Evangelisch-Lutherse Gemeente

content image

Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden-Harlingen

Gebouw: Nieuwe Oosterstraat 28 – 30, 8911 KN Leeuwarden

Het huidige kerkgebouw stamt uit 1774. Het staat op de plek waar in 1681 het eerste Lutherse kerkje gebouwd werd op kosten van Jonkheer Andreas Möller, een Brunswijcks legerofficier in dienst van de Friese Nassaus. De gemeente groeide en in 1774 is de kerk vervangen door het huidige gebouw. De eenvoudige topgevel wordt gesierd door een mooie windwijzer in de vorm van een Lutherse zwaan en  toont een fraaie gevelsteen in rococo-omlijsting. De kerk is een Rijksmonument.

Het interieur van de kerk is nog geheel authentiek. Aan beide zijden bevindt zich een zogenaamde kraak, rustend op zes pilaren. De kansel, met een weinig voorkomende rechte gesloten trap, is sober met rococo-ornamentjes versierd. Eveneens uit 1774 stamt de koperen lezenaar.

Het huidige orgel stamt uit 1869 en is gebouwd door Lambertus van Dam, een telg uit een beroemde familie van orgelbouwers. Ter ondersteuning van het orgel is een zevende pilaar aangebracht.

De kerk wordt iedere zondag gebruikt voor de wekelijkse eredienst.

Maarten Luther (1483 -1546) was een Duits protestantse theoloog en reformator.
De
publicatie van zijn bekende 95 stellingen tegen de handel in aflaten, op 31 oktober 1517 genageld aan de kerkdeur te Wittenberg, wordt algemeen als begin van de Reformatie gezien.

Lutherse geloofstraditie

Het Lutheranisme wijkt in wezen weinig af van de andere protestantse stromingen. Men leest dezelfde Bijbel, men huldigt grotendeels dezelfde opvattingen. Daarom hebben de diverse kerkgenootschap-pen zich in 2004 verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland.  De Lutherse traditie kenmerkt zich door een vol vertrouwen op de genade van God en door een grote geloofsvrijheid. De Bijbel staat ook bij de Lutheranen centraal en er is grote tolerantie jegens andersdenkenden. De Lutherse eredienst heeft een sterk liturgische inslag, er is veel ruimte voor zang en muziek. Een belangrijk kenmerk is ook het algemeen priesterschap van alle gelovigen.

Website:  www.frieselutheranen.nl

Stiltetekst:

‘Het Evangelie is zo duidelijk dat het nauwelijks uitleg behoeft, maar het wil alleen goed overdacht en diep ter harte genomen worden’ (Maarten Luther)

 

Activiteiten van de Ev.-Lutherse Gemeente

Uitblazen in de Oosterstraat

28-03-2020

Het Leeuwarder kamerkoor 'Canticum Novum' onder leiding van Jannie de Groot heeft het initiatief genomen voor een serie korte zaterdagmiddagconcerten in de Lutherse Kerk van Leeuwarden.
Reeds twee concerten zijn er geweest. Het gezongen repertoire stamt veelall uit de Lutherse traditie van de Duitse barok, met onder anderen Buxtehude en Bach.

Op 28 maart aanstaande is alweer het derde concert in de reeks. Ook nu weer staat de grote Buxtehude centraal. Naast het koor treden een organist (Roelof van Luit) en enkele andere zangers en musici (sopraan, bas, blokfluit, viool, cello) op, zodat de koormuziek afgewisseld wordt met andere vocale & instrumentale werken.

De Oosterstraatconcerten duren telkens drie kwartier, van 16:30 tot 17:15; met na afloop (gratis) verversingen om nog even bij na te praten. De toegangsprijs bedraagt slechts 8 euro.
Een mooie manier om de werkweek af te sluiten en de zondag in te gaan.

Het afsluitende concert is op 30 mei, de zaterdag van Pinksteren, voor het afsluitende concert, met kerkmuziek uit de Engelse traditie, in samenwerking met het vrouwenkoor Canta Silva. Welkom!

Datum: 28 maart 2020
Tijdstip: 16.30 - 17.15
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat
Entree: 8 euro (t/m 16 jaar gratis), inclusief een drankje-met-iets-erbij na afloop

 

Lees verder

Korte vespers in de Stille Week

06-04-2020

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden en protestantse wijkgemeente De Jacobijner houden in de Stille Week drie korte vespers. De kerk is open voor iedereen!

Data: maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 30

 

Lees verder