Oud-Katholiek Friesland en de Noordoostpolder

content image

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

De Oud-Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder komt samen om op een open katholieke wijze te vieren. Dit doen we met enthousiaste mensen die uit heel Friesland en de Noordoostpolder (en daarbuiten) naar de kerk komen om samen hun geloof te delen. Wilt u een eucharistieviering meemaken? U bent altijd van harte welkom bij onze vieringen.De vieringen zijn in principe op de eerste zaterdag van de maand.

De eucharistievieringen, waarbij alle gedoopten (ongeacht van welke kerkafdeling) van harte worden uitgenodigd deel te nemen aan de communie, vinden maandelijks plaats op de eerste zaterdag van de maand (aanvang 19:00 uur) in de Sinte Ceciliakerk aan het Tsjerkepaed 26 te Lekkum.

http://friesland.okkn.nl/

Activiteiten van Oud-Katholiek Friesland en de Noordoostpolder