Wijkgemeente Camminghaburen

content image

De Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen wil een vierende, lerende, delende en dienende gemeenschap zijn vanuit het geloof in de Opgestane Heer, van wie de Schriften getuigen en die ons roept tot navolging.

Uitgangspunt voor onze manier van gemeente-zijn is het ‘ambt van alle gelovigen’; de gedachte dat ieder mens een eigen en unieke band met God heeft en van daar uit haar of zijn gaven kan delen met ieder die op haar of zijn weg komt.

Onze diaconale en pastorale dienst betekent ‘omzien naar elkaar’. Dit richt zich niet alleen op leden van de eigen gemeenschap, maar op ieder in de wereld, de stad, de eigen leefomgeving, die dat nodig heeft.

Wij willen een gemeenschap zijn die - permanent lerend - als ‘Gods volk onderweg’ blijft groeien in geloof hoop en liefde.

In onze vieringen streven wij naar participatie door velen en willen wij ons oefenen in: eenvoud en diepgang, veelkleurigheid en creativiteit, openheid en betrokkenheid op de wereld waar wij in leven en op het wel en wee van mensen.

Informatie over wijkgemeente Camminghaburen op de website: www.kerkincamminghaburen.nl

Activiteiten van Camminghaburen

Meditatiekring De Schakel

03-10-2019

Meditatie houdt in stilstaan, luisteren, aandacht geven, loslaten, open staan. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening
en zijn samen stil. Dit najaar laten we ons tijdens de stilte inspireren door een afbeelding waarbij we ook tijd nemen om kort uit te wisselen over elkaars ervaring. U bent van harte welkom, ervaring met meditatie is niet nodig. U kunt ook losse avonden volgen. In samenwerking
met ds. Joke Baaij.

Data: iedere eerste donderdagavond van de maand (behalve in december) 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december
Tijd: 20-20.45 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7
Info: Era Pirenne, era.pirenne@gmail.com

Lees verder

Raak de wonden aan, leesgroep

08-10-2019

In ‘Raak de wonden aan’ bespreekt Tomáš Halík de diepere lagen van geloof. Het is een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester start bij het verhaal van de ongelovige Thomas. Door de wonden van  onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, raakt dat geloof zelf ook getekend.

We gaan met elkaar het gesprek aan over wat het betekent om vandaag vanuit het besef van kwetsbaarheid te leven en te geloven. Deze leesgroep van zeven bijeenkomsten wordt zowel op dinsdagavonden als op donderdagochtenden aangeboden. Freqentie: ongeveer ééns in de drie weken.

Startdatum: dinsdagavond 8 oktober of donderdagochtend 10 oktober
Tijd: avond 20-21.30 uur; ochtend 10-11.30 uur
Plaats: kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Begeleiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave: voor 1 oktober via: schakeltoerusting@gmail.com of 058-2675825
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Bob Dylan-dienst

13-10-2019

Op zondag 13 oktober vindt er in De Schakel in Leeuwarden een speciale kerkdienst plaats. Dominee Siebe Sijtsema gaat tijdens deze dienst in op de religieuze aspecten van de teksten van zanger en Nobelprijswinnaar Bob Dylan. Hij doet dit met behulp van audio- en video fragmenten. Zanger-gitarist Piet Kok en gitarist Roelof Reineman, die al jaren met een speciaal Dylan-programma optreden, zullen de dienst opluisteren met songs van Dylan.

Datum: zondag 13 oktober
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Duurzaam leven, staat daar iets over in de bijbel?

05-11-2019

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis. Het sleutelwoord om hier wat aan te doen lijkt duurzaamheid te zijn. Maar dan gaat het al gauw over
CO2-uitstoot en nieuwe vormen van energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Een technische, oplossingsgerichte  benadering. Samen met Lysbeth Minnema, diaconaal opbouwwerkster in de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden, gaan we eerst eens op zoek naar een onderliggende spiritualiteit voor een duurzamer leven. Vragen daarbij zijn: hoe gaan we om met de aarde? Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we om met de verhouding tussen arm en rijk? Wat is een verantwoorde levensstijl?

Datum: dinsdag 5 november
Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden

Lees verder

Ferbun en sjoen

10-11-2019

Culturele middag met poëzie, zang en kunst. Hoe beleven wij ons geloof? Hoe leiden wij ons leven? Deze twee vragen klinken door in een gevarieerd programma: ‘In requiem ta treast’, componist en pianist Marcus Veenstra, tekstdichter Willem Abma, solisten Vronie de Vreeze, Henney Venema en Jik van der Laan. Willem Abma leest gedichten voor uit zijn nieuwe bundel ‘Ferbûn en sjoen, Mimeringen oer myn leauwe en libben’ Albert Drijver toont filmische beelden en schilderijen.

Datum: zondagmiddag 10 november
Tijd: 14.30-16.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel', Havingastate 7
Informatie: www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder

Wat betekent het mens te zijn? Samen Kierkegaard lezen

12-11-2019

Geïnteresseerd, maar nog nooit aangedurfd iets van deze veelzijdige, maar complexe filosoof te lezen? In een kleine studiekring voor
beginners gaan we samen een aantal teksten van hem bestuderen gedurende ongeveer acht bijeenkomsten. We gebruiken hiervoor het
boek ‘Søren Kierkegaard lezen’ van Pieter Vos. Aan bod komen de drie levenssferen die Kierkegaard onderscheidt: het esthetische, het
ethische en het religieuze en enkele grondbegrippen zoals angst, vertwijfeling, zelfwording en navolging. Ook leren we de persoon wat
kennen en krijgen we inzicht in de opbouw van zijn oeuvre.

Frequentie: ongeveer eens in de drie weken
Startdatum: dinsdag 12 november
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Informatie en opgave: schakeltoerusting@gmail.com of: 058-2675209
www.kerkincamminghaburen.nl

Lees verder