sterk voor fair trade voedsel, lang voordat deze woorden in omloop kwamen. Op deze avond gaan we in op leven en de betekenis van Elisabeth.

Datum:  26 april        Aanvang:  20.00 uur        Kosten: 3 euro

5. Clara van Assisi

Clara was een tijdgenoot van Franciscus en wilde op haar eigen wijze franciscaans gaan leven. Zij is de grondlegster van de orde der clarissen en de eerste vrouw die een kloosterregel schreef voor vrouwen. Op deze avond gaan we in op haar leven en bespreken we enkele teksten die zij heeft geschreven.

Datum: 24 mei         Aanvang:  20.00 uur        Kosten 3 euro

Locatie is het Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Egypte - Lezing door Jancko van der Weide

02-02-2023

Egypte, een land in Noord-Afrika, is vooral bekend door haar rijke geschiedenis en antieke kunst. Met name de Egyptische piramiden en mummies spreken tot de verbeelding. Deze cultuuruitingen zijn ouder dan die in Griekenland en Rome. Egypte kon zich zo ontwikkelen vanwege haar geïsoleerde ligging tussen zee en woestijn met de Nijl als levensader. Musea in de hele wereld geven inzicht in de Egyptische kunst, die vanwege het kurkdroge klimaat goed bewaard is gebleven. Door de ontcijfering van het hiërogliefenschrift weten we betrekkelijk veel over de Egyptische godenwereld en het geloof in het hiernamaals.
Jancko bezocht vele malen dit fascinerende land en hij zal er u deze avond meeslepend over vertellen.

Datum: 2 februari        
Aanvang: 19.30 uur        
Locatie: Titus Brandsmahuis
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder

Boeren en burgers - parochiecafé in Wytgaard.

15-02-2023

Wat weten we over de zorgen die leven op het platteland, de grote kwesties die boeren op hun bordje krijgen en hoe we als gelovigen de boeren kunnen ondersteunen bij de keuzes die gemaakt moeten worden? We hebben elkaar nodig om de grote problemen van klimaat, energie en stikstof samen op te lossen. Verbinding zoeken is belangrijker dan de tegenstellingen vergroten.

Doel van de avond is om meer inzicht te krijgen in de dilemma's die er leven en meer begrip te krijgen voor elkaar.
Er zijn vier sprekers met een verschillende achtergrond: kerk en landbouw, boerenechtpaar, spreker van ‘jouw-dagelijkse-kost’ en een pastor. We beluisteren met elkaar de vier verhalen die 5 tot 7 minuten duren. Daarna gaan we in groepen met elkaar in gesprek in de vorm van een parochiecafé.

De eerste rondes zijn met koffie en thee, bij de laatste rondes komt een drankje en een hapje op tafel.

Datum: 15 februari  
Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2.     
Aanvang: 19.30 uur     
Kosten: 5 euro

 

Lees verder

Storytelling

16-02-2023

Op donderdagavond 16 februari nemen ds. Jelle Waringa en Pauline Weseman ons mee in de wereld van Storytelling.

Datum: 16 februari 2023
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk
Entree: 5 euro

Lees verder

‘De mens is geen plaag’ Inleiding door prof. dr. ir. Cees Buisman

30-03-2023

In de huidige tijd hebben we te maken met veel crises. Vaak krijgt de mensheid hier de schuld van. Is dat het enige antwoord?
In zijn boek ‘de mens is geen plaag’ laat Cees Buisman een ander geluid horen. De mens heeft wel degelijk keuzes om te bouwen aan een schone en eerlijke wereld met alle kansen voor toekomstige generaties. De werkgroep oecumene Wirdum/Wytgaard wil hierover graag samen met u nadenken en in gesprek gaan om elkaar te inspireren. Iedereen, ook als u niet woonachtig bent in Wirdum/Wytgaard, is van harte welkom!

Datum: 30 maart    
Waar: parochiezaal van Wytgaard, Tjissema 2    
Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30-20.00 uur)
Kosten: vrijwillige bijdrage bij de uitgang

 

Lees verder

Wandeling langs het Titus Brandsma Paad in Bolsward

03-06-2023

o.l.v. pastor Germa Kamsma-Kunst

Start bij de Franciscusbasiliek met een moment van bezinning. Daarna een wandeling van ongeveer 7 km langs de geboorteboerderij van Anno Sjoerd (Titus)  Brandsma met onderweg gespreksvragen over Titus Brandsma en zijn spiritualiteit.
Bij de finish is er gelegenheid voor een kop koffie/thee.  
De afsluiting zal rond 17.00 uur zijn.

Vanaf 11.00 uur is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid en op eigen kosten de tentoonstelling van Titus Brandsma te bezichtigen in cultureel centrum de Tiid, in het voormalige stadhuis van Bolsward.

Datum: 3 juni
Waar:   Franciscusbasiliek in Bolsward, Grote Dijlakker 7
Aanvang: 14.00 uur          
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)

Lees verder