Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Voorstelling Kees Posthumus: Dwars door de Bijbel

19-01-2020

Kees Posthumus snelt in Dwars door de Bijbel van Genesis naar Openbaringen en terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

Datum: 19 januari
Tijd: 15.00 – 16.15 uur (geen pauze)
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87   
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

 

Lees verder

Peter Vermaat met ‘De Passie van Paulus’

16-01-2020

Peter Vermaat speelt zijn nieuwe voorstelling 'De Passie van Paulus'. De verteller, dichter, theatermaker en theoloog laat zich inspireren door verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost en West. In deze voorstelling maakt hij de passie voelbaar die de apostel Paulus dreef toen hij de wereld introk met hoe hij de boodschap van Jezus verstond. Als een volstrekte relativering van alle groepsdenken en de ontmaskering van elke vorm van morele superioriteit.

Datum: 16 januari
Tijd 20.00 uur
Plaats: Kurioskerk, Julianalaan 38.
Entree : € 5,00

 

Lees verder

Cursus Theologische Vorming

16-01-2020

Wat leer je er?
Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dit soort ‘grote’ vragen komen voorbij op de Cursus Theologische Vorming. Je leert er Bijbelteksten lezen en  komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en kom je van alles te weten over achtergrond en betekenis van de liturgie en rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.


Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 6 losse blokken van elk zes avonden, verspreid over drie jaar.
Per jaar bieden we twee blokken aan. Op 16 januari gaat een nieuw blok van start, en kunnen ook nieuwe deelnemers weer instappen. Je bepaalt zelf hoeveel blokken je meedoet.

Docenten
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit.

Programma winter 2020
16 januari: Open avond met de solotoneelvoorstelling ‘Paulus’ van theatermaker Peter Vermaat.
23 en 30 januari: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.
6 en 13 februari: Christelijke denkers over goed leven; docent Adri Terlouw
27 februari en 5 maart: Nieuwe Testament; docent Jan Finnema.

Tijd en plaats:
Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38.

Kosten:
Per blok € 90.00; introductie – avond : € 5,00

Aanmelden en informatie:
Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www.theologischevorming.eu
Op de website vindt u ook informatie over de vijf thema – avonden voor oud - cursisten die we in januari en februari aanbieden.

 

Lees verder

Wandelen op woensdag

15-01-2020

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@gmail.com; www.jacobijner.nl

Lees verder

Bijbelgespreksgroep Tobit

15-01-2020

In het seizoen 2019-2020 is het deuterocanonieke of apocriefe Bijbelboek Tobit het onderwerp. Gelezen wordt er uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de Fryske Bibel. Na het lezen van een tekst verdieping en gesprek.

Korte informatie
Qua omvang is het boek Tobit heel geschikt om in 12 bijeenkomsten met elkaar te lezen en zich te bezinnen op de inhoud. Het bijzondere is dat Tobit bij de meeste Bijbellezers onder ons onbekend is. De inhoud is boeiend en die geeft ook herhaaldelijk aanleiding tot verdieping en gesprek. Ook zullen een aantal literaire aspecten onder de loep worden genomen. Iedere deelnemer krijgt aan het begin van het seizoen een kopie van de hele tekst uitgereikt.

Deelname
Nieuwe deelnemers zijn (uiteraard) van harte welkom. Kom dan op één van de bovenstaande datums naar Eeltje's Hiem of stel u in verbinding met de contactpersoon: mw. E. Wagenaar, tel.: 058-2150366; e-mail: denewagenaar@lijbrandt.nl . Het is ook mogelijk om één of enkele bijeenkomsten te bezoeken.

Data: 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov., 20 nov., 4 dec. , 15 jan., 29 jan., 12 febr., 26 febr., 11 maart, 25 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Eeltje’s Hiem in Stiens, steeds op woensdag. In totaal 12 bijeenkomsten.
Leiding: ds. Gerrit Wessels  (tel.: 058-2570257; e-mail: wessels.g@hetnet.nl)

Lees verder

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

14-01-2020

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Middagleerhuis De Jacobijner: ‘Alles voor allen’ over het denken van Huub Oosterhuis

14-01-2020

Het MIDDAGLEERHUIS (voorheen ook wel MIDDAGKRING genoemd) sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’.

Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen
dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof. In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”

Nieuwe deelnemers kunnen gemakkelijk aanschuiven omdat per keer steeds een nieuw aandachtsveld binnen het denken van Oosterhuis
wordt gekozen. Gespreksleider is ds. Roest. ‘Alles voor allen’ is verschenen bij Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989

Data: dinsdag 8 oktober, en daarna 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari en 10 maart
Tijd: 14.30-15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Aanmelding: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

Lees verder

Mediteren op een Bijbelgedeelte

13-01-2020

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht. We zitten in een kring. Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door tien minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig. De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 januari,10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 11 mei.
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal), ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers
tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. (058) 215 24 61

 

Lees verder

Film ‘I Daniel Blake’

12-01-2020

In november 2019 kwam de film Sorry We Missed You van de Britse filmmaker Ken Loach uit. De film gaat over een schijnzelfstandige pakketbezorger. Volgens De Volkskrant een ijzersterk en aangrijpend manifest. De krant gaf hem maar liefst vijf sterren. Ken Loach neemt het al meer dan vijftig jaar onvoorwaardelijk op voor de zwakkeren in de samenleving. In 2016 bracht hij I, Daniel Blake uit, waarin je als kijker de lotgevallen van een arbeidsongeschikt geworden timmerman en zijn gezin volgt. De film werd bekroond met de Gouden Palm.

Datum: zondagavond 12 januari
Plaats: de kerk van Lekkum
Tijd: 20.00 uur
Het is een besloten voorstelling, u moet zich dus aanmelden (uiterlijk zaterdag 11 januari) via filmlekkum@gmail.com.

 

Lees verder

Lunchbijeenkomsten Bijbel lezen voor twintigers

12-01-2020

Tijdens deze bijeenkomsten lees je samen met leeftijdgenoten een Bijbelgedeelte. Dat is spannend want daarmee stap je een heel andere wereld binnen. Net als wanneer je een goed boek leest. Dat vraagt enige inspanning, maar die blijkt de moeite meer dan waard. Vanuit die andere wereld van het verhaal blijken onze eigen wereld en de keuzes die we daarin maken opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Zo helpen Bijbelverhalen ons om over onze eigen keuzes na te denken en is elke bijeenkomst weer een ontdekkingstocht.

Data: zondag 12 januari, daarna in overleg
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Plaats: de kerk van Lekkum
Begeleiding en opgeven: ds. Adri Terlouw, terlouwadri@gmail.com

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

10-01-2020

Een meditatief moment bestaande uit ontspanning, muziek, het lezen van een korte tekst, vijf minuten stilte en herhaling van het lied. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Iedereen kan vrij deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Jan Altenburg en/of Tjitske Hiemstra. Als aanvulling op de vrijdagviering worden er enkele stilteavonden gehouden op dinsdag. Informatie hierover verkrijgbaar op vrijdag.

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Klupcatechese

10-01-2020

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12  en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.  Bij Klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider:    pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:    13 sept., 4 okt., 8 nov., 6 dec., 10 jan., 14 febr., 13 mrt.,
    3 april, 15 mei, 12 juni
Aanvang:        19.00 uur tot 20.30 uur    
Toegang:        gratis
Plaats:          zaal naast de Dominicuskerk

 

Lees verder

Meditatiekring De Schakel

09-01-2020

Een moment van rust in het drukke bestaan. Iedere eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar voor meditatie. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening en beoefenen de stilte. We laten ons daarbij inspireren door een tekst, beeld of beweging en putten uit de rijke christelijke traditie. Daarna steken we een lichtje aan, met een wel of niet uitgesproken intentie. Met medewerking van ds. Joke Baaij.

Data: 9 januari, 6 februari. 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.
Tijd: 20:00 tot 20:50 uur. Inloop vanaf 19:45 uur
Plaats: De Schakel
Info: era.pirenne@gmail.com

 

Lees verder

Serious Quest - Jongerengespreksgroep voor 16 +

05-01-2020

Op school ligt het accent op kennis. Maar volwassen worden is niet alleen kennis verwerven, het is ook inzicht krijgen in jezelf en jouw plek in de wereld. Bijbelverhalen zijn een goed aanknopingspunt om daarover na te denken en er met elkaar van gedachten te wisselen. Dat doen we op de groep Serious Quest. Deelnemers komen van binnen en buiten Lekkum en van binnen en buiten de kerk. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Die zijn er dan ook elk jaar en voelen zich direct thuis.

Data: zondag 5 januari, daarna in overleg met de groep
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Plaats: de kerk van Lekkum
Begeleiding en opgeven: ds. Adri Terlouw, terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Wandelen op woensdag

15-01-2020

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@gmail.com; www.jacobijner.nl

Lees verder

Middagleerhuis De Jacobijner: ‘Alles voor allen’ over het denken van Huub Oosterhuis

14-01-2020

Het MIDDAGLEERHUIS (voorheen ook wel MIDDAGKRING genoemd) sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’.

Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen
dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof. In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”

Nieuwe deelnemers kunnen gemakkelijk aanschuiven omdat per keer steeds een nieuw aandachtsveld binnen het denken van Oosterhuis
wordt gekozen. Gespreksleider is ds. Roest. ‘Alles voor allen’ is verschenen bij Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989

Data: dinsdag 8 oktober, en daarna 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari en 10 maart
Tijd: 14.30-15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Aanmelding: ds. A. M. Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

Lees verder

Mediteren op een Bijbelgedeelte

13-01-2020

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht. We zitten in een kring. Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door tien minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig. De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 januari,10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 11 mei.
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal), ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers
tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. (058) 215 24 61

 

Lees verder