Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

Lectio divina, de eeuwenoude methode van biddend lezen/lezend bidden behoeft waarschijnlijk inmiddels geen introductie meer. Nadat wij eind vorig jaar met het experiment begonnen, beschikken we nu - dankzij de feedback van een trouwe groep deelnemers - over een degelijk concept.  In de bijeenkomst op maandagavond stellen we de evangelietekst van de zondag daarop centraal.               

Data: maandag 11 september, 9 oktober, 20 november en 18 december
Tijd:  19.30 uur – 21.30 uur                 
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 3 euro per keer
Aanmelden bij  kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  (max.12 deelnemers)

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)