Ontmoeting en gesprek

Paulus: Getuige en leraar van het geloof | Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

17-09-2019

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding:    Chris Hoogland
Data:            3de dinsdag v.d. maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:      10.00 uur
Toegang        3 euro
Plaats:     Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.
.

 

Lees verder

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

17-09-2019

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Koningen en profeten, het Eerste (Oude) Testament over leiderschap

18-09-2019

Aan de hand van verschillende Bijbelpassages verkennen we de geluiden die in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) opklinken over leiderschap. Daarbij zal naar voren komen dat de Bijbel eigenlijk intern ‘in gesprek’ is daarover. Juist dat ‘gesprek’ kan misschien ook voor ons inspirerend zijn. Leesplezier en vrijheid van denken kunnen ons helpen om vervolgens samen kritisch te kijken naar leiderschap in onze tijd. Cursusleider is Jan van Belle, remonstrants predikant.

Data: woensdagen 18 september, 16 oktober en 13 november en 8 januari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: consistorie Lutherse kerk,
Nieuwe Oosterstraat 28
Kosten: 5 euro per avond
Opgave: via de website:
https://leeuwarden.remonstranten.nl/contact/

Lees verder

Workshop Krachtige kruiden in de Bijbel

20-09-2019

Tegenwoordig is er weer steeds meer belangstelling voor de werking van geurolie .
Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum heeft zich daarom de laatste jaren verdiept in de betekenis van geuren in de Bijbel. Die blijkt er vol mee te staan; meer dan 500 teksten gaan over geuren, geur-oliën en geurige kruiden!  De bekendste zijn waarschijnlijk mirre en wierook. Ze werden gebruikt in de aanbiddingsrituelen in de tempel, maar ook voor zalving voor genezing of gewoon om lekker te ruiken.

Tjitske kan heel boeiend en enthousiast vertellen over de werking en de betekenis van de verschillende geuren. Ze neemt ook allerlei flesjes met geconcentreerde geurolie mee om te laten ruiken !

Kom ruiken en het verhaal erbij horen!

Datum: 20 september
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2, 8921GP Leeuwarden 058-3000150
Voor wie: Er is ruimte voor ca 25 personen in het gebedsatelier van het Jabixhûs, dus het is fijn als je van te voren laat weten dat je komt met een berichtje naar jabixhus@gmail.com

Om de onkosten te dekken zou iedere deelnemer ca  €5 kunnen bijdragen . Daar staat een potje voor. Kijk maar wat je kunt missen.

meer weten over de pioniersplek van Tjitske en haar man: http://www.christelijkspiritueelcentrum.nl 

Lees verder

Kerkdienst met Christian Peacemakers Team

22-09-2019

In de doopsgezinde vermaning is op 22 september om tien uur een zondagsdienst in samenwerking met het CPT, Christian Peacemakers Team.

Dit team staat voor werk en relaties die:

– De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren
– Initiatieven aan de basis versterken
– Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren
– Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele schepping.

De visie van het CPT: een wereld van gemeenschappen, die samen de verscheidenheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de hele schepping.

Hun missie: Bouwen aan partnerschappen om geweld en onderdrukking te transformeren.

Na afloop van de dienst zal er een nagesprek zijn met een lid van het Team: Irene van Setten, en gelegenheid tot uitwisseling van meningen en ideeën.

Wat:             Zondagsdienst met het Christian Peacemakers Team, nagesprek met Irene van Setten
Waar:           Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18
Wanneer:     zondag 22 september 2019, 10.00 uur
Voor wie:     Iedereen is welkom
Entree:         gratis

Lees verder

Op weg naar een economie van de vreugde

23-09-2019

Opening seizoen 2019 - 2020 EXPECT (Studentenpastoraat), NHL Stenden hogeschool en Geloven in Leeuwarden met Govert Buijs, winnaar Socrates Wisselbeker voor filosofie 2019.

De laatste jaren begint in onze samenleving een gesprek op gang te komen over wat goed leven is. Onder andere op universiteiten en hogescholen. Ook voor kerken is het goede leven een belangrijk thema. Theologie gaat, aldus de bekende Amerikaanse theoloog Miroslav Volf over wat goed leven is. Aan het begin van een nieuw seizoen organiseren Expect, het studentenpastoraat aan de Hogelschool NHL Stenden hogeschool en de kerken die samenwerken in Geloven in Leeuwarden een avond met Govert Buijs over welke hervormingen nodig zijn om onze economie opnieuw dienstbaar te maken aan het goede leven. Sinds de Industriële Revolutie heeft zich een economische groei voltrokken die nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. De armoede is drastisch afgenomen, de voedselproductie toegenomen. Maar met het recept dat daarvoor ontwikkeld is, kunnen we niet nog eens twee eeuwen verder. We zullen anders over economie moeten gaan denken aldus Govert Buijs. In termen van welzijn, kwaliteit en creativiteit.

Datum: maandag 23 september
Tijd: 20 uur
Plaats: Molen De Eendracht op de Kenniscampus NHL Stenden Hogeschool , Rengerslaan 8-10 (ingang bij de Dokkumertrekweg 28)

Lees verder

Bijbelgespreksgroep Tobit

25-09-2019

In het seizoen 2019-2020 is het deuterocanonieke of apocriefe Bijbelboek Tobit het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Qua omvang is het boek Tobit heel geschikt om in 12 bijeenkomsten met elkaar te lezen en zich te bezinnen op de inhoud. Het bijzondere is dat Tobit bij de meeste Bijbellezers onder ons onbekend is. De inhoud is boeiend en die geeft ook herhaaldelijk aanleiding tot verdieping en gesprek. Ook zullen een aantal literaire aspecten onder de loep worden genomen. Iedere deelnemer krijgt aan het begin van het seizoen een kopie van de hele tekst uitgereikt.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de bovenstaande datums naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met de contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Het is ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov., 20 nov., 4 dec. , 15 jan., 29 jan., 12 febr., 26 febr., 11 maart, 25 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Eeltje’s Hiem in Stiens, steeds op woensdag. In totaal 12 bijeenkomsten.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; e-mail: wessels.g@hetnet.nl)

Lees verder

Zingend en vierend het jaar door

26-09-2019

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 26 september: de opbouw van de viering
woensdag 16 oktober: Reformatie, heiligenfeesten en Allerzielen
donderdag 28 november: Advent en Kerst
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd
donderdag 2 april: Goede week en Pasen
donderdag 28 mei: Pinksteren

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: niet noodzakelijk, wel wenselijk:
jj.stegeman@gmail.com. Als u zelf over een
Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Serious Quest

29-09-2019

Jongerengespreksgroep voor jongeren van 16 +, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerbuorren en Blitsaerd.

Op school ligt het accent op kennis. Maar volwassen worden is niet alleen kennis verwerven, het is ook inzicht krijgen in jezelf en jouw plek in de wereld. Bijbelverhalen zijn een goed aanknopingspunt om daarover na te denken en met elkaar van gedachten te wisselen. Dat doen we op de groep Serious Quest, bedoeld voor jongeren binnen en buiten Lekkum en binnen en buiten de kerk. Opgeven via terlouwadri@gmail.com

Data: zondagen 29 september, 17 november, 23 december
Tijd: 12.30-13.30 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum

Lees verder

Lezing Vredesweek ‘Bouw bruggen, geen muren’

29-09-2019

Pieter Dronkers werkt sinds eind 2016 bij PAX. Hij was predikant en schreef een proefschrift over de vraag of loyaliteit aan je land boven alles zou moeten gaan. Pieter keerde in 2014 terug van een driejarig verblijf in Israël. Het Israëlisch-Palestijnse conflict lijkt soms uitzichtloos, maar de impact op het leven van alle betrokkenen is maar al te reëel. En dan leidt het ook in Nederland nogal eens tot hoogoplopende discussies.

Datum: zondag 29 september
Tijd: 10.30 -11.30 uur
Plaats: Waalse kerk, Grote Kerkstraat 222

Lees verder

Wandelen van Titus naar Vitus

29-09-2019

In 2009 liepen we de wandeling van Vitus naar Titus in het kader van het jubileumjaar van de parochie voor het eerst. Nu 10 jaar later willen we de wandeling nogmaals wandelen. We nodigen u uit mee te lopen ‘terug naar de bron’. De wandeling voert ons langs ‘sporen van katholiek leven’.
We lopen door de oude binnenstad van de Sint Bonifatiuskerk naar de vroegere Sint Vituskerk aan de voet van de Oldehove, waarin we verhalen horen van die sporen van katholiek leven, en terug naar de huidige Sint-Vitusparochie/ Bonifatiuskerk.
Uw gids tijdens de wandeling van ca. 2 uur is Ida Jorna..

Begeleiding:    Ida Jorna
Datum:        zondag 29 september
Aanvang:        13.00 uur ( na de viering en koffiedrinken in Bonifatiuskerk en T.Br. H.)
Kosten:         € 10,00 Incl. het bijbehorende boekje nieuwe druk, met prachtige foto’s ) van Titus naar Vitus.
            Zonder boekje € 5,00.
Graag ruim van te voren opgeven i.v.m. met een maximale deelname van 20 personen.

 

Lees verder

Symposium Verbinding: verbindt religieuze gemeenschappen en levensbeschouwingen

29-09-2019

Op 29 september 2019 van 13:00 – 17:00 uur vindt in de Doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk 18 te Leeuwarden het symposium ‘Verbinding’ plaats. Centraal staat de vraag: 'Wat is uw bijdrage aan verbinding tussen mensen?'

Het symposium is een initiatief van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de orde AMORC - Rozekruisers. Het is o.a. geïnspireerd op de bezieling die is voortgekomen uit de ‘Iepen Mienskip’ van de Culturele Hoofstad (LF2018). De ‘Iepen Mienskip’ heeft geresulteerd in onverwachte samenwerkingen en nieuwe initiatieven. Het symposium speelt hierop in.

 

Programma (13:00 – 17:00 uur):

Welkom door Sandra Roza (Kleurrijk Fryslân) en Hessel Rolsma (AMORC)

Inleiding door Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen: Wat zou de verbindende rol van diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen voor de Friese samenleving kunnen zijn?

De volgende sprekers gaan in op de vraag: “Wat is onze bijdrage aan verbinding tussen mensen?”

Henk Verhoog, vanuit de Antroposofie

Cem Kaya, namens de Turkse (ISN ULU) moskee van Leeuwarden

Fons van der Meulen, namens de Rozekruisers Orde AMORC

Asha Autaur, vanuit het Hindoeïsme

Attie van Houten, vanuit het Soefisme

Jan Bosman, namens Solidair Friesland

George Gelauff, namens het Apostolisch genootschap.


Daarna is er een programma met workshops, presentaties en ruimte voor ontmoeting.

Uitleiding door Pieter Dronkers, theoloog en als vredeswerker werkzaam bij PAX en onder meer betrokken bij de dialoog in Palestijnse gebieden.

 

In verband met beperkt aantal plaatsen s.v.p. tijdig aanmelden via info@kleurrijkfryslan.nl
Voor het volledige programma: zie bijlage en www.kleurrijkfryslan.nl

Lees verder

Katholiek zo gek nog niet... De vervolgcursus

03-10-2019

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
 
Begeleiding:    pastoor B. van der Wal
Data:            3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:    20.00 uur
Kosten:        eenmalig 10 euro.
Plaats:        Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau
Email:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Lucas en Handelingen | Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden.

03-10-2019

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!
Afgelopen jaar hebben we in het Lucasevangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in persoonlijk leven een plaats te geven!
We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een veel bewogen mens die gevoelig is voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem te noemen een maatschappelijk psychologisch arts. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch…..doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie?
Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgde, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.
Deze Paulus, op weg naar de Stad Damascus, wordt gedwongen te stoppen door een verblindend Licht en hoort een stem “Saulus waarom vervolg je Mij”. Een verschrikkelijke vervolger van de Christenen met een heidense cultuur brengt de Heer bij elkaar. Wonderlijk!
Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen.
Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. Het wonderlijk gevolg is dat de gehele onderrichting van Jezus duidelijk wordt aan mensen, doordat zijn taalgebruik is afgestemd op elk tijdsgewricht.  Mensen bij elkaar brengt. We mogen rustig stellen dat dit goddelijk wonder in de evangeliën van Lucas en de brieven van Paulus heel transparant aan de orde komen. Zo leren we de bijbel begrijpen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Inleider:    diaken Th.  Midden  
Data:    5 sept., 3 okt., 7 nov. en 5 december
Aanvang:     9.45 uur -11.30 uur
    Tot 10.00 uur een informeel samenzijn
Bijdrage:     3 euro
Plaats:    Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984
E-mail:         kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Het gewone leven als bron van theologische kennis

04-10-2019

Op vrijdag 4 oktober houdt het Friesch Godgeleerd Gezelschap (opgericht in 1838) zijn jaarlijkse open studiedag. Spreker dit jaar is Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU in Amsterdam. In haar optiek moet theologie uitgaan van de concrete levenservaring van gewone mensen. Zij focust daarbij met name op zogenaamde contrastervaringen. Gebeurtenissen
waardoor het ongewone en oncontroleerbare het leven binnendringt en ons bestaan op zijn kop zet. Ze kunnen positief zijn zoals als de geboorte van een kind. Of negatief als verlies, lijden en dood.

Theologie onderzoekt wat er in deze ervaringen oplicht van wat er echt toe doet in het leven. Tevens vraagt zij naar wat in religieuze tradities en rituelen aan kennis daarover te vinden is. Je zou het theologie op zijn kop kunnen noemen: van het leven naar de traditie in plaats van andersom.

Een boeiende ontdekkingstocht waarbij haar eigen ervaringen van verlies en vreugde het uitgangspunt vormen.

Datum: vrijdag 4 oktober
Tijd: 10 – 14 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Kosten: 12,50 euro pp., inclusief consumpties en een eenvoudige lunch
Aanmelding: vóór vrijdag 28 september via e-mail: (wl.dejong@knid.nl) of schriftelijk t.a.v. dr. W.L. de Jong, T. Sjolles Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageest.

Lees verder

Wereldreligies: de Islam

07-10-2019

Inleiding door Corry van Kampen.

Door handelscontacten met andere volken hadden de Arabieren reeds kennis van verschillende monotheïstische godsdiensten. Mohammed (geboren rond 571) krijgt op veertigjarige leeftijd een openbaring van God via de engel Gabriël. In 613 begon Mohammed in het openbaar te preken. De weergave van zijn prediking is de grondslag van de Islam. Hierover vertelt Corry van Kampen.

Begeleiding:    Corrie van Kampen
Datum:         maandag 7 oktober  
Aanvang:        10.00-12.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

07-10-2019

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden.  Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Hoe zijn wij gekomen tot bepaalde gebruiken en gewoontes (de zogenaamde mores) en hoe bepalen die onze beeldvorming? Dat is het thema van deze avond

Inleider:          Germa Kamsma-Kunst
Data:         7 oktober, 20 november
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Middagleerhuis De Jacobijner: ‘Alles voor allen’ over het denken van Huub Oosterhuis

08-10-2019

Het MIDDAGLEERHUIS (voorheen ook wel MIDDAGKRING genoemd) sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’.

Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen
dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof. In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”

Nieuwe deelnemers kunnen gemakkelijk aanschuiven omdat per keer steeds een nieuw aandachtsveld binnen het denken van Oosterhuis
wordt gekozen. Gespreksleider is ds. Roest. ‘Alles voor allen’ is verschenen bij Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989

Data: dinsdag 8 oktober, en daarna (onder voorbehoud) 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari en 10 maart
Tijd: 14.30-15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Aanmelding: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

Lees verder

Raak de wonden aan, leesgroep

08-10-2019

In ‘Raak de wonden aan’ bespreekt Tomáš Halík de diepere lagen van geloof. Het is een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester start bij het verhaal van de ongelovige Thomas. Door de wonden van  onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, raakt dat geloof zelf ook getekend.

We gaan met elkaar het gesprek aan over wat het betekent om vandaag vanuit het besef van kwetsbaarheid te leven en te geloven. Deze leesgroep van zeven bijeenkomsten wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagochtenden aangeboden. Freqentie: ongeveer ééns in de drie weken.

Startdatum: dinsdagavond 8 oktober of donderdagochtend 10 oktober
Tijd: avond 20-21.30 uur; ochtend 10-11.30 uur
Plaats: kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave: voor 1 oktober via: schakeltoerusting@gmail.com of 058-2675825
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

De Fioretti / Orde van Franciscaanse Seculieren

08-10-2019

In onze parochie bestaat sinds vijftien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. In het eerste halfjaar op dinsdagavond en vanaf februari op de woensdagavond komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus of Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan de gebeden van Franciscus centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.

Begeleider:        Peter Vermaat ofs.
Data:            dinsdag 10 sept., 8 okt., 12 nov., 10 dec.
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:        3 euro
Plaats:        Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

 

Lees verder

Wandelen op woensdag

09-10-2019

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@12move.nl; www.jacobijner.nl

Lees verder

Tijd voor elkaar: 7 avondjes uit!

11-10-2019

In een tijd van druk-druk-druk is het soms lastig om echt tijd voor elkaar te nemen. Maar als je dat niet doet groei je voor je het weet uit elkaar. Dat is één van de redenen, waarom ze in Londen ooit begonnen zijn met een Marriage Course, die inmiddels over de hele wereld door vrijwilligers gegeven wordt. In Nederland tegenwoordig onder de noemer Tijd voor elkaar.

Jeannet en Lieuwe Bijleveld geven deze cursus al 12 jaar als vrijwilligers en vinden het nog steeds fascinerend om te zien hoe zo'n praktische cursus helpt om relaties echt te verstevigen en soms weer helemaal op te frissen.

De cursus bestaat bestaat uit zeven avondjes uit. Onder het genot van een feestelijk diner voor twee krijgen de stellen toelichting op thema’s als conflicten  oplossen, vergeving, goede seks en communicatie. Met concrete vragen en oefeningen in een werkboekje ga je daarover dan alleen met je eigen partner in gesprek.

De kracht van de Marriage Course zit hem in het feit dat de cursus niet probleemgericht is, maar relaties juist positief en met humor benadert. Een deelnemer van de Marriage Course: “Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt.’”

Na 12 jaar in Kollumerzwaag verhuist de cursus nu naar Leeuwarden, naar de gezellige eetzaal in Stadsklooster Jabixhûs , (Vijverstraat 2 ), vlakbij  het centrum. De eerste avond is op 11 oktober.

Meer info op
www.tijdvoorelkaar.nl;

Voor vragen en opgave:
jabixhus@gmail.com of 058-3000150
i.v.m de catering graag voor 4 oktober.

* de Marriage Course is niet alleen geschikt voor getrouwde stellen, maar voor iedereen, die langer dan twee jaar samenwoont. Voor beginnende stellen
 is er in het voorjaar de Pre Marriage course.
* Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om mee te doen. Het is ook geen Bijbelstudie. De cursus is wel gebaseerd op Bijbelse principes in combinatie
 met praktische relatieonderzoeken 

Lees verder

Bijbel lezen voor twintigers

13-10-2019

Lunchbijeenkomsten voor twintigers, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerbuorren en Blitsaerd.

Tijdens deze bijeenkomsten lees je samen met leeftijdgenoten een Bijbelgedeelte. Dat is spannend want daarmee stap je een heel andere wereld binnen. Net als wanneer je een goed boek leest. Dat vraagt enige inspanning, maar die blijkt de moeite meer dan waard. Vanuit die  andere wereld van het verhaal blijken onze eigen wereld en de keuzes die we daarin maken opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Zo  helpen Bijbelverhalen ons om over onze eigen keuzes na te denken. Begeleiding ds. Adri Terlouw.

Data: zondagen 13 oktober, 24 november en 15 december
Tijd: 12.30-13.30 uur
Plaats: Sint Cecilia Kerk, Lekkum
Opgeven: terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Gespreksavonden over ‘het ene doel van God’

14-10-2019

Nu en dan lezen of horen we over mensen die grote moeite hebben met het begrip ‘uitverkiezing’. Hierbij is geleerd dat God sommige mensen heeft uitverkoren om ‘gered’ te worden, maar anderen zijn helaas bestemd om verloren te gaan. We kennen dit ook wel als het begrip ‘dubbele predestinatie’. Kan dit werkelijk het doel van God zijn? Wijlen ds. J. Bonda heeft zich intensief beziggehouden met dit thema. Het resulteerde in het boek ‘Het ene doel van God’. Een –meer leesbare- voorloper heet ‘Het heil van de velen’. Prof. Berkhof schrijft in de aanbeveling bij dit boekje: ,,Ik bewonder de eerbiedige scherpzinnigheid van ds. Bonda, waarmee hij vergeten of overgeslagen perspectieven uit de Schriften tevoorschijn brengt. Zou het toch mogelijk zijn die doem van een ‘dubbelbesluit’ in God van ons af te werpen en ons met volle vreugde aan Zijn eeuwige ‘ja’ tot ons leven toe te vertrouwen?”

Wij willen daar in drie avonden met elkaar naar kijken aan de hand van veel teksten die ds. Bonda bij dit onderwerp heeft bestudeerd. Ze kunnen ons, zo zegt dr. Berkhof, het nodige voedsel geven voor hernieuwd nadenken en voor een nieuw en openhartig gesprek over onze persoonlijke heilszekerheid en het heil van de velen. De avonden worden geleid door Nelleke Berntsen. Het is niet nodig dat u de boeken gelezen heeft. Er worden hands-out uitgedeeld.

Data: maandagen 14 oktober, 11 november en 9 december
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Opgave: Alie G. Brouwer-Meindertsma, 058-2127918, 06-23138393, ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

Lees verder

Jongerencatechese

25-10-2019

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Van de tien geboden en geloofsbelijdenis tot het leven van Jezus en de diaconie. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en  Melvin Wiersma
Data:    6 sept., 25 okt., 22 nov., (kloosterweekend Hierden 29
    nov.-1 dec.) 24 januari, 28 februari, 27 maart
Aanvang:        18.00-20.00 uur
Plaats:         zaal naast de Dominicuskerk
Kosten:        3 euro  (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

 

Lees verder

Thema-avond: een goed verhaal

31-10-2019

Naast de cursus van zes avonden biedt theologische vorming vijf losse thema –avonden aan over literatuur, bijbel en theologie.

Donderdag 31 oktober: Een goed verhaal

Waarom zou je eigenlijk een verhaal lezen? Deze vraag bespreekt literatuurcriticus Tjerk de Reus aan de hand van een verhaal van
Flannery O’Connor (1925-1964). In Nederland niet zo erg bekend, maar in de Verenigde Staten des te meer: daar geldt zij als een van
de beste schrijvers van korte verhalen uit de Amerikaanse literatuur. In het korte verhaal dat we lezen en samen bespreken, zal zichtbaar
worden hoe religie en literatuur een krachtige mix kunnen vormen. De katholieke O’Connor sleept je, dankzij haar beeldende
stijl, mee in haar soms bizarre verhaalwereld, om je achter te laten met vragen waarover je niet een twee drie bent uitgedacht.

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30-21.45 uur.
Kosten: 15 euro er avond (inclusief consumptie in de pauze en cursusmateriaal)
Aanmelden: theologischevorming2.0@gmail.com

Lees verder

Arminiuscafé

31-10-2019

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap zijn de vijf artikelen van de Remonstranten verschenen. Prof. dr. Johan Goud (1950), emeritus hoogleraar Religiewetenschappen en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht, vertelt op aanstekelijke wijze over vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap, en gaat graag met u in discussie over de waarde hiervan. Met muzikale omlijsting.

Datum: donderdag 31 oktober
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Odd Fellowhuis, Emmakade 48
Toegang: ¤ 5

Lees verder

Duurzaam leven, staat daar iets over in de bijbel?

05-11-2019

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Het sleutelwoord om hier wat aan te doen lijkt duurzaamheid te zijn. Maar dan gaat het al gauw over
CO2-uitstoot en nieuwe vormen van energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Een technische, oplossingsgerichte  benadering. Samen met Lysbeth Minnema, diaconaal opbouwwerkster in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden, gaan we eerst eens op zoek naar een onderliggende spiritualiteit voor een duurzamer leven. Vragen daarbij zijn: hoe gaan we om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verhouding tussen arm en rijk? Wat is een verantwoorde levensstijl?

Datum: dinsdag 5 november
Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden

Lees verder

Over schoonheid in de beeldende kunst

14-11-2019

Architectuur, beelden, schilderijen. Wanneer is iets mooi? En waaróm vinden we iets mooi?
Hoe heeft het idee van schoonheid zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Zijn er “regels” of “wetten” om schoonheid vast te kunnen stellen? Heeft schoonheid iets te maken met goedheid en waarheid? Hangt schoonheid af van het onderwerp of van de manier van werken, van de stijl? En, als het kunstwerk aan het doel van de maker (of van de beschouwer) beantwoordt – is het dan (automatisch) mooi?
Een reis door de tijd. Aan de hand van afbeeldingen worden vragen gesteld over vroegere en hedendaagse schoonheidsbeleving. Alles besproken (en bekeken) vanuit de tijd van ontstaan.

Begeleiding:    Jan Martien van Welie
Datum:        donderdag 14 november
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Randfiguren in de Bijbel en in onze samenleving

02-12-2019

Overal waar mensen samenleven, zijn er personen die buitengesloten worden, mensen aan de rand, mensen die er niet echt bij horen. Hoe wordt er in het Oude Testament over hen gesproken? Hoe ging Jezus met hen om? En wat doen wij als geloofsgemeenschap met deze realiteit? Als we bijvoorbeeld kijken naar de bijbelfiguur Ruth wordt duidelijk hoe de Bijbel ons kan verrassen. Ruth trouwde met een buitenlandse vluchteling. Hij sterft jong. Ruth besluit met haar schoonmoeder naar het land te vertrekken waar haar man vandaan kwam. Ze is dus vrouw, buitenlandse en weduwe, alle drie kenmerken die je aan de rand van de samenleving van die tijd doen belanden. Toch wordt ze de overgrootmoeder van koning David en is zo een fundamentele schakel in Gods heilsgeschiedenis. Het zet ons aan het denken. Welke bijdrage leveren mensen aan de rand aan onze geloofsgemeenschap? Hoe kijken wij tegen hen aan?
Op deze avond verkennen we levensverhalen van Bijbelse personen en kijken we naar wie hier en nu aan de rand van de samenleving staan en horen we hun levensverhalen. Horen we als kerk misschien veel meer thuis aan de rand in plaats van midden in de samenleving? U bent van harte welkom om mee te denken over deze inspirerende vragen.

Inleider:          Lysbeth Minnema
Data:         maandag 2 december
Aanvang:     20.00 uur
Toegang:      3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Jeruzalem: stad van David, stad van Jezus

13-12-2019

Lezing door professor Archibald van Wieringen

Jeruzalem is een heel bijzondere stad, strategisch, historisch en religieus. We gaan in op de bijzondere ligging van Jeruzalem: op een berg begrensd door drie dalen. Met behulp van kaarten en afbeeldingen bekijken we de historische groei en veranderingen in Jeruzalem door de eeuwen heen. Jeruzalem is het religieuze centrum voor jodendom, christendom, voor koning David en koning Jezus. Jeruzalem is ook voor de Islam een belangrijke plaats. We werpen een blik op de belangrijkste religieuze plekken, zoals de Tempelberg en de Olijfberg. Er is alle ruimte voor uw vragen.

Begeleiding:      Archibald van Wieringen    
Datum:         vrijdag 13 december
Aanvang:         20.00 uur
Toegang:      5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder