Expect Studentenpastoraat

content image

Als student kijk je om je heen en kijk je vooruit. Je bent bezig met jezelf en dus met de mensen en met de wereld om je heen. Dat vraagt ook je studie. Boekenwijsheid is nuttig, maar je wilt er mee aan de slag.
De houding van om je heen kijken en vooruit kijken is ook kenmerkend voor EXPECT. Het is een houding waarin zorg en een gevoel van verantwoordelijkheid is opgenomen. De vraag is niet waar doen we het allemaal voor, maar hoe worden we er met elkaar werkelijk beter van . Het woord werkelijk slaat dan op de kwaliteit van het leven, nu en in de toekomst. Oftewel: hoe kom jij tot je recht en hoe komen we met elkaar tot ons recht? Dat is een simpele en alledaagse vraag, die je toch echt ook uitdrukkelijk moet stellen. Dat proberen we te doen bij de verschillende activiteiten van EXPECT.

De meeste EXPECT-activiteiten zijn verbonden aan het onderwijs en door deelname kun je afhankelijk van je studie één of meer studiepunten verwerven.

Informatie over EXPECT op de website: www.expect-leeuwarden.nl

Activiteiten van Expect

Klooster en molen, kennismaken met nieuwe spiritualiteit

11-05-2019

Stifting Nijkleaster werkt aan een nieuw klooster – Nijkleaster – in It Westerhûs bij Jorwert. It Westerhûs: een eeuwenoude kloosterboerderij, waarbij 30 nonnen zijn verdronken bij een stormvloed.
Nijkleaster werkt met Kerk, Klooster, Kroeg aan: Stilte, Bezinning en Verbinding, en staat voor nieuwe spiritualiteit in Friese context.
NHL Stenden Hogeschool heeft haar molen (1786) op het Kennisplein op bijzondere wijze gerestaureerd en herbouwd, om die een nieuwe functie te geven. Molen De Eendragt is de plek voor ontmoeting en beschouwing, biedt ruimte aan activiteiten van levens-, mens- en wereldbeschouwelijke aard. Het Stiltecentrum is in de molen gehuisvest, met islamitische, christelijke en hindoeïstisch-boeddhistische gebedsruimtes.  De molen biedt ook onderdak aan VONKT (voorheen Centrum Levensbeschouwing) en Expect (Studentenpastoraat).
Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe vormen van hedendaagse spiritualiteit? Wiep Koehoorn (Bestuursstaf & Nijkleaster) verzorgt een presentatie over Nijkleaster. Jan Melein (Vonkt) verzorgt een presentatie over en met rondleiding door De Eendragt. De facilitaire organisatie is in handen van Jehannes van Haskera.

Datum: zaterdag 11 mei 2019
Tijd: 10:00-12:00 uur (9:30 zaal open)
Plaats: molen De Eendragt, Kennisplein, NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10, Leeuwarden (ook bereikbaar vanaf de Dokkumertrekweg).

 

Lees verder