Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Hemel op aarde-wandeling door Leeuwarden

21-05-2020

Vanaf Hemelvaartsdag is het mogelijk om een speciale bezinningswandeling door de binnenstad van Leeuwarden te maken.

Deze route is maar twee kilometer, maar op verrassende plekken wordt met  vragen stilgestaan bij het thema "Hemel op aarde". Daardoor ben je al gauw anderhalf uur bezig. De route kan vanaf Hemelvaartsdag aan de hand van een gefilmde vlog op www.geloven058.nl "live" gelopen worden. Wie de deur nog niet uit durft of kan, kan de tocht ook virteel lopen en thuis de vragen bespreken.

Datum: dagelijks vanaf 21 mei
Locatie: bekijk de route op www.geloven058.nl

Lees verder

Hemel op aarde livestream-viering

21-05-2020

Op Hemelvaartsdag 21 mei is er een mooi alternatief voor de interkerkelijke Openluchtdienst in de Prinsentuin: in uw eigen tuin of huiskamer kunt u met huisgenoten om 10.00 uur een livestreamviering volgen via Kerkomroep.nl/#/kerken/10459 (Leeuwarden-Pelikaankerk). Het thema van de dienst is "Hemel op aarde". De dienst is een originele combinatie van liturgie, muziek en filmpjes. Ds. Henk Wieringa van de Parkkerk zal de overdenking verzorgen.

Al ruim tien jaar organiseren een aantal kerken in Leeuwarden op Hemelvaartsdag een kerkdienst in de Prinsentuin. In verband met de corona-crisis kan dat dit jaar daar niet doorgaan. Maar de Baptisten Gemeente Parkkerk, de Pelikaankerk, De Vineyard-gemeente en Stadsklooster  Jabixhus  hopen samen zo een goed alternatief te bieden. De dienst is ook na de tijd nog een paar weken beschikbaar op kerkomroep.

 

Datum: 21 mei 2020
Tijd: 10.00 uur
Locatie: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10459 of klik op de site of in de Kerkomroep-app naar Leeuwarden>Pelikaankerk

Lees verder

AFGELAST Glas-in-loodramen van Jacob IJdema

11-05-2020

De Fries Jacob IJdema heeft in opdracht van pastoor Vaasen een aantal glas-in-lood-ramen ontworpen en gemaakt, die momenteel in zorgcentrum Sint Jozef hangen. Het zijn heel bijzondere ramen. Op deze avond willen Wiesje Ponjee en Germa Kamsma vertellen over de levensloop van de heer Jacob IJdema, en over de ontworpen ramen. Ook zullen we de glas-in-lood-ramen bekijken.
Inleiding: Wiesje Ponjee en Germa Kamsma-Kunst

Datum: 11 mei
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats: Zorgcentrum Sint Jozef, Eestraat 15 te Leeuwarden
Opgave: tel: 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

AFGELAST Pelgrimstocht

09-05-2020

Een tweedaagse pelgrimstocht van Holwerd naar Dokkum en – na een overnachting in de Bonifatiuskapel - van Dokkum naar Feanwâlden, georganiseerd vanuit De Schakel. Beide dagen is er volop ruimte voor ontmoeting en bezinning.

Datum: 9 en 10 mei 2020.
Kosten: 40 euro p.p. inclusief avondmaaltijd, overnachting, ontbijt en lunchpakket tweede dag.  Daar komen nog OV-kosten overheen. Voor het vervoer van overnachtingsspullen wordt gezorgd.
Afstanden: 17 kilometer per dag.
Maximaal aantal deelnemers: 25.
Opgave voor 10 april bij Lucie Tuininga  l.tuininga@kpnmail.nl

 

Lees verder

AFGELAST Bonhoeffer en wij

26-04-2020

Op 9 april 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich  Bonhoeffer door de nazi’s geëxecuteerd werd. Op de valreep van de oorlog werd zo een einde gemaakt aan het leven van één van de meest veelbelovende godgeleerden van Duitsland. Hoe luidt de kern van zijn geestelijke erfenis en wat is zijn betekenis voor ons, vandaag?
In een themadienst met nagesprek gaan we in op leven en werk van Bonhoeffer en op wat we ook nu nog van hem kunnen leren.

Datum: zondag 26 april 2020
Tijd: 9.30 aanvang dienst, nagesprek van ca. 11.00-12.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7, Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghburen.nl

 

Lees verder

AFGELAST Katholiek zo gek nog niet... De vervolgcursus

23-04-2020

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
Begeleiding: pastoor B. van der Wal

Data: donderdag 6 februari, 12 maart, 23 april en 14 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau
Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

AFGELAST Symboliek in de beeldende kunst

21-04-2020

Zoeken naar de 'boodschap', betekenis en symboliek in de beeldende kunst. De Middeleeuwer zocht naar een diepere, hemelse of goddelijke duiding van aardse zaken, en ontleende daaraan zekerheid en bevestiging. De Renaissance-kunstenaar gebruikte de Klassieke Oudheid om er symbolen en duiding aan te ontlenen. Wat je kunt zien op een schilderij is maar een deel van het verhaal. Aan de hand van (vele) voorbeelden wordt geprobeerd een tipje van de (betekenis)sluier op te lichten en te onderzoeken wat de “diepere lagen” van het kunstwerk zijn.

Inleiding: Jan Martien van Welie
Datum: 21 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

AFGELAST Bonhoeffer – Wie ben ik?

17-04-2020

Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling Bonhoeffer – Wie ben ik? volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord heeft op de vraag ‘wie ben ik?’ Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Datum: vrijdag 17 april
Tijd: 20.00 – 21.15 uur (zonder pauze)
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 10 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

AFGELAST Wandelen op woensdag

08-04-2020

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@gmail.com; www.jacobijner.nl

Lees verder

AFGELAST Matthäus Passion NHL Stendenkoor

08-04-2020

Onder leiding van dirigent Hans de Wilde voert het NHL Stendenkoor dit jaar traditiegetrouw de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uit. Samenwerking is gezocht met het Martini Jongenskoor uit Sneek en professionele solisten. Het geheel wordt begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, met Johan Bijhold achter het orgel.
 
Student-zangers
Dit jaar heeft het koor een mooi aantal nieuwe studenten mogen verwelkomen, waaronder de Schotse studente Isla. Ze doet de Master International Leisure, Tourism and Events Management aan NHL Stenden Hogeschool. Ze zingt sinds een paar weken in het koor en heeft het erg naar haar zin. ‘Er zijn maar weinig mogelijkheden om in zo’n koor zulke muziek te kunnen zingen’ zegt Isla. Volgens haar is iedereen op het koor ontzettend aardig en voelt ze zich heel welkom.
Eva (16) en Hidde (17) zijn beide student Onderwijsassistent Muziek aan ROC de Friese Poort.  Hun docent zingt al jaren in het NHL Stendenkoor en heeft Eva en Hidde, evenals een aantal andere studenten, enthousiast gemaakt voor het NHL Stendenkoor.  ‘Het is echt ontzettend gaaf om mee te zingen!’, aldus de zeer enthousiaste Eva. ‘Als kind namen mijn ouders mij mee naar de Matthäus Passion en het is een droom van me om zelf een keer mee te zingen’. Voor Hidde was de eerste repetitie van de Matthäus Passion overweldigend, maar hij vond het direct erg leuk. Hidde heeft al zin in de uitvoeringen, vooral als het orkest er bij komt!
 
Solisten
De rol van Evangelist wordt gezongen door Fabian Strotmann en Daniël Hermán Mostert zingt de Christuspartij. Verder soleren Tineke Roseboom (sopraan), Carina Vinke (alt), Eduard Ross (tenor) en Bert van de Wetering (bas).
 
Datum: woensdag 8 april
Tijd: 19.30 uur
Locatie: de Grote- of Jacobijnerkerk 

Toegang: € 27,50 (inclusief consumptie en programmaboekje), kaarten te bestellen via www.nhlstenden.com/koor. Voor studenten en scholieren geldt een gereduceerde prijs van €17,50.

Lees verder

AFGELAST De Fiorettigroep / Orde van Franciscaanse Seculieren

08-04-2020

In onze parochie bestaat sinds zestien jaar de plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. De bijeenkomst begint om half acht met een avondgebed in franciscaanse geest in de crypte. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staan het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven. Degenen die belangstelling hebben voor franciscaanse spiritualiteit en die een zekere verbondenheid met de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) overwegen, zijn van harte welkom, ook als men geen lid wil of kan worden van de OFS.


Begeleider: Peter Vermaat ofs.
Data: dinsdag 14 jan.(!!), woensdag 12 febr., 11 maart, 8 apr., 13 mei, 10 juni
Aanvang: 19.30 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984

Lees verder

AFGELAST Het evangelie van Lucas

07-04-2020

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Cursusleider: Peter Vermaat
Data: dinsdag 7 jan., 4 febr., 3 maart, 7 april, 12 mei (!!), 2 juni
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 - 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Lees verder

AFGELAST Korte vespers in de Stille Week

06-04-2020

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden en protestantse wijkgemeente De Jacobijner houden in de Stille Week drie korte vespers. De kerk is open voor iedereen!

Data: maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 30

 

Lees verder

AFGELAST Klupcatechese

03-04-2020

Eens per maand is er voor jongeren tussen 12  en 15 jaar catechese, die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.  Bij Klupcatechese komen jongeren twee jaar lang acht keer bij elkaar. Op deze avonden gaan ze op verschillende manieren in op geloofsonderwerpen. Het ene jaar wordt bekeken wat de schatten van het geloof zijn.   Het andere jaar wordt stilgestaan bij de vraag: Wie is Jezus en wat kan hij voor mij betekenen?  Op de avonden zijn veel leuke activiteiten (knutselen, film kijken, foto’s kijken, puzzelen, spoorzoeken, luisteren, praten, schilderen, andere mensen ontmoeten ) en is er veel gezelligheid met elkaar.

Begeleider:    pastor Germa Kamsma-Kunst en Norbert Dechesne
Data:    13 sept., 4 okt., 8 nov., 6 dec., 10 jan., 14 febr., 13 mrt.,
    3 april, 15 mei, 12 juni
Aanvang:        19.00 uur tot 20.30 uur    
Toegang:        gratis
Plaats:          zaal naast de Dominicuskerk

 

Lees verder

AFGELAST De kruisdood van Jezus: struikelblok of springplank?

02-04-2020

Fulco van Hulst (1973) is docent praktische theologie en pastorale ethiek aan het Doopsgezind Seminarium. Hij promoveerde op een onderzoek naar de interpretatie van Jezus’ dood aan het kruis vanuit het perspectief van de vredeskerken. In zijn lezing zal hij ons meenemen langs de opmerkelijkste interpretaties van de kruisdood in de Westerse kerkgeschiedenis. Hij zal betogen dat de bewering dat de kruisdood van Jezus een door God georkestreerd plan was om de mens te verlossen van de schuld van de zonde is aan te merken als een vorm van ‘fake news’.

Datum: donderdag 2 april
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: 5 euro
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

 

Lees verder

AFGELAST Meditatiekring De Schakel

02-04-2020

Een moment van rust in het drukke bestaan. Iedere eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar voor meditatie. We luisteren naar muziek, doen een ontspanningsoefening en beoefenen de stilte. We laten ons daarbij inspireren door een tekst, beeld of beweging en putten uit de rijke christelijke traditie. Daarna steken we een lichtje aan, met een wel of niet uitgesproken intentie. Met medewerking van ds. Joke Baaij.

Data: 9 januari, 6 februari. 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli.
Tijd: 20:00 tot 20:50 uur. Inloop vanaf 19:45 uur
Plaats: De Schakel
Info: era.pirenne@gmail.com

 

Lees verder

AFGELAST Zingend en vierend het jaar door

02-04-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

Lectio Divina via Zoom

01-04-2020

Het is momenteel niet mogelijk om samen te komen. Daarom verzorgt stadsklooster Jabixhûs de wekelijkse meditatieve bijbellezing volgens Lectio Divina de komende tijd via Zoom. Iedere week op woensdagavond kun je om 21.00 'inbellen'  via de url: https://us04web.zoom.us/j/7895350060 en met de Meeting ID: 789 535 0060

Er kunnen wekelijks maximaal honderd mensen meedoen.

Datum: 1, 8, 15 april
Tijd: 21.00 - 21.45 uur

 

Lees verder

AFGELAST De Paaswake: kern van het kerkelijk jaar

01-04-2020

De wake van Paaszaterdag naar Paasmorgen vormt het hart van het liturgisch jaar. Vele draden uit Schrift en Traditie, maar ook uit ons dagelijks leven, komen samen in die ene nacht. Als voorbereiding op de plechtigheden van het Paastriduum, zullen we in een voordracht de bovengenoemde draden ontrafelen.

Inleiding: pastoor B. van der Wal
Datum: woensdag 1 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

AFGELAST De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen

30-03-2020

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar bezig met glas. Hij werkt veel met gekleurd glas en schildert ook op het glas, het z.g. brandschilderen. Dit is een eeuwenoude techniek die ook te zien is in kerkramen. Het brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. De ontwerpen maakt hij zelf of komen van plaatjes of foto's. Hij werkt ook in opdracht, vaak in overleg over wat de mensen willen. Deze avond vertelt hij over de techniek en de spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

Inleiding: Cor van Kollenburg
Datum: 30 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

AFGELAST Taizé-gebeden

29-03-2020

Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizéviering is oecumenisch en staat open voor iedereen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte naar huis te gaan of elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

Data: zondag 26 januari, 29 maart en 17 mei  
Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten

 

Lees verder

AFGELAST Uitblazen in de Oosterstraat

28-03-2020

Het Leeuwarder kamerkoor 'Canticum Novum' onder leiding van Jannie de Groot heeft het initiatief genomen voor een serie korte zaterdagmiddagconcerten in de Lutherse Kerk van Leeuwarden.
Reeds twee concerten zijn er geweest. Het gezongen repertoire stamt veelall uit de Lutherse traditie van de Duitse barok, met onder anderen Buxtehude en Bach.

Op 28 maart aanstaande is alweer het derde concert in de reeks. Ook nu weer staat de grote Buxtehude centraal. Naast het koor treden een organist (Roelof van Luit) en enkele andere zangers en musici (sopraan, bas, blokfluit, viool, cello) op, zodat de koormuziek afgewisseld wordt met andere vocale & instrumentale werken.

De Oosterstraatconcerten duren telkens drie kwartier, van 16:30 tot 17:15; met na afloop (gratis) verversingen om nog even bij na te praten. De toegangsprijs bedraagt slechts 8 euro.
Een mooie manier om de werkweek af te sluiten en de zondag in te gaan.

Het afsluitende concert is op 30 mei, de zaterdag van Pinksteren, voor het afsluitende concert, met kerkmuziek uit de Engelse traditie, in samenwerking met het vrouwenkoor Canta Silva. Welkom!

Datum: 28 maart 2020
Tijdstip: 16.30 - 17.15
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat
Entree: 8 euro (t/m 16 jaar gratis), inclusief een drankje-met-iets-erbij na afloop

 

Lees verder

AFGELAST Durf jij de regenboogvlag op de kerktoren te plaatsen?

27-03-2020

De provinciale ‘Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland’ en de Raad van Kerken in Fryslân organiseren samen de studiebijeenkomst:  Durf jij de regenboogvlag op de kerktoren te plaatsen? Seksuele diversiteit in de geloofsgemeenschappen in Fryslân

Deze bijeenkomst is georganiseerd in de aanloop naar Roze Zaterdag van 20 juni 2020 en dient als voorbereiding op het bredere gesprek met gemeenteleden en parochianen over seksuele diversiteit in het kerkelijk leven. Het is van groot belang om na te denken over de maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t seksuele diversiteit en de vragen en antwoorden van de kerken hierbij. De Regenboogviering van 20 juni 2020 tijdens de Roze Zaterdag in Leeuwarden is een goede aanleiding om opnieuw en aandacht te vragen voor de acceptatie en integratie van de LHBT-ers.


De ‘Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit’ heeft zich al meer dan 25 jaar samen met de Raad van Kerken en Solidair Fryslân ingezet voor een gelijkwaardige positie van LHBT-mensen in de verschillende geloofsgemeenschappen. Op deze middag zal dan ook in het bijzonder aandacht besteed worden aan de zorg voor jongeren die (nog) geen plek kunnen vinden in kerk en samenleving.


Na de eenvoudige lunch (12.30-13.30 uur) is er eerst een korte introductie over de achtergronden van Roze Zaterdag . Daarna verzorgt mevr. Iris ten Wolde, Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkumndige en trainer bij de GGZ-Friesland een  inleiding over de zorg voor jongeren die maar moeilijk gehoor vinden op hun ontdekkingstocht als LHBT-ers. Hierdoor is er zorg om hun persoonlijke ontwikkeling. Zij is trainer en coach op het gebied van eerste-hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder bekwaam in het bieden van gesprekstechnieken en handvatten voor het herkennen van suïcide-signalen en van jeugdige LHBT-ers. Zij zal spreken over identiteitsontwikkeling, risico’s, hoge percentage aan suïcides, herkennen en omgaan met suïcidaal gedrag.  


Na de pauze (15.00-15.20 uur) zal eerst ds. Helmer le Cointre – PKN-wijkgemeente ‘De Schakel’ (Camminghaburen Leeuwarden) informatie geven over de achtergronden en ontwikkelingen van de wijkgemeente tot “wijde-kerk-gemeente”. Vervolgens zal de heer Pieter van Hes, secretaris van de statie Friesland van de Oud Katholieke kerk, de ontwikkelingen schetsen in de Oud Katholieke kerk die geleid heeft tot het kerkelijk beleid tot volledige gelijkwaardigheid ven LHBT-ers en het (in)zegenen van het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht.

Na de discussie wordt vooruit gekeken naar de Regenboogviering op zaterdag 20 juni 2020.
Hierbij komt aan de orde het voorstel van de WGH (Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland) dat alle kerken op zondag 21 juni de regenboogvlag op de kerktoren plaatsen en tijdens de diensten het lied “Ongestraft mag liefde bloeien” zingen.

Datum: vrijdag 27 maart 2020
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4

Graag uw aanwezigheid uiterlijk 23 maart doorgeven aan het secretariaat van de Raad van Kerken: Email: frejanpas@outlook.com; of telefonisch 0513 415 041

Lees verder

AFGELAST Jongerencatechese

27-03-2020

Eens per maand op de vrijdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. We starten met een eenvoudige warme maaltijd.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over dingen die met het geloof te maken hebben. Van de tien geboden en geloofsbelijdenis tot het leven van Jezus en de diaconie. Dit doen we door middel van het stellen van vragen en bijpassende spelvormen. Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden. Daarnaast hebben we ook regelmatig een gezellig uitje of activiteit.

Begeleiding:    Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en  Melvin Wiersma
Data:    6 sept., 25 okt., 22 nov., (kloosterweekend Hierden 29
    nov.-1 dec.) 24 januari, 28 februari, 27 maart
Aanvang:        18.00-20.00 uur
Plaats:         zaal naast de Dominicuskerk
Kosten:        3 euro  (inclusief maaltijd)
Plaats en opgave: Dominicuskerk, 06-12804205, jongeren@melvinwiersma.nl

 

Lees verder

AFGELAST Katholiek zo gek nog niet…

26-03-2020

De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven. De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

Begeleiding: pastoor B. van der Wal
Data: donderdag 23 januari, 13 februari, 5 en 26 maart, 16 april, 7 en 28 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau.
Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Lees verder

AFGELAST Mediteren op een Bijbelgedeelte

23-03-2020

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht. We zitten in een kring. Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door tien minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig. De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 januari,10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 11 mei.
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal), ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers
tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. (058) 215 24 61

 

Lees verder

AFSEIN Fryske fespertsjinst

22-03-2020

Fanwege it koronafirus sille de kommende fespertsjinsten ferfalle. Wy hoopje der op dat 28 juny wol wer trochgean sil.

Eltse fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dizze fesperfieringen  falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân. De tsjinsten biede plak oan minsken dy't graach ris it eigene fan de Fryske (memme)taal yn in tsjinst belibje wolle yn gebed, lieten en lêzingen. It is in gelegenheid om it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de fryske earetsjinst no ek ris te brûken.  Dat wurdt eins te min dien yn de reguliere tsjinsten. De fêste ûnderdielen fan de fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Fan herten wolkom.

Data: 28 juny
Tiid: 19.00 oere
Plak: Waalske Tsjerke, Grote Kerkstraat 222

 

Lees verder

TIJDELIJK GESLOTEN Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

17-03-2020

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

AFGELAST Meditatief moment op vrijdag

13-03-2020

Een meditatief moment bestaande uit ontspanning, muziek, het lezen van een korte tekst, vijf minuten stilte en herhaling van het lied. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Iedereen kan vrij deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Jan Altenburg en/of Tjitske Hiemstra. Als aanvulling op de vrijdagviering worden er enkele stilteavonden gehouden op dinsdag. Informatie hierover verkrijgbaar op vrijdag.

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

AFGELAST Wandelen op woensdag

08-04-2020

Wandelen is een manier om anders met de dingen om te gaan. Het leven gaat even niet sneller dan de pas die je zet. En wanneer je met iemand oploopt, vind je haast vanzelf een vaste cadans. Je  voeten passen zich gemakkelijker aan dan je hoofd soms doet. Zo raak je in gesprek met elkaar. De deelnemers kunnen ideeën aandragen voor een route, gemiddeld lopen we 10 kilometer.

Datum: elke tweede woensdag van de maand, vanaf september
Tijd: 9.30 – circa 13 uur
Plaats: wisselt
Info: Barend Kroes, tel. 2155141 of benm.kroes@gmail.com; www.jacobijner.nl

Lees verder

AFGELAST Korte vespers in de Stille Week

06-04-2020

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden en protestantse wijkgemeente De Jacobijner houden in de Stille Week drie korte vespers. De kerk is open voor iedereen!

Data: maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 30

 

Lees verder

AFGELAST Zingend en vierend het jaar door

02-04-2020

In de wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is kerkmuziek een van de speerpunten in het beleid voor de komende jaren. Om daar vorm aan te geven, bieden we een serie avonden aan over liturgie en kerkmuziek. Waarom vieren we zoals we vieren? – dat is de vraag die op deze avonden centraal staat. Daarbij zullen we veel zingen. De avonden vinden plaats in aanloop naar de hoogfeesten van de kerk. Zo kunnen we aan de vooravond van die feesten oud en nieuw materiaal uit het nieuwe Liedboek verkennen. Onze kerkmusici Geke Bruining-Visser, Hendrikje van den Berg en Theo Jellema nemen ons daarin mee. Het theologisch- inhoudelijke deel wordt verzorgd door beide predikanten, ds. Jan-Jaap Stegeman en ds. Aat Roest.

Voor iedereen die toe is aan een verdieping en verrijking van de beleving van de liturgie. Ook leden uit andere (wijk)gemeenten van harte
welkom.

Data:
donderdag 13 februari: 40 dagen-tijd: ds. Jan-Jaap Stegeman en Hendrikje van den Berg
donderdag 2 april: Goede week en Pasen, ds Aat Roest en Geke Bruining-Visser

Tijd: 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk Leeuwarden
Opgave: Aanmelden: bij de predikant die de avond voorbereidt: jj.stegeman@gmail.com (13-02) of aroest@online.nl (02-04)

Als u zelf over een Liedboek beschikt: graag meenemen.

Lees verder

AFGELAST Mediteren op een Bijbelgedeelte

23-03-2020

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Doe eens mee met deze meditatie. Het gaat hierin om stille aandacht. We zitten in een kring. Er wordt een Bijbelgedeelte voorgelezen. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt nog eens hetzelfde gelezen, gevolgd door tien minuten stilte. Dan wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van buiten of binnen de kerk. Opgave is prettig. De avonden staan los van elkaar.

Data: 13 en 27 januari,10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 11 mei.
Tijd: 19.30 – 20.45 u.
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal), ingang van de kerk via achterzijde van de kosterij.
Informatie en aanmelding: Tine Yntema-Rutgers
tine.yrut@lijbrandt.nl of tel. (058) 215 24 61

 

Lees verder