Wijkgemeente De Jacobijner

content image

Wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is een protestantse gemeenschap in het hart van Leeuwarden. Een ontmoetingsplaats voor God en mens en voor mensen met elkaar, een plek waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen én voor twijfel.

Onze diensten houden we in de Grote of Jacobijnerkerk. Op deze historische plaats houden we de lofzang gaande, zoals ooit de Dominicaanse monniken dat hier deden. Kerkmuziek speelt op een veelkleurige manier een belangrijke rol in het beleven van ons geloof.

We willen een warme gemeenschap zijn, met ruimte voor elkaars diversiteit. We streven naar inclusiviteit, en proberen oog en oor voor elkaar te hebben.

We zoeken ook naar verbinding met de stad, zowel in woord als in daad.

De wijkgemeente ‘De Jacobijner’ is op 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de wijkgemeentes Rondom de Grote Kerk, Adelaar-Regenboog en Fenix/Goede Herder.

 

Mediteren op een bijbelgedeelte

25-03-2019

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Kom dan eens meedoen met deze meditatie. We zitten op meditatiestoeltjes of  -krukjes. Er wordt een psalm voorgelezen of een gedeelte uit een evangelie. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt hetzelfde gelezen uit een andere vertaling of uit het boek van Huub Oosterhuis, ‘150 Psalmen vrij’. Weer zijn we tien minuten stil. Vervolgens wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van binnen of buiten de kerk. Opgave is prettig, maar u kunt ook zo een keer binnenlopen om mee te doen. De avonden staan los van elkaar.

Data: maandagen 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 april.
Tijd: 19.30 - 20.45 u
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal, ingang via de kosterij)
Informatie/aanmelding: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl of (058) 2152461

Lees verder

Slauerhoff en het onbestemde verlangen

25-03-2019

Een lezing met gedichten door Peter Vermaat

Dit jaar is Peter Vermaat uitgenodigd met een lezing over Slauerhoff op de mystieke nacht van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Op 25 maart zal hij deze lezing, in een uitvoerigere versie herhalen in het Titus Brandsma Huis in Leeuwarden.
Slauerhoff was een onrustig mens. Zat hij op zee, dan wilde hij naar land. Zat hij aan land, dan wilde hij naar zee. Bovendien had hij veel vriendinnen, maar kon hij zich aan geen van hen binden. Zien we bij de mysticus een verlangen naar God, de Onnoembare, bij Slauerhoff zien we een zoeken naar een plek om te wonen, een verlangen naar een geliefde om bij te rusten, even onbereikbaar en onnoembaar als God. Maar Slauerhoffs verlangen naar de geliefde kan misschien geduid worden als een seculiere variant van het mystieke verlangen. Aan de hand van enkele gedichten uit zijn onlangs gepubliceerde bundel Gebroken akkers en Slauerhoffs weemoed zal Peter Vermaat ingaan op het onbestemde verlangen van Slauerhoff. Zijn poëtische voordracht wordt omlijst met een kort vertellend commentaar op het leven en werk van deze rusteloze dichter.

Begeleiding:        Peter Vermaat
Datum:        25 maart
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:        5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Fryske fesper

24-03-2019

Al langer as 25 jier wurdt op de fjirde snein fan de moanne in Fryske fespertsjinst hâlden yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. Dy fespertsjinsten falle ûnder de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme út ferskate plakken yn Fryslân.

De Fryske fesper biedt in eigen plak oan minsken dy't graach ris in kear it eigene fan de Fryske (memme)taal as totaal-gehiel belibje wolle yn gebed, yn de lieten en yn de lêzingen. Dizze fesperfiering is dan ek in moaie gelegenheid om al it liturgysk materiaal dat de lêste jierren makke is foar de Fryske earetsjinst folút te brûken. It is tagelyk in goede oefening foar it brûken fan Frysk yn de reguliere tsjinsten.

De fêste ûnderdielen fan dizze fieringen binne in psalmengebed en oare gebeden, in koarte oertinking foarôfgeande oan de bibellêzing, in meditatyf momint, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel of in oar ynstrumint of solo- of koarsang. Theo Jellema fan de Grutte of Jakobiner tsjerke is de fêste oargelist foar it begelieden fan it mei elkoar sjongen.

Snein 24 maart is de foargonger drs. Geeske Bies.
Muzyk: Theo Jellema (oargel) en Theo Boelens (dwersfluit)
Lêzingen: Meindert Reitsma

Data: sneins 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny
Tiid: 19 oere
Plak: Waalske Tsjerke

Lees verder

Vespervieringen in Lekkum

24-03-2019

Een vesper is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de kloosters. Een koor zingt een aantal Psalmen, een hymne en de lofzang van Maria, en er zijn twee lezingen.  Het is een ingetogen, meditatieve viering waarin zang en muziek centraal staan.
Het koor repeteert op de twee zaterdagen voor elke viering van 10.30 – 12.00 uur. U bent van harte welkom om mee te doen. Gewoon komen luisteren en de muziek en de lezingen op je in laten werken kan ook.

Datum: zondagen 27 januari, 24 februari, 24 maart en 28 april
Tijd: 17 – 17.40 uur
Plaats: Cecilakerk Lekkum

Lees verder

Vastenmaaltijd

24-03-2019

Zondag 24 maart a.s. om 18.00 uur is er de jaarlijkse Vastenmaaltijd van de Sint Vitusparochie Leeuwarden. Een eenvoudige, maar wel volledige maaltijd.

Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden.
Aanmelden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of info@sintvitusparochie.nl
of tel. (058) 212 09 84 (09.30 – 11.30 uur)

De maaltijd is gratis, maar we komen wel langs met een ponkje voor een bijdrage voor de Vastenactie.
De Vastenactie is dit jaar voor een project in Cambodja. José Huizenga en Hein Voss, twee oud-parochianen, zijn daarbij betrokken en komen informatie geven.

Het belooft een informatieve, gezellige en lekkere avond te worden. Dus meld je tijdig aan!

Lees verder

Passie en Pasen in Porselein

22-03-2019

Van vrijdag 22 tot en met vrijdag 29 maart wordt in de De Fontein een bijzondere expositie gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen. Ruim twintig Bijbelverhalen zijn uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de verhalen, die doorgaans alleen gelezen worden, heel aanschouwelijk.

De expositie vindt plaats in de Veertigdagentijd, de gebeurtenissen tussen Palmzondag en de Opstanding van Jezus vormen een groot aandeel in deze expositie.

Er wordt eerst een korte film getoond, waarna de expositie bezocht kan worden.  Joke Kant, die de taferelen gemaakt heeft, kan daarbij een uitleg geven.

De expositie is een initiatief van de Taakgroep Evangelisatie van De Fontein en is vrij toegankelijk voor publiek.

Datum: 22 t/m 29 maart
Plaats: De Fontein, Goudenregenstraat 77
Informatie: www.bijbelsetaferelen.nl en www.defontein058.nl

 

 

 

 

 

Lees verder

'Katholiek Zo Gek Nog Niet' De vervolgcursus

21-03-2019

door pastoor P.J.J.Stiekema.

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

Begeleiding:    pastoor P.J.J. Stiekema
Data:        24 jan., 21 febr., 21 mrt., 4 april, 9 mei, 6 juni
Aanvang:    20.00 uur
Kosten:    eenmalig 10 euro
Plaats:        Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema:
Email:         p.j.j.stiekema@gmail.com.

 

Lees verder

Lezing Hein Stufkens: De grondwet voor geluk

21-03-2019

Filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur Hein Stufkens (1947) geeft een lezing over zijn boek: ´De grondwet voor geluk. De universele wijsheid van de Bergrede´.

De Bergrede is een urgente boodschap voor onze tijd en een tekst die op veel weerstand stuit. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. Als steeds meer individuen beseffen dat echt geluk niet ligt in de bevrediging van de eindeloze begeerten van het ego, kan er een grote omwenteling in het bewustzijn en daarmee in de samenleving komen.

Datum: donderdag 21 maart
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Kosten: € 5,-
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl

Lees verder

Rebible - herontdek de Bijbel

21-03-2019

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween en seculier werd de norm. Inmiddels begint het tij te keren. Op zoek naar zingeving ontwaakt ook weer interesse voor de christelijke erfenis, en binnen de kerken groeit het besef dat agnosten en atheïsten kerkmensen vragen stellen die je serieus moet nemen. Dat samen schept een vruchtbaar klimaat voor een open eerste of hernieuwde kennismaking met de Bijbel. Ben je nieuwsgierig naar de Bijbel, maar wil je tegelijk ook afstand en overzicht houden, dan ben je bij de Cursus Theologische Vorming aan het goede adres. In september starten we met een nieuwe cursus. Benieuwd of dat wat voor je is? Dit voorjaar bieden we een oriëntatie-cursus aan van drie avonden.

We openen de reeks op donderdag 21 maart met een avond met jong theoloog des vaderlands Rik Zweers (Foto: Jelte Bergwerff ). Hij vertelt waarom hij de Bijbelse traditie belangrijk vindt en wat mensen van deze tijd er aan kunnen hebben.

Op 28 maart en 4 april kunt u vervolgens met Hinke Post – Knol en Adri Terlouw, beiden docent aan de cursus, een aantal Bijbelverhalen lezen en zelf ontdekken hoe ze hun betekenis voor ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben.

Plaats: Ceciliakerk, Lekkum.
Tijd: 20 – 21.45 uur.
Kosten: € 5 per avond
Aanmelden: (niet verplicht) terlouwadri@gmail.com

Lees verder

Bijeenkomst Kleurrijk Vieren met als thema Eenheid in verscheidenheid - Leve de verschillen

21-03-2019

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân houdt - in samenwerking met de afdeling geestelijke verzorging van het MCL - een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Thema is Eenheid in verscheidenheid - Leve de verschillen.

Elk jaar rond de 21ste maart staat Kleurrijk Fryslân stil bij de betekenis van de door de VN uitgeroepen Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De aanleiding hiervoor is dat op 21 maart 1960 in Sharpville - een zwarte township in Oranje Vrijstaat Zuid-Afrika - 69 zwarte afrikanen door de oproerpolitie werden gedood, toen zij deelnamen aan een vreedzame demonstratie tegen de zogenaamde pasjeswetten.

‘Kleurrijk Vieren’ is het jaarlijks terugkerende evenement van Kleurrijk Fryslân, dat al voor het 27ste jaar, 2 keer
per jaar georganiseerd wordt, op verschillende locaties in Friesland, om van elkaar te leren en elkaar te leren
respecteren. Voorgangers en vrijwilligers vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen delen graag op diverse wijze
hun gedachten met de gasten. Het ‘Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor’ onder leiding van Hendrikje van den Berg zal
zorg dragen voor de muzikale omlijsting. Dit interlevensbeschouwelijk evenement is toegankelijk voor jong en
oud.

Datum: donderdag 21 maart 2019
Inloop: 16.30 – 17.00 uur
Vieren en dialoog: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Auditorium MCL
Henri Dunantweg 2, 8901 BR Leeuwarden
Vrij entree
Als tegemoetkoming in de kosten vraagt Kleurrijk Fryslân een vrijwillige bijdrage.

Lees verder

Restaurant Hartig: dineren en ontmoeten.

19-03-2019

Sinds juni 2017 is Restaurant Hartig gevestigd in Sint Jozef, Eestraat 15. U/jij bent als gast van harte welkom op dinsdag en woensdagmiddag vanaf 18 uur, waar u een diner wordt aangeboden vanaf 18.30 uur. De kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro en op verzoek kunt u kiezen voor een vegetarische variant. Thee en koffie zijn bij de prijs inbegrepen. Wel moet u/jij zich voor 12.00 uur even aanmelden op de dag dat u wilt mee-eten.

Een prachtige manier om als kerk(gangers) kennis te maken met de wijkbewoners onder het genot van een fijn diner.

Datum: elke dinsdag- en woensdagmiddag
Tijd: 18 uur inloop, 18.30 uur maaltijd
Info en aanmelden: Ina Veenstra
tel. 058-2138045 of 06-11860586

NB Zou je het leuk vinden om eens te helpen met koken te bedienen of te helpen in de keuken in Restaurant Hartig, dan ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden: bij Germen L. van IJs tel. 058-2130400 germenvanijs@upcmail.nl

Lees verder

Jezus en de weg in zijn Passie

19-03-2019

Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek “Jesus” Ein Vesuch zu begreifen; van Joachim Ringleben getipt door Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI) proberen we een ‘helder’ inzicht te krijgen op Jezus zijn Passie. Wij wanen ons - als het ware - bij de laatste klanken van het lied “Toen Jezus naar zijn stede ging” (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar – met die tekst nog rondzingend in het hoofd - geruime tijd hangen. In en om Jeruzalem om daar in het gebeuren van de  “Goede Week” volledig mee te kunnen gaan. En uiteindelijk de “Goede Vrijdag”; de dag dat de revolutie begon ‘op een heuvel vlak buiten Jerusalem’. Jezus Passie optimaal te beleven en pogen dit gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan  

Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) maakte in het 2de deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek “Jesus” Ein Versuch ….

Leiding:           Chris Hoogland
Data:               3de dinsdag van de maand: 15 jan., 19 febr., 19 mrt.,16 apr., 21 mei, 18 juni
Aanvang:        10.00 uur

Toegang:        3 euro per keer
Plaats:             Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984

Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lees verder

Middagkring De Jacobijner

19-03-2019

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’ (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989)


Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen diein christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.
In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”


Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 – 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

 

Lees verder

Dialoogavond. Gesprekken over een actueel thema.

19-03-2019

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden, rond thema’s uit de encycliek Laudato Si’.  Bij de dialoog gaat het niet om je  eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. In de encycliek van paus Franciscus (Laudato Si’) worden verschillende items aangeroerd. We zullen beide keren daar een van kiezen om nader te verkennen.

Inleider:    Germa Kamsma-Kunst
Data:         22 januari en 19 maart
Aanvang:     20.00 uur
Toegang:      3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 

Lees verder

Geen mindfulness maar soulfulness

17-03-2019

Op 17 maart houdt de ZINTUIN een ‘zinvolle’ middag in Leeuwarden met Désanne van Brederode, Douwe Idema en Gooitsen Eenling. Van Brederode spreekt over stress, onze overvolle agenda en wat ons kan helpen.  Het thema is  'Van hype naar hoogtepunt - om dieptevrees te maskeren?'

Het is een veelgehoorde klacht: druk-druk-druk. De agenda staat vol met afspraken met werk en sociale contacten.  En dan willen velen ook nog eens bewust en gezond leven, en 'bij blijven'.

En kijk aan, daar is de filosofie en/of de spiritualiteit.  Bieden die een oplossing?

Désanne wijst ons een weg. Diepte is niet te koop en diepgang niet maakbaar. Ze kunnen  alleen langzaam, onmerkbaar, ontstaan door ervaringen en gevoelens de kans te geven.

Dat vraagt om ontvankelijkheid en fijngevoeligheid en de durf om dingen te laten bezinken.

Om zintuigen, hart en soulfulness: misschien nog wel meer dan om mindfulness.

De middag wordt ingeleid door theatermaker Gooitsen Eenling die het thema spelenderwijs verkent.  Kunstschilder Douwe Idema levert een bijdrage vanuit de wereld van de beeldende kunst. Verder is er gelegenheid om onderling van gedachten te wisselen.

Met een drankje en een hapje wordt het programma afgesloten.

 

De ZINTUIN
Met hoofd, hart en handen ervaren wat zingeving en spiritualiteit in onze samenleving kunnen betekenen. Dat is het uitgangspunt van de ZINTUIN, een nieuw initiatief voor belangstellenden in Leeuwarden en wijde omgeving.
Mirjam van der Hout, Helmer le Cointre, Ineke Evink, Gooitsen Eenling en Hans Willems zijn de bedenkers. Elk van hen heeft vanuit professie en persoonlijke interesse affiniteit met thema’s die raken aan geloof en levensovertuiging en tegelijk van betekenis zijn voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
De ZINTUIN brengt sprekers en kunstenaars samen in bijeenkomsten die niet alleen om kennis draaien, maar ook om beleving en gesprek.

Datum: zondagmiddag 17 maart
Tijd: 15.00 uur.
Plaats: De Kanselarij, Turfmarkt 13, Leeuwarden.
Entree: 7,50 euro
Informatie en aanmelden: e-mailadres info@dezintuin.nl

 

 

 

Lees verder

Meditatief moment op vrijdag

15-03-2019

Elke vrijdag houdt de Doopsgezinde Gemeente een moment om stil te staan in Oergong.
Dit meditatieve moment bestaat uit ontspanning, muziek, lezen van een korte tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een wel of niet uitgesproken (gebeds)intentie. Ieder kan deelnemen. Leiding: Minke van der Meulen, Joke Sprey en/of ds. Tjitske Hiemstra

Datum: elke vrijdag
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18

 

Lees verder

Activiteiten van De Jacobijner en/of in de Grote Kerk

Mediteren op een bijbelgedeelte

25-03-2019

Altijd al gedacht dat u meer stilte wilt ervaren? Kom dan eens meedoen met deze meditatie. We zitten op meditatiestoeltjes of  -krukjes. Er wordt een psalm voorgelezen of een gedeelte uit een evangelie. Daarna zijn we tien minuten stil. Vervolgens wordt hetzelfde gelezen uit een andere vertaling of uit het boek van Huub Oosterhuis, ‘150 Psalmen vrij’. Weer zijn we tien minuten stil. Vervolgens wisselen we kort uit wat ons is opgevallen in het gelezen gedeelte. Iedereen is welkom van binnen of buiten de kerk. Opgave is prettig, maar u kunt ook zo een keer binnenlopen om mee te doen. De avonden staan los van elkaar.

Data: maandagen 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 april.
Tijd: 19.30 - 20.45 u
Plaats: Consistorie Grote Kerk (bovenzaal, ingang via de kosterij)
Informatie/aanmelding: Tine Yntema-Rutgers tine.yrut@lijbrandt.nl of (058) 2152461

Lees verder

Middagkring De Jacobijner

19-03-2019

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek ‘Alles voor allen’ (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989)


Het boek vermeldt ter introductie: ,,Veel mensen diein christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof' hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.
In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goed wil.”


Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 – 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450, aroest@online.nl

 

Lees verder