Protestantse Gemeente Huizum, wijk Oost

content image

De Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-Oost wil een Christelijke gemeenschap zijn die:

    - Open staat voor ieder die zoekt naar zin, geloof, hoop en liefde en daarom
    - ruimte schept voor veelkleurigheid,
    - Oecumenisch is ingesteld en dus
    - zich oefent in ontmoeting en dialoog, ook met anders gelovigen;
    - gericht wil werken aan behoud van de schepping, gerechtigheid en vrede en daartoe
    - concrete projecten steunt en activiteiten ontplooit (zie elders op de site);
    - zich wil oefenen in vrij worden voor God, jezelf en de ander en daarom
    - veel aandacht besteedt aan de liturgische viering van de bevrijdende liefde van God.

De kerkdiensten worden gevierd in De Oase aan de Weideflora.

Informatie over wijkgemeente Huizum-Oost op de website: www.kerkhuizumoost.nl

Activiteiten van Huizum-Oost en/of in de Oase