Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

17-09-2019

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Paulus: Getuige en leraar van het geloof | Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

17-09-2019

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.
Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.
Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

Leiding:    Chris Hoogland
Data:            3de dinsdag v.d. maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:      10.00 uur
Toegang        3 euro
Plaats:     Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.
.

 

Lees verder

Stilte en meditatie | Inleiding door Germa Kamsma-Kunst

16-09-2019

Elke derde maandag van de maand is er in het Titus Brandsma Huis van 10.00-11.30 uur een bijeenkomst over christelijke meditaties. 16 september over meditatie vanuit Taizéliederen en gebeden, 28 oktober over meditatie vanuit iconen, 18 november over christelijke meditatie in de adventstijd en met kerstmis en 16 december meditatie vanuit mantra’s.  Na een korte inleiding gaan we oefenen in stilte. Graag opgeven van te voren i.v.m. het klaarzetten van de ruimte.

Inleider: Germa Kamsma-Kunst e.a.
Data: 16 september, 28 oktober,18 november, 16 december
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Christendom en politiek

16-09-2019

De politiek is een samenspel van diverse partijen. De christelijke partijen laten daarbij hun eigen kleur/beeld zien. Hoe geeft het christendom vorm aan de politiek, en in welke politieke beeldvorming mogen we het christendom herkennen? Hierover zullen Sander de Rouwe (gedeputeerde, CDA)  en Frits Rijpma (fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden) een inleiding geven en met de aanwezigen in gesprek gaan.

Begeleiding: Sander de Rouwe en Frits Rijpma
Datum:   maandag 16 september        
Aanvang:    20.00 uur
Toegang    5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Tentoonstelling Eigen Wijze Psalmen

14-09-2019

In de komende maanden, tijdens Tsjerkepaad 2019, is er in de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden een tentoonstelling met als titel Eigen Wijze Psalmen.

De exposanten zijn allen leden van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. In beelden brachten zij verschillende psalmteksten tot leven.
Waarom Psalmen? Omdat de teksten daarvan je als het ware laten meekijken in de ziel van de schrijver(s) en zijn ‘jas’ kun je ook zelf aantrekken. Blijdschap, verdriet, troost en hoop, het recept van of voor een mensenleven, kun je er allemaal in vinden.
Voor dichters, musici en kunstenaars waren en zijn psalmen nog steeds een bron van inspiratie. En in de voorbije maanden waren ze dat ook voor leden van onze gemeente, totaal verschillend, ieder op haar of zijn eigen wijze.

Wat:                Tentoonstelling Eigen Wijze Psalmen
Waar:              Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:        Van 22 juni t/m 14 september 2019 (tijdens Tsjerkepaad),
                        open iedere vrijdag van 14.00 – 16.00 uur en
                        iedere zaterdag van 13.30-17.00 uur
Opening:         21 juni 2019 16.00 uur; iedereen is welkom
Entree:            gratis;

Voor meer informatie: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73, www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Lees verder

Optreden Paul Hagayi tijdens Tsjerkepaad

14-09-2019

Paul Hagayi is afkomstig uit een oostelijke regio van de Democratische Republiek Congo, maar is al meer dan vijf jaar in Nederland. Paul zingt psalmen en andere liederen, veelal in de taal van zijn gebied van herkomst. Op Youtube zijn diverse video’s met optredens van Paul te beluisteren. Zijn intense manier van zingen heeft al op veel mensen diepe indruk gemaakt. Paul treedt deze middag solo op, waarbij hij zichzelf begeleidt op de gitaar.

Datum: zaterdag 14 september
Tijd: 13.30-17 uur
Plaats: Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

13-09-2019

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte Bijbeltekst, gedicht of mystieke tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan binnenlopen en vrij deelnemen. Leiding: Jan Altenburg, Minke van der Meulen, Joke Sprey of Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Kindercatechese

13-09-2019

Eens per maand is er voor kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Aan de hand van een Bijbelverhaal doen we allerlei leuke activiteiten (spelletjes, knutselen, praten, vieren, zingen). De bijeenkomsten gaan over  verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe testament. We gebruiken de methode ‘Licht op ons pad’.  Kom je ook een keer kijken? Je bent van harte welkom, en mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen!

Begeleiding:    pastor Germa Kamsma-Kunst en Maria Fleur
Data:    13 september, 4 oktober, 8 november, 6 december
Aanvang:    16.00 uur tot 17.00 uur
Toegang:    gratis
Plaats:    zaal naast de Dominicuskerk.

 

Lees verder

Klupcatechese

13-09-2019

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12  en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.  Bij Klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider:    pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:    13 sept., 4 okt., 8 nov., 6 dec., 10 jan., 14 febr., 13 mrt.,
    3 april, 15 mei, 12 juni
Aanvang:        19.00 uur tot 20.30 uur    
Toegang:        gratis
Plaats:          zaal naast de Dominicuskerk

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk