Lectio divina door Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).

De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

Eén keer per maand stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht tot maximaal tien mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor meerdere bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: maandagen 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 27 mei en 17 juni          
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur                 
Kosten: 3 euro
Aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl (max.10 deelnemers)