Protestantse Gemeente Huizum, wijk Oost

content image

De Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-Oost wil een Christelijke gemeenschap zijn die:

    - Open staat voor ieder die zoekt naar zin, geloof, hoop en liefde en daarom
    - ruimte schept voor veelkleurigheid,
    - Oecumenisch is ingesteld en dus
    - zich oefent in ontmoeting en dialoog, ook met anders gelovigen;
    - gericht wil werken aan behoud van de schepping, gerechtigheid en vrede en daartoe
    - concrete projecten steunt en activiteiten ontplooit (zie elders op de site);
    - zich wil oefenen in vrij worden voor God, jezelf en de ander en daarom
    - veel aandacht besteedt aan de liturgische viering van de bevrijdende liefde van God.

De kerkdiensten worden gevierd in De Oase aan de Weideflora.

Informatie over wijkgemeente Huizum-Oost op de website: www.kerkhuizumoost.nl

Activiteiten van Huizum-Oost en/of in de Oase

Bonhoeffer over het wezen van de kerk

05-03-2019

In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Tegelijkertijd was hij beginnend predikant in een seculariserend Berlijn. In deze colleges, maar ook in lezingen en preken uit deze jaren, komt hij tot verrassend actuele observaties over wat er in zo’n context gebeurt met de kerk. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. In ieder geval, zegt hij, staat de kerk altijd midden in de wereld. Net zoals haar Heer. En als het moet, kan ze daarbij zonder dak.

Deze spannende teksten worden nu opnieuw ontsloten en toegelicht door prof. Edward van ’t Slot, bijzonder hoogleraar voor systematische theologie in Groningen.

Plaats: Oase, Weideflora 142
Datum: dinsdag 5 maart
Tijd: 19.30 uur
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

 

Lees verder