Protestantse Gemeente Huizum, wijk Oost

content image

De Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-Oost wil een Christelijke gemeenschap zijn die:

    - Open staat voor ieder die zoekt naar zin, geloof, hoop en liefde en daarom
    - ruimte schept voor veelkleurigheid,
    - Oecumenisch is ingesteld en dus
    - zich oefent in ontmoeting en dialoog, ook met anders gelovigen;
    - gericht wil werken aan behoud van de schepping, gerechtigheid en vrede en daartoe
    - concrete projecten steunt en activiteiten ontplooit (zie elders op de site);
    - zich wil oefenen in vrij worden voor God, jezelf en de ander en daarom
    - veel aandacht besteedt aan de liturgische viering van de bevrijdende liefde van God.

De kerkdiensten worden gevierd in De Oase aan de Weideflora.

Informatie over wijkgemeente Huizum-Oost op de website: www.kerkhuizumoost.nl

Activiteiten van Huizum-Oost en/of in de Oase

Serie Bibliodrama

04-12-2018

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven. Het thema is ‘Het leven van Jakob’. In oktober gaat het bibliodrama over ‘vertrekken’, in november over ‘onderweg’ en in december over ‘het huis van Laban’. Minimum aantal deelnemers van zes, maximaal aantal van twaalf. Graag van tevoren aanmelden.

Data: dinsdagen 2 oktober, 6 november en 4 december  
Tijd: 19.30, inloop vanaf 19 uur
Plaats: Oase, Weideflora 142
Info en aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87, gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder