Wijkgemeente Camminghaburen

content image

De Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen wil een vierende, lerende, delende en dienende gemeenschap zijn vanuit het geloof in de Opgestane Heer, van wie de Schriften getuigen en die ons roept tot navolging.

Uitgangspunt voor onze manier van gemeente-zijn is het ‘ambt van alle gelovigen’; de gedachte dat ieder mens een eigen en unieke band met God heeft en van daar uit haar of zijn gaven kan delen met ieder die op haar of zijn weg komt.

Onze diaconale en pastorale dienst betekent ‘omzien naar elkaar’. Dit richt zich niet alleen op leden van de eigen gemeenschap, maar op ieder in de wereld, de stad, de eigen leefomgeving, die dat nodig heeft.

Wij willen een gemeenschap zijn die - permanent lerend - als ‘Gods volk onderweg’ blijft groeien in geloof hoop en liefde.

In onze vieringen streven wij naar participatie door velen en willen wij ons oefenen in: eenvoud en diepgang, veelkleurigheid en creativiteit, openheid en betrokkenheid op de wereld waar wij in leven en op het wel en wee van mensen.

Informatie over wijkgemeente Camminghaburen op de website: www.kerkincamminghaburen.nl

Activiteiten van Camminghaburen

Geloven en de klimaatcrisis

04-03-2020

Hoe kan het dat christelijk geloof en uitbuiting van de schepping eeuwenlang ongestoord hebben kunnen samengaan? In hoeverre moeten we onze manier van geloven en leven veranderen om bij te dragen aan een leefbare toekomst voor onze kinderen en kindskinderen op deze aarde?
Het lijkt erop dat een gesprek tussen ‘groene’ christenen en hun zusters en broeders van de boerderij heel lastig is geworden. Hoe groot is de kloof in werkelijkheid?
Tijdens drie woensdagavonden in de veertigdagentijd willen we aan de hand van het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort de ontwikkeling van het Christelijke denken over de natuur verkennen en het gesprek voeren tussen gelovigen uit de stad en van de boerderij. Op zoek naar hoe het geloof in de Schepper ons bindt.

Data: woensdagavonden 4 en 18 maart en 1 april
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder

Meditatiekring De Schakel

05-03-2020

Een moment van rust in het drukke bestaan. Iedere eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar voor meditatie. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening en beoefenen de stilte. We laten ons daarbij inspireren door een tekst, beeld of beweging en putten uit de rijke christelijke traditie. Daarna steken we een lichtje aan, met een wel of niet uitgesproken intentie. Met medewerking van ds. Joke Baaij.

Data: 9 januari, 6 februari. 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.
Tijd: 20:00 tot 20:50 uur. Inloop vanaf 19:45 uur
Plaats: De Schakel
Info: era.pirenne@gmail.com

 

Lees verder

Wat betekent het mens te zijn?

24-03-2020

Met deze vraag hield de 19e -eeuwse filosoof Kierkegaard zich intensief bezig. Aan de hand van het boek De mens is geest van Andries Visser gaat ds. Sytze Ypma uit Franeker in op de drie stadia in het menselijk leven die Kierkegaard onderscheidt. Ypma geeft bijzondere aandacht aan het religieuze stadium. Wat doet dit stadium met onze angst en twijfel? Daarnaast werkt hij Kierkegaards uitspraak dat ‘de mens geest is’ nader uit en laat hij zien wat dit betekent voor ons mensbeeld in een tijd waarin we vooral ons brein, ons DNA of zelfs onze darmen zijn.

Datum: 24 maart 2020
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7 in Camminghaburen
Informatie: schakeltoerusting@gmail.com of (058) 267 52 09
www.kerkincamminghaburen.nl

 

Lees verder

Bonhoeffer en wij

26-04-2020

Op 9 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich  Bonhoeffer door de nazi’s geëxecuteerd werd. Op de valreep van de oorlog werd zo een einde gemaakt aan het leven van één van de meest veelbelovende godgeleerden van Duitsland. Hoe luidt de kern van zijn geestelijke erfenis en wat is zijn betekenis voor ons, vandaag?
In een themadienst met nagesprek gaan we in op leven en werk van Bonhoeffer en op wat we ook nu nog van hem kunnen leren.

Datum: zondag 26 april 2020
Tijd: 9.30 aanvang dienst, nagesprek van ca. 11.00-12.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder