Ontmoeting en gesprek

Leren van Luther 2024-2025: Geloof als bevrijding

06-11-2024

Voor iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther. Dit jaar is het thema: Geloof als bevrijding

Aan het begin van zijn ‘Reformatorische Wending’, ergens in de herfst van 1517, verandert Luther de schrijfwijze van zijn oorspronkelijke familienaam Luder in ‘Luther’, verwijzend naar het Griekse woord voor ‘bevrijde’ (Eleutheríos).

Waarvan wist Luther zich bevrijd? En wat is de betekenis van de beelden die hij gebruikte om die bevrijding te duiden, zoals ‘reiniging’, ‘verlossing/loskoping’, ‘vergeving’, ‘verzoening’ en ‘vrijspraak’.

In deze cursus gaan we op zoek naar het denken en ervaren van de oorspronkelijke Luther en overdenken we wat de betekenis is in onze tijd van de oude beelden waarmee ons ‘heil’ in Christus wordt geschilderd. Waarvan zouden wij zelf bevrijd kunnen worden?

Docenten/gespreksleiders:
ds. Susanne Freytag, ds. Margo Jonker, prof. dr. Markus Matthias, ds. Willy Metger, ds. André van der Stoel, drs. Elsa Aarsen-Schiering, drs. Carry Nijland ba, dr. Theo van Willigenburg, ds. Pieter Oussoren

De bijeenkomsten te Leeuwarden omvatten vier avondbijeenkomsten van 19.30 uur -21.00 uur
Er is ook online gelegenheid om deel te nemen. Men kan ook de bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’. Opgave voor de online bijeenkomsten: lerenvanluther@gmail.com
Deelname kost € 20,- per persoon. Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.

Plaats: Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden
Aanmelden: bij Elisabeth Huxdorff,  luthers@xs4all.nl  of tel. 06-12783713  
de kosten a € 20,-- kunt u overmaken naar NL91 INGB 0000 8256 95
t.n.v. Evang. Lutherse Gemeente Leeuwarden, ovv Luthercursus
of contant op de eerste avond.

I.    1E BIJEENKOMST   6 november 2024, aanvang 19.30 uur
Luthers’ Reformatorische Wending
Wat is er met Luther gebeurd tussen 1517 en 1521 dat hij een radicale wending in zijn geloof en leven meemaakte? Wat waren de belangrijkste momenten?

Online: 21 januari 2025, avond

 

II.    2E BIJEENKOMST 20 november 2024, aanvang 19.30 uur

Bevrijding als vergeving van schuld en ongerechtigheden

Waarin verschillen Luthers ideeën over vergeving van de calvinistische ‘verzoening-door-voldoening’ theologie? En waarom kan het vergevend loslaten van wrok heilzaam zijn voor je eigen ziel?

Online: 11 februari 2025, avond

 

III.    3E BIJEENKOMST 18 december 2024, aanvang 19.30 uur

Bevrijding als reiniging van wat ons leven en samenleven vergiftigt

Wat bedoelde Luther met ‘reiniging door het bloed van Christus’ en wat betekent dat wanneer ons eigen leven of onze samenleving snakt naar reiniging en heling?

Online:11 maart 2025, avond

 

IV.    4E BIJEENKOMST 15  januari 2025, aanvang 19.30 uur

Bevrijding als losmaking van wat ons bindt

Wat hebben Bijbelse beelden over de loskoping uit de slavernij te zeggen over onze persoonlijke gebondenheden of de wijze waarop mensen beknot worden door wat ‘normaal’ is.

Online: 18 maart 2025, avond

 

 

 

Lees verder