Theologische Vorming Leeuwarden

content image

De Cursus Theologische Vorming gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is oecumenisch en open van opzet.
Je leert niet wat je moet geloven, maar hoe mensen kunnen geloven.
Daarom is deze cursus geschikt voor iedereen die meer wil weten over de christelijke traditie en (opnieuw) wil bepalen wat die traditie voor hem/haar kan betekenen.

Aan de cursus werken mensen mee met heel verschillende achtergronden. Wij schrijven niets voor, maar leggen taal en symboliek van de christelijke traditie uit. U kunt zelf bepalen wat dit voor u kan betekenen.

Informatie over Theologische Vorming op de website: www.theologischevorming.eu

Activiteiten van Theologische Vorming

Thema-avond van Theologische Vorming

31-01-2019

In de wintermaanden biedt de cursus Theologische Vorming een reeks van zes thema – avonden aan. U kunt zich opgeven voor één, meerdere, of alle avonden. Op het programma staan:

31 januari en 7 februari: Jozef, een messiaanse geschiedenis; de Jozeffiguur in de Bijbel en de Joodse traditie. Docent is Jan Finnema, predikant en Nieuwtestamenticus, studeerde o.a. enkele jaren in Jeruzalem. Met hem ontdekt u hoe Jozef zowel in de Bijbel als de latere Joodse traditie een belangrijke identificatiefiguur is, en dat hij wat dat betreft nog niets aan betekenis heeft verloren.

14 en 21 februari: Twijfel als brug tussen geloven en niet - geloven; over het boek ‘Geduld met God’ van Thomas Halik. Docent is Adri Terlouw, predikant en als systematisch theoloog bijzonder geïnteresseerd in de dialoog tussen gelovigen en niet – gelovigen. In zijn boek wijst de Tsjechische Thomas Halik een derde weg tussen secularisering en allerlei vormen van neo – orthodoxie. Namelijk die van een open dialoog tussen gelovigen en atheïsten, waarin beiden van elkaar zouden kunnen leren. Je kunt je daarbij geen betere gids wensen dan deze theoloog uit een van de meest geseculariseerde landen van Europa

28 februari en 7 maart: De Islam als uitdaging aan Europa. Docent is Dick Kleinhesselink, hij werkte een aantal jaren voor Kerk in Actie in Pakistan en is eind februari net terug van een werkbezoek aan dat land. De relatie tussen Europa en de Islam is er één getekend wordt door angst en conflict. In 732 stopte Karel Martel in Poitiers de Islamitische opmars in Europa. In de twaalfde en dertiende eeuw trokken Europese Kruisvaarders oostwaarts om de moslims te verdrijven uit Jeruzalem. In 1492 heroverden Ferdinand en Isabella Zuid-Spanje op de Moren. In 1683 belegerden de Turken Wenen. Vandaag de dag vinden we in alle steden van Nederland salafistische moskeeën die vaak een anti-westers gedachtengoed propageren. Lukt het ons deze tweespalt te overwinnen of is dat ijdele hoop?

Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38
Tijd: 19.30 – 21.45 uur.
Kosten: €9,50 per avond
Opgave: terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Rebible - herontdek de Bijbel

21-03-2019

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween en seculier werd de norm. Inmiddels begint het tij te keren. Op zoek naar zingeving ontwaakt ook weer interesse voor de christelijke erfenis, en binnen de kerken groeit het besef dat agnosten en atheïsten kerkmensen vragen stellen die je serieus moet nemen. Dat samen schept een vruchtbaar klimaat voor een open eerste of hernieuwde kennismaking met de Bijbel. Ben je nieuwsgierig naar de Bijbel, maar wil je tegelijk ook afstand en overzicht houden, dan ben je bij de Cursus Theologische Vorming aan het goede adres. In september starten we met een nieuwe cursus. Benieuwd of dat wat voor je is? Dit voorjaar bieden we een oriëntatie-cursus aan van drie avonden.

We openen de reeks op donderdag 21 maart met een avond met jong theoloog des vaderlands Rik Zweers (Foto: Jelte Bergwerff ). Hij vertelt waarom hij de Bijbelse traditie belangrijk vindt en wat mensen van deze tijd er aan kunnen hebben.

Op 28 maart en 4 april kunt u vervolgens met Hinke Post – Knol en Adri Terlouw, beiden docent aan de cursus, een aantal Bijbelverhalen lezen en zelf ontdekken hoe ze hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben.

Plaats: Ceciliakerk, Lekkum.
Tijd: 20 – 21.45 uur.
Kosten: € 5 per avond
Aanmelden: (niet verplicht) terlouwadri@gmail.com

Lees verder